Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5710 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 710 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 223 zł
Ubezpieczenie emerytalne 557 zł
Ubezpieczenie rentowe 86 zł
Ubezpieczenie chorobowe 140 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 443 zł
Zaliczka na podatek 261 zł
Całość - kwota brutto 5 710 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 710,00 557,30 85,65 139,90 443,44 4 677,00 261,00 4 222,71
Luty 5 710,00 557,30 85,65 139,90 443,44 4 677,00 261,00 4 222,71
Marzec 5 710,00 557,30 85,65 139,90 443,44 4 677,00 261,00 4 222,71
Kwiecień 5 710,00 557,30 85,65 139,90 443,44 4 677,00 261,00 4 222,71
Maj 5 710,00 557,30 85,65 139,90 443,44 4 677,00 261,00 4 222,71
Czerwiec 5 710,00 557,30 85,65 139,90 443,44 4 677,00 261,00 4 222,71
Lipiec 5 710,00 557,30 85,65 139,90 443,44 4 677,00 261,00 4 222,71
Sierpień 5 710,00 557,30 85,65 139,90 443,44 4 677,00 261,00 4 222,71
Wrzesień 5 710,00 557,30 85,65 139,90 443,44 4 677,00 261,00 4 222,71
Październik 5 710,00 557,30 85,65 139,90 443,44 4 677,00 261,00 4 222,71
Listopad 5 710,00 557,30 85,65 139,90 443,44 4 677,00 261,00 4 222,71
Grudzień 5 710,00 557,30 85,65 139,90 443,44 4 677,00 261,00 4 222,71
Rocznie 68 520,00 6 687,60 1 027,80 1 678,80 3 134,88 56 124,00 0,00 50 672,52
Wynagrodzenie pracownika 5 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 557 zł
Ubezpieczenie rentowe 371 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 95 zł
Fundusz Pracy (FP) 140 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 879 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 710,00 557,30 371,15 95,36 145,61 6 879,42 zł
Luty 5 710,00 557,30 371,15 95,36 145,61 6 879,42 zł
Marzec 5 710,00 557,30 371,15 95,36 145,61 6 879,42 zł
Kwiecień 5 710,00 557,30 371,15 95,36 145,61 6 879,42 zł
Maj 5 710,00 557,30 371,15 95,36 145,61 6 879,42 zł
Czerwiec 5 710,00 557,30 371,15 95,36 145,61 6 879,42 zł
Lipiec 5 710,00 557,30 371,15 95,36 145,61 6 879,42 zł
Sierpień 5 710,00 557,30 371,15 95,36 145,61 6 879,42 zł
Wrzesień 5 710,00 557,30 371,15 95,36 145,61 6 879,42 zł
Październik 5 710,00 557,30 371,15 95,36 145,61 6 879,42 zł
Listopad 5 710,00 557,30 371,15 95,36 145,61 6 879,42 zł
Grudzień 5 710,00 557,30 371,15 95,36 145,61 6 879,42 zł
Rocznie 68 520,00 6 687,60 4 453,80 1 144,32 1 747,32 82 553,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 710 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 223 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 710 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 879 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5710 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 710 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 125 zł
Ubezpieczenie emerytalne 557 zł
Ubezpieczenie rentowe 86 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 456 zł
Zaliczka na podatek 486 zł
Całość - kwota brutto 5 710 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 710,00 557,30 85,65 0,00 456,03 4 054,00 486,00 4 124,54
Luty 5 710,00 557,30 85,65 0,00 456,03 4 054,00 486,00 4 124,54
Marzec 5 710,00 557,30 85,65 0,00 456,03 4 054,00 486,00 4 124,54
Kwiecień 5 710,00 557,30 85,65 0,00 456,03 4 054,00 486,00 4 124,54
Maj 5 710,00 557,30 85,65 0,00 456,03 4 054,00 486,00 4 124,54
Czerwiec 5 710,00 557,30 85,65 0,00 456,03 4 054,00 486,00 4 124,54
Lipiec 5 710,00 557,30 85,65 0,00 456,03 4 054,00 486,00 4 124,54
Sierpień 5 710,00 557,30 85,65 0,00 456,03 4 054,00 486,00 4 124,54
Wrzesień 5 710,00 557,30 85,65 0,00 456,03 4 054,00 486,00 4 124,54
Październik 5 710,00 557,30 85,65 0,00 456,03 4 054,00 486,00 4 124,54
Listopad 5 710,00 557,30 85,65 0,00 456,03 4 054,00 486,00 4 124,54
Grudzień 5 710,00 557,30 85,65 0,00 456,03 4 054,00 486,00 4 124,54
Rocznie 68 520,00 6 687,60 1 027,80 0,00 5 472,36 48 648,00 360,00 49 494,48
Wynagrodzenie pracownika 5 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 557 zł
Ubezpieczenie rentowe 371 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 140 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 784 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 710,00 557,30 371,15 0,00 145,61 6 784,06 zł
Luty 5 710,00 557,30 371,15 0,00 145,61 6 784,06 zł
Marzec 5 710,00 557,30 371,15 0,00 145,61 6 784,06 zł
Kwiecień 5 710,00 557,30 371,15 0,00 145,61 6 784,06 zł
Maj 5 710,00 557,30 371,15 0,00 145,61 6 784,06 zł
Czerwiec 5 710,00 557,30 371,15 0,00 145,61 6 784,06 zł
Lipiec 5 710,00 557,30 371,15 0,00 145,61 6 784,06 zł
Sierpień 5 710,00 557,30 371,15 0,00 145,61 6 784,06 zł
Wrzesień 5 710,00 557,30 371,15 0,00 145,61 6 784,06 zł
Październik 5 710,00 557,30 371,15 0,00 145,61 6 784,06 zł
Listopad 5 710,00 557,30 371,15 0,00 145,61 6 784,06 zł
Grudzień 5 710,00 557,30 371,15 0,00 145,61 6 784,06 zł
Rocznie 68 520,00 6 687,60 4 453,80 0,00 1 747,32 81 408,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 710 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 125 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 710 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 784 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5710 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 710 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 933 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 777 zł
Całość - kwota brutto 5 710 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 568,00 777,00 4 933,00
Luty 5 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 568,00 777,00 4 933,00
Marzec 5 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 568,00 777,00 4 933,00
Kwiecień 5 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 568,00 777,00 4 933,00
Maj 5 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 568,00 777,00 4 933,00
Czerwiec 5 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 568,00 777,00 4 933,00
Lipiec 5 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 568,00 777,00 4 933,00
Sierpień 5 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 568,00 777,00 4 933,00
Wrzesień 5 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 568,00 777,00 4 933,00
Październik 5 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 568,00 777,00 4 933,00
Listopad 5 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 568,00 777,00 4 933,00
Grudzień 5 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 568,00 777,00 4 933,00
Rocznie 68 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 816,00 9 324,00 59 196,00
Wynagrodzenie pracownika 5 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 710 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 710,00 zł
Luty 5 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 710,00 zł
Marzec 5 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 710,00 zł
Kwiecień 5 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 710,00 zł
Maj 5 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 710,00 zł
Czerwiec 5 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 710,00 zł
Lipiec 5 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 710,00 zł
Sierpień 5 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 710,00 zł
Wrzesień 5 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 710,00 zł
Październik 5 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 710,00 zł
Listopad 5 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 710,00 zł
Grudzień 5 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 710,00 zł
Rocznie 68 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 520,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 710 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 933 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 710 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 710 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5710 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 710 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 651 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 514 zł
Zaliczka na podatek 545 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 710 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 710,00 0,00 0,00 0,00 513,90 0,00 545,00 0,00 4 651,10
Luty 5 710,00 0,00 0,00 0,00 513,90 0,00 545,00 0,00 4 651,10
Marzec 5 710,00 0,00 0,00 0,00 513,90 0,00 1 312,00 0,00 3 884,10
Kwiecień 5 710,00 0,00 0,00 0,00 513,90 0,00 1 401,00 0,00 3 795,10
Maj 5 710,00 0,00 0,00 0,00 513,90 0,00 1 401,00 0,00 3 795,10
Czerwiec 5 710,00 0,00 0,00 0,00 513,90 0,00 1 401,00 0,00 3 795,10
Lipiec 5 710,00 176,27 72,24 0,00 513,90 15,08 1 316,00 0,00 3 616,51
Sierpień 5 710,00 176,27 72,24 0,00 513,90 15,08 1 316,00 0,00 3 616,51
Wrzesień 5 710,00 176,27 72,24 0,00 513,90 15,08 1 316,00 0,00 3 616,51
Październik 5 710,00 176,27 72,24 0,00 513,90 15,08 1 316,00 0,00 3 616,51
Listopad 5 710,00 176,27 72,24 0,00 513,90 15,08 1 316,00 0,00 3 616,51
Grudzień 5 710,00 176,27 72,24 0,00 513,90 15,08 1 316,00 0,00 3 616,51
Rocznie 68 520,00 1 057,62 433,44 0,00 6 166,80 0,00 14 501,00 0,00 46 270,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 710 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 651 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.