Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5490 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 490 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 951 zł
Ubezpieczenie emerytalne 747 zł
Ubezpieczenie rentowe 115 zł
Ubezpieczenie chorobowe 188 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 595 zł
Zaliczka na podatek 61 zł
Całość - kwota brutto 7 656 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 656,00 747,23 114,84 187,57 594,57 6 356,00 61,00 5 950,79
Luty 7 656,00 747,23 114,84 187,57 594,57 6 356,00 61,00 5 950,79
Marzec 7 656,00 747,23 114,84 187,57 594,57 6 356,00 61,00 5 950,79
Kwiecień 7 656,00 747,23 114,84 187,57 594,57 6 356,00 61,00 5 950,79
Maj 7 656,00 747,23 114,84 187,57 594,57 6 356,00 61,00 5 950,79
Czerwiec 7 656,00 747,23 114,84 187,57 594,57 6 356,00 61,00 5 950,79
Lipiec 7 656,00 747,23 114,84 187,57 594,57 6 356,00 61,00 5 950,79
Sierpień 7 656,00 747,23 114,84 187,57 594,57 6 356,00 61,00 5 950,79
Wrzesień 7 656,00 747,23 114,84 187,57 594,57 6 356,00 61,00 5 950,79
Październik 7 656,00 747,23 114,84 187,57 594,57 6 356,00 61,00 5 950,79
Listopad 7 656,00 747,23 114,84 187,57 594,57 6 356,00 61,00 5 950,79
Grudzień 7 656,00 747,23 114,84 187,57 594,57 6 356,00 61,00 5 950,79
Rocznie 91 872,00 8 966,76 1 378,08 2 250,84 7 134,84 76 272,00 732,00 71 409,48
Wynagrodzenie pracownika 7 656 zł
Ubezpieczenie emerytalne 747 zł
Ubezpieczenie rentowe 498 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 128 zł
Fundusz Pracy (FP) 188 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 224 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 656,00 747,23 497,64 127,86 195,23 9 223,96 zł
Luty 7 656,00 747,23 497,64 127,86 195,23 9 223,96 zł
Marzec 7 656,00 747,23 497,64 127,86 195,23 9 223,96 zł
Kwiecień 7 656,00 747,23 497,64 127,86 195,23 9 223,96 zł
Maj 7 656,00 747,23 497,64 127,86 195,23 9 223,96 zł
Czerwiec 7 656,00 747,23 497,64 127,86 195,23 9 223,96 zł
Lipiec 7 656,00 747,23 497,64 127,86 195,23 9 223,96 zł
Sierpień 7 656,00 747,23 497,64 127,86 195,23 9 223,96 zł
Wrzesień 7 656,00 747,23 497,64 127,86 195,23 9 223,96 zł
Październik 7 656,00 747,23 497,64 127,86 195,23 9 223,96 zł
Listopad 7 656,00 747,23 497,64 127,86 195,23 9 223,96 zł
Grudzień 7 656,00 747,23 497,64 127,86 195,23 9 223,96 zł
Rocznie 91 872,00 8 966,76 5 971,68 1 534,32 2 342,76 110 687,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 656 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 951 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 951 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 224 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5490 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 490 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 490 zł
Ubezpieczenie emerytalne 709 zł
Ubezpieczenie rentowe 109 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 580 zł
Zaliczka na podatek 377 zł
Całość - kwota brutto 7 265 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 265,00 709,06 108,98 0,00 580,23 5 158,00 377,00 5 489,73
Luty 7 265,00 709,06 108,98 0,00 580,23 5 158,00 377,00 5 489,73
Marzec 7 265,00 709,06 108,98 0,00 580,23 5 158,00 377,00 5 489,73
Kwiecień 7 265,00 709,06 108,98 0,00 580,23 5 158,00 377,00 5 489,73
Maj 7 265,00 709,06 108,98 0,00 580,23 5 158,00 377,00 5 489,73
Czerwiec 7 265,00 709,06 108,98 0,00 580,23 5 158,00 377,00 5 489,73
Lipiec 7 265,00 709,06 108,98 0,00 580,23 5 158,00 377,00 5 489,73
Sierpień 7 265,00 709,06 108,98 0,00 580,23 5 158,00 377,00 5 489,73
Wrzesień 7 265,00 709,06 108,98 0,00 580,23 5 158,00 377,00 5 489,73
Październik 7 265,00 709,06 108,98 0,00 580,23 5 158,00 377,00 5 489,73
Listopad 7 265,00 709,06 108,98 0,00 580,23 5 158,00 377,00 5 489,73
Grudzień 7 265,00 709,06 108,98 0,00 580,23 5 158,00 377,00 5 489,73
Rocznie 87 180,00 8 508,72 1 307,76 0,00 6 962,76 61 896,00 4 524,00 65 876,76
Wynagrodzenie pracownika 7 265 zł
Ubezpieczenie emerytalne 709 zł
Ubezpieczenie rentowe 472 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 178 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 632 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 265,00 709,06 472,23 0,00 185,26 8 631,55 zł
Luty 7 265,00 709,06 472,23 0,00 185,26 8 631,55 zł
Marzec 7 265,00 709,06 472,23 0,00 185,26 8 631,55 zł
Kwiecień 7 265,00 709,06 472,23 0,00 185,26 8 631,55 zł
Maj 7 265,00 709,06 472,23 0,00 185,26 8 631,55 zł
Czerwiec 7 265,00 709,06 472,23 0,00 185,26 8 631,55 zł
Lipiec 7 265,00 709,06 472,23 0,00 185,26 8 631,55 zł
Sierpień 7 265,00 709,06 472,23 0,00 185,26 8 631,55 zł
Wrzesień 7 265,00 709,06 472,23 0,00 185,26 8 631,55 zł
Październik 7 265,00 709,06 472,23 0,00 185,26 8 631,55 zł
Listopad 7 265,00 709,06 472,23 0,00 185,26 8 631,55 zł
Grudzień 7 265,00 709,06 472,23 0,00 185,26 8 631,55 zł
Rocznie 87 180,00 8 508,72 5 666,76 0,00 2 223,12 103 578,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 265 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 490 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 490 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 632 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5490 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 490 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 490 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 864 zł
Całość - kwota brutto 6 354 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 083,00 864,00 5 490,00
Luty 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 083,00 864,00 5 490,00
Marzec 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 083,00 864,00 5 490,00
Kwiecień 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 083,00 864,00 5 490,00
Maj 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 083,00 864,00 5 490,00
Czerwiec 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 083,00 864,00 5 490,00
Lipiec 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 083,00 864,00 5 490,00
Sierpień 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 083,00 864,00 5 490,00
Wrzesień 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 083,00 864,00 5 490,00
Październik 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 083,00 864,00 5 490,00
Listopad 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 083,00 864,00 5 490,00
Grudzień 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 083,00 864,00 5 490,00
Rocznie 76 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 996,00 10 368,00 65 880,00
Wynagrodzenie pracownika 6 354 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 354 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,00 zł
Luty 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,00 zł
Marzec 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,00 zł
Kwiecień 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,00 zł
Maj 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,00 zł
Czerwiec 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,00 zł
Lipiec 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,00 zł
Sierpień 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,00 zł
Wrzesień 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,00 zł
Październik 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,00 zł
Listopad 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,00 zł
Grudzień 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,00 zł
Rocznie 76 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 248,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 354 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 490 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 490 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 354 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5490 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 490 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 918 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 700 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 618 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 5 918,00
Luty 6 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 5 733,00
Marzec 6 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 693,00 0,00 4 925,00
Kwiecień 6 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 693,00 0,00 4 925,00
Maj 6 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 693,00 0,00 4 925,00
Czerwiec 6 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 693,00 0,00 4 925,00
Lipiec 6 618,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 608,00 0,00 4 746,41
Sierpień 6 618,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 608,00 0,00 4 746,41
Wrzesień 6 618,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 608,00 0,00 4 746,41
Październik 6 618,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 608,00 0,00 4 746,41
Listopad 6 618,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 608,00 0,00 4 746,41
Grudzień 6 618,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 608,00 0,00 4 746,41
Rocznie 79 416,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 18 005,00 0,00 59 829,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 618 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 918 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.