Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 559 zł
Ubezpieczenie emerytalne 749 zł
Ubezpieczenie rentowe 115 zł
Ubezpieczenie chorobowe 188 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 596 zł
Zaliczka na podatek 464 zł
Całość - kwota brutto 7 670 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 670,00 748,59 115,05 187,92 595,66 6 368,00 464,00 5 558,78
Luty 7 670,00 748,59 115,05 187,92 595,66 6 368,00 464,00 5 558,78
Marzec 7 670,00 748,59 115,05 187,92 595,66 6 368,00 464,00 5 558,78
Kwiecień 7 670,00 748,59 115,05 187,92 595,66 6 368,00 464,00 5 558,78
Maj 7 670,00 748,59 115,05 187,92 595,66 6 368,00 464,00 5 558,78
Czerwiec 7 670,00 748,59 115,05 187,92 595,66 6 368,00 464,00 5 558,78
Lipiec 7 670,00 748,59 115,05 187,92 595,66 6 368,00 464,00 5 558,78
Sierpień 7 670,00 748,59 115,05 187,92 595,66 6 368,00 464,00 5 558,78
Wrzesień 7 670,00 748,59 115,05 187,92 595,66 6 368,00 464,00 5 558,78
Październik 7 670,00 748,59 115,05 187,92 595,66 6 368,00 464,00 5 558,78
Listopad 7 670,00 748,59 115,05 187,92 595,66 6 368,00 464,00 5 558,78
Grudzień 7 670,00 748,59 115,05 187,92 595,66 6 368,00 464,00 5 558,78
Rocznie 92 040,00 8 983,08 1 380,60 2 255,04 5 569,92 76 416,00 0,00 66 705,36
Wynagrodzenie pracownika 7 670 zł
Ubezpieczenie emerytalne 749 zł
Ubezpieczenie rentowe 499 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 128 zł
Fundusz Pracy (FP) 188 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 241 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 670,00 748,59 498,55 128,09 195,59 9 240,82 zł
Luty 7 670,00 748,59 498,55 128,09 195,59 9 240,82 zł
Marzec 7 670,00 748,59 498,55 128,09 195,59 9 240,82 zł
Kwiecień 7 670,00 748,59 498,55 128,09 195,59 9 240,82 zł
Maj 7 670,00 748,59 498,55 128,09 195,59 9 240,82 zł
Czerwiec 7 670,00 748,59 498,55 128,09 195,59 9 240,82 zł
Lipiec 7 670,00 748,59 498,55 128,09 195,59 9 240,82 zł
Sierpień 7 670,00 748,59 498,55 128,09 195,59 9 240,82 zł
Wrzesień 7 670,00 748,59 498,55 128,09 195,59 9 240,82 zł
Październik 7 670,00 748,59 498,55 128,09 195,59 9 240,82 zł
Listopad 7 670,00 748,59 498,55 128,09 195,59 9 240,82 zł
Grudzień 7 670,00 748,59 498,55 128,09 195,59 9 240,82 zł
Rocznie 92 040,00 8 983,08 5 982,60 1 537,08 2 347,08 110 889,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 670 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 559 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 559 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 241 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 261 zł
Ubezpieczenie emerytalne 711 zł
Ubezpieczenie rentowe 109 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 582 zł
Zaliczka na podatek 620 zł
Całość - kwota brutto 7 283 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 283,00 710,82 109,25 0,00 581,66 5 170,00 620,00 5 260,87
Luty 7 283,00 710,82 109,25 0,00 581,66 5 170,00 620,00 5 260,87
Marzec 7 283,00 710,82 109,25 0,00 581,66 5 170,00 620,00 5 260,87
Kwiecień 7 283,00 710,82 109,25 0,00 581,66 5 170,00 620,00 5 260,87
Maj 7 283,00 710,82 109,25 0,00 581,66 5 170,00 620,00 5 260,87
Czerwiec 7 283,00 710,82 109,25 0,00 581,66 5 170,00 620,00 5 260,87
Lipiec 7 283,00 710,82 109,25 0,00 581,66 5 170,00 620,00 5 260,87
Sierpień 7 283,00 710,82 109,25 0,00 581,66 5 170,00 620,00 5 260,87
Wrzesień 7 283,00 710,82 109,25 0,00 581,66 5 170,00 620,00 5 260,87
Październik 7 283,00 710,82 109,25 0,00 581,66 5 170,00 620,00 5 260,87
Listopad 7 283,00 710,82 109,25 0,00 581,66 5 170,00 620,00 5 260,87
Grudzień 7 283,00 710,82 109,25 0,00 581,66 5 170,00 620,00 5 260,87
Rocznie 87 396,00 8 529,84 1 311,00 0,00 6 979,92 62 040,00 468,00 63 130,44
Wynagrodzenie pracownika 7 283 zł
Ubezpieczenie emerytalne 711 zł
Ubezpieczenie rentowe 473 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 178 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 653 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 283,00 710,82 473,40 0,00 185,71 8 652,93 zł
Luty 7 283,00 710,82 473,40 0,00 185,71 8 652,93 zł
Marzec 7 283,00 710,82 473,40 0,00 185,71 8 652,93 zł
Kwiecień 7 283,00 710,82 473,40 0,00 185,71 8 652,93 zł
Maj 7 283,00 710,82 473,40 0,00 185,71 8 652,93 zł
Czerwiec 7 283,00 710,82 473,40 0,00 185,71 8 652,93 zł
Lipiec 7 283,00 710,82 473,40 0,00 185,71 8 652,93 zł
Sierpień 7 283,00 710,82 473,40 0,00 185,71 8 652,93 zł
Wrzesień 7 283,00 710,82 473,40 0,00 185,71 8 652,93 zł
Październik 7 283,00 710,82 473,40 0,00 185,71 8 652,93 zł
Listopad 7 283,00 710,82 473,40 0,00 185,71 8 652,93 zł
Grudzień 7 283,00 710,82 473,40 0,00 185,71 8 652,93 zł
Rocznie 87 396,00 8 529,84 5 680,80 0,00 2 228,52 103 835,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 283 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 261 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 261 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 653 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 866 zł
Całość - kwota brutto 6 366 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,00 866,00 5 500,00
Luty 6 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,00 866,00 5 500,00
Marzec 6 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,00 866,00 5 500,00
Kwiecień 6 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,00 866,00 5 500,00
Maj 6 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,00 866,00 5 500,00
Czerwiec 6 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,00 866,00 5 500,00
Lipiec 6 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,00 866,00 5 500,00
Sierpień 6 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,00 866,00 5 500,00
Wrzesień 6 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,00 866,00 5 500,00
Październik 6 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,00 866,00 5 500,00
Listopad 6 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,00 866,00 5 500,00
Grudzień 6 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,00 866,00 5 500,00
Rocznie 76 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 116,00 10 392,00 66 000,00
Wynagrodzenie pracownika 6 366 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 366 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 366,00 zł
Luty 6 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 366,00 zł
Marzec 6 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 366,00 zł
Kwiecień 6 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 366,00 zł
Maj 6 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 366,00 zł
Czerwiec 6 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 366,00 zł
Lipiec 6 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 366,00 zł
Sierpień 6 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 366,00 zł
Wrzesień 6 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 366,00 zł
Październik 6 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 366,00 zł
Listopad 6 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 366,00 zł
Grudzień 6 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 366,00 zł
Rocznie 76 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 392,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 366 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 366 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 597 zł
Zaliczka na podatek 641 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 638 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 638,00 0,00 0,00 0,00 597,42 0,00 641,00 0,00 5 399,58
Luty 6 638,00 0,00 0,00 0,00 597,42 0,00 721,00 0,00 5 319,58
Marzec 6 638,00 0,00 0,00 0,00 597,42 0,00 1 581,00 0,00 4 459,58
Kwiecień 6 638,00 0,00 0,00 0,00 597,42 0,00 1 581,00 0,00 4 459,58
Maj 6 638,00 0,00 0,00 0,00 597,42 0,00 1 581,00 0,00 4 459,58
Czerwiec 6 638,00 0,00 0,00 0,00 597,42 0,00 1 581,00 0,00 4 459,58
Lipiec 6 638,00 176,27 72,24 0,00 597,42 15,08 1 496,00 0,00 4 280,99
Sierpień 6 638,00 176,27 72,24 0,00 597,42 15,08 1 496,00 0,00 4 280,99
Wrzesień 6 638,00 176,27 72,24 0,00 597,42 15,08 1 496,00 0,00 4 280,99
Październik 6 638,00 176,27 72,24 0,00 597,42 15,08 1 496,00 0,00 4 280,99
Listopad 6 638,00 176,27 72,24 0,00 597,42 15,08 1 496,00 0,00 4 280,99
Grudzień 6 638,00 176,27 72,24 0,00 597,42 15,08 1 496,00 0,00 4 280,99
Rocznie 79 656,00 1 057,62 433,44 0,00 7 169,04 0,00 16 662,00 0,00 54 243,42

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 638 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 400 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.