Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5840 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 840 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 311 zł
Ubezpieczenie emerytalne 570 zł
Ubezpieczenie rentowe 88 zł
Ubezpieczenie chorobowe 143 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 454 zł
Zaliczka na podatek 275 zł
Całość - kwota brutto 5 840 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 840,00 569,98 87,60 143,08 453,54 4 789,00 275,00 4 310,80
Luty 5 840,00 569,98 87,60 143,08 453,54 4 789,00 275,00 4 310,80
Marzec 5 840,00 569,98 87,60 143,08 453,54 4 789,00 275,00 4 310,80
Kwiecień 5 840,00 569,98 87,60 143,08 453,54 4 789,00 275,00 4 310,80
Maj 5 840,00 569,98 87,60 143,08 453,54 4 789,00 275,00 4 310,80
Czerwiec 5 840,00 569,98 87,60 143,08 453,54 4 789,00 275,00 4 310,80
Lipiec 5 840,00 569,98 87,60 143,08 453,54 4 789,00 275,00 4 310,80
Sierpień 5 840,00 569,98 87,60 143,08 453,54 4 789,00 275,00 4 310,80
Wrzesień 5 840,00 569,98 87,60 143,08 453,54 4 789,00 275,00 4 310,80
Październik 5 840,00 569,98 87,60 143,08 453,54 4 789,00 275,00 4 310,80
Listopad 5 840,00 569,98 87,60 143,08 453,54 4 789,00 275,00 4 310,80
Grudzień 5 840,00 569,98 87,60 143,08 453,54 4 789,00 275,00 4 310,80
Rocznie 70 080,00 6 839,76 1 051,20 1 716,96 3 296,16 57 468,00 0,00 51 729,60
Wynagrodzenie pracownika 5 840 zł
Ubezpieczenie emerytalne 570 zł
Ubezpieczenie rentowe 380 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 98 zł
Fundusz Pracy (FP) 143 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 036 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 840,00 569,98 379,60 97,53 148,92 7 036,03 zł
Luty 5 840,00 569,98 379,60 97,53 148,92 7 036,03 zł
Marzec 5 840,00 569,98 379,60 97,53 148,92 7 036,03 zł
Kwiecień 5 840,00 569,98 379,60 97,53 148,92 7 036,03 zł
Maj 5 840,00 569,98 379,60 97,53 148,92 7 036,03 zł
Czerwiec 5 840,00 569,98 379,60 97,53 148,92 7 036,03 zł
Lipiec 5 840,00 569,98 379,60 97,53 148,92 7 036,03 zł
Sierpień 5 840,00 569,98 379,60 97,53 148,92 7 036,03 zł
Wrzesień 5 840,00 569,98 379,60 97,53 148,92 7 036,03 zł
Październik 5 840,00 569,98 379,60 97,53 148,92 7 036,03 zł
Listopad 5 840,00 569,98 379,60 97,53 148,92 7 036,03 zł
Grudzień 5 840,00 569,98 379,60 97,53 148,92 7 036,03 zł
Rocznie 70 080,00 6 839,76 4 555,20 1 170,36 1 787,04 84 432,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 840 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 311 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 840 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 036 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5840 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 840 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 218 zł
Ubezpieczenie emerytalne 570 zł
Ubezpieczenie rentowe 88 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 466 zł
Zaliczka na podatek 498 zł
Całość - kwota brutto 5 840 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 840,00 569,98 87,60 0,00 466,42 4 146,00 498,00 4 218,48
Luty 5 840,00 569,98 87,60 0,00 466,42 4 146,00 498,00 4 218,48
Marzec 5 840,00 569,98 87,60 0,00 466,42 4 146,00 498,00 4 218,48
Kwiecień 5 840,00 569,98 87,60 0,00 466,42 4 146,00 498,00 4 218,48
Maj 5 840,00 569,98 87,60 0,00 466,42 4 146,00 498,00 4 218,48
Czerwiec 5 840,00 569,98 87,60 0,00 466,42 4 146,00 498,00 4 218,48
Lipiec 5 840,00 569,98 87,60 0,00 466,42 4 146,00 498,00 4 218,48
Sierpień 5 840,00 569,98 87,60 0,00 466,42 4 146,00 498,00 4 218,48
Wrzesień 5 840,00 569,98 87,60 0,00 466,42 4 146,00 498,00 4 218,48
Październik 5 840,00 569,98 87,60 0,00 466,42 4 146,00 498,00 4 218,48
Listopad 5 840,00 569,98 87,60 0,00 466,42 4 146,00 498,00 4 218,48
Grudzień 5 840,00 569,98 87,60 0,00 466,42 4 146,00 498,00 4 218,48
Rocznie 70 080,00 6 839,76 1 051,20 0,00 5 597,04 49 752,00 372,00 50 621,76
Wynagrodzenie pracownika 5 840 zł
Ubezpieczenie emerytalne 570 zł
Ubezpieczenie rentowe 380 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 143 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 939 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 840,00 569,98 379,60 0,00 148,92 6 938,50 zł
Luty 5 840,00 569,98 379,60 0,00 148,92 6 938,50 zł
Marzec 5 840,00 569,98 379,60 0,00 148,92 6 938,50 zł
Kwiecień 5 840,00 569,98 379,60 0,00 148,92 6 938,50 zł
Maj 5 840,00 569,98 379,60 0,00 148,92 6 938,50 zł
Czerwiec 5 840,00 569,98 379,60 0,00 148,92 6 938,50 zł
Lipiec 5 840,00 569,98 379,60 0,00 148,92 6 938,50 zł
Sierpień 5 840,00 569,98 379,60 0,00 148,92 6 938,50 zł
Wrzesień 5 840,00 569,98 379,60 0,00 148,92 6 938,50 zł
Październik 5 840,00 569,98 379,60 0,00 148,92 6 938,50 zł
Listopad 5 840,00 569,98 379,60 0,00 148,92 6 938,50 zł
Grudzień 5 840,00 569,98 379,60 0,00 148,92 6 938,50 zł
Rocznie 70 080,00 6 839,76 4 555,20 0,00 1 787,04 83 262,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 840 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 218 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 840 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 939 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5840 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 840 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 046 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 794 zł
Całość - kwota brutto 5 840 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 672,00 794,00 5 046,00
Luty 5 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 672,00 794,00 5 046,00
Marzec 5 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 672,00 794,00 5 046,00
Kwiecień 5 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 672,00 794,00 5 046,00
Maj 5 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 672,00 794,00 5 046,00
Czerwiec 5 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 672,00 794,00 5 046,00
Lipiec 5 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 672,00 794,00 5 046,00
Sierpień 5 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 672,00 794,00 5 046,00
Wrzesień 5 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 672,00 794,00 5 046,00
Październik 5 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 672,00 794,00 5 046,00
Listopad 5 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 672,00 794,00 5 046,00
Grudzień 5 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 672,00 794,00 5 046,00
Rocznie 70 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 064,00 9 528,00 60 552,00
Wynagrodzenie pracownika 5 840 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 840 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 840,00 zł
Luty 5 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 840,00 zł
Marzec 5 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 840,00 zł
Kwiecień 5 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 840,00 zł
Maj 5 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 840,00 zł
Czerwiec 5 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 840,00 zł
Lipiec 5 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 840,00 zł
Sierpień 5 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 840,00 zł
Wrzesień 5 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 840,00 zł
Październik 5 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 840,00 zł
Listopad 5 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 840,00 zł
Grudzień 5 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 840,00 zł
Rocznie 70 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 080,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 840 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 046 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 840 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 840 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5840 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 840 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 756 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 526 zł
Zaliczka na podatek 558 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 840 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 840,00 0,00 0,00 0,00 525,60 0,00 558,00 0,00 4 756,40
Luty 5 840,00 0,00 0,00 0,00 525,60 0,00 558,00 0,00 4 756,40
Marzec 5 840,00 0,00 0,00 0,00 525,60 0,00 1 360,00 0,00 3 954,40
Kwiecień 5 840,00 0,00 0,00 0,00 525,60 0,00 1 426,00 0,00 3 888,40
Maj 5 840,00 0,00 0,00 0,00 525,60 0,00 1 426,00 0,00 3 888,40
Czerwiec 5 840,00 0,00 0,00 0,00 525,60 0,00 1 426,00 0,00 3 888,40
Lipiec 5 840,00 176,27 72,24 0,00 525,60 15,08 1 341,00 0,00 3 709,81
Sierpień 5 840,00 176,27 72,24 0,00 525,60 15,08 1 341,00 0,00 3 709,81
Wrzesień 5 840,00 176,27 72,24 0,00 525,60 15,08 1 341,00 0,00 3 709,81
Październik 5 840,00 176,27 72,24 0,00 525,60 15,08 1 341,00 0,00 3 709,81
Listopad 5 840,00 176,27 72,24 0,00 525,60 15,08 1 341,00 0,00 3 709,81
Grudzień 5 840,00 176,27 72,24 0,00 525,60 15,08 1 341,00 0,00 3 709,81
Rocznie 70 080,00 1 057,62 433,44 0,00 6 307,20 0,00 14 800,00 0,00 47 391,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 840 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 756 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.