Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5810 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 810 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 567 zł
Ubezpieczenie rentowe 87 zł
Ubezpieczenie chorobowe 142 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 451 zł
Zaliczka na podatek 272 zł
Całość - kwota brutto 5 810 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 810,00 567,06 87,15 142,35 451,21 4 763,00 272,00 4 290,23
Luty 5 810,00 567,06 87,15 142,35 451,21 4 763,00 272,00 4 290,23
Marzec 5 810,00 567,06 87,15 142,35 451,21 4 763,00 272,00 4 290,23
Kwiecień 5 810,00 567,06 87,15 142,35 451,21 4 763,00 272,00 4 290,23
Maj 5 810,00 567,06 87,15 142,35 451,21 4 763,00 272,00 4 290,23
Czerwiec 5 810,00 567,06 87,15 142,35 451,21 4 763,00 272,00 4 290,23
Lipiec 5 810,00 567,06 87,15 142,35 451,21 4 763,00 272,00 4 290,23
Sierpień 5 810,00 567,06 87,15 142,35 451,21 4 763,00 272,00 4 290,23
Wrzesień 5 810,00 567,06 87,15 142,35 451,21 4 763,00 272,00 4 290,23
Październik 5 810,00 567,06 87,15 142,35 451,21 4 763,00 272,00 4 290,23
Listopad 5 810,00 567,06 87,15 142,35 451,21 4 763,00 272,00 4 290,23
Grudzień 5 810,00 567,06 87,15 142,35 451,21 4 763,00 272,00 4 290,23
Rocznie 69 720,00 6 804,72 1 045,80 1 708,20 3 258,72 57 156,00 0,00 51 482,76
Wynagrodzenie pracownika 5 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 567 zł
Ubezpieczenie rentowe 378 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 97 zł
Fundusz Pracy (FP) 142 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 810,00 567,06 377,65 97,03 148,16 6 999,90 zł
Luty 5 810,00 567,06 377,65 97,03 148,16 6 999,90 zł
Marzec 5 810,00 567,06 377,65 97,03 148,16 6 999,90 zł
Kwiecień 5 810,00 567,06 377,65 97,03 148,16 6 999,90 zł
Maj 5 810,00 567,06 377,65 97,03 148,16 6 999,90 zł
Czerwiec 5 810,00 567,06 377,65 97,03 148,16 6 999,90 zł
Lipiec 5 810,00 567,06 377,65 97,03 148,16 6 999,90 zł
Sierpień 5 810,00 567,06 377,65 97,03 148,16 6 999,90 zł
Wrzesień 5 810,00 567,06 377,65 97,03 148,16 6 999,90 zł
Październik 5 810,00 567,06 377,65 97,03 148,16 6 999,90 zł
Listopad 5 810,00 567,06 377,65 97,03 148,16 6 999,90 zł
Grudzień 5 810,00 567,06 377,65 97,03 148,16 6 999,90 zł
Rocznie 69 720,00 6 804,72 4 531,80 1 164,36 1 777,92 83 998,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 810 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 290 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 810 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5810 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 810 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 197 zł
Ubezpieczenie emerytalne 567 zł
Ubezpieczenie rentowe 87 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 464 zł
Zaliczka na podatek 495 zł
Całość - kwota brutto 5 810 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 810,00 567,06 87,15 0,00 464,02 4 125,00 495,00 4 196,77
Luty 5 810,00 567,06 87,15 0,00 464,02 4 125,00 495,00 4 196,77
Marzec 5 810,00 567,06 87,15 0,00 464,02 4 125,00 495,00 4 196,77
Kwiecień 5 810,00 567,06 87,15 0,00 464,02 4 125,00 495,00 4 196,77
Maj 5 810,00 567,06 87,15 0,00 464,02 4 125,00 495,00 4 196,77
Czerwiec 5 810,00 567,06 87,15 0,00 464,02 4 125,00 495,00 4 196,77
Lipiec 5 810,00 567,06 87,15 0,00 464,02 4 125,00 495,00 4 196,77
Sierpień 5 810,00 567,06 87,15 0,00 464,02 4 125,00 495,00 4 196,77
Wrzesień 5 810,00 567,06 87,15 0,00 464,02 4 125,00 495,00 4 196,77
Październik 5 810,00 567,06 87,15 0,00 464,02 4 125,00 495,00 4 196,77
Listopad 5 810,00 567,06 87,15 0,00 464,02 4 125,00 495,00 4 196,77
Grudzień 5 810,00 567,06 87,15 0,00 464,02 4 125,00 495,00 4 196,77
Rocznie 69 720,00 6 804,72 1 045,80 0,00 5 568,24 49 500,00 372,00 50 361,24
Wynagrodzenie pracownika 5 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 567 zł
Ubezpieczenie rentowe 378 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 142 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 903 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 810,00 567,06 377,65 0,00 148,16 6 902,87 zł
Luty 5 810,00 567,06 377,65 0,00 148,16 6 902,87 zł
Marzec 5 810,00 567,06 377,65 0,00 148,16 6 902,87 zł
Kwiecień 5 810,00 567,06 377,65 0,00 148,16 6 902,87 zł
Maj 5 810,00 567,06 377,65 0,00 148,16 6 902,87 zł
Czerwiec 5 810,00 567,06 377,65 0,00 148,16 6 902,87 zł
Lipiec 5 810,00 567,06 377,65 0,00 148,16 6 902,87 zł
Sierpień 5 810,00 567,06 377,65 0,00 148,16 6 902,87 zł
Wrzesień 5 810,00 567,06 377,65 0,00 148,16 6 902,87 zł
Październik 5 810,00 567,06 377,65 0,00 148,16 6 902,87 zł
Listopad 5 810,00 567,06 377,65 0,00 148,16 6 902,87 zł
Grudzień 5 810,00 567,06 377,65 0,00 148,16 6 902,87 zł
Rocznie 69 720,00 6 804,72 4 531,80 0,00 1 777,92 82 834,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 810 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 197 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 810 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 903 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5810 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 810 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 020 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 790 zł
Całość - kwota brutto 5 810 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 648,00 790,00 5 020,00
Luty 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 648,00 790,00 5 020,00
Marzec 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 648,00 790,00 5 020,00
Kwiecień 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 648,00 790,00 5 020,00
Maj 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 648,00 790,00 5 020,00
Czerwiec 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 648,00 790,00 5 020,00
Lipiec 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 648,00 790,00 5 020,00
Sierpień 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 648,00 790,00 5 020,00
Wrzesień 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 648,00 790,00 5 020,00
Październik 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 648,00 790,00 5 020,00
Listopad 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 648,00 790,00 5 020,00
Grudzień 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 648,00 790,00 5 020,00
Rocznie 69 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 776,00 9 480,00 60 240,00
Wynagrodzenie pracownika 5 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 810 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 810,00 zł
Luty 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 810,00 zł
Marzec 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 810,00 zł
Kwiecień 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 810,00 zł
Maj 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 810,00 zł
Czerwiec 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 810,00 zł
Lipiec 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 810,00 zł
Sierpień 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 810,00 zł
Wrzesień 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 810,00 zł
Październik 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 810,00 zł
Listopad 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 810,00 zł
Grudzień 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 810,00 zł
Rocznie 69 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 720,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 810 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 020 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 810 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 810 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5810 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 810 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 732 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 523 zł
Zaliczka na podatek 555 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 810 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 810,00 0,00 0,00 0,00 522,90 0,00 555,00 0,00 4 732,10
Luty 5 810,00 0,00 0,00 0,00 522,90 0,00 555,00 0,00 4 732,10
Marzec 5 810,00 0,00 0,00 0,00 522,90 0,00 1 349,00 0,00 3 938,10
Kwiecień 5 810,00 0,00 0,00 0,00 522,90 0,00 1 420,00 0,00 3 867,10
Maj 5 810,00 0,00 0,00 0,00 522,90 0,00 1 420,00 0,00 3 867,10
Czerwiec 5 810,00 0,00 0,00 0,00 522,90 0,00 1 420,00 0,00 3 867,10
Lipiec 5 810,00 176,27 72,24 0,00 522,90 15,08 1 336,00 0,00 3 687,51
Sierpień 5 810,00 176,27 72,24 0,00 522,90 15,08 1 336,00 0,00 3 687,51
Wrzesień 5 810,00 176,27 72,24 0,00 522,90 15,08 1 336,00 0,00 3 687,51
Październik 5 810,00 176,27 72,24 0,00 522,90 15,08 1 336,00 0,00 3 687,51
Listopad 5 810,00 176,27 72,24 0,00 522,90 15,08 1 336,00 0,00 3 687,51
Grudzień 5 810,00 176,27 72,24 0,00 522,90 15,08 1 336,00 0,00 3 687,51
Rocznie 69 720,00 1 057,62 433,44 0,00 6 274,80 0,00 14 735,00 0,00 47 128,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 810 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 732 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.