Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5440 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 440 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 740 zł
Ubezpieczenie rentowe 114 zł
Ubezpieczenie chorobowe 186 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 589 zł
Zaliczka na podatek 56 zł
Całość - kwota brutto 7 585 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 585,00 740,30 113,78 185,83 589,06 6 295,00 56,00 5 900,03
Luty 7 585,00 740,30 113,78 185,83 589,06 6 295,00 56,00 5 900,03
Marzec 7 585,00 740,30 113,78 185,83 589,06 6 295,00 56,00 5 900,03
Kwiecień 7 585,00 740,30 113,78 185,83 589,06 6 295,00 56,00 5 900,03
Maj 7 585,00 740,30 113,78 185,83 589,06 6 295,00 56,00 5 900,03
Czerwiec 7 585,00 740,30 113,78 185,83 589,06 6 295,00 56,00 5 900,03
Lipiec 7 585,00 740,30 113,78 185,83 589,06 6 295,00 56,00 5 900,03
Sierpień 7 585,00 740,30 113,78 185,83 589,06 6 295,00 56,00 5 900,03
Wrzesień 7 585,00 740,30 113,78 185,83 589,06 6 295,00 56,00 5 900,03
Październik 7 585,00 740,30 113,78 185,83 589,06 6 295,00 56,00 5 900,03
Listopad 7 585,00 740,30 113,78 185,83 589,06 6 295,00 56,00 5 900,03
Grudzień 7 585,00 740,30 113,78 185,83 589,06 6 295,00 56,00 5 900,03
Rocznie 91 020,00 8 883,60 1 365,36 2 229,96 7 068,72 75 540,00 672,00 70 800,36
Wynagrodzenie pracownika 7 585 zł
Ubezpieczenie emerytalne 740 zł
Ubezpieczenie rentowe 493 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 127 zł
Fundusz Pracy (FP) 186 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 138 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 585,00 740,30 493,03 126,67 193,42 9 138,42 zł
Luty 7 585,00 740,30 493,03 126,67 193,42 9 138,42 zł
Marzec 7 585,00 740,30 493,03 126,67 193,42 9 138,42 zł
Kwiecień 7 585,00 740,30 493,03 126,67 193,42 9 138,42 zł
Maj 7 585,00 740,30 493,03 126,67 193,42 9 138,42 zł
Czerwiec 7 585,00 740,30 493,03 126,67 193,42 9 138,42 zł
Lipiec 7 585,00 740,30 493,03 126,67 193,42 9 138,42 zł
Sierpień 7 585,00 740,30 493,03 126,67 193,42 9 138,42 zł
Wrzesień 7 585,00 740,30 493,03 126,67 193,42 9 138,42 zł
Październik 7 585,00 740,30 493,03 126,67 193,42 9 138,42 zł
Listopad 7 585,00 740,30 493,03 126,67 193,42 9 138,42 zł
Grudzień 7 585,00 740,30 493,03 126,67 193,42 9 138,42 zł
Rocznie 91 020,00 8 883,60 5 916,36 1 520,04 2 321,04 109 661,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 585 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 138 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5440 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 440 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 703 zł
Ubezpieczenie rentowe 108 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 575 zł
Zaliczka na podatek 374 zł
Całość - kwota brutto 7 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 200,00 702,72 108,00 0,00 575,04 5 111,00 374,00 5 440,24
Luty 7 200,00 702,72 108,00 0,00 575,04 5 111,00 374,00 5 440,24
Marzec 7 200,00 702,72 108,00 0,00 575,04 5 111,00 374,00 5 440,24
Kwiecień 7 200,00 702,72 108,00 0,00 575,04 5 111,00 374,00 5 440,24
Maj 7 200,00 702,72 108,00 0,00 575,04 5 111,00 374,00 5 440,24
Czerwiec 7 200,00 702,72 108,00 0,00 575,04 5 111,00 374,00 5 440,24
Lipiec 7 200,00 702,72 108,00 0,00 575,04 5 111,00 374,00 5 440,24
Sierpień 7 200,00 702,72 108,00 0,00 575,04 5 111,00 374,00 5 440,24
Wrzesień 7 200,00 702,72 108,00 0,00 575,04 5 111,00 374,00 5 440,24
Październik 7 200,00 702,72 108,00 0,00 575,04 5 111,00 374,00 5 440,24
Listopad 7 200,00 702,72 108,00 0,00 575,04 5 111,00 374,00 5 440,24
Grudzień 7 200,00 702,72 108,00 0,00 575,04 5 111,00 374,00 5 440,24
Rocznie 86 400,00 8 432,64 1 296,00 0,00 6 900,48 61 332,00 4 488,00 65 282,88
Wynagrodzenie pracownika 7 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 703 zł
Ubezpieczenie rentowe 468 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 176 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 554 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 200,00 702,72 468,00 0,00 183,60 8 554,32 zł
Luty 7 200,00 702,72 468,00 0,00 183,60 8 554,32 zł
Marzec 7 200,00 702,72 468,00 0,00 183,60 8 554,32 zł
Kwiecień 7 200,00 702,72 468,00 0,00 183,60 8 554,32 zł
Maj 7 200,00 702,72 468,00 0,00 183,60 8 554,32 zł
Czerwiec 7 200,00 702,72 468,00 0,00 183,60 8 554,32 zł
Lipiec 7 200,00 702,72 468,00 0,00 183,60 8 554,32 zł
Sierpień 7 200,00 702,72 468,00 0,00 183,60 8 554,32 zł
Wrzesień 7 200,00 702,72 468,00 0,00 183,60 8 554,32 zł
Październik 7 200,00 702,72 468,00 0,00 183,60 8 554,32 zł
Listopad 7 200,00 702,72 468,00 0,00 183,60 8 554,32 zł
Grudzień 7 200,00 702,72 468,00 0,00 183,60 8 554,32 zł
Rocznie 86 400,00 8 432,64 5 616,00 0,00 2 203,20 102 651,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 440 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 440 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 554 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5440 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 440 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 856 zł
Całość - kwota brutto 6 296 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 037,00 856,00 5 440,00
Luty 6 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 037,00 856,00 5 440,00
Marzec 6 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 037,00 856,00 5 440,00
Kwiecień 6 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 037,00 856,00 5 440,00
Maj 6 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 037,00 856,00 5 440,00
Czerwiec 6 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 037,00 856,00 5 440,00
Lipiec 6 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 037,00 856,00 5 440,00
Sierpień 6 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 037,00 856,00 5 440,00
Wrzesień 6 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 037,00 856,00 5 440,00
Październik 6 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 037,00 856,00 5 440,00
Listopad 6 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 037,00 856,00 5 440,00
Grudzień 6 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 037,00 856,00 5 440,00
Rocznie 75 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 444,00 10 272,00 65 280,00
Wynagrodzenie pracownika 6 296 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 296 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 296,00 zł
Luty 6 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 296,00 zł
Marzec 6 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 296,00 zł
Kwiecień 6 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 296,00 zł
Maj 6 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 296,00 zł
Czerwiec 6 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 296,00 zł
Lipiec 6 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 296,00 zł
Sierpień 6 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 296,00 zł
Wrzesień 6 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 296,00 zł
Październik 6 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 296,00 zł
Listopad 6 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 296,00 zł
Grudzień 6 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 296,00 zł
Rocznie 75 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 552,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 296 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 440 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 440 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 296 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5440 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 440 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 868 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 690 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 558 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690,00 0,00 5 868,00
Luty 6 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 857,00 0,00 5 701,00
Marzec 6 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 674,00 0,00 4 884,00
Kwiecień 6 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 674,00 0,00 4 884,00
Maj 6 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 674,00 0,00 4 884,00
Czerwiec 6 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 674,00 0,00 4 884,00
Lipiec 6 558,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 589,00 0,00 4 705,41
Sierpień 6 558,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 589,00 0,00 4 705,41
Wrzesień 6 558,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 589,00 0,00 4 705,41
Październik 6 558,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 589,00 0,00 4 705,41
Listopad 6 558,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 589,00 0,00 4 705,41
Grudzień 6 558,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 589,00 0,00 4 705,41
Rocznie 78 696,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 17 777,00 0,00 59 337,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 558 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 868 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.