Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5510 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 510 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 569 zł
Ubezpieczenie emerytalne 750 zł
Ubezpieczenie rentowe 115 zł
Ubezpieczenie chorobowe 188 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 597 zł
Zaliczka na podatek 466 zł
Całość - kwota brutto 7 685 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 685,00 750,06 115,28 188,28 596,82 6 381,00 466,00 5 568,56
Luty 7 685,00 750,06 115,28 188,28 596,82 6 381,00 466,00 5 568,56
Marzec 7 685,00 750,06 115,28 188,28 596,82 6 381,00 466,00 5 568,56
Kwiecień 7 685,00 750,06 115,28 188,28 596,82 6 381,00 466,00 5 568,56
Maj 7 685,00 750,06 115,28 188,28 596,82 6 381,00 466,00 5 568,56
Czerwiec 7 685,00 750,06 115,28 188,28 596,82 6 381,00 466,00 5 568,56
Lipiec 7 685,00 750,06 115,28 188,28 596,82 6 381,00 466,00 5 568,56
Sierpień 7 685,00 750,06 115,28 188,28 596,82 6 381,00 466,00 5 568,56
Wrzesień 7 685,00 750,06 115,28 188,28 596,82 6 381,00 466,00 5 568,56
Październik 7 685,00 750,06 115,28 188,28 596,82 6 381,00 466,00 5 568,56
Listopad 7 685,00 750,06 115,28 188,28 596,82 6 381,00 466,00 5 568,56
Grudzień 7 685,00 750,06 115,28 188,28 596,82 6 381,00 466,00 5 568,56
Rocznie 92 220,00 9 000,72 1 383,36 2 259,36 5 588,64 76 572,00 0,00 66 822,72
Wynagrodzenie pracownika 7 685 zł
Ubezpieczenie emerytalne 750 zł
Ubezpieczenie rentowe 500 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 128 zł
Fundusz Pracy (FP) 188 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 259 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 685,00 750,06 499,53 128,34 195,97 9 258,90 zł
Luty 7 685,00 750,06 499,53 128,34 195,97 9 258,90 zł
Marzec 7 685,00 750,06 499,53 128,34 195,97 9 258,90 zł
Kwiecień 7 685,00 750,06 499,53 128,34 195,97 9 258,90 zł
Maj 7 685,00 750,06 499,53 128,34 195,97 9 258,90 zł
Czerwiec 7 685,00 750,06 499,53 128,34 195,97 9 258,90 zł
Lipiec 7 685,00 750,06 499,53 128,34 195,97 9 258,90 zł
Sierpień 7 685,00 750,06 499,53 128,34 195,97 9 258,90 zł
Wrzesień 7 685,00 750,06 499,53 128,34 195,97 9 258,90 zł
Październik 7 685,00 750,06 499,53 128,34 195,97 9 258,90 zł
Listopad 7 685,00 750,06 499,53 128,34 195,97 9 258,90 zł
Grudzień 7 685,00 750,06 499,53 128,34 195,97 9 258,90 zł
Rocznie 92 220,00 9 000,72 5 994,36 1 540,08 2 351,64 111 106,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 685 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 569 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 569 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 259 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5510 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 510 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 712 zł
Ubezpieczenie rentowe 109 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 583 zł
Zaliczka na podatek 622 zł
Całość - kwota brutto 7 296 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 296,00 712,09 109,44 0,00 582,70 5 180,00 622,00 5 270,17
Luty 7 296,00 712,09 109,44 0,00 582,70 5 180,00 622,00 5 270,17
Marzec 7 296,00 712,09 109,44 0,00 582,70 5 180,00 622,00 5 270,17
Kwiecień 7 296,00 712,09 109,44 0,00 582,70 5 180,00 622,00 5 270,17
Maj 7 296,00 712,09 109,44 0,00 582,70 5 180,00 622,00 5 270,17
Czerwiec 7 296,00 712,09 109,44 0,00 582,70 5 180,00 622,00 5 270,17
Lipiec 7 296,00 712,09 109,44 0,00 582,70 5 180,00 622,00 5 270,17
Sierpień 7 296,00 712,09 109,44 0,00 582,70 5 180,00 622,00 5 270,17
Wrzesień 7 296,00 712,09 109,44 0,00 582,70 5 180,00 622,00 5 270,17
Październik 7 296,00 712,09 109,44 0,00 582,70 5 180,00 622,00 5 270,17
Listopad 7 296,00 712,09 109,44 0,00 582,70 5 180,00 622,00 5 270,17
Grudzień 7 296,00 712,09 109,44 0,00 582,70 5 180,00 622,00 5 270,17
Rocznie 87 552,00 8 545,08 1 313,28 0,00 6 992,40 62 160,00 468,00 63 242,04
Wynagrodzenie pracownika 7 296 zł
Ubezpieczenie emerytalne 712 zł
Ubezpieczenie rentowe 474 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 179 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 668 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 296,00 712,09 474,24 0,00 186,05 8 668,38 zł
Luty 7 296,00 712,09 474,24 0,00 186,05 8 668,38 zł
Marzec 7 296,00 712,09 474,24 0,00 186,05 8 668,38 zł
Kwiecień 7 296,00 712,09 474,24 0,00 186,05 8 668,38 zł
Maj 7 296,00 712,09 474,24 0,00 186,05 8 668,38 zł
Czerwiec 7 296,00 712,09 474,24 0,00 186,05 8 668,38 zł
Lipiec 7 296,00 712,09 474,24 0,00 186,05 8 668,38 zł
Sierpień 7 296,00 712,09 474,24 0,00 186,05 8 668,38 zł
Wrzesień 7 296,00 712,09 474,24 0,00 186,05 8 668,38 zł
Październik 7 296,00 712,09 474,24 0,00 186,05 8 668,38 zł
Listopad 7 296,00 712,09 474,24 0,00 186,05 8 668,38 zł
Grudzień 7 296,00 712,09 474,24 0,00 186,05 8 668,38 zł
Rocznie 87 552,00 8 545,08 5 690,88 0,00 2 232,60 104 020,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 296 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 270 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 270 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 668 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5510 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 510 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 867 zł
Całość - kwota brutto 6 377 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 102,00 867,00 5 510,00
Luty 6 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 102,00 867,00 5 510,00
Marzec 6 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 102,00 867,00 5 510,00
Kwiecień 6 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 102,00 867,00 5 510,00
Maj 6 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 102,00 867,00 5 510,00
Czerwiec 6 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 102,00 867,00 5 510,00
Lipiec 6 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 102,00 867,00 5 510,00
Sierpień 6 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 102,00 867,00 5 510,00
Wrzesień 6 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 102,00 867,00 5 510,00
Październik 6 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 102,00 867,00 5 510,00
Listopad 6 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 102,00 867,00 5 510,00
Grudzień 6 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 102,00 867,00 5 510,00
Rocznie 76 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 224,00 10 404,00 66 120,00
Wynagrodzenie pracownika 6 377 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 377 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 377,00 zł
Luty 6 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 377,00 zł
Marzec 6 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 377,00 zł
Kwiecień 6 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 377,00 zł
Maj 6 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 377,00 zł
Czerwiec 6 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 377,00 zł
Lipiec 6 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 377,00 zł
Sierpień 6 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 377,00 zł
Wrzesień 6 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 377,00 zł
Październik 6 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 377,00 zł
Listopad 6 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 377,00 zł
Grudzień 6 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 377,00 zł
Rocznie 76 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 524,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 377 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 510 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 510 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 377 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5510 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 510 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 599 zł
Zaliczka na podatek 642 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 650 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 650,00 0,00 0,00 0,00 598,50 0,00 642,00 0,00 5 409,50
Luty 6 650,00 0,00 0,00 0,00 598,50 0,00 724,00 0,00 5 327,50
Marzec 6 650,00 0,00 0,00 0,00 598,50 0,00 1 583,00 0,00 4 468,50
Kwiecień 6 650,00 0,00 0,00 0,00 598,50 0,00 1 583,00 0,00 4 468,50
Maj 6 650,00 0,00 0,00 0,00 598,50 0,00 1 583,00 0,00 4 468,50
Czerwiec 6 650,00 0,00 0,00 0,00 598,50 0,00 1 583,00 0,00 4 468,50
Lipiec 6 650,00 176,27 72,24 0,00 598,50 15,08 1 499,00 0,00 4 288,91
Sierpień 6 650,00 176,27 72,24 0,00 598,50 15,08 1 499,00 0,00 4 288,91
Wrzesień 6 650,00 176,27 72,24 0,00 598,50 15,08 1 499,00 0,00 4 288,91
Październik 6 650,00 176,27 72,24 0,00 598,50 15,08 1 499,00 0,00 4 288,91
Listopad 6 650,00 176,27 72,24 0,00 598,50 15,08 1 499,00 0,00 4 288,91
Grudzień 6 650,00 176,27 72,24 0,00 598,50 15,08 1 499,00 0,00 4 288,91
Rocznie 79 800,00 1 057,62 433,44 0,00 7 182,00 0,00 16 692,00 0,00 54 344,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 650 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 410 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.