Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5470 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 530 zł
Ubezpieczenie emerytalne 744 zł
Ubezpieczenie rentowe 114 zł
Ubezpieczenie chorobowe 187 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 592 zł
Zaliczka na podatek 460 zł
Całość - kwota brutto 7 628 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 628,00 744,49 114,42 186,89 592,40 6 332,00 460,00 5 529,80
Luty 7 628,00 744,49 114,42 186,89 592,40 6 332,00 460,00 5 529,80
Marzec 7 628,00 744,49 114,42 186,89 592,40 6 332,00 460,00 5 529,80
Kwiecień 7 628,00 744,49 114,42 186,89 592,40 6 332,00 460,00 5 529,80
Maj 7 628,00 744,49 114,42 186,89 592,40 6 332,00 460,00 5 529,80
Czerwiec 7 628,00 744,49 114,42 186,89 592,40 6 332,00 460,00 5 529,80
Lipiec 7 628,00 744,49 114,42 186,89 592,40 6 332,00 460,00 5 529,80
Sierpień 7 628,00 744,49 114,42 186,89 592,40 6 332,00 460,00 5 529,80
Wrzesień 7 628,00 744,49 114,42 186,89 592,40 6 332,00 460,00 5 529,80
Październik 7 628,00 744,49 114,42 186,89 592,40 6 332,00 460,00 5 529,80
Listopad 7 628,00 744,49 114,42 186,89 592,40 6 332,00 460,00 5 529,80
Grudzień 7 628,00 744,49 114,42 186,89 592,40 6 332,00 460,00 5 529,80
Rocznie 91 536,00 8 933,88 1 373,04 2 242,68 5 518,08 75 984,00 0,00 66 357,60
Wynagrodzenie pracownika 7 628 zł
Ubezpieczenie emerytalne 744 zł
Ubezpieczenie rentowe 496 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 127 zł
Fundusz Pracy (FP) 187 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 190 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 628,00 744,49 495,82 127,39 194,52 9 190,22 zł
Luty 7 628,00 744,49 495,82 127,39 194,52 9 190,22 zł
Marzec 7 628,00 744,49 495,82 127,39 194,52 9 190,22 zł
Kwiecień 7 628,00 744,49 495,82 127,39 194,52 9 190,22 zł
Maj 7 628,00 744,49 495,82 127,39 194,52 9 190,22 zł
Czerwiec 7 628,00 744,49 495,82 127,39 194,52 9 190,22 zł
Lipiec 7 628,00 744,49 495,82 127,39 194,52 9 190,22 zł
Sierpień 7 628,00 744,49 495,82 127,39 194,52 9 190,22 zł
Wrzesień 7 628,00 744,49 495,82 127,39 194,52 9 190,22 zł
Październik 7 628,00 744,49 495,82 127,39 194,52 9 190,22 zł
Listopad 7 628,00 744,49 495,82 127,39 194,52 9 190,22 zł
Grudzień 7 628,00 744,49 495,82 127,39 194,52 9 190,22 zł
Rocznie 91 536,00 8 933,88 5 949,84 1 528,68 2 334,24 110 282,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 628 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 530 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 530 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 190 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5470 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 232 zł
Ubezpieczenie emerytalne 707 zł
Ubezpieczenie rentowe 109 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 578 zł
Zaliczka na podatek 617 zł
Całość - kwota brutto 7 243 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 243,00 706,92 108,65 0,00 578,47 5 142,00 617,00 5 231,92
Luty 7 243,00 706,92 108,65 0,00 578,47 5 142,00 617,00 5 231,92
Marzec 7 243,00 706,92 108,65 0,00 578,47 5 142,00 617,00 5 231,92
Kwiecień 7 243,00 706,92 108,65 0,00 578,47 5 142,00 617,00 5 231,92
Maj 7 243,00 706,92 108,65 0,00 578,47 5 142,00 617,00 5 231,92
Czerwiec 7 243,00 706,92 108,65 0,00 578,47 5 142,00 617,00 5 231,92
Lipiec 7 243,00 706,92 108,65 0,00 578,47 5 142,00 617,00 5 231,92
Sierpień 7 243,00 706,92 108,65 0,00 578,47 5 142,00 617,00 5 231,92
Wrzesień 7 243,00 706,92 108,65 0,00 578,47 5 142,00 617,00 5 231,92
Październik 7 243,00 706,92 108,65 0,00 578,47 5 142,00 617,00 5 231,92
Listopad 7 243,00 706,92 108,65 0,00 578,47 5 142,00 617,00 5 231,92
Grudzień 7 243,00 706,92 108,65 0,00 578,47 5 142,00 617,00 5 231,92
Rocznie 86 916,00 8 483,04 1 303,80 0,00 6 941,64 61 704,00 468,00 62 783,04
Wynagrodzenie pracownika 7 243 zł
Ubezpieczenie emerytalne 707 zł
Ubezpieczenie rentowe 471 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 177 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 605 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 243,00 706,92 470,80 0,00 184,69 8 605,41 zł
Luty 7 243,00 706,92 470,80 0,00 184,69 8 605,41 zł
Marzec 7 243,00 706,92 470,80 0,00 184,69 8 605,41 zł
Kwiecień 7 243,00 706,92 470,80 0,00 184,69 8 605,41 zł
Maj 7 243,00 706,92 470,80 0,00 184,69 8 605,41 zł
Czerwiec 7 243,00 706,92 470,80 0,00 184,69 8 605,41 zł
Lipiec 7 243,00 706,92 470,80 0,00 184,69 8 605,41 zł
Sierpień 7 243,00 706,92 470,80 0,00 184,69 8 605,41 zł
Wrzesień 7 243,00 706,92 470,80 0,00 184,69 8 605,41 zł
Październik 7 243,00 706,92 470,80 0,00 184,69 8 605,41 zł
Listopad 7 243,00 706,92 470,80 0,00 184,69 8 605,41 zł
Grudzień 7 243,00 706,92 470,80 0,00 184,69 8 605,41 zł
Rocznie 86 916,00 8 483,04 5 649,60 0,00 2 216,28 103 264,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 243 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 232 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 232 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 605 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5470 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 861 zł
Całość - kwota brutto 6 331 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 065,00 861,00 5 470,00
Luty 6 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 065,00 861,00 5 470,00
Marzec 6 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 065,00 861,00 5 470,00
Kwiecień 6 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 065,00 861,00 5 470,00
Maj 6 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 065,00 861,00 5 470,00
Czerwiec 6 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 065,00 861,00 5 470,00
Lipiec 6 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 065,00 861,00 5 470,00
Sierpień 6 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 065,00 861,00 5 470,00
Wrzesień 6 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 065,00 861,00 5 470,00
Październik 6 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 065,00 861,00 5 470,00
Listopad 6 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 065,00 861,00 5 470,00
Grudzień 6 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 065,00 861,00 5 470,00
Rocznie 75 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 780,00 10 332,00 65 640,00
Wynagrodzenie pracownika 6 331 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 331 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 331,00 zł
Luty 6 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 331,00 zł
Marzec 6 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 331,00 zł
Kwiecień 6 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 331,00 zł
Maj 6 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 331,00 zł
Czerwiec 6 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 331,00 zł
Lipiec 6 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 331,00 zł
Sierpień 6 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 331,00 zł
Wrzesień 6 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 331,00 zł
Październik 6 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 331,00 zł
Listopad 6 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 331,00 zł
Grudzień 6 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 331,00 zł
Rocznie 75 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 972,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 331 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 470 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 470 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 331 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5470 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 371 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 594 zł
Zaliczka na podatek 637 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 602 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 602,00 0,00 0,00 0,00 594,18 0,00 637,00 0,00 5 370,82
Luty 6 602,00 0,00 0,00 0,00 594,18 0,00 711,00 0,00 5 296,82
Marzec 6 602,00 0,00 0,00 0,00 594,18 0,00 1 574,00 0,00 4 433,82
Kwiecień 6 602,00 0,00 0,00 0,00 594,18 0,00 1 574,00 0,00 4 433,82
Maj 6 602,00 0,00 0,00 0,00 594,18 0,00 1 574,00 0,00 4 433,82
Czerwiec 6 602,00 0,00 0,00 0,00 594,18 0,00 1 574,00 0,00 4 433,82
Lipiec 6 602,00 176,27 72,24 0,00 594,18 15,08 1 489,00 0,00 4 255,23
Sierpień 6 602,00 176,27 72,24 0,00 594,18 15,08 1 489,00 0,00 4 255,23
Wrzesień 6 602,00 176,27 72,24 0,00 594,18 15,08 1 489,00 0,00 4 255,23
Październik 6 602,00 176,27 72,24 0,00 594,18 15,08 1 489,00 0,00 4 255,23
Listopad 6 602,00 176,27 72,24 0,00 594,18 15,08 1 489,00 0,00 4 255,23
Grudzień 6 602,00 176,27 72,24 0,00 594,18 15,08 1 489,00 0,00 4 255,23
Rocznie 79 224,00 1 057,62 433,44 0,00 7 130,16 0,00 16 578,00 0,00 53 934,30

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 602 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 371 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.