Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 107 zł
Ubezpieczenie emerytalne 556 zł
Ubezpieczenie rentowe 86 zł
Ubezpieczenie chorobowe 140 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 443 zł
Zaliczka na podatek 369 zł
Całość - kwota brutto 5 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 700,00 556,32 85,50 139,65 442,67 4 669,00 369,00 4 106,86
Luty 5 700,00 556,32 85,50 139,65 442,67 4 669,00 369,00 4 106,86
Marzec 5 700,00 556,32 85,50 139,65 442,67 4 669,00 369,00 4 106,86
Kwiecień 5 700,00 556,32 85,50 139,65 442,67 4 669,00 369,00 4 106,86
Maj 5 700,00 556,32 85,50 139,65 442,67 4 669,00 369,00 4 106,86
Czerwiec 5 700,00 556,32 85,50 139,65 442,67 4 669,00 369,00 4 106,86
Lipiec 5 700,00 556,32 85,50 139,65 442,67 4 669,00 369,00 4 106,86
Sierpień 5 700,00 556,32 85,50 139,65 442,67 4 669,00 369,00 4 106,86
Wrzesień 5 700,00 556,32 85,50 139,65 442,67 4 669,00 369,00 4 106,86
Październik 5 700,00 556,32 85,50 139,65 442,67 4 669,00 369,00 4 106,86
Listopad 5 700,00 556,32 85,50 139,65 442,67 4 669,00 369,00 4 106,86
Grudzień 5 700,00 556,32 85,50 139,65 442,67 4 669,00 369,00 4 106,86
Rocznie 68 400,00 6 675,84 1 026,00 1 675,80 5 312,04 56 028,00 4 428,00 49 282,32
Wynagrodzenie pracownika 5 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 556 zł
Ubezpieczenie rentowe 371 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 95 zł
Fundusz Pracy (FP) 140 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 867 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 700,00 556,32 370,50 95,19 145,35 6 867,36 zł
Luty 5 700,00 556,32 370,50 95,19 145,35 6 867,36 zł
Marzec 5 700,00 556,32 370,50 95,19 145,35 6 867,36 zł
Kwiecień 5 700,00 556,32 370,50 95,19 145,35 6 867,36 zł
Maj 5 700,00 556,32 370,50 95,19 145,35 6 867,36 zł
Czerwiec 5 700,00 556,32 370,50 95,19 145,35 6 867,36 zł
Lipiec 5 700,00 556,32 370,50 95,19 145,35 6 867,36 zł
Sierpień 5 700,00 556,32 370,50 95,19 145,35 6 867,36 zł
Wrzesień 5 700,00 556,32 370,50 95,19 145,35 6 867,36 zł
Październik 5 700,00 556,32 370,50 95,19 145,35 6 867,36 zł
Listopad 5 700,00 556,32 370,50 95,19 145,35 6 867,36 zł
Grudzień 5 700,00 556,32 370,50 95,19 145,35 6 867,36 zł
Rocznie 68 400,00 6 675,84 4 446,00 1 142,28 1 744,20 82 408,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 107 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 867 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 307 zł
Ubezpieczenie emerytalne 556 zł
Ubezpieczenie rentowe 86 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 455 zł
Zaliczka na podatek 296 zł
Całość - kwota brutto 5 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 700,00 556,32 85,50 0,00 455,24 4 047,00 296,00 4 306,94
Luty 5 700,00 556,32 85,50 0,00 455,24 4 047,00 296,00 4 306,94
Marzec 5 700,00 556,32 85,50 0,00 455,24 4 047,00 296,00 4 306,94
Kwiecień 5 700,00 556,32 85,50 0,00 455,24 4 047,00 296,00 4 306,94
Maj 5 700,00 556,32 85,50 0,00 455,24 4 047,00 296,00 4 306,94
Czerwiec 5 700,00 556,32 85,50 0,00 455,24 4 047,00 296,00 4 306,94
Lipiec 5 700,00 556,32 85,50 0,00 455,24 4 047,00 296,00 4 306,94
Sierpień 5 700,00 556,32 85,50 0,00 455,24 4 047,00 296,00 4 306,94
Wrzesień 5 700,00 556,32 85,50 0,00 455,24 4 047,00 296,00 4 306,94
Październik 5 700,00 556,32 85,50 0,00 455,24 4 047,00 296,00 4 306,94
Listopad 5 700,00 556,32 85,50 0,00 455,24 4 047,00 296,00 4 306,94
Grudzień 5 700,00 556,32 85,50 0,00 455,24 4 047,00 296,00 4 306,94
Rocznie 68 400,00 6 675,84 1 026,00 0,00 5 462,88 48 564,00 3 552,00 51 683,28
Wynagrodzenie pracownika 5 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 556 zł
Ubezpieczenie rentowe 371 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 140 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 772 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 700,00 556,32 370,50 0,00 145,35 6 772,17 zł
Luty 5 700,00 556,32 370,50 0,00 145,35 6 772,17 zł
Marzec 5 700,00 556,32 370,50 0,00 145,35 6 772,17 zł
Kwiecień 5 700,00 556,32 370,50 0,00 145,35 6 772,17 zł
Maj 5 700,00 556,32 370,50 0,00 145,35 6 772,17 zł
Czerwiec 5 700,00 556,32 370,50 0,00 145,35 6 772,17 zł
Lipiec 5 700,00 556,32 370,50 0,00 145,35 6 772,17 zł
Sierpień 5 700,00 556,32 370,50 0,00 145,35 6 772,17 zł
Wrzesień 5 700,00 556,32 370,50 0,00 145,35 6 772,17 zł
Październik 5 700,00 556,32 370,50 0,00 145,35 6 772,17 zł
Listopad 5 700,00 556,32 370,50 0,00 145,35 6 772,17 zł
Grudzień 5 700,00 556,32 370,50 0,00 145,35 6 772,17 zł
Rocznie 68 400,00 6 675,84 4 446,00 0,00 1 744,20 81 266,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 307 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 772 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 925 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 775 zł
Całość - kwota brutto 5 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 775,00 4 925,00
Luty 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 775,00 4 925,00
Marzec 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 775,00 4 925,00
Kwiecień 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 775,00 4 925,00
Maj 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 775,00 4 925,00
Czerwiec 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 775,00 4 925,00
Lipiec 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 775,00 4 925,00
Sierpień 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 775,00 4 925,00
Wrzesień 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 775,00 4 925,00
Październik 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 775,00 4 925,00
Listopad 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 775,00 4 925,00
Grudzień 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 775,00 4 925,00
Rocznie 68 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 720,00 9 300,00 59 100,00
Wynagrodzenie pracownika 5 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 700,00 zł
Luty 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 700,00 zł
Marzec 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 700,00 zł
Kwiecień 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 700,00 zł
Maj 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 700,00 zł
Czerwiec 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 700,00 zł
Lipiec 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 700,00 zł
Sierpień 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 700,00 zł
Wrzesień 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 700,00 zł
Październik 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 700,00 zł
Listopad 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 700,00 zł
Grudzień 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 700,00 zł
Rocznie 68 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 925 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 722 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 596 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 700 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 700,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 596,00 0,00 4 722,19
Luty 5 700,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 596,00 0,00 4 722,19
Marzec 5 700,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 596,00 0,00 4 722,19
Kwiecień 5 700,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 596,00 0,00 4 722,19
Maj 5 700,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 596,00 0,00 4 722,19
Czerwiec 5 700,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 596,00 0,00 4 722,19
Lipiec 5 700,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 555,00 0,00 4 517,99
Sierpień 5 700,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 555,00 0,00 4 517,99
Wrzesień 5 700,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 555,00 0,00 4 517,99
Październik 5 700,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 555,00 0,00 4 517,99
Listopad 5 700,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 555,00 0,00 4 517,99
Grudzień 5 700,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 555,00 0,00 4 517,99
Rocznie 68 400,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 6 906,00 0,00 55 441,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 722 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ