Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5480 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 480 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 540 zł
Ubezpieczenie emerytalne 746 zł
Ubezpieczenie rentowe 115 zł
Ubezpieczenie chorobowe 187 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 593 zł
Zaliczka na podatek 461 zł
Całość - kwota brutto 7 642 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 642,00 745,86 114,63 187,23 593,49 6 344,00 461,00 5 539,79
Luty 7 642,00 745,86 114,63 187,23 593,49 6 344,00 461,00 5 539,79
Marzec 7 642,00 745,86 114,63 187,23 593,49 6 344,00 461,00 5 539,79
Kwiecień 7 642,00 745,86 114,63 187,23 593,49 6 344,00 461,00 5 539,79
Maj 7 642,00 745,86 114,63 187,23 593,49 6 344,00 461,00 5 539,79
Czerwiec 7 642,00 745,86 114,63 187,23 593,49 6 344,00 461,00 5 539,79
Lipiec 7 642,00 745,86 114,63 187,23 593,49 6 344,00 461,00 5 539,79
Sierpień 7 642,00 745,86 114,63 187,23 593,49 6 344,00 461,00 5 539,79
Wrzesień 7 642,00 745,86 114,63 187,23 593,49 6 344,00 461,00 5 539,79
Październik 7 642,00 745,86 114,63 187,23 593,49 6 344,00 461,00 5 539,79
Listopad 7 642,00 745,86 114,63 187,23 593,49 6 344,00 461,00 5 539,79
Grudzień 7 642,00 745,86 114,63 187,23 593,49 6 344,00 461,00 5 539,79
Rocznie 91 704,00 8 950,32 1 375,56 2 246,76 5 535,36 76 128,00 0,00 66 477,48
Wynagrodzenie pracownika 7 642 zł
Ubezpieczenie emerytalne 746 zł
Ubezpieczenie rentowe 497 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 128 zł
Fundusz Pracy (FP) 187 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 207 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 642,00 745,86 496,73 127,62 194,87 9 207,08 zł
Luty 7 642,00 745,86 496,73 127,62 194,87 9 207,08 zł
Marzec 7 642,00 745,86 496,73 127,62 194,87 9 207,08 zł
Kwiecień 7 642,00 745,86 496,73 127,62 194,87 9 207,08 zł
Maj 7 642,00 745,86 496,73 127,62 194,87 9 207,08 zł
Czerwiec 7 642,00 745,86 496,73 127,62 194,87 9 207,08 zł
Lipiec 7 642,00 745,86 496,73 127,62 194,87 9 207,08 zł
Sierpień 7 642,00 745,86 496,73 127,62 194,87 9 207,08 zł
Wrzesień 7 642,00 745,86 496,73 127,62 194,87 9 207,08 zł
Październik 7 642,00 745,86 496,73 127,62 194,87 9 207,08 zł
Listopad 7 642,00 745,86 496,73 127,62 194,87 9 207,08 zł
Grudzień 7 642,00 745,86 496,73 127,62 194,87 9 207,08 zł
Rocznie 91 704,00 8 950,32 5 960,76 1 531,44 2 338,44 110 484,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 642 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 540 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 540 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 207 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5480 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 480 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 241 zł
Ubezpieczenie emerytalne 708 zł
Ubezpieczenie rentowe 109 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 580 zł
Zaliczka na podatek 618 zł
Całość - kwota brutto 7 256 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 256,00 708,19 108,84 0,00 579,51 5 151,00 618,00 5 241,34
Luty 7 256,00 708,19 108,84 0,00 579,51 5 151,00 618,00 5 241,34
Marzec 7 256,00 708,19 108,84 0,00 579,51 5 151,00 618,00 5 241,34
Kwiecień 7 256,00 708,19 108,84 0,00 579,51 5 151,00 618,00 5 241,34
Maj 7 256,00 708,19 108,84 0,00 579,51 5 151,00 618,00 5 241,34
Czerwiec 7 256,00 708,19 108,84 0,00 579,51 5 151,00 618,00 5 241,34
Lipiec 7 256,00 708,19 108,84 0,00 579,51 5 151,00 618,00 5 241,34
Sierpień 7 256,00 708,19 108,84 0,00 579,51 5 151,00 618,00 5 241,34
Wrzesień 7 256,00 708,19 108,84 0,00 579,51 5 151,00 618,00 5 241,34
Październik 7 256,00 708,19 108,84 0,00 579,51 5 151,00 618,00 5 241,34
Listopad 7 256,00 708,19 108,84 0,00 579,51 5 151,00 618,00 5 241,34
Grudzień 7 256,00 708,19 108,84 0,00 579,51 5 151,00 618,00 5 241,34
Rocznie 87 072,00 8 498,28 1 306,08 0,00 6 954,12 61 812,00 468,00 62 896,08
Wynagrodzenie pracownika 7 256 zł
Ubezpieczenie emerytalne 708 zł
Ubezpieczenie rentowe 472 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 178 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 621 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 256,00 708,19 471,64 0,00 185,03 8 620,86 zł
Luty 7 256,00 708,19 471,64 0,00 185,03 8 620,86 zł
Marzec 7 256,00 708,19 471,64 0,00 185,03 8 620,86 zł
Kwiecień 7 256,00 708,19 471,64 0,00 185,03 8 620,86 zł
Maj 7 256,00 708,19 471,64 0,00 185,03 8 620,86 zł
Czerwiec 7 256,00 708,19 471,64 0,00 185,03 8 620,86 zł
Lipiec 7 256,00 708,19 471,64 0,00 185,03 8 620,86 zł
Sierpień 7 256,00 708,19 471,64 0,00 185,03 8 620,86 zł
Wrzesień 7 256,00 708,19 471,64 0,00 185,03 8 620,86 zł
Październik 7 256,00 708,19 471,64 0,00 185,03 8 620,86 zł
Listopad 7 256,00 708,19 471,64 0,00 185,03 8 620,86 zł
Grudzień 7 256,00 708,19 471,64 0,00 185,03 8 620,86 zł
Rocznie 87 072,00 8 498,28 5 659,68 0,00 2 220,36 103 450,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 256 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 241 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 241 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 621 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5480 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 480 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 863 zł
Całość - kwota brutto 6 343 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 074,00 863,00 5 480,00
Luty 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 074,00 863,00 5 480,00
Marzec 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 074,00 863,00 5 480,00
Kwiecień 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 074,00 863,00 5 480,00
Maj 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 074,00 863,00 5 480,00
Czerwiec 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 074,00 863,00 5 480,00
Lipiec 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 074,00 863,00 5 480,00
Sierpień 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 074,00 863,00 5 480,00
Wrzesień 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 074,00 863,00 5 480,00
Październik 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 074,00 863,00 5 480,00
Listopad 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 074,00 863,00 5 480,00
Grudzień 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 074,00 863,00 5 480,00
Rocznie 76 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 888,00 10 356,00 65 760,00
Wynagrodzenie pracownika 6 343 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 343 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 343,00 zł
Luty 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 343,00 zł
Marzec 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 343,00 zł
Kwiecień 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 343,00 zł
Maj 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 343,00 zł
Czerwiec 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 343,00 zł
Lipiec 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 343,00 zł
Sierpień 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 343,00 zł
Wrzesień 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 343,00 zł
Październik 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 343,00 zł
Listopad 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 343,00 zł
Grudzień 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 343,00 zł
Rocznie 76 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 116,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 343 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 480 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 480 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 343 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5480 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 480 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 381 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 595 zł
Zaliczka na podatek 638 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 614 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 614,00 0,00 0,00 0,00 595,26 0,00 638,00 0,00 5 380,74
Luty 6 614,00 0,00 0,00 0,00 595,26 0,00 714,00 0,00 5 304,74
Marzec 6 614,00 0,00 0,00 0,00 595,26 0,00 1 576,00 0,00 4 442,74
Kwiecień 6 614,00 0,00 0,00 0,00 595,26 0,00 1 576,00 0,00 4 442,74
Maj 6 614,00 0,00 0,00 0,00 595,26 0,00 1 576,00 0,00 4 442,74
Czerwiec 6 614,00 0,00 0,00 0,00 595,26 0,00 1 576,00 0,00 4 442,74
Lipiec 6 614,00 176,27 72,24 0,00 595,26 15,08 1 492,00 0,00 4 263,15
Sierpień 6 614,00 176,27 72,24 0,00 595,26 15,08 1 492,00 0,00 4 263,15
Wrzesień 6 614,00 176,27 72,24 0,00 595,26 15,08 1 492,00 0,00 4 263,15
Październik 6 614,00 176,27 72,24 0,00 595,26 15,08 1 492,00 0,00 4 263,15
Listopad 6 614,00 176,27 72,24 0,00 595,26 15,08 1 492,00 0,00 4 263,15
Grudzień 6 614,00 176,27 72,24 0,00 595,26 15,08 1 492,00 0,00 4 263,15
Rocznie 79 368,00 1 057,62 433,44 0,00 7 143,12 0,00 16 608,00 0,00 54 035,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 614 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 381 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.