Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5460 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 460 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 921 zł
Ubezpieczenie emerytalne 743 zł
Ubezpieczenie rentowe 114 zł
Ubezpieczenie chorobowe 187 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 591 zł
Zaliczka na podatek 58 zł
Całość - kwota brutto 7 614 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 614,00 743,13 114,21 186,54 591,31 6 320,00 58,00 5 920,81
Luty 7 614,00 743,13 114,21 186,54 591,31 6 320,00 58,00 5 920,81
Marzec 7 614,00 743,13 114,21 186,54 591,31 6 320,00 58,00 5 920,81
Kwiecień 7 614,00 743,13 114,21 186,54 591,31 6 320,00 58,00 5 920,81
Maj 7 614,00 743,13 114,21 186,54 591,31 6 320,00 58,00 5 920,81
Czerwiec 7 614,00 743,13 114,21 186,54 591,31 6 320,00 58,00 5 920,81
Lipiec 7 614,00 743,13 114,21 186,54 591,31 6 320,00 58,00 5 920,81
Sierpień 7 614,00 743,13 114,21 186,54 591,31 6 320,00 58,00 5 920,81
Wrzesień 7 614,00 743,13 114,21 186,54 591,31 6 320,00 58,00 5 920,81
Październik 7 614,00 743,13 114,21 186,54 591,31 6 320,00 58,00 5 920,81
Listopad 7 614,00 743,13 114,21 186,54 591,31 6 320,00 58,00 5 920,81
Grudzień 7 614,00 743,13 114,21 186,54 591,31 6 320,00 58,00 5 920,81
Rocznie 91 368,00 8 917,56 1 370,52 2 238,48 7 095,72 75 840,00 696,00 71 049,72
Wynagrodzenie pracownika 7 614 zł
Ubezpieczenie emerytalne 743 zł
Ubezpieczenie rentowe 495 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 127 zł
Fundusz Pracy (FP) 187 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 173 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 614,00 743,13 494,91 127,15 194,15 9 173,34 zł
Luty 7 614,00 743,13 494,91 127,15 194,15 9 173,34 zł
Marzec 7 614,00 743,13 494,91 127,15 194,15 9 173,34 zł
Kwiecień 7 614,00 743,13 494,91 127,15 194,15 9 173,34 zł
Maj 7 614,00 743,13 494,91 127,15 194,15 9 173,34 zł
Czerwiec 7 614,00 743,13 494,91 127,15 194,15 9 173,34 zł
Lipiec 7 614,00 743,13 494,91 127,15 194,15 9 173,34 zł
Sierpień 7 614,00 743,13 494,91 127,15 194,15 9 173,34 zł
Wrzesień 7 614,00 743,13 494,91 127,15 194,15 9 173,34 zł
Październik 7 614,00 743,13 494,91 127,15 194,15 9 173,34 zł
Listopad 7 614,00 743,13 494,91 127,15 194,15 9 173,34 zł
Grudzień 7 614,00 743,13 494,91 127,15 194,15 9 173,34 zł
Rocznie 91 368,00 8 917,56 5 938,92 1 525,80 2 329,80 110 080,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 614 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 921 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 921 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 173 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5460 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 460 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 705 zł
Ubezpieczenie rentowe 108 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 577 zł
Zaliczka na podatek 375 zł
Całość - kwota brutto 7 226 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 226,00 705,26 108,39 0,00 577,11 5 130,00 375,00 5 460,24
Luty 7 226,00 705,26 108,39 0,00 577,11 5 130,00 375,00 5 460,24
Marzec 7 226,00 705,26 108,39 0,00 577,11 5 130,00 375,00 5 460,24
Kwiecień 7 226,00 705,26 108,39 0,00 577,11 5 130,00 375,00 5 460,24
Maj 7 226,00 705,26 108,39 0,00 577,11 5 130,00 375,00 5 460,24
Czerwiec 7 226,00 705,26 108,39 0,00 577,11 5 130,00 375,00 5 460,24
Lipiec 7 226,00 705,26 108,39 0,00 577,11 5 130,00 375,00 5 460,24
Sierpień 7 226,00 705,26 108,39 0,00 577,11 5 130,00 375,00 5 460,24
Wrzesień 7 226,00 705,26 108,39 0,00 577,11 5 130,00 375,00 5 460,24
Październik 7 226,00 705,26 108,39 0,00 577,11 5 130,00 375,00 5 460,24
Listopad 7 226,00 705,26 108,39 0,00 577,11 5 130,00 375,00 5 460,24
Grudzień 7 226,00 705,26 108,39 0,00 577,11 5 130,00 375,00 5 460,24
Rocznie 86 712,00 8 463,12 1 300,68 0,00 6 925,32 61 560,00 4 500,00 65 522,88
Wynagrodzenie pracownika 7 226 zł
Ubezpieczenie emerytalne 705 zł
Ubezpieczenie rentowe 470 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 177 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 585 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 226,00 705,26 469,69 0,00 184,27 8 585,22 zł
Luty 7 226,00 705,26 469,69 0,00 184,27 8 585,22 zł
Marzec 7 226,00 705,26 469,69 0,00 184,27 8 585,22 zł
Kwiecień 7 226,00 705,26 469,69 0,00 184,27 8 585,22 zł
Maj 7 226,00 705,26 469,69 0,00 184,27 8 585,22 zł
Czerwiec 7 226,00 705,26 469,69 0,00 184,27 8 585,22 zł
Lipiec 7 226,00 705,26 469,69 0,00 184,27 8 585,22 zł
Sierpień 7 226,00 705,26 469,69 0,00 184,27 8 585,22 zł
Wrzesień 7 226,00 705,26 469,69 0,00 184,27 8 585,22 zł
Październik 7 226,00 705,26 469,69 0,00 184,27 8 585,22 zł
Listopad 7 226,00 705,26 469,69 0,00 184,27 8 585,22 zł
Grudzień 7 226,00 705,26 469,69 0,00 184,27 8 585,22 zł
Rocznie 86 712,00 8 463,12 5 636,28 0,00 2 211,24 103 022,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 226 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 460 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 460 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 585 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5460 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 460 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 859 zł
Całość - kwota brutto 6 319 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 055,00 859,00 5 460,00
Luty 6 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 055,00 859,00 5 460,00
Marzec 6 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 055,00 859,00 5 460,00
Kwiecień 6 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 055,00 859,00 5 460,00
Maj 6 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 055,00 859,00 5 460,00
Czerwiec 6 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 055,00 859,00 5 460,00
Lipiec 6 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 055,00 859,00 5 460,00
Sierpień 6 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 055,00 859,00 5 460,00
Wrzesień 6 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 055,00 859,00 5 460,00
Październik 6 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 055,00 859,00 5 460,00
Listopad 6 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 055,00 859,00 5 460,00
Grudzień 6 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 055,00 859,00 5 460,00
Rocznie 75 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 660,00 10 308,00 65 520,00
Wynagrodzenie pracownika 6 319 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 319 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 319,00 zł
Luty 6 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 319,00 zł
Marzec 6 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 319,00 zł
Kwiecień 6 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 319,00 zł
Maj 6 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 319,00 zł
Czerwiec 6 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 319,00 zł
Lipiec 6 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 319,00 zł
Sierpień 6 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 319,00 zł
Wrzesień 6 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 319,00 zł
Październik 6 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 319,00 zł
Listopad 6 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 319,00 zł
Grudzień 6 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 319,00 zł
Rocznie 75 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 828,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 319 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 460 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 460 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 319 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5460 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 460 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 888 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 694 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 582 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 0,00 5 888,00
Luty 6 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 869,00 0,00 5 713,00
Marzec 6 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 681,00 0,00 4 901,00
Kwiecień 6 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 681,00 0,00 4 901,00
Maj 6 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 681,00 0,00 4 901,00
Czerwiec 6 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 681,00 0,00 4 901,00
Lipiec 6 582,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 597,00 0,00 4 721,41
Sierpień 6 582,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 597,00 0,00 4 721,41
Wrzesień 6 582,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 597,00 0,00 4 721,41
Październik 6 582,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 597,00 0,00 4 721,41
Listopad 6 582,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 597,00 0,00 4 721,41
Grudzień 6 582,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 597,00 0,00 4 721,41
Rocznie 78 984,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 17 869,00 0,00 59 533,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 582 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 888 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ