Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5730 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 730 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 236 zł
Ubezpieczenie emerytalne 559 zł
Ubezpieczenie rentowe 86 zł
Ubezpieczenie chorobowe 140 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 445 zł
Zaliczka na podatek 263 zł
Całość - kwota brutto 5 730 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 730,00 559,25 85,95 140,39 445,00 4 694,00 263,00 4 236,41
Luty 5 730,00 559,25 85,95 140,39 445,00 4 694,00 263,00 4 236,41
Marzec 5 730,00 559,25 85,95 140,39 445,00 4 694,00 263,00 4 236,41
Kwiecień 5 730,00 559,25 85,95 140,39 445,00 4 694,00 263,00 4 236,41
Maj 5 730,00 559,25 85,95 140,39 445,00 4 694,00 263,00 4 236,41
Czerwiec 5 730,00 559,25 85,95 140,39 445,00 4 694,00 263,00 4 236,41
Lipiec 5 730,00 559,25 85,95 140,39 445,00 4 694,00 263,00 4 236,41
Sierpień 5 730,00 559,25 85,95 140,39 445,00 4 694,00 263,00 4 236,41
Wrzesień 5 730,00 559,25 85,95 140,39 445,00 4 694,00 263,00 4 236,41
Październik 5 730,00 559,25 85,95 140,39 445,00 4 694,00 263,00 4 236,41
Listopad 5 730,00 559,25 85,95 140,39 445,00 4 694,00 263,00 4 236,41
Grudzień 5 730,00 559,25 85,95 140,39 445,00 4 694,00 263,00 4 236,41
Rocznie 68 760,00 6 711,00 1 031,40 1 684,68 3 159,36 56 328,00 0,00 50 836,92
Wynagrodzenie pracownika 5 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 559 zł
Ubezpieczenie rentowe 372 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 96 zł
Fundusz Pracy (FP) 140 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 904 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 730,00 559,25 372,45 95,69 146,12 6 903,51 zł
Luty 5 730,00 559,25 372,45 95,69 146,12 6 903,51 zł
Marzec 5 730,00 559,25 372,45 95,69 146,12 6 903,51 zł
Kwiecień 5 730,00 559,25 372,45 95,69 146,12 6 903,51 zł
Maj 5 730,00 559,25 372,45 95,69 146,12 6 903,51 zł
Czerwiec 5 730,00 559,25 372,45 95,69 146,12 6 903,51 zł
Lipiec 5 730,00 559,25 372,45 95,69 146,12 6 903,51 zł
Sierpień 5 730,00 559,25 372,45 95,69 146,12 6 903,51 zł
Wrzesień 5 730,00 559,25 372,45 95,69 146,12 6 903,51 zł
Październik 5 730,00 559,25 372,45 95,69 146,12 6 903,51 zł
Listopad 5 730,00 559,25 372,45 95,69 146,12 6 903,51 zł
Grudzień 5 730,00 559,25 372,45 95,69 146,12 6 903,51 zł
Rocznie 68 760,00 6 711,00 4 469,40 1 148,28 1 753,44 82 842,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 730 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 236 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 730 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 904 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5730 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 730 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 139 zł
Ubezpieczenie emerytalne 559 zł
Ubezpieczenie rentowe 86 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 458 zł
Zaliczka na podatek 488 zł
Całość - kwota brutto 5 730 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 730,00 559,25 85,95 0,00 457,63 4 068,00 488,00 4 139,01
Luty 5 730,00 559,25 85,95 0,00 457,63 4 068,00 488,00 4 139,01
Marzec 5 730,00 559,25 85,95 0,00 457,63 4 068,00 488,00 4 139,01
Kwiecień 5 730,00 559,25 85,95 0,00 457,63 4 068,00 488,00 4 139,01
Maj 5 730,00 559,25 85,95 0,00 457,63 4 068,00 488,00 4 139,01
Czerwiec 5 730,00 559,25 85,95 0,00 457,63 4 068,00 488,00 4 139,01
Lipiec 5 730,00 559,25 85,95 0,00 457,63 4 068,00 488,00 4 139,01
Sierpień 5 730,00 559,25 85,95 0,00 457,63 4 068,00 488,00 4 139,01
Wrzesień 5 730,00 559,25 85,95 0,00 457,63 4 068,00 488,00 4 139,01
Październik 5 730,00 559,25 85,95 0,00 457,63 4 068,00 488,00 4 139,01
Listopad 5 730,00 559,25 85,95 0,00 457,63 4 068,00 488,00 4 139,01
Grudzień 5 730,00 559,25 85,95 0,00 457,63 4 068,00 488,00 4 139,01
Rocznie 68 760,00 6 711,00 1 031,40 0,00 5 491,56 48 816,00 372,00 49 668,12
Wynagrodzenie pracownika 5 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 559 zł
Ubezpieczenie rentowe 372 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 140 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 808 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 730,00 559,25 372,45 0,00 146,12 6 807,82 zł
Luty 5 730,00 559,25 372,45 0,00 146,12 6 807,82 zł
Marzec 5 730,00 559,25 372,45 0,00 146,12 6 807,82 zł
Kwiecień 5 730,00 559,25 372,45 0,00 146,12 6 807,82 zł
Maj 5 730,00 559,25 372,45 0,00 146,12 6 807,82 zł
Czerwiec 5 730,00 559,25 372,45 0,00 146,12 6 807,82 zł
Lipiec 5 730,00 559,25 372,45 0,00 146,12 6 807,82 zł
Sierpień 5 730,00 559,25 372,45 0,00 146,12 6 807,82 zł
Wrzesień 5 730,00 559,25 372,45 0,00 146,12 6 807,82 zł
Październik 5 730,00 559,25 372,45 0,00 146,12 6 807,82 zł
Listopad 5 730,00 559,25 372,45 0,00 146,12 6 807,82 zł
Grudzień 5 730,00 559,25 372,45 0,00 146,12 6 807,82 zł
Rocznie 68 760,00 6 711,00 4 469,40 0,00 1 753,44 81 693,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 730 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 139 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 730 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 808 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5730 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 730 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 951 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 779 zł
Całość - kwota brutto 5 730 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 584,00 779,00 4 951,00
Luty 5 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 584,00 779,00 4 951,00
Marzec 5 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 584,00 779,00 4 951,00
Kwiecień 5 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 584,00 779,00 4 951,00
Maj 5 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 584,00 779,00 4 951,00
Czerwiec 5 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 584,00 779,00 4 951,00
Lipiec 5 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 584,00 779,00 4 951,00
Sierpień 5 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 584,00 779,00 4 951,00
Wrzesień 5 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 584,00 779,00 4 951,00
Październik 5 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 584,00 779,00 4 951,00
Listopad 5 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 584,00 779,00 4 951,00
Grudzień 5 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 584,00 779,00 4 951,00
Rocznie 68 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 008,00 9 348,00 59 412,00
Wynagrodzenie pracownika 5 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 730 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 730,00 zł
Luty 5 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 730,00 zł
Marzec 5 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 730,00 zł
Kwiecień 5 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 730,00 zł
Maj 5 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 730,00 zł
Czerwiec 5 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 730,00 zł
Lipiec 5 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 730,00 zł
Sierpień 5 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 730,00 zł
Wrzesień 5 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 730,00 zł
Październik 5 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 730,00 zł
Listopad 5 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 730,00 zł
Grudzień 5 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 730,00 zł
Rocznie 68 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 760,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 730 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 951 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 730 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 730 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5730 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 730 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 667 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 516 zł
Zaliczka na podatek 547 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 730 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 730,00 0,00 0,00 0,00 515,70 0,00 547,00 0,00 4 667,30
Luty 5 730,00 0,00 0,00 0,00 515,70 0,00 547,00 0,00 4 667,30
Marzec 5 730,00 0,00 0,00 0,00 515,70 0,00 1 320,00 0,00 3 894,30
Kwiecień 5 730,00 0,00 0,00 0,00 515,70 0,00 1 404,00 0,00 3 810,30
Maj 5 730,00 0,00 0,00 0,00 515,70 0,00 1 404,00 0,00 3 810,30
Czerwiec 5 730,00 0,00 0,00 0,00 515,70 0,00 1 404,00 0,00 3 810,30
Lipiec 5 730,00 176,27 72,24 0,00 515,70 15,08 1 320,00 0,00 3 630,71
Sierpień 5 730,00 176,27 72,24 0,00 515,70 15,08 1 320,00 0,00 3 630,71
Wrzesień 5 730,00 176,27 72,24 0,00 515,70 15,08 1 320,00 0,00 3 630,71
Październik 5 730,00 176,27 72,24 0,00 515,70 15,08 1 320,00 0,00 3 630,71
Listopad 5 730,00 176,27 72,24 0,00 515,70 15,08 1 320,00 0,00 3 630,71
Grudzień 5 730,00 176,27 72,24 0,00 515,70 15,08 1 320,00 0,00 3 630,71
Rocznie 68 760,00 1 057,62 433,44 0,00 6 188,40 0,00 14 546,00 0,00 46 444,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 730 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 667 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.