Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5490 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 490 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 490 zł
Ubezpieczenie emerytalne 748 zł
Ubezpieczenie rentowe 115 zł
Ubezpieczenie chorobowe 188 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 595 zł
Zaliczka na podatek 525 zł
Całość - kwota brutto 7 660 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 660,00 747,62 114,90 187,67 594,88 6 360,00 525,00 5 489,93
Luty 7 660,00 747,62 114,90 187,67 594,88 6 360,00 525,00 5 489,93
Marzec 7 660,00 747,62 114,90 187,67 594,88 6 360,00 525,00 5 489,93
Kwiecień 7 660,00 747,62 114,90 187,67 594,88 6 360,00 525,00 5 489,93
Maj 7 660,00 747,62 114,90 187,67 594,88 6 360,00 525,00 5 489,93
Czerwiec 7 660,00 747,62 114,90 187,67 594,88 6 360,00 525,00 5 489,93
Lipiec 7 660,00 747,62 114,90 187,67 594,88 6 360,00 525,00 5 489,93
Sierpień 7 660,00 747,62 114,90 187,67 594,88 6 360,00 525,00 5 489,93
Wrzesień 7 660,00 747,62 114,90 187,67 594,88 6 360,00 525,00 5 489,93
Październik 7 660,00 747,62 114,90 187,67 594,88 6 360,00 525,00 5 489,93
Listopad 7 660,00 747,62 114,90 187,67 594,88 6 360,00 525,00 5 489,93
Grudzień 7 660,00 747,62 114,90 187,67 594,88 6 360,00 525,00 5 489,93
Rocznie 91 920,00 8 971,44 1 378,80 2 252,04 7 138,56 76 320,00 6 300,00 65 879,16
Wynagrodzenie pracownika 7 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 748 zł
Ubezpieczenie rentowe 498 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 128 zł
Fundusz Pracy (FP) 188 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 229 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 660,00 747,62 497,90 127,92 195,33 9 228,77 zł
Luty 7 660,00 747,62 497,90 127,92 195,33 9 228,77 zł
Marzec 7 660,00 747,62 497,90 127,92 195,33 9 228,77 zł
Kwiecień 7 660,00 747,62 497,90 127,92 195,33 9 228,77 zł
Maj 7 660,00 747,62 497,90 127,92 195,33 9 228,77 zł
Czerwiec 7 660,00 747,62 497,90 127,92 195,33 9 228,77 zł
Lipiec 7 660,00 747,62 497,90 127,92 195,33 9 228,77 zł
Sierpień 7 660,00 747,62 497,90 127,92 195,33 9 228,77 zł
Wrzesień 7 660,00 747,62 497,90 127,92 195,33 9 228,77 zł
Październik 7 660,00 747,62 497,90 127,92 195,33 9 228,77 zł
Listopad 7 660,00 747,62 497,90 127,92 195,33 9 228,77 zł
Grudzień 7 660,00 747,62 497,90 127,92 195,33 9 228,77 zł
Rocznie 91 920,00 8 971,44 5 974,80 1 535,04 2 343,96 110 745,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 660 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 490 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 490 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 229 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5490 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 490 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 490 zł
Ubezpieczenie emerytalne 709 zł
Ubezpieczenie rentowe 109 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 580 zł
Zaliczka na podatek 377 zł
Całość - kwota brutto 7 265 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 265,00 709,06 108,98 0,00 580,23 5 158,00 377,00 5 489,73
Luty 7 265,00 709,06 108,98 0,00 580,23 5 158,00 377,00 5 489,73
Marzec 7 265,00 709,06 108,98 0,00 580,23 5 158,00 377,00 5 489,73
Kwiecień 7 265,00 709,06 108,98 0,00 580,23 5 158,00 377,00 5 489,73
Maj 7 265,00 709,06 108,98 0,00 580,23 5 158,00 377,00 5 489,73
Czerwiec 7 265,00 709,06 108,98 0,00 580,23 5 158,00 377,00 5 489,73
Lipiec 7 265,00 709,06 108,98 0,00 580,23 5 158,00 377,00 5 489,73
Sierpień 7 265,00 709,06 108,98 0,00 580,23 5 158,00 377,00 5 489,73
Wrzesień 7 265,00 709,06 108,98 0,00 580,23 5 158,00 377,00 5 489,73
Październik 7 265,00 709,06 108,98 0,00 580,23 5 158,00 377,00 5 489,73
Listopad 7 265,00 709,06 108,98 0,00 580,23 5 158,00 377,00 5 489,73
Grudzień 7 265,00 709,06 108,98 0,00 580,23 5 158,00 377,00 5 489,73
Rocznie 87 180,00 8 508,72 1 307,76 0,00 6 962,76 61 896,00 4 524,00 65 876,76
Wynagrodzenie pracownika 7 265 zł
Ubezpieczenie emerytalne 709 zł
Ubezpieczenie rentowe 472 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 178 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 632 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 265,00 709,06 472,23 0,00 185,26 8 631,55 zł
Luty 7 265,00 709,06 472,23 0,00 185,26 8 631,55 zł
Marzec 7 265,00 709,06 472,23 0,00 185,26 8 631,55 zł
Kwiecień 7 265,00 709,06 472,23 0,00 185,26 8 631,55 zł
Maj 7 265,00 709,06 472,23 0,00 185,26 8 631,55 zł
Czerwiec 7 265,00 709,06 472,23 0,00 185,26 8 631,55 zł
Lipiec 7 265,00 709,06 472,23 0,00 185,26 8 631,55 zł
Sierpień 7 265,00 709,06 472,23 0,00 185,26 8 631,55 zł
Wrzesień 7 265,00 709,06 472,23 0,00 185,26 8 631,55 zł
Październik 7 265,00 709,06 472,23 0,00 185,26 8 631,55 zł
Listopad 7 265,00 709,06 472,23 0,00 185,26 8 631,55 zł
Grudzień 7 265,00 709,06 472,23 0,00 185,26 8 631,55 zł
Rocznie 87 180,00 8 508,72 5 666,76 0,00 2 223,12 103 578,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 265 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 490 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 490 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 632 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5490 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 490 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 490 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 864 zł
Całość - kwota brutto 6 354 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 083,00 864,00 5 490,00
Luty 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 083,00 864,00 5 490,00
Marzec 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 083,00 864,00 5 490,00
Kwiecień 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 083,00 864,00 5 490,00
Maj 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 083,00 864,00 5 490,00
Czerwiec 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 083,00 864,00 5 490,00
Lipiec 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 083,00 864,00 5 490,00
Sierpień 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 083,00 864,00 5 490,00
Wrzesień 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 083,00 864,00 5 490,00
Październik 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 083,00 864,00 5 490,00
Listopad 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 083,00 864,00 5 490,00
Grudzień 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 083,00 864,00 5 490,00
Rocznie 76 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 996,00 10 368,00 65 880,00
Wynagrodzenie pracownika 6 354 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 354 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,00 zł
Luty 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,00 zł
Marzec 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,00 zł
Kwiecień 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,00 zł
Maj 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,00 zł
Czerwiec 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,00 zł
Lipiec 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,00 zł
Sierpień 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,00 zł
Wrzesień 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,00 zł
Październik 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,00 zł
Listopad 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,00 zł
Grudzień 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,00 zł
Rocznie 76 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 248,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 354 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 490 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 490 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 354 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5490 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 490 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 490 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 754 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 626 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 626,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 754,00 0,00 5 490,19
Luty 6 626,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 754,00 0,00 5 490,19
Marzec 6 626,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 754,00 0,00 5 490,19
Kwiecień 6 626,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 754,00 0,00 5 490,19
Maj 6 626,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 754,00 0,00 5 490,19
Czerwiec 6 626,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 754,00 0,00 5 490,19
Lipiec 6 626,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 712,00 0,00 5 286,99
Sierpień 6 626,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 712,00 0,00 5 286,99
Wrzesień 6 626,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 712,00 0,00 5 286,99
Październik 6 626,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 712,00 0,00 5 286,99
Listopad 6 626,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 712,00 0,00 5 286,99
Grudzień 6 626,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 712,00 0,00 5 286,99
Rocznie 79 512,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 8 796,00 0,00 64 663,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 626 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 490 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ