Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5740 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 740 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 243 zł
Ubezpieczenie emerytalne 560 zł
Ubezpieczenie rentowe 86 zł
Ubezpieczenie chorobowe 141 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 446 zł
Zaliczka na podatek 264 zł
Całość - kwota brutto 5 740 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 740,00 560,22 86,10 140,63 445,77 4 703,00 264,00 4 243,28
Luty 5 740,00 560,22 86,10 140,63 445,77 4 703,00 264,00 4 243,28
Marzec 5 740,00 560,22 86,10 140,63 445,77 4 703,00 264,00 4 243,28
Kwiecień 5 740,00 560,22 86,10 140,63 445,77 4 703,00 264,00 4 243,28
Maj 5 740,00 560,22 86,10 140,63 445,77 4 703,00 264,00 4 243,28
Czerwiec 5 740,00 560,22 86,10 140,63 445,77 4 703,00 264,00 4 243,28
Lipiec 5 740,00 560,22 86,10 140,63 445,77 4 703,00 264,00 4 243,28
Sierpień 5 740,00 560,22 86,10 140,63 445,77 4 703,00 264,00 4 243,28
Wrzesień 5 740,00 560,22 86,10 140,63 445,77 4 703,00 264,00 4 243,28
Październik 5 740,00 560,22 86,10 140,63 445,77 4 703,00 264,00 4 243,28
Listopad 5 740,00 560,22 86,10 140,63 445,77 4 703,00 264,00 4 243,28
Grudzień 5 740,00 560,22 86,10 140,63 445,77 4 703,00 264,00 4 243,28
Rocznie 68 880,00 6 722,64 1 033,20 1 687,56 3 172,32 56 436,00 0,00 50 919,36
Wynagrodzenie pracownika 5 740 zł
Ubezpieczenie emerytalne 560 zł
Ubezpieczenie rentowe 373 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 96 zł
Fundusz Pracy (FP) 141 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 916 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 740,00 560,22 373,10 95,86 146,37 6 915,55 zł
Luty 5 740,00 560,22 373,10 95,86 146,37 6 915,55 zł
Marzec 5 740,00 560,22 373,10 95,86 146,37 6 915,55 zł
Kwiecień 5 740,00 560,22 373,10 95,86 146,37 6 915,55 zł
Maj 5 740,00 560,22 373,10 95,86 146,37 6 915,55 zł
Czerwiec 5 740,00 560,22 373,10 95,86 146,37 6 915,55 zł
Lipiec 5 740,00 560,22 373,10 95,86 146,37 6 915,55 zł
Sierpień 5 740,00 560,22 373,10 95,86 146,37 6 915,55 zł
Wrzesień 5 740,00 560,22 373,10 95,86 146,37 6 915,55 zł
Październik 5 740,00 560,22 373,10 95,86 146,37 6 915,55 zł
Listopad 5 740,00 560,22 373,10 95,86 146,37 6 915,55 zł
Grudzień 5 740,00 560,22 373,10 95,86 146,37 6 915,55 zł
Rocznie 68 880,00 6 722,64 4 477,20 1 150,32 1 756,44 82 986,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 740 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 243 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 740 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 916 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5740 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 740 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 146 zł
Ubezpieczenie emerytalne 560 zł
Ubezpieczenie rentowe 86 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 458 zł
Zaliczka na podatek 489 zł
Całość - kwota brutto 5 740 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 740,00 560,22 86,10 0,00 458,43 4 075,00 489,00 4 146,25
Luty 5 740,00 560,22 86,10 0,00 458,43 4 075,00 489,00 4 146,25
Marzec 5 740,00 560,22 86,10 0,00 458,43 4 075,00 489,00 4 146,25
Kwiecień 5 740,00 560,22 86,10 0,00 458,43 4 075,00 489,00 4 146,25
Maj 5 740,00 560,22 86,10 0,00 458,43 4 075,00 489,00 4 146,25
Czerwiec 5 740,00 560,22 86,10 0,00 458,43 4 075,00 489,00 4 146,25
Lipiec 5 740,00 560,22 86,10 0,00 458,43 4 075,00 489,00 4 146,25
Sierpień 5 740,00 560,22 86,10 0,00 458,43 4 075,00 489,00 4 146,25
Wrzesień 5 740,00 560,22 86,10 0,00 458,43 4 075,00 489,00 4 146,25
Październik 5 740,00 560,22 86,10 0,00 458,43 4 075,00 489,00 4 146,25
Listopad 5 740,00 560,22 86,10 0,00 458,43 4 075,00 489,00 4 146,25
Grudzień 5 740,00 560,22 86,10 0,00 458,43 4 075,00 489,00 4 146,25
Rocznie 68 880,00 6 722,64 1 033,20 0,00 5 501,16 48 900,00 372,00 49 755,00
Wynagrodzenie pracownika 5 740 zł
Ubezpieczenie emerytalne 560 zł
Ubezpieczenie rentowe 373 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 141 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 820 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 740,00 560,22 373,10 0,00 146,37 6 819,69 zł
Luty 5 740,00 560,22 373,10 0,00 146,37 6 819,69 zł
Marzec 5 740,00 560,22 373,10 0,00 146,37 6 819,69 zł
Kwiecień 5 740,00 560,22 373,10 0,00 146,37 6 819,69 zł
Maj 5 740,00 560,22 373,10 0,00 146,37 6 819,69 zł
Czerwiec 5 740,00 560,22 373,10 0,00 146,37 6 819,69 zł
Lipiec 5 740,00 560,22 373,10 0,00 146,37 6 819,69 zł
Sierpień 5 740,00 560,22 373,10 0,00 146,37 6 819,69 zł
Wrzesień 5 740,00 560,22 373,10 0,00 146,37 6 819,69 zł
Październik 5 740,00 560,22 373,10 0,00 146,37 6 819,69 zł
Listopad 5 740,00 560,22 373,10 0,00 146,37 6 819,69 zł
Grudzień 5 740,00 560,22 373,10 0,00 146,37 6 819,69 zł
Rocznie 68 880,00 6 722,64 4 477,20 0,00 1 756,44 81 836,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 740 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 146 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 740 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 820 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5740 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 740 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 959 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 781 zł
Całość - kwota brutto 5 740 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 592,00 781,00 4 959,00
Luty 5 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 592,00 781,00 4 959,00
Marzec 5 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 592,00 781,00 4 959,00
Kwiecień 5 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 592,00 781,00 4 959,00
Maj 5 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 592,00 781,00 4 959,00
Czerwiec 5 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 592,00 781,00 4 959,00
Lipiec 5 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 592,00 781,00 4 959,00
Sierpień 5 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 592,00 781,00 4 959,00
Wrzesień 5 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 592,00 781,00 4 959,00
Październik 5 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 592,00 781,00 4 959,00
Listopad 5 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 592,00 781,00 4 959,00
Grudzień 5 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 592,00 781,00 4 959,00
Rocznie 68 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 104,00 9 372,00 59 508,00
Wynagrodzenie pracownika 5 740 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 740 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 740,00 zł
Luty 5 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 740,00 zł
Marzec 5 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 740,00 zł
Kwiecień 5 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 740,00 zł
Maj 5 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 740,00 zł
Czerwiec 5 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 740,00 zł
Lipiec 5 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 740,00 zł
Sierpień 5 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 740,00 zł
Wrzesień 5 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 740,00 zł
Październik 5 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 740,00 zł
Listopad 5 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 740,00 zł
Grudzień 5 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 740,00 zł
Rocznie 68 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 880,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 740 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 959 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 740 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 740 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5740 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 740 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 675 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 517 zł
Zaliczka na podatek 548 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 740 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 740,00 0,00 0,00 0,00 516,60 0,00 548,00 0,00 4 675,40
Luty 5 740,00 0,00 0,00 0,00 516,60 0,00 548,00 0,00 4 675,40
Marzec 5 740,00 0,00 0,00 0,00 516,60 0,00 1 323,00 0,00 3 900,40
Kwiecień 5 740,00 0,00 0,00 0,00 516,60 0,00 1 406,00 0,00 3 817,40
Maj 5 740,00 0,00 0,00 0,00 516,60 0,00 1 406,00 0,00 3 817,40
Czerwiec 5 740,00 0,00 0,00 0,00 516,60 0,00 1 406,00 0,00 3 817,40
Lipiec 5 740,00 176,27 72,24 0,00 516,60 15,08 1 322,00 0,00 3 637,81
Sierpień 5 740,00 176,27 72,24 0,00 516,60 15,08 1 322,00 0,00 3 637,81
Wrzesień 5 740,00 176,27 72,24 0,00 516,60 15,08 1 322,00 0,00 3 637,81
Październik 5 740,00 176,27 72,24 0,00 516,60 15,08 1 322,00 0,00 3 637,81
Listopad 5 740,00 176,27 72,24 0,00 516,60 15,08 1 322,00 0,00 3 637,81
Grudzień 5 740,00 176,27 72,24 0,00 516,60 15,08 1 322,00 0,00 3 637,81
Rocznie 68 880,00 1 057,62 433,44 0,00 6 199,20 0,00 14 569,00 0,00 46 530,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 740 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 675 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.