Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5690 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 690 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 209 zł
Ubezpieczenie emerytalne 555 zł
Ubezpieczenie rentowe 85 zł
Ubezpieczenie chorobowe 139 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 442 zł
Zaliczka na podatek 259 zł
Całość - kwota brutto 5 690 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 690,00 555,34 85,35 139,41 441,89 4 660,00 259,00 4 209,01
Luty 5 690,00 555,34 85,35 139,41 441,89 4 660,00 259,00 4 209,01
Marzec 5 690,00 555,34 85,35 139,41 441,89 4 660,00 259,00 4 209,01
Kwiecień 5 690,00 555,34 85,35 139,41 441,89 4 660,00 259,00 4 209,01
Maj 5 690,00 555,34 85,35 139,41 441,89 4 660,00 259,00 4 209,01
Czerwiec 5 690,00 555,34 85,35 139,41 441,89 4 660,00 259,00 4 209,01
Lipiec 5 690,00 555,34 85,35 139,41 441,89 4 660,00 259,00 4 209,01
Sierpień 5 690,00 555,34 85,35 139,41 441,89 4 660,00 259,00 4 209,01
Wrzesień 5 690,00 555,34 85,35 139,41 441,89 4 660,00 259,00 4 209,01
Październik 5 690,00 555,34 85,35 139,41 441,89 4 660,00 259,00 4 209,01
Listopad 5 690,00 555,34 85,35 139,41 441,89 4 660,00 259,00 4 209,01
Grudzień 5 690,00 555,34 85,35 139,41 441,89 4 660,00 259,00 4 209,01
Rocznie 68 280,00 6 664,08 1 024,20 1 672,92 3 110,40 55 920,00 0,00 50 508,12
Wynagrodzenie pracownika 5 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 555 zł
Ubezpieczenie rentowe 370 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 95 zł
Fundusz Pracy (FP) 139 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 855 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 690,00 555,34 369,85 95,02 145,10 6 855,31 zł
Luty 5 690,00 555,34 369,85 95,02 145,10 6 855,31 zł
Marzec 5 690,00 555,34 369,85 95,02 145,10 6 855,31 zł
Kwiecień 5 690,00 555,34 369,85 95,02 145,10 6 855,31 zł
Maj 5 690,00 555,34 369,85 95,02 145,10 6 855,31 zł
Czerwiec 5 690,00 555,34 369,85 95,02 145,10 6 855,31 zł
Lipiec 5 690,00 555,34 369,85 95,02 145,10 6 855,31 zł
Sierpień 5 690,00 555,34 369,85 95,02 145,10 6 855,31 zł
Wrzesień 5 690,00 555,34 369,85 95,02 145,10 6 855,31 zł
Październik 5 690,00 555,34 369,85 95,02 145,10 6 855,31 zł
Listopad 5 690,00 555,34 369,85 95,02 145,10 6 855,31 zł
Grudzień 5 690,00 555,34 369,85 95,02 145,10 6 855,31 zł
Rocznie 68 280,00 6 664,08 4 438,20 1 140,24 1 741,20 82 263,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 690 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 209 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 690 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 855 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5690 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 690 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 110 zł
Ubezpieczenie emerytalne 555 zł
Ubezpieczenie rentowe 85 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 454 zł
Zaliczka na podatek 485 zł
Całość - kwota brutto 5 690 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 690,00 555,34 85,35 0,00 454,44 4 039,00 485,00 4 110,19
Luty 5 690,00 555,34 85,35 0,00 454,44 4 039,00 485,00 4 110,19
Marzec 5 690,00 555,34 85,35 0,00 454,44 4 039,00 485,00 4 110,19
Kwiecień 5 690,00 555,34 85,35 0,00 454,44 4 039,00 485,00 4 110,19
Maj 5 690,00 555,34 85,35 0,00 454,44 4 039,00 485,00 4 110,19
Czerwiec 5 690,00 555,34 85,35 0,00 454,44 4 039,00 485,00 4 110,19
Lipiec 5 690,00 555,34 85,35 0,00 454,44 4 039,00 485,00 4 110,19
Sierpień 5 690,00 555,34 85,35 0,00 454,44 4 039,00 485,00 4 110,19
Wrzesień 5 690,00 555,34 85,35 0,00 454,44 4 039,00 485,00 4 110,19
Październik 5 690,00 555,34 85,35 0,00 454,44 4 039,00 485,00 4 110,19
Listopad 5 690,00 555,34 85,35 0,00 454,44 4 039,00 485,00 4 110,19
Grudzień 5 690,00 555,34 85,35 0,00 454,44 4 039,00 485,00 4 110,19
Rocznie 68 280,00 6 664,08 1 024,20 0,00 5 453,28 48 468,00 360,00 49 322,28
Wynagrodzenie pracownika 5 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 555 zł
Ubezpieczenie rentowe 370 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 139 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 760 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 690,00 555,34 369,85 0,00 145,10 6 760,29 zł
Luty 5 690,00 555,34 369,85 0,00 145,10 6 760,29 zł
Marzec 5 690,00 555,34 369,85 0,00 145,10 6 760,29 zł
Kwiecień 5 690,00 555,34 369,85 0,00 145,10 6 760,29 zł
Maj 5 690,00 555,34 369,85 0,00 145,10 6 760,29 zł
Czerwiec 5 690,00 555,34 369,85 0,00 145,10 6 760,29 zł
Lipiec 5 690,00 555,34 369,85 0,00 145,10 6 760,29 zł
Sierpień 5 690,00 555,34 369,85 0,00 145,10 6 760,29 zł
Wrzesień 5 690,00 555,34 369,85 0,00 145,10 6 760,29 zł
Październik 5 690,00 555,34 369,85 0,00 145,10 6 760,29 zł
Listopad 5 690,00 555,34 369,85 0,00 145,10 6 760,29 zł
Grudzień 5 690,00 555,34 369,85 0,00 145,10 6 760,29 zł
Rocznie 68 280,00 6 664,08 4 438,20 0,00 1 741,20 81 123,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 690 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 110 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 690 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 760 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5690 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 690 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 916 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 774 zł
Całość - kwota brutto 5 690 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 552,00 774,00 4 916,00
Luty 5 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 552,00 774,00 4 916,00
Marzec 5 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 552,00 774,00 4 916,00
Kwiecień 5 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 552,00 774,00 4 916,00
Maj 5 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 552,00 774,00 4 916,00
Czerwiec 5 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 552,00 774,00 4 916,00
Lipiec 5 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 552,00 774,00 4 916,00
Sierpień 5 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 552,00 774,00 4 916,00
Wrzesień 5 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 552,00 774,00 4 916,00
Październik 5 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 552,00 774,00 4 916,00
Listopad 5 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 552,00 774,00 4 916,00
Grudzień 5 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 552,00 774,00 4 916,00
Rocznie 68 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 624,00 9 288,00 58 992,00
Wynagrodzenie pracownika 5 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 690 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 690,00 zł
Luty 5 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 690,00 zł
Marzec 5 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 690,00 zł
Kwiecień 5 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 690,00 zł
Maj 5 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 690,00 zł
Czerwiec 5 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 690,00 zł
Lipiec 5 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 690,00 zł
Sierpień 5 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 690,00 zł
Wrzesień 5 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 690,00 zł
Październik 5 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 690,00 zł
Listopad 5 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 690,00 zł
Grudzień 5 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 690,00 zł
Rocznie 68 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 690 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 916 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 690 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 690 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5690 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 690 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 636 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 512 zł
Zaliczka na podatek 542 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 690 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 690,00 0,00 0,00 0,00 512,10 0,00 542,00 0,00 4 635,90
Luty 5 690,00 0,00 0,00 0,00 512,10 0,00 542,00 0,00 4 635,90
Marzec 5 690,00 0,00 0,00 0,00 512,10 0,00 1 303,00 0,00 3 874,90
Kwiecień 5 690,00 0,00 0,00 0,00 512,10 0,00 1 396,00 0,00 3 781,90
Maj 5 690,00 0,00 0,00 0,00 512,10 0,00 1 396,00 0,00 3 781,90
Czerwiec 5 690,00 0,00 0,00 0,00 512,10 0,00 1 396,00 0,00 3 781,90
Lipiec 5 690,00 176,27 72,24 0,00 512,10 15,08 1 311,00 0,00 3 603,31
Sierpień 5 690,00 176,27 72,24 0,00 512,10 15,08 1 311,00 0,00 3 603,31
Wrzesień 5 690,00 176,27 72,24 0,00 512,10 15,08 1 311,00 0,00 3 603,31
Październik 5 690,00 176,27 72,24 0,00 512,10 15,08 1 311,00 0,00 3 603,31
Listopad 5 690,00 176,27 72,24 0,00 512,10 15,08 1 311,00 0,00 3 603,31
Grudzień 5 690,00 176,27 72,24 0,00 512,10 15,08 1 311,00 0,00 3 603,31
Rocznie 68 280,00 1 057,62 433,44 0,00 6 145,20 0,00 14 441,00 0,00 46 112,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 690 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 636 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.