Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5780 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 780 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 564 zł
Ubezpieczenie rentowe 87 zł
Ubezpieczenie chorobowe 142 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 449 zł
Zaliczka na podatek 269 zł
Całość - kwota brutto 5 780 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 780,00 564,13 86,70 141,61 448,88 4 738,00 269,00 4 269,68
Luty 5 780,00 564,13 86,70 141,61 448,88 4 738,00 269,00 4 269,68
Marzec 5 780,00 564,13 86,70 141,61 448,88 4 738,00 269,00 4 269,68
Kwiecień 5 780,00 564,13 86,70 141,61 448,88 4 738,00 269,00 4 269,68
Maj 5 780,00 564,13 86,70 141,61 448,88 4 738,00 269,00 4 269,68
Czerwiec 5 780,00 564,13 86,70 141,61 448,88 4 738,00 269,00 4 269,68
Lipiec 5 780,00 564,13 86,70 141,61 448,88 4 738,00 269,00 4 269,68
Sierpień 5 780,00 564,13 86,70 141,61 448,88 4 738,00 269,00 4 269,68
Wrzesień 5 780,00 564,13 86,70 141,61 448,88 4 738,00 269,00 4 269,68
Październik 5 780,00 564,13 86,70 141,61 448,88 4 738,00 269,00 4 269,68
Listopad 5 780,00 564,13 86,70 141,61 448,88 4 738,00 269,00 4 269,68
Grudzień 5 780,00 564,13 86,70 141,61 448,88 4 738,00 269,00 4 269,68
Rocznie 69 360,00 6 769,56 1 040,40 1 699,32 3 222,72 56 856,00 0,00 51 236,16
Wynagrodzenie pracownika 5 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 564 zł
Ubezpieczenie rentowe 376 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 97 zł
Fundusz Pracy (FP) 142 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 964 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 780,00 564,13 375,70 96,53 147,39 6 963,75 zł
Luty 5 780,00 564,13 375,70 96,53 147,39 6 963,75 zł
Marzec 5 780,00 564,13 375,70 96,53 147,39 6 963,75 zł
Kwiecień 5 780,00 564,13 375,70 96,53 147,39 6 963,75 zł
Maj 5 780,00 564,13 375,70 96,53 147,39 6 963,75 zł
Czerwiec 5 780,00 564,13 375,70 96,53 147,39 6 963,75 zł
Lipiec 5 780,00 564,13 375,70 96,53 147,39 6 963,75 zł
Sierpień 5 780,00 564,13 375,70 96,53 147,39 6 963,75 zł
Wrzesień 5 780,00 564,13 375,70 96,53 147,39 6 963,75 zł
Październik 5 780,00 564,13 375,70 96,53 147,39 6 963,75 zł
Listopad 5 780,00 564,13 375,70 96,53 147,39 6 963,75 zł
Grudzień 5 780,00 564,13 375,70 96,53 147,39 6 963,75 zł
Rocznie 69 360,00 6 769,56 4 508,40 1 158,36 1 768,68 83 565,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 780 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 270 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 780 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 964 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5780 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 780 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 175 zł
Ubezpieczenie emerytalne 564 zł
Ubezpieczenie rentowe 87 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 462 zł
Zaliczka na podatek 492 zł
Całość - kwota brutto 5 780 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 780,00 564,13 86,70 0,00 461,63 4 103,00 492,00 4 175,18
Luty 5 780,00 564,13 86,70 0,00 461,63 4 103,00 492,00 4 175,18
Marzec 5 780,00 564,13 86,70 0,00 461,63 4 103,00 492,00 4 175,18
Kwiecień 5 780,00 564,13 86,70 0,00 461,63 4 103,00 492,00 4 175,18
Maj 5 780,00 564,13 86,70 0,00 461,63 4 103,00 492,00 4 175,18
Czerwiec 5 780,00 564,13 86,70 0,00 461,63 4 103,00 492,00 4 175,18
Lipiec 5 780,00 564,13 86,70 0,00 461,63 4 103,00 492,00 4 175,18
Sierpień 5 780,00 564,13 86,70 0,00 461,63 4 103,00 492,00 4 175,18
Wrzesień 5 780,00 564,13 86,70 0,00 461,63 4 103,00 492,00 4 175,18
Październik 5 780,00 564,13 86,70 0,00 461,63 4 103,00 492,00 4 175,18
Listopad 5 780,00 564,13 86,70 0,00 461,63 4 103,00 492,00 4 175,18
Grudzień 5 780,00 564,13 86,70 0,00 461,63 4 103,00 492,00 4 175,18
Rocznie 69 360,00 6 769,56 1 040,40 0,00 5 539,56 49 236,00 372,00 50 102,16
Wynagrodzenie pracownika 5 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 564 zł
Ubezpieczenie rentowe 376 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 142 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 867 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 780,00 564,13 375,70 0,00 147,39 6 867,22 zł
Luty 5 780,00 564,13 375,70 0,00 147,39 6 867,22 zł
Marzec 5 780,00 564,13 375,70 0,00 147,39 6 867,22 zł
Kwiecień 5 780,00 564,13 375,70 0,00 147,39 6 867,22 zł
Maj 5 780,00 564,13 375,70 0,00 147,39 6 867,22 zł
Czerwiec 5 780,00 564,13 375,70 0,00 147,39 6 867,22 zł
Lipiec 5 780,00 564,13 375,70 0,00 147,39 6 867,22 zł
Sierpień 5 780,00 564,13 375,70 0,00 147,39 6 867,22 zł
Wrzesień 5 780,00 564,13 375,70 0,00 147,39 6 867,22 zł
Październik 5 780,00 564,13 375,70 0,00 147,39 6 867,22 zł
Listopad 5 780,00 564,13 375,70 0,00 147,39 6 867,22 zł
Grudzień 5 780,00 564,13 375,70 0,00 147,39 6 867,22 zł
Rocznie 69 360,00 6 769,56 4 508,40 0,00 1 768,68 82 406,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 780 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 175 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 780 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 867 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5780 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 780 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 994 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 786 zł
Całość - kwota brutto 5 780 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 624,00 786,00 4 994,00
Luty 5 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 624,00 786,00 4 994,00
Marzec 5 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 624,00 786,00 4 994,00
Kwiecień 5 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 624,00 786,00 4 994,00
Maj 5 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 624,00 786,00 4 994,00
Czerwiec 5 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 624,00 786,00 4 994,00
Lipiec 5 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 624,00 786,00 4 994,00
Sierpień 5 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 624,00 786,00 4 994,00
Wrzesień 5 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 624,00 786,00 4 994,00
Październik 5 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 624,00 786,00 4 994,00
Listopad 5 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 624,00 786,00 4 994,00
Grudzień 5 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 624,00 786,00 4 994,00
Rocznie 69 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 488,00 9 432,00 59 928,00
Wynagrodzenie pracownika 5 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 780 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 780,00 zł
Luty 5 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 780,00 zł
Marzec 5 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 780,00 zł
Kwiecień 5 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 780,00 zł
Maj 5 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 780,00 zł
Czerwiec 5 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 780,00 zł
Lipiec 5 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 780,00 zł
Sierpień 5 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 780,00 zł
Wrzesień 5 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 780,00 zł
Październik 5 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 780,00 zł
Listopad 5 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 780,00 zł
Grudzień 5 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 780,00 zł
Rocznie 69 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 360,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 780 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 994 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 780 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 780 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5780 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 780 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 708 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 520 zł
Zaliczka na podatek 552 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 780 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 780,00 0,00 0,00 0,00 520,20 0,00 552,00 0,00 4 707,80
Luty 5 780,00 0,00 0,00 0,00 520,20 0,00 552,00 0,00 4 707,80
Marzec 5 780,00 0,00 0,00 0,00 520,20 0,00 1 338,00 0,00 3 921,80
Kwiecień 5 780,00 0,00 0,00 0,00 520,20 0,00 1 414,00 0,00 3 845,80
Maj 5 780,00 0,00 0,00 0,00 520,20 0,00 1 414,00 0,00 3 845,80
Czerwiec 5 780,00 0,00 0,00 0,00 520,20 0,00 1 414,00 0,00 3 845,80
Lipiec 5 780,00 176,27 72,24 0,00 520,20 15,08 1 330,00 0,00 3 666,21
Sierpień 5 780,00 176,27 72,24 0,00 520,20 15,08 1 330,00 0,00 3 666,21
Wrzesień 5 780,00 176,27 72,24 0,00 520,20 15,08 1 330,00 0,00 3 666,21
Październik 5 780,00 176,27 72,24 0,00 520,20 15,08 1 330,00 0,00 3 666,21
Listopad 5 780,00 176,27 72,24 0,00 520,20 15,08 1 330,00 0,00 3 666,21
Grudzień 5 780,00 176,27 72,24 0,00 520,20 15,08 1 330,00 0,00 3 666,21
Rocznie 69 360,00 1 057,62 433,44 0,00 6 242,40 0,00 14 664,00 0,00 46 872,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 780 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 708 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.