Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5760 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 760 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 562 zł
Ubezpieczenie rentowe 86 zł
Ubezpieczenie chorobowe 141 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 447 zł
Zaliczka na podatek 373 zł
Całość - kwota brutto 5 760 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 760,00 562,18 86,40 141,12 447,33 4 720,00 373,00 4 149,97
Luty 5 760,00 562,18 86,40 141,12 447,33 4 720,00 373,00 4 149,97
Marzec 5 760,00 562,18 86,40 141,12 447,33 4 720,00 373,00 4 149,97
Kwiecień 5 760,00 562,18 86,40 141,12 447,33 4 720,00 373,00 4 149,97
Maj 5 760,00 562,18 86,40 141,12 447,33 4 720,00 373,00 4 149,97
Czerwiec 5 760,00 562,18 86,40 141,12 447,33 4 720,00 373,00 4 149,97
Lipiec 5 760,00 562,18 86,40 141,12 447,33 4 720,00 373,00 4 149,97
Sierpień 5 760,00 562,18 86,40 141,12 447,33 4 720,00 373,00 4 149,97
Wrzesień 5 760,00 562,18 86,40 141,12 447,33 4 720,00 373,00 4 149,97
Październik 5 760,00 562,18 86,40 141,12 447,33 4 720,00 373,00 4 149,97
Listopad 5 760,00 562,18 86,40 141,12 447,33 4 720,00 373,00 4 149,97
Grudzień 5 760,00 562,18 86,40 141,12 447,33 4 720,00 373,00 4 149,97
Rocznie 69 120,00 6 746,16 1 036,80 1 693,44 5 367,96 56 640,00 4 476,00 49 799,64
Wynagrodzenie pracownika 5 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 562 zł
Ubezpieczenie rentowe 374 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 96 zł
Fundusz Pracy (FP) 141 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 940 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 760,00 562,18 374,40 96,19 146,88 6 939,65 zł
Luty 5 760,00 562,18 374,40 96,19 146,88 6 939,65 zł
Marzec 5 760,00 562,18 374,40 96,19 146,88 6 939,65 zł
Kwiecień 5 760,00 562,18 374,40 96,19 146,88 6 939,65 zł
Maj 5 760,00 562,18 374,40 96,19 146,88 6 939,65 zł
Czerwiec 5 760,00 562,18 374,40 96,19 146,88 6 939,65 zł
Lipiec 5 760,00 562,18 374,40 96,19 146,88 6 939,65 zł
Sierpień 5 760,00 562,18 374,40 96,19 146,88 6 939,65 zł
Wrzesień 5 760,00 562,18 374,40 96,19 146,88 6 939,65 zł
Październik 5 760,00 562,18 374,40 96,19 146,88 6 939,65 zł
Listopad 5 760,00 562,18 374,40 96,19 146,88 6 939,65 zł
Grudzień 5 760,00 562,18 374,40 96,19 146,88 6 939,65 zł
Rocznie 69 120,00 6 746,16 4 492,80 1 154,28 1 762,56 83 275,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 760 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 150 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 760 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 940 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5760 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 760 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 352 zł
Ubezpieczenie emerytalne 562 zł
Ubezpieczenie rentowe 86 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 460 zł
Zaliczka na podatek 299 zł
Całość - kwota brutto 5 760 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 760,00 562,18 86,40 0,00 460,03 4 089,00 299,00 4 352,39
Luty 5 760,00 562,18 86,40 0,00 460,03 4 089,00 299,00 4 352,39
Marzec 5 760,00 562,18 86,40 0,00 460,03 4 089,00 299,00 4 352,39
Kwiecień 5 760,00 562,18 86,40 0,00 460,03 4 089,00 299,00 4 352,39
Maj 5 760,00 562,18 86,40 0,00 460,03 4 089,00 299,00 4 352,39
Czerwiec 5 760,00 562,18 86,40 0,00 460,03 4 089,00 299,00 4 352,39
Lipiec 5 760,00 562,18 86,40 0,00 460,03 4 089,00 299,00 4 352,39
Sierpień 5 760,00 562,18 86,40 0,00 460,03 4 089,00 299,00 4 352,39
Wrzesień 5 760,00 562,18 86,40 0,00 460,03 4 089,00 299,00 4 352,39
Październik 5 760,00 562,18 86,40 0,00 460,03 4 089,00 299,00 4 352,39
Listopad 5 760,00 562,18 86,40 0,00 460,03 4 089,00 299,00 4 352,39
Grudzień 5 760,00 562,18 86,40 0,00 460,03 4 089,00 299,00 4 352,39
Rocznie 69 120,00 6 746,16 1 036,80 0,00 5 520,36 49 068,00 3 588,00 52 228,68
Wynagrodzenie pracownika 5 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 562 zł
Ubezpieczenie rentowe 374 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 141 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 843 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 760,00 562,18 374,40 0,00 146,88 6 843,46 zł
Luty 5 760,00 562,18 374,40 0,00 146,88 6 843,46 zł
Marzec 5 760,00 562,18 374,40 0,00 146,88 6 843,46 zł
Kwiecień 5 760,00 562,18 374,40 0,00 146,88 6 843,46 zł
Maj 5 760,00 562,18 374,40 0,00 146,88 6 843,46 zł
Czerwiec 5 760,00 562,18 374,40 0,00 146,88 6 843,46 zł
Lipiec 5 760,00 562,18 374,40 0,00 146,88 6 843,46 zł
Sierpień 5 760,00 562,18 374,40 0,00 146,88 6 843,46 zł
Wrzesień 5 760,00 562,18 374,40 0,00 146,88 6 843,46 zł
Październik 5 760,00 562,18 374,40 0,00 146,88 6 843,46 zł
Listopad 5 760,00 562,18 374,40 0,00 146,88 6 843,46 zł
Grudzień 5 760,00 562,18 374,40 0,00 146,88 6 843,46 zł
Rocznie 69 120,00 6 746,16 4 492,80 0,00 1 762,56 82 121,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 760 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 352 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 760 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 843 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5760 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 760 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 977 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 783 zł
Całość - kwota brutto 5 760 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 608,00 783,00 4 977,00
Luty 5 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 608,00 783,00 4 977,00
Marzec 5 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 608,00 783,00 4 977,00
Kwiecień 5 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 608,00 783,00 4 977,00
Maj 5 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 608,00 783,00 4 977,00
Czerwiec 5 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 608,00 783,00 4 977,00
Lipiec 5 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 608,00 783,00 4 977,00
Sierpień 5 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 608,00 783,00 4 977,00
Wrzesień 5 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 608,00 783,00 4 977,00
Październik 5 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 608,00 783,00 4 977,00
Listopad 5 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 608,00 783,00 4 977,00
Grudzień 5 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 608,00 783,00 4 977,00
Rocznie 69 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 296,00 9 396,00 59 724,00
Wynagrodzenie pracownika 5 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 760 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 760,00 zł
Luty 5 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 760,00 zł
Marzec 5 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 760,00 zł
Kwiecień 5 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 760,00 zł
Maj 5 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 760,00 zł
Czerwiec 5 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 760,00 zł
Lipiec 5 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 760,00 zł
Sierpień 5 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 760,00 zł
Wrzesień 5 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 760,00 zł
Październik 5 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 760,00 zł
Listopad 5 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 760,00 zł
Grudzień 5 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 760,00 zł
Rocznie 69 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 120,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 760 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 977 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 760 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 760 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5760 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 760 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 775 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 623 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 760 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 760,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 623,00 0,00 4 774,66
Luty 5 760,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 623,00 0,00 4 774,66
Marzec 5 760,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 623,00 0,00 4 774,66
Kwiecień 5 760,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 623,00 0,00 4 774,66
Maj 5 760,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 623,00 0,00 4 774,66
Czerwiec 5 760,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 623,00 0,00 4 774,66
Lipiec 5 760,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 585,00 0,00 4 584,97
Sierpień 5 760,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 585,00 0,00 4 584,97
Wrzesień 5 760,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 585,00 0,00 4 584,97
Październik 5 760,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 585,00 0,00 4 584,97
Listopad 5 760,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 585,00 0,00 4 584,97
Grudzień 5 760,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 585,00 0,00 4 584,97
Rocznie 69 120,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 7 248,00 0,00 56 157,78

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 760 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 775 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ