Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5720 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 720 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 558 zł
Ubezpieczenie rentowe 86 zł
Ubezpieczenie chorobowe 140 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 444 zł
Zaliczka na podatek 262 zł
Całość - kwota brutto 5 720 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 720,00 558,27 85,80 140,14 444,22 4 686,00 262,00 4 229,57
Luty 5 720,00 558,27 85,80 140,14 444,22 4 686,00 262,00 4 229,57
Marzec 5 720,00 558,27 85,80 140,14 444,22 4 686,00 262,00 4 229,57
Kwiecień 5 720,00 558,27 85,80 140,14 444,22 4 686,00 262,00 4 229,57
Maj 5 720,00 558,27 85,80 140,14 444,22 4 686,00 262,00 4 229,57
Czerwiec 5 720,00 558,27 85,80 140,14 444,22 4 686,00 262,00 4 229,57
Lipiec 5 720,00 558,27 85,80 140,14 444,22 4 686,00 262,00 4 229,57
Sierpień 5 720,00 558,27 85,80 140,14 444,22 4 686,00 262,00 4 229,57
Wrzesień 5 720,00 558,27 85,80 140,14 444,22 4 686,00 262,00 4 229,57
Październik 5 720,00 558,27 85,80 140,14 444,22 4 686,00 262,00 4 229,57
Listopad 5 720,00 558,27 85,80 140,14 444,22 4 686,00 262,00 4 229,57
Grudzień 5 720,00 558,27 85,80 140,14 444,22 4 686,00 262,00 4 229,57
Rocznie 68 640,00 6 699,24 1 029,60 1 681,68 3 147,84 56 232,00 0,00 50 754,84
Wynagrodzenie pracownika 5 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 558 zł
Ubezpieczenie rentowe 372 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 96 zł
Fundusz Pracy (FP) 140 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 891 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 720,00 558,27 371,80 95,52 145,86 6 891,45 zł
Luty 5 720,00 558,27 371,80 95,52 145,86 6 891,45 zł
Marzec 5 720,00 558,27 371,80 95,52 145,86 6 891,45 zł
Kwiecień 5 720,00 558,27 371,80 95,52 145,86 6 891,45 zł
Maj 5 720,00 558,27 371,80 95,52 145,86 6 891,45 zł
Czerwiec 5 720,00 558,27 371,80 95,52 145,86 6 891,45 zł
Lipiec 5 720,00 558,27 371,80 95,52 145,86 6 891,45 zł
Sierpień 5 720,00 558,27 371,80 95,52 145,86 6 891,45 zł
Wrzesień 5 720,00 558,27 371,80 95,52 145,86 6 891,45 zł
Październik 5 720,00 558,27 371,80 95,52 145,86 6 891,45 zł
Listopad 5 720,00 558,27 371,80 95,52 145,86 6 891,45 zł
Grudzień 5 720,00 558,27 371,80 95,52 145,86 6 891,45 zł
Rocznie 68 640,00 6 699,24 4 461,60 1 146,24 1 750,32 82 697,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 720 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 230 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 720 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 891 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5720 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 720 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 132 zł
Ubezpieczenie emerytalne 558 zł
Ubezpieczenie rentowe 86 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 457 zł
Zaliczka na podatek 487 zł
Całość - kwota brutto 5 720 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 720,00 558,27 85,80 0,00 456,83 4 061,00 487,00 4 131,78
Luty 5 720,00 558,27 85,80 0,00 456,83 4 061,00 487,00 4 131,78
Marzec 5 720,00 558,27 85,80 0,00 456,83 4 061,00 487,00 4 131,78
Kwiecień 5 720,00 558,27 85,80 0,00 456,83 4 061,00 487,00 4 131,78
Maj 5 720,00 558,27 85,80 0,00 456,83 4 061,00 487,00 4 131,78
Czerwiec 5 720,00 558,27 85,80 0,00 456,83 4 061,00 487,00 4 131,78
Lipiec 5 720,00 558,27 85,80 0,00 456,83 4 061,00 487,00 4 131,78
Sierpień 5 720,00 558,27 85,80 0,00 456,83 4 061,00 487,00 4 131,78
Wrzesień 5 720,00 558,27 85,80 0,00 456,83 4 061,00 487,00 4 131,78
Październik 5 720,00 558,27 85,80 0,00 456,83 4 061,00 487,00 4 131,78
Listopad 5 720,00 558,27 85,80 0,00 456,83 4 061,00 487,00 4 131,78
Grudzień 5 720,00 558,27 85,80 0,00 456,83 4 061,00 487,00 4 131,78
Rocznie 68 640,00 6 699,24 1 029,60 0,00 5 481,96 48 732,00 360,00 49 581,36
Wynagrodzenie pracownika 5 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 558 zł
Ubezpieczenie rentowe 372 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 140 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 796 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 720,00 558,27 371,80 0,00 145,86 6 795,93 zł
Luty 5 720,00 558,27 371,80 0,00 145,86 6 795,93 zł
Marzec 5 720,00 558,27 371,80 0,00 145,86 6 795,93 zł
Kwiecień 5 720,00 558,27 371,80 0,00 145,86 6 795,93 zł
Maj 5 720,00 558,27 371,80 0,00 145,86 6 795,93 zł
Czerwiec 5 720,00 558,27 371,80 0,00 145,86 6 795,93 zł
Lipiec 5 720,00 558,27 371,80 0,00 145,86 6 795,93 zł
Sierpień 5 720,00 558,27 371,80 0,00 145,86 6 795,93 zł
Wrzesień 5 720,00 558,27 371,80 0,00 145,86 6 795,93 zł
Październik 5 720,00 558,27 371,80 0,00 145,86 6 795,93 zł
Listopad 5 720,00 558,27 371,80 0,00 145,86 6 795,93 zł
Grudzień 5 720,00 558,27 371,80 0,00 145,86 6 795,93 zł
Rocznie 68 640,00 6 699,24 4 461,60 0,00 1 750,32 81 551,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 720 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 132 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 720 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 796 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5720 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 720 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 942 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 778 zł
Całość - kwota brutto 5 720 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 576,00 778,00 4 942,00
Luty 5 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 576,00 778,00 4 942,00
Marzec 5 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 576,00 778,00 4 942,00
Kwiecień 5 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 576,00 778,00 4 942,00
Maj 5 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 576,00 778,00 4 942,00
Czerwiec 5 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 576,00 778,00 4 942,00
Lipiec 5 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 576,00 778,00 4 942,00
Sierpień 5 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 576,00 778,00 4 942,00
Wrzesień 5 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 576,00 778,00 4 942,00
Październik 5 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 576,00 778,00 4 942,00
Listopad 5 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 576,00 778,00 4 942,00
Grudzień 5 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 576,00 778,00 4 942,00
Rocznie 68 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 912,00 9 336,00 59 304,00
Wynagrodzenie pracownika 5 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 720 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 720,00 zł
Luty 5 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 720,00 zł
Marzec 5 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 720,00 zł
Kwiecień 5 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 720,00 zł
Maj 5 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 720,00 zł
Czerwiec 5 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 720,00 zł
Lipiec 5 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 720,00 zł
Sierpień 5 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 720,00 zł
Wrzesień 5 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 720,00 zł
Październik 5 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 720,00 zł
Listopad 5 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 720,00 zł
Grudzień 5 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 720,00 zł
Rocznie 68 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 640,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 720 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 942 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 720 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 720 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5720 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 720 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 659 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 515 zł
Zaliczka na podatek 546 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 720 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 720,00 0,00 0,00 0,00 514,80 0,00 546,00 0,00 4 659,20
Luty 5 720,00 0,00 0,00 0,00 514,80 0,00 546,00 0,00 4 659,20
Marzec 5 720,00 0,00 0,00 0,00 514,80 0,00 1 316,00 0,00 3 889,20
Kwiecień 5 720,00 0,00 0,00 0,00 514,80 0,00 1 403,00 0,00 3 802,20
Maj 5 720,00 0,00 0,00 0,00 514,80 0,00 1 403,00 0,00 3 802,20
Czerwiec 5 720,00 0,00 0,00 0,00 514,80 0,00 1 403,00 0,00 3 802,20
Lipiec 5 720,00 176,27 72,24 0,00 514,80 15,08 1 318,00 0,00 3 623,61
Sierpień 5 720,00 176,27 72,24 0,00 514,80 15,08 1 318,00 0,00 3 623,61
Wrzesień 5 720,00 176,27 72,24 0,00 514,80 15,08 1 318,00 0,00 3 623,61
Październik 5 720,00 176,27 72,24 0,00 514,80 15,08 1 318,00 0,00 3 623,61
Listopad 5 720,00 176,27 72,24 0,00 514,80 15,08 1 318,00 0,00 3 623,61
Grudzień 5 720,00 176,27 72,24 0,00 514,80 15,08 1 318,00 0,00 3 623,61
Rocznie 68 640,00 1 057,62 433,44 0,00 6 177,60 0,00 14 525,00 0,00 46 355,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 720 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 659 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.