Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5480 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 480 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 746 zł
Ubezpieczenie rentowe 115 zł
Ubezpieczenie chorobowe 187 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 594 zł
Zaliczka na podatek 524 zł
Całość - kwota brutto 7 646 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 646,00 746,25 114,69 187,33 593,80 6 348,00 524,00 5 479,93
Luty 7 646,00 746,25 114,69 187,33 593,80 6 348,00 524,00 5 479,93
Marzec 7 646,00 746,25 114,69 187,33 593,80 6 348,00 524,00 5 479,93
Kwiecień 7 646,00 746,25 114,69 187,33 593,80 6 348,00 524,00 5 479,93
Maj 7 646,00 746,25 114,69 187,33 593,80 6 348,00 524,00 5 479,93
Czerwiec 7 646,00 746,25 114,69 187,33 593,80 6 348,00 524,00 5 479,93
Lipiec 7 646,00 746,25 114,69 187,33 593,80 6 348,00 524,00 5 479,93
Sierpień 7 646,00 746,25 114,69 187,33 593,80 6 348,00 524,00 5 479,93
Wrzesień 7 646,00 746,25 114,69 187,33 593,80 6 348,00 524,00 5 479,93
Październik 7 646,00 746,25 114,69 187,33 593,80 6 348,00 524,00 5 479,93
Listopad 7 646,00 746,25 114,69 187,33 593,80 6 348,00 524,00 5 479,93
Grudzień 7 646,00 746,25 114,69 187,33 593,80 6 348,00 524,00 5 479,93
Rocznie 91 752,00 8 955,00 1 376,28 2 247,96 7 125,60 76 176,00 6 288,00 65 759,16
Wynagrodzenie pracownika 7 646 zł
Ubezpieczenie emerytalne 746 zł
Ubezpieczenie rentowe 497 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 128 zł
Fundusz Pracy (FP) 187 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 212 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 646,00 746,25 496,99 127,69 194,98 9 211,91 zł
Luty 7 646,00 746,25 496,99 127,69 194,98 9 211,91 zł
Marzec 7 646,00 746,25 496,99 127,69 194,98 9 211,91 zł
Kwiecień 7 646,00 746,25 496,99 127,69 194,98 9 211,91 zł
Maj 7 646,00 746,25 496,99 127,69 194,98 9 211,91 zł
Czerwiec 7 646,00 746,25 496,99 127,69 194,98 9 211,91 zł
Lipiec 7 646,00 746,25 496,99 127,69 194,98 9 211,91 zł
Sierpień 7 646,00 746,25 496,99 127,69 194,98 9 211,91 zł
Wrzesień 7 646,00 746,25 496,99 127,69 194,98 9 211,91 zł
Październik 7 646,00 746,25 496,99 127,69 194,98 9 211,91 zł
Listopad 7 646,00 746,25 496,99 127,69 194,98 9 211,91 zł
Grudzień 7 646,00 746,25 496,99 127,69 194,98 9 211,91 zł
Rocznie 91 752,00 8 955,00 5 963,88 1 532,28 2 339,76 110 542,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 646 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 480 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 480 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 212 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5480 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 480 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 708 zł
Ubezpieczenie rentowe 109 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 579 zł
Zaliczka na podatek 376 zł
Całość - kwota brutto 7 252 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 252,00 707,80 108,78 0,00 579,19 5 148,00 376,00 5 480,23
Luty 7 252,00 707,80 108,78 0,00 579,19 5 148,00 376,00 5 480,23
Marzec 7 252,00 707,80 108,78 0,00 579,19 5 148,00 376,00 5 480,23
Kwiecień 7 252,00 707,80 108,78 0,00 579,19 5 148,00 376,00 5 480,23
Maj 7 252,00 707,80 108,78 0,00 579,19 5 148,00 376,00 5 480,23
Czerwiec 7 252,00 707,80 108,78 0,00 579,19 5 148,00 376,00 5 480,23
Lipiec 7 252,00 707,80 108,78 0,00 579,19 5 148,00 376,00 5 480,23
Sierpień 7 252,00 707,80 108,78 0,00 579,19 5 148,00 376,00 5 480,23
Wrzesień 7 252,00 707,80 108,78 0,00 579,19 5 148,00 376,00 5 480,23
Październik 7 252,00 707,80 108,78 0,00 579,19 5 148,00 376,00 5 480,23
Listopad 7 252,00 707,80 108,78 0,00 579,19 5 148,00 376,00 5 480,23
Grudzień 7 252,00 707,80 108,78 0,00 579,19 5 148,00 376,00 5 480,23
Rocznie 87 024,00 8 493,60 1 305,36 0,00 6 950,28 61 776,00 4 512,00 65 762,76
Wynagrodzenie pracownika 7 252 zł
Ubezpieczenie emerytalne 708 zł
Ubezpieczenie rentowe 471 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 178 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 616 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 252,00 707,80 471,38 0,00 184,92 8 616,10 zł
Luty 7 252,00 707,80 471,38 0,00 184,92 8 616,10 zł
Marzec 7 252,00 707,80 471,38 0,00 184,92 8 616,10 zł
Kwiecień 7 252,00 707,80 471,38 0,00 184,92 8 616,10 zł
Maj 7 252,00 707,80 471,38 0,00 184,92 8 616,10 zł
Czerwiec 7 252,00 707,80 471,38 0,00 184,92 8 616,10 zł
Lipiec 7 252,00 707,80 471,38 0,00 184,92 8 616,10 zł
Sierpień 7 252,00 707,80 471,38 0,00 184,92 8 616,10 zł
Wrzesień 7 252,00 707,80 471,38 0,00 184,92 8 616,10 zł
Październik 7 252,00 707,80 471,38 0,00 184,92 8 616,10 zł
Listopad 7 252,00 707,80 471,38 0,00 184,92 8 616,10 zł
Grudzień 7 252,00 707,80 471,38 0,00 184,92 8 616,10 zł
Rocznie 87 024,00 8 493,60 5 656,56 0,00 2 219,04 103 393,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 252 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 480 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 480 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 616 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5480 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 480 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 863 zł
Całość - kwota brutto 6 343 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 074,00 863,00 5 480,00
Luty 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 074,00 863,00 5 480,00
Marzec 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 074,00 863,00 5 480,00
Kwiecień 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 074,00 863,00 5 480,00
Maj 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 074,00 863,00 5 480,00
Czerwiec 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 074,00 863,00 5 480,00
Lipiec 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 074,00 863,00 5 480,00
Sierpień 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 074,00 863,00 5 480,00
Wrzesień 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 074,00 863,00 5 480,00
Październik 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 074,00 863,00 5 480,00
Listopad 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 074,00 863,00 5 480,00
Grudzień 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 074,00 863,00 5 480,00
Rocznie 76 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 888,00 10 356,00 65 760,00
Wynagrodzenie pracownika 6 343 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 343 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 343,00 zł
Luty 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 343,00 zł
Marzec 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 343,00 zł
Kwiecień 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 343,00 zł
Maj 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 343,00 zł
Czerwiec 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 343,00 zł
Lipiec 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 343,00 zł
Sierpień 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 343,00 zł
Wrzesień 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 343,00 zł
Październik 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 343,00 zł
Listopad 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 343,00 zł
Grudzień 6 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 343,00 zł
Rocznie 76 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 116,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 343 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 480 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 480 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 343 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5480 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 480 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 768 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 610 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 610,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 768,00 0,00 5 479,66
Luty 6 610,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 768,00 0,00 5 479,66
Marzec 6 610,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 768,00 0,00 5 479,66
Kwiecień 6 610,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 768,00 0,00 5 479,66
Maj 6 610,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 768,00 0,00 5 479,66
Czerwiec 6 610,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 768,00 0,00 5 479,66
Lipiec 6 610,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 729,00 0,00 5 290,97
Sierpień 6 610,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 729,00 0,00 5 290,97
Wrzesień 6 610,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 729,00 0,00 5 290,97
Październik 6 610,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 729,00 0,00 5 290,97
Listopad 6 610,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 729,00 0,00 5 290,97
Grudzień 6 610,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 729,00 0,00 5 290,97
Rocznie 79 320,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 8 982,00 0,00 64 623,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 610 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 480 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ