Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5750 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 750 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 142 zł
Ubezpieczenie emerytalne 561 zł
Ubezpieczenie rentowe 86 zł
Ubezpieczenie chorobowe 141 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 447 zł
Zaliczka na podatek 373 zł
Całość - kwota brutto 5 750 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 750,00 561,20 86,25 140,88 446,55 4 712,00 373,00 4 142,12
Luty 5 750,00 561,20 86,25 140,88 446,55 4 712,00 373,00 4 142,12
Marzec 5 750,00 561,20 86,25 140,88 446,55 4 712,00 373,00 4 142,12
Kwiecień 5 750,00 561,20 86,25 140,88 446,55 4 712,00 373,00 4 142,12
Maj 5 750,00 561,20 86,25 140,88 446,55 4 712,00 373,00 4 142,12
Czerwiec 5 750,00 561,20 86,25 140,88 446,55 4 712,00 373,00 4 142,12
Lipiec 5 750,00 561,20 86,25 140,88 446,55 4 712,00 373,00 4 142,12
Sierpień 5 750,00 561,20 86,25 140,88 446,55 4 712,00 373,00 4 142,12
Wrzesień 5 750,00 561,20 86,25 140,88 446,55 4 712,00 373,00 4 142,12
Październik 5 750,00 561,20 86,25 140,88 446,55 4 712,00 373,00 4 142,12
Listopad 5 750,00 561,20 86,25 140,88 446,55 4 712,00 373,00 4 142,12
Grudzień 5 750,00 561,20 86,25 140,88 446,55 4 712,00 373,00 4 142,12
Rocznie 69 000,00 6 734,40 1 035,00 1 690,56 5 358,60 56 544,00 4 476,00 49 705,44
Wynagrodzenie pracownika 5 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 561 zł
Ubezpieczenie rentowe 374 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 96 zł
Fundusz Pracy (FP) 141 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 928 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 750,00 561,20 373,75 96,03 146,63 6 927,61 zł
Luty 5 750,00 561,20 373,75 96,03 146,63 6 927,61 zł
Marzec 5 750,00 561,20 373,75 96,03 146,63 6 927,61 zł
Kwiecień 5 750,00 561,20 373,75 96,03 146,63 6 927,61 zł
Maj 5 750,00 561,20 373,75 96,03 146,63 6 927,61 zł
Czerwiec 5 750,00 561,20 373,75 96,03 146,63 6 927,61 zł
Lipiec 5 750,00 561,20 373,75 96,03 146,63 6 927,61 zł
Sierpień 5 750,00 561,20 373,75 96,03 146,63 6 927,61 zł
Wrzesień 5 750,00 561,20 373,75 96,03 146,63 6 927,61 zł
Październik 5 750,00 561,20 373,75 96,03 146,63 6 927,61 zł
Listopad 5 750,00 561,20 373,75 96,03 146,63 6 927,61 zł
Grudzień 5 750,00 561,20 373,75 96,03 146,63 6 927,61 zł
Rocznie 69 000,00 6 734,40 4 485,00 1 152,36 1 759,56 83 131,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 750 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 142 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 750 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 928 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5750 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 750 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 345 zł
Ubezpieczenie emerytalne 561 zł
Ubezpieczenie rentowe 86 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 459 zł
Zaliczka na podatek 298 zł
Całość - kwota brutto 5 750 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 750,00 561,20 86,25 0,00 459,23 4 082,00 298,00 4 345,32
Luty 5 750,00 561,20 86,25 0,00 459,23 4 082,00 298,00 4 345,32
Marzec 5 750,00 561,20 86,25 0,00 459,23 4 082,00 298,00 4 345,32
Kwiecień 5 750,00 561,20 86,25 0,00 459,23 4 082,00 298,00 4 345,32
Maj 5 750,00 561,20 86,25 0,00 459,23 4 082,00 298,00 4 345,32
Czerwiec 5 750,00 561,20 86,25 0,00 459,23 4 082,00 298,00 4 345,32
Lipiec 5 750,00 561,20 86,25 0,00 459,23 4 082,00 298,00 4 345,32
Sierpień 5 750,00 561,20 86,25 0,00 459,23 4 082,00 298,00 4 345,32
Wrzesień 5 750,00 561,20 86,25 0,00 459,23 4 082,00 298,00 4 345,32
Październik 5 750,00 561,20 86,25 0,00 459,23 4 082,00 298,00 4 345,32
Listopad 5 750,00 561,20 86,25 0,00 459,23 4 082,00 298,00 4 345,32
Grudzień 5 750,00 561,20 86,25 0,00 459,23 4 082,00 298,00 4 345,32
Rocznie 69 000,00 6 734,40 1 035,00 0,00 5 510,76 48 984,00 3 576,00 52 143,84
Wynagrodzenie pracownika 5 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 561 zł
Ubezpieczenie rentowe 374 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 141 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 832 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 750,00 561,20 373,75 0,00 146,63 6 831,58 zł
Luty 5 750,00 561,20 373,75 0,00 146,63 6 831,58 zł
Marzec 5 750,00 561,20 373,75 0,00 146,63 6 831,58 zł
Kwiecień 5 750,00 561,20 373,75 0,00 146,63 6 831,58 zł
Maj 5 750,00 561,20 373,75 0,00 146,63 6 831,58 zł
Czerwiec 5 750,00 561,20 373,75 0,00 146,63 6 831,58 zł
Lipiec 5 750,00 561,20 373,75 0,00 146,63 6 831,58 zł
Sierpień 5 750,00 561,20 373,75 0,00 146,63 6 831,58 zł
Wrzesień 5 750,00 561,20 373,75 0,00 146,63 6 831,58 zł
Październik 5 750,00 561,20 373,75 0,00 146,63 6 831,58 zł
Listopad 5 750,00 561,20 373,75 0,00 146,63 6 831,58 zł
Grudzień 5 750,00 561,20 373,75 0,00 146,63 6 831,58 zł
Rocznie 69 000,00 6 734,40 4 485,00 0,00 1 759,56 81 978,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 750 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 345 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 750 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 832 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5750 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 750 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 968 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 782 zł
Całość - kwota brutto 5 750 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00 782,00 4 968,00
Luty 5 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00 782,00 4 968,00
Marzec 5 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00 782,00 4 968,00
Kwiecień 5 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00 782,00 4 968,00
Maj 5 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00 782,00 4 968,00
Czerwiec 5 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00 782,00 4 968,00
Lipiec 5 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00 782,00 4 968,00
Sierpień 5 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00 782,00 4 968,00
Wrzesień 5 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00 782,00 4 968,00
Październik 5 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00 782,00 4 968,00
Listopad 5 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00 782,00 4 968,00
Grudzień 5 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00 782,00 4 968,00
Rocznie 69 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 200,00 9 384,00 59 616,00
Wynagrodzenie pracownika 5 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 750 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 750,00 zł
Luty 5 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 750,00 zł
Marzec 5 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 750,00 zł
Kwiecień 5 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 750,00 zł
Maj 5 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 750,00 zł
Czerwiec 5 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 750,00 zł
Lipiec 5 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 750,00 zł
Sierpień 5 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 750,00 zł
Wrzesień 5 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 750,00 zł
Październik 5 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 750,00 zł
Listopad 5 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 750,00 zł
Grudzień 5 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 750,00 zł
Rocznie 69 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 750 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 968 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 750 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 750 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5750 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 750 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 763 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 605 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 750 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 750,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 605,00 0,00 4 763,19
Luty 5 750,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 605,00 0,00 4 763,19
Marzec 5 750,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 605,00 0,00 4 763,19
Kwiecień 5 750,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 605,00 0,00 4 763,19
Maj 5 750,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 605,00 0,00 4 763,19
Czerwiec 5 750,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 605,00 0,00 4 763,19
Lipiec 5 750,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 563,00 0,00 4 559,99
Sierpień 5 750,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 563,00 0,00 4 559,99
Wrzesień 5 750,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 563,00 0,00 4 559,99
Październik 5 750,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 563,00 0,00 4 559,99
Listopad 5 750,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 563,00 0,00 4 559,99
Grudzień 5 750,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 563,00 0,00 4 559,99
Rocznie 69 000,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 7 008,00 0,00 55 939,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 750 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 763 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ