Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5490 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 490 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 549 zł
Ubezpieczenie emerytalne 747 zł
Ubezpieczenie rentowe 115 zł
Ubezpieczenie chorobowe 188 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 595 zł
Zaliczka na podatek 463 zł
Całość - kwota brutto 7 656 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 656,00 747,23 114,84 187,57 594,57 6 356,00 463,00 5 548,79
Luty 7 656,00 747,23 114,84 187,57 594,57 6 356,00 463,00 5 548,79
Marzec 7 656,00 747,23 114,84 187,57 594,57 6 356,00 463,00 5 548,79
Kwiecień 7 656,00 747,23 114,84 187,57 594,57 6 356,00 463,00 5 548,79
Maj 7 656,00 747,23 114,84 187,57 594,57 6 356,00 463,00 5 548,79
Czerwiec 7 656,00 747,23 114,84 187,57 594,57 6 356,00 463,00 5 548,79
Lipiec 7 656,00 747,23 114,84 187,57 594,57 6 356,00 463,00 5 548,79
Sierpień 7 656,00 747,23 114,84 187,57 594,57 6 356,00 463,00 5 548,79
Wrzesień 7 656,00 747,23 114,84 187,57 594,57 6 356,00 463,00 5 548,79
Październik 7 656,00 747,23 114,84 187,57 594,57 6 356,00 463,00 5 548,79
Listopad 7 656,00 747,23 114,84 187,57 594,57 6 356,00 463,00 5 548,79
Grudzień 7 656,00 747,23 114,84 187,57 594,57 6 356,00 463,00 5 548,79
Rocznie 91 872,00 8 966,76 1 378,08 2 250,84 5 552,64 76 272,00 0,00 66 585,48
Wynagrodzenie pracownika 7 656 zł
Ubezpieczenie emerytalne 747 zł
Ubezpieczenie rentowe 498 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 128 zł
Fundusz Pracy (FP) 188 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 224 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 656,00 747,23 497,64 127,86 195,23 9 223,96 zł
Luty 7 656,00 747,23 497,64 127,86 195,23 9 223,96 zł
Marzec 7 656,00 747,23 497,64 127,86 195,23 9 223,96 zł
Kwiecień 7 656,00 747,23 497,64 127,86 195,23 9 223,96 zł
Maj 7 656,00 747,23 497,64 127,86 195,23 9 223,96 zł
Czerwiec 7 656,00 747,23 497,64 127,86 195,23 9 223,96 zł
Lipiec 7 656,00 747,23 497,64 127,86 195,23 9 223,96 zł
Sierpień 7 656,00 747,23 497,64 127,86 195,23 9 223,96 zł
Wrzesień 7 656,00 747,23 497,64 127,86 195,23 9 223,96 zł
Październik 7 656,00 747,23 497,64 127,86 195,23 9 223,96 zł
Listopad 7 656,00 747,23 497,64 127,86 195,23 9 223,96 zł
Grudzień 7 656,00 747,23 497,64 127,86 195,23 9 223,96 zł
Rocznie 91 872,00 8 966,76 5 971,68 1 534,32 2 342,76 110 687,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 656 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 549 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 549 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 224 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5490 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 490 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 251 zł
Ubezpieczenie emerytalne 710 zł
Ubezpieczenie rentowe 109 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 581 zł
Zaliczka na podatek 619 zł
Całość - kwota brutto 7 270 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 270,00 709,55 109,05 0,00 580,63 5 161,00 619,00 5 251,45
Luty 7 270,00 709,55 109,05 0,00 580,63 5 161,00 619,00 5 251,45
Marzec 7 270,00 709,55 109,05 0,00 580,63 5 161,00 619,00 5 251,45
Kwiecień 7 270,00 709,55 109,05 0,00 580,63 5 161,00 619,00 5 251,45
Maj 7 270,00 709,55 109,05 0,00 580,63 5 161,00 619,00 5 251,45
Czerwiec 7 270,00 709,55 109,05 0,00 580,63 5 161,00 619,00 5 251,45
Lipiec 7 270,00 709,55 109,05 0,00 580,63 5 161,00 619,00 5 251,45
Sierpień 7 270,00 709,55 109,05 0,00 580,63 5 161,00 619,00 5 251,45
Wrzesień 7 270,00 709,55 109,05 0,00 580,63 5 161,00 619,00 5 251,45
Październik 7 270,00 709,55 109,05 0,00 580,63 5 161,00 619,00 5 251,45
Listopad 7 270,00 709,55 109,05 0,00 580,63 5 161,00 619,00 5 251,45
Grudzień 7 270,00 709,55 109,05 0,00 580,63 5 161,00 619,00 5 251,45
Rocznie 87 240,00 8 514,60 1 308,60 0,00 6 967,56 61 932,00 468,00 63 017,40
Wynagrodzenie pracownika 7 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 710 zł
Ubezpieczenie rentowe 473 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 178 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 637 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 270,00 709,55 472,55 0,00 185,39 8 637,49 zł
Luty 7 270,00 709,55 472,55 0,00 185,39 8 637,49 zł
Marzec 7 270,00 709,55 472,55 0,00 185,39 8 637,49 zł
Kwiecień 7 270,00 709,55 472,55 0,00 185,39 8 637,49 zł
Maj 7 270,00 709,55 472,55 0,00 185,39 8 637,49 zł
Czerwiec 7 270,00 709,55 472,55 0,00 185,39 8 637,49 zł
Lipiec 7 270,00 709,55 472,55 0,00 185,39 8 637,49 zł
Sierpień 7 270,00 709,55 472,55 0,00 185,39 8 637,49 zł
Wrzesień 7 270,00 709,55 472,55 0,00 185,39 8 637,49 zł
Październik 7 270,00 709,55 472,55 0,00 185,39 8 637,49 zł
Listopad 7 270,00 709,55 472,55 0,00 185,39 8 637,49 zł
Grudzień 7 270,00 709,55 472,55 0,00 185,39 8 637,49 zł
Rocznie 87 240,00 8 514,60 5 670,60 0,00 2 224,68 103 649,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 270 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 251 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 251 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 637 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5490 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 490 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 490 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 864 zł
Całość - kwota brutto 6 354 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 083,00 864,00 5 490,00
Luty 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 083,00 864,00 5 490,00
Marzec 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 083,00 864,00 5 490,00
Kwiecień 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 083,00 864,00 5 490,00
Maj 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 083,00 864,00 5 490,00
Czerwiec 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 083,00 864,00 5 490,00
Lipiec 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 083,00 864,00 5 490,00
Sierpień 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 083,00 864,00 5 490,00
Wrzesień 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 083,00 864,00 5 490,00
Październik 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 083,00 864,00 5 490,00
Listopad 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 083,00 864,00 5 490,00
Grudzień 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 083,00 864,00 5 490,00
Rocznie 76 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 996,00 10 368,00 65 880,00
Wynagrodzenie pracownika 6 354 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 354 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,00 zł
Luty 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,00 zł
Marzec 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,00 zł
Kwiecień 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,00 zł
Maj 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,00 zł
Czerwiec 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,00 zł
Lipiec 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,00 zł
Sierpień 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,00 zł
Wrzesień 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,00 zł
Październik 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,00 zł
Listopad 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,00 zł
Grudzień 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,00 zł
Rocznie 76 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 248,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 354 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 490 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 490 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 354 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5490 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 490 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 391 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 596 zł
Zaliczka na podatek 639 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 626 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 626,00 0,00 0,00 0,00 596,34 0,00 639,00 0,00 5 390,66
Luty 6 626,00 0,00 0,00 0,00 596,34 0,00 718,00 0,00 5 311,66
Marzec 6 626,00 0,00 0,00 0,00 596,34 0,00 1 579,00 0,00 4 450,66
Kwiecień 6 626,00 0,00 0,00 0,00 596,34 0,00 1 579,00 0,00 4 450,66
Maj 6 626,00 0,00 0,00 0,00 596,34 0,00 1 579,00 0,00 4 450,66
Czerwiec 6 626,00 0,00 0,00 0,00 596,34 0,00 1 579,00 0,00 4 450,66
Lipiec 6 626,00 176,27 72,24 0,00 596,34 15,08 1 494,00 0,00 4 272,07
Sierpień 6 626,00 176,27 72,24 0,00 596,34 15,08 1 494,00 0,00 4 272,07
Wrzesień 6 626,00 176,27 72,24 0,00 596,34 15,08 1 494,00 0,00 4 272,07
Październik 6 626,00 176,27 72,24 0,00 596,34 15,08 1 494,00 0,00 4 272,07
Listopad 6 626,00 176,27 72,24 0,00 596,34 15,08 1 494,00 0,00 4 272,07
Grudzień 6 626,00 176,27 72,24 0,00 596,34 15,08 1 494,00 0,00 4 272,07
Rocznie 79 512,00 1 057,62 433,44 0,00 7 156,08 0,00 16 637,00 0,00 54 137,38

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 626 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 391 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.