Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5450 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 450 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 911 zł
Ubezpieczenie emerytalne 742 zł
Ubezpieczenie rentowe 114 zł
Ubezpieczenie chorobowe 186 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 590 zł
Zaliczka na podatek 57 zł
Całość - kwota brutto 7 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 600,00 741,76 114,00 186,20 590,22 6 308,00 57,00 5 910,82
Luty 7 600,00 741,76 114,00 186,20 590,22 6 308,00 57,00 5 910,82
Marzec 7 600,00 741,76 114,00 186,20 590,22 6 308,00 57,00 5 910,82
Kwiecień 7 600,00 741,76 114,00 186,20 590,22 6 308,00 57,00 5 910,82
Maj 7 600,00 741,76 114,00 186,20 590,22 6 308,00 57,00 5 910,82
Czerwiec 7 600,00 741,76 114,00 186,20 590,22 6 308,00 57,00 5 910,82
Lipiec 7 600,00 741,76 114,00 186,20 590,22 6 308,00 57,00 5 910,82
Sierpień 7 600,00 741,76 114,00 186,20 590,22 6 308,00 57,00 5 910,82
Wrzesień 7 600,00 741,76 114,00 186,20 590,22 6 308,00 57,00 5 910,82
Październik 7 600,00 741,76 114,00 186,20 590,22 6 308,00 57,00 5 910,82
Listopad 7 600,00 741,76 114,00 186,20 590,22 6 308,00 57,00 5 910,82
Grudzień 7 600,00 741,76 114,00 186,20 590,22 6 308,00 57,00 5 910,82
Rocznie 91 200,00 8 901,12 1 368,00 2 234,40 7 082,64 75 696,00 684,00 70 929,84
Wynagrodzenie pracownika 7 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 742 zł
Ubezpieczenie rentowe 494 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 127 zł
Fundusz Pracy (FP) 186 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 156 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 600,00 741,76 494,00 126,92 193,80 9 156,48 zł
Luty 7 600,00 741,76 494,00 126,92 193,80 9 156,48 zł
Marzec 7 600,00 741,76 494,00 126,92 193,80 9 156,48 zł
Kwiecień 7 600,00 741,76 494,00 126,92 193,80 9 156,48 zł
Maj 7 600,00 741,76 494,00 126,92 193,80 9 156,48 zł
Czerwiec 7 600,00 741,76 494,00 126,92 193,80 9 156,48 zł
Lipiec 7 600,00 741,76 494,00 126,92 193,80 9 156,48 zł
Sierpień 7 600,00 741,76 494,00 126,92 193,80 9 156,48 zł
Wrzesień 7 600,00 741,76 494,00 126,92 193,80 9 156,48 zł
Październik 7 600,00 741,76 494,00 126,92 193,80 9 156,48 zł
Listopad 7 600,00 741,76 494,00 126,92 193,80 9 156,48 zł
Grudzień 7 600,00 741,76 494,00 126,92 193,80 9 156,48 zł
Rocznie 91 200,00 8 901,12 5 928,00 1 523,04 2 325,60 109 877,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 911 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 911 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 156 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5450 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 450 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 704 zł
Ubezpieczenie rentowe 108 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 576 zł
Zaliczka na podatek 375 zł
Całość - kwota brutto 7 213 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 213,00 703,99 108,20 0,00 576,07 5 121,00 375,00 5 449,74
Luty 7 213,00 703,99 108,20 0,00 576,07 5 121,00 375,00 5 449,74
Marzec 7 213,00 703,99 108,20 0,00 576,07 5 121,00 375,00 5 449,74
Kwiecień 7 213,00 703,99 108,20 0,00 576,07 5 121,00 375,00 5 449,74
Maj 7 213,00 703,99 108,20 0,00 576,07 5 121,00 375,00 5 449,74
Czerwiec 7 213,00 703,99 108,20 0,00 576,07 5 121,00 375,00 5 449,74
Lipiec 7 213,00 703,99 108,20 0,00 576,07 5 121,00 375,00 5 449,74
Sierpień 7 213,00 703,99 108,20 0,00 576,07 5 121,00 375,00 5 449,74
Wrzesień 7 213,00 703,99 108,20 0,00 576,07 5 121,00 375,00 5 449,74
Październik 7 213,00 703,99 108,20 0,00 576,07 5 121,00 375,00 5 449,74
Listopad 7 213,00 703,99 108,20 0,00 576,07 5 121,00 375,00 5 449,74
Grudzień 7 213,00 703,99 108,20 0,00 576,07 5 121,00 375,00 5 449,74
Rocznie 86 556,00 8 447,88 1 298,40 0,00 6 912,84 61 452,00 4 500,00 65 396,88
Wynagrodzenie pracownika 7 213 zł
Ubezpieczenie emerytalne 704 zł
Ubezpieczenie rentowe 469 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 177 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 570 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 213,00 703,99 468,85 0,00 183,93 8 569,77 zł
Luty 7 213,00 703,99 468,85 0,00 183,93 8 569,77 zł
Marzec 7 213,00 703,99 468,85 0,00 183,93 8 569,77 zł
Kwiecień 7 213,00 703,99 468,85 0,00 183,93 8 569,77 zł
Maj 7 213,00 703,99 468,85 0,00 183,93 8 569,77 zł
Czerwiec 7 213,00 703,99 468,85 0,00 183,93 8 569,77 zł
Lipiec 7 213,00 703,99 468,85 0,00 183,93 8 569,77 zł
Sierpień 7 213,00 703,99 468,85 0,00 183,93 8 569,77 zł
Wrzesień 7 213,00 703,99 468,85 0,00 183,93 8 569,77 zł
Październik 7 213,00 703,99 468,85 0,00 183,93 8 569,77 zł
Listopad 7 213,00 703,99 468,85 0,00 183,93 8 569,77 zł
Grudzień 7 213,00 703,99 468,85 0,00 183,93 8 569,77 zł
Rocznie 86 556,00 8 447,88 5 626,20 0,00 2 207,16 102 837,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 213 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 450 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 450 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 570 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5450 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 450 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 858 zł
Całość - kwota brutto 6 308 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 858,00 5 450,00
Luty 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 858,00 5 450,00
Marzec 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 858,00 5 450,00
Kwiecień 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 858,00 5 450,00
Maj 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 858,00 5 450,00
Czerwiec 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 858,00 5 450,00
Lipiec 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 858,00 5 450,00
Sierpień 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 858,00 5 450,00
Wrzesień 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 858,00 5 450,00
Październik 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 858,00 5 450,00
Listopad 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 858,00 5 450,00
Grudzień 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 858,00 5 450,00
Rocznie 75 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 552,00 10 296,00 65 400,00
Wynagrodzenie pracownika 6 308 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 308 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 308,00 zł
Luty 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 308,00 zł
Marzec 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 308,00 zł
Kwiecień 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 308,00 zł
Maj 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 308,00 zł
Czerwiec 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 308,00 zł
Lipiec 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 308,00 zł
Sierpień 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 308,00 zł
Wrzesień 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 308,00 zł
Październik 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 308,00 zł
Listopad 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 308,00 zł
Grudzień 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 308,00 zł
Rocznie 75 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 696,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 308 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 450 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 450 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 308 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5450 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 450 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 878 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 692 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 570 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,00 0,00 5 878,00
Luty 6 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863,00 0,00 5 707,00
Marzec 6 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 677,00 0,00 4 893,00
Kwiecień 6 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 677,00 0,00 4 893,00
Maj 6 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 677,00 0,00 4 893,00
Czerwiec 6 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 677,00 0,00 4 893,00
Lipiec 6 570,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 593,00 0,00 4 713,41
Sierpień 6 570,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 593,00 0,00 4 713,41
Wrzesień 6 570,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 593,00 0,00 4 713,41
Październik 6 570,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 593,00 0,00 4 713,41
Listopad 6 570,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 593,00 0,00 4 713,41
Grudzień 6 570,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 593,00 0,00 4 713,41
Rocznie 78 840,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 17 821,00 0,00 59 437,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 570 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 878 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.