Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5430 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 430 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 491 zł
Ubezpieczenie emerytalne 739 zł
Ubezpieczenie rentowe 114 zł
Ubezpieczenie chorobowe 185 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 588 zł
Zaliczka na podatek 454 zł
Całość - kwota brutto 7 571 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 571,00 738,93 113,57 185,49 587,97 6 283,00 454,00 5 491,04
Luty 7 571,00 738,93 113,57 185,49 587,97 6 283,00 454,00 5 491,04
Marzec 7 571,00 738,93 113,57 185,49 587,97 6 283,00 454,00 5 491,04
Kwiecień 7 571,00 738,93 113,57 185,49 587,97 6 283,00 454,00 5 491,04
Maj 7 571,00 738,93 113,57 185,49 587,97 6 283,00 454,00 5 491,04
Czerwiec 7 571,00 738,93 113,57 185,49 587,97 6 283,00 454,00 5 491,04
Lipiec 7 571,00 738,93 113,57 185,49 587,97 6 283,00 454,00 5 491,04
Sierpień 7 571,00 738,93 113,57 185,49 587,97 6 283,00 454,00 5 491,04
Wrzesień 7 571,00 738,93 113,57 185,49 587,97 6 283,00 454,00 5 491,04
Październik 7 571,00 738,93 113,57 185,49 587,97 6 283,00 454,00 5 491,04
Listopad 7 571,00 738,93 113,57 185,49 587,97 6 283,00 454,00 5 491,04
Grudzień 7 571,00 738,93 113,57 185,49 587,97 6 283,00 454,00 5 491,04
Rocznie 90 852,00 8 867,16 1 362,84 2 225,88 5 447,52 75 396,00 0,00 65 892,48
Wynagrodzenie pracownika 7 571 zł
Ubezpieczenie emerytalne 739 zł
Ubezpieczenie rentowe 492 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 126 zł
Fundusz Pracy (FP) 185 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 122 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 571,00 738,93 492,12 126,44 193,06 9 121,55 zł
Luty 7 571,00 738,93 492,12 126,44 193,06 9 121,55 zł
Marzec 7 571,00 738,93 492,12 126,44 193,06 9 121,55 zł
Kwiecień 7 571,00 738,93 492,12 126,44 193,06 9 121,55 zł
Maj 7 571,00 738,93 492,12 126,44 193,06 9 121,55 zł
Czerwiec 7 571,00 738,93 492,12 126,44 193,06 9 121,55 zł
Lipiec 7 571,00 738,93 492,12 126,44 193,06 9 121,55 zł
Sierpień 7 571,00 738,93 492,12 126,44 193,06 9 121,55 zł
Wrzesień 7 571,00 738,93 492,12 126,44 193,06 9 121,55 zł
Październik 7 571,00 738,93 492,12 126,44 193,06 9 121,55 zł
Listopad 7 571,00 738,93 492,12 126,44 193,06 9 121,55 zł
Grudzień 7 571,00 738,93 492,12 126,44 193,06 9 121,55 zł
Rocznie 90 852,00 8 867,16 5 905,44 1 517,28 2 316,72 109 458,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 571 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 491 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 491 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 122 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5430 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 430 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 194 zł
Ubezpieczenie emerytalne 702 zł
Ubezpieczenie rentowe 108 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 574 zł
Zaliczka na podatek 612 zł
Całość - kwota brutto 7 190 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 190,00 701,74 107,85 0,00 574,24 5 104,00 612,00 5 193,69
Luty 7 190,00 701,74 107,85 0,00 574,24 5 104,00 612,00 5 193,69
Marzec 7 190,00 701,74 107,85 0,00 574,24 5 104,00 612,00 5 193,69
Kwiecień 7 190,00 701,74 107,85 0,00 574,24 5 104,00 612,00 5 193,69
Maj 7 190,00 701,74 107,85 0,00 574,24 5 104,00 612,00 5 193,69
Czerwiec 7 190,00 701,74 107,85 0,00 574,24 5 104,00 612,00 5 193,69
Lipiec 7 190,00 701,74 107,85 0,00 574,24 5 104,00 612,00 5 193,69
Sierpień 7 190,00 701,74 107,85 0,00 574,24 5 104,00 612,00 5 193,69
Wrzesień 7 190,00 701,74 107,85 0,00 574,24 5 104,00 612,00 5 193,69
Październik 7 190,00 701,74 107,85 0,00 574,24 5 104,00 612,00 5 193,69
Listopad 7 190,00 701,74 107,85 0,00 574,24 5 104,00 612,00 5 193,69
Grudzień 7 190,00 701,74 107,85 0,00 574,24 5 104,00 612,00 5 193,69
Rocznie 86 280,00 8 420,88 1 294,20 0,00 6 890,88 61 248,00 456,00 62 324,28
Wynagrodzenie pracownika 7 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 702 zł
Ubezpieczenie rentowe 467 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 176 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 542 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 190,00 701,74 467,35 0,00 183,35 8 542,44 zł
Luty 7 190,00 701,74 467,35 0,00 183,35 8 542,44 zł
Marzec 7 190,00 701,74 467,35 0,00 183,35 8 542,44 zł
Kwiecień 7 190,00 701,74 467,35 0,00 183,35 8 542,44 zł
Maj 7 190,00 701,74 467,35 0,00 183,35 8 542,44 zł
Czerwiec 7 190,00 701,74 467,35 0,00 183,35 8 542,44 zł
Lipiec 7 190,00 701,74 467,35 0,00 183,35 8 542,44 zł
Sierpień 7 190,00 701,74 467,35 0,00 183,35 8 542,44 zł
Wrzesień 7 190,00 701,74 467,35 0,00 183,35 8 542,44 zł
Październik 7 190,00 701,74 467,35 0,00 183,35 8 542,44 zł
Listopad 7 190,00 701,74 467,35 0,00 183,35 8 542,44 zł
Grudzień 7 190,00 701,74 467,35 0,00 183,35 8 542,44 zł
Rocznie 86 280,00 8 420,88 5 608,20 0,00 2 200,20 102 509,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 190 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 194 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 194 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 542 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5430 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 430 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 430 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 855 zł
Całość - kwota brutto 6 285 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 028,00 855,00 5 430,00
Luty 6 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 028,00 855,00 5 430,00
Marzec 6 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 028,00 855,00 5 430,00
Kwiecień 6 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 028,00 855,00 5 430,00
Maj 6 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 028,00 855,00 5 430,00
Czerwiec 6 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 028,00 855,00 5 430,00
Lipiec 6 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 028,00 855,00 5 430,00
Sierpień 6 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 028,00 855,00 5 430,00
Wrzesień 6 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 028,00 855,00 5 430,00
Październik 6 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 028,00 855,00 5 430,00
Listopad 6 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 028,00 855,00 5 430,00
Grudzień 6 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 028,00 855,00 5 430,00
Rocznie 75 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 336,00 10 260,00 65 160,00
Wynagrodzenie pracownika 6 285 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 285 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 285,00 zł
Luty 6 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 285,00 zł
Marzec 6 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 285,00 zł
Kwiecień 6 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 285,00 zł
Maj 6 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 285,00 zł
Czerwiec 6 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 285,00 zł
Lipiec 6 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 285,00 zł
Sierpień 6 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 285,00 zł
Wrzesień 6 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 285,00 zł
Październik 6 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 285,00 zł
Listopad 6 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 285,00 zł
Grudzień 6 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 285,00 zł
Rocznie 75 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 420,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 285 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 430 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 430 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 285 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5430 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 430 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 332 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 590 zł
Zaliczka na podatek 632 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 554 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 554,00 0,00 0,00 0,00 589,86 0,00 632,00 0,00 5 332,14
Luty 6 554,00 0,00 0,00 0,00 589,86 0,00 697,00 0,00 5 267,14
Marzec 6 554,00 0,00 0,00 0,00 589,86 0,00 1 564,00 0,00 4 400,14
Kwiecień 6 554,00 0,00 0,00 0,00 589,86 0,00 1 564,00 0,00 4 400,14
Maj 6 554,00 0,00 0,00 0,00 589,86 0,00 1 564,00 0,00 4 400,14
Czerwiec 6 554,00 0,00 0,00 0,00 589,86 0,00 1 564,00 0,00 4 400,14
Lipiec 6 554,00 176,27 72,24 0,00 589,86 15,08 1 480,00 0,00 4 220,55
Sierpień 6 554,00 176,27 72,24 0,00 589,86 15,08 1 480,00 0,00 4 220,55
Wrzesień 6 554,00 176,27 72,24 0,00 589,86 15,08 1 480,00 0,00 4 220,55
Październik 6 554,00 176,27 72,24 0,00 589,86 15,08 1 480,00 0,00 4 220,55
Listopad 6 554,00 176,27 72,24 0,00 589,86 15,08 1 480,00 0,00 4 220,55
Grudzień 6 554,00 176,27 72,24 0,00 589,86 15,08 1 480,00 0,00 4 220,55
Rocznie 78 648,00 1 057,62 433,44 0,00 7 078,32 0,00 16 465,00 0,00 53 523,14

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 554 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 332 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.