Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5450 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 450 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 511 zł
Ubezpieczenie emerytalne 742 zł
Ubezpieczenie rentowe 114 zł
Ubezpieczenie chorobowe 186 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 590 zł
Zaliczka na podatek 457 zł
Całość - kwota brutto 7 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 600,00 741,76 114,00 186,20 590,22 6 308,00 457,00 5 510,82
Luty 7 600,00 741,76 114,00 186,20 590,22 6 308,00 457,00 5 510,82
Marzec 7 600,00 741,76 114,00 186,20 590,22 6 308,00 457,00 5 510,82
Kwiecień 7 600,00 741,76 114,00 186,20 590,22 6 308,00 457,00 5 510,82
Maj 7 600,00 741,76 114,00 186,20 590,22 6 308,00 457,00 5 510,82
Czerwiec 7 600,00 741,76 114,00 186,20 590,22 6 308,00 457,00 5 510,82
Lipiec 7 600,00 741,76 114,00 186,20 590,22 6 308,00 457,00 5 510,82
Sierpień 7 600,00 741,76 114,00 186,20 590,22 6 308,00 457,00 5 510,82
Wrzesień 7 600,00 741,76 114,00 186,20 590,22 6 308,00 457,00 5 510,82
Październik 7 600,00 741,76 114,00 186,20 590,22 6 308,00 457,00 5 510,82
Listopad 7 600,00 741,76 114,00 186,20 590,22 6 308,00 457,00 5 510,82
Grudzień 7 600,00 741,76 114,00 186,20 590,22 6 308,00 457,00 5 510,82
Rocznie 91 200,00 8 901,12 1 368,00 2 234,40 5 483,52 75 696,00 0,00 66 129,84
Wynagrodzenie pracownika 7 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 742 zł
Ubezpieczenie rentowe 494 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 127 zł
Fundusz Pracy (FP) 186 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 156 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 600,00 741,76 494,00 126,92 193,80 9 156,48 zł
Luty 7 600,00 741,76 494,00 126,92 193,80 9 156,48 zł
Marzec 7 600,00 741,76 494,00 126,92 193,80 9 156,48 zł
Kwiecień 7 600,00 741,76 494,00 126,92 193,80 9 156,48 zł
Maj 7 600,00 741,76 494,00 126,92 193,80 9 156,48 zł
Czerwiec 7 600,00 741,76 494,00 126,92 193,80 9 156,48 zł
Lipiec 7 600,00 741,76 494,00 126,92 193,80 9 156,48 zł
Sierpień 7 600,00 741,76 494,00 126,92 193,80 9 156,48 zł
Wrzesień 7 600,00 741,76 494,00 126,92 193,80 9 156,48 zł
Październik 7 600,00 741,76 494,00 126,92 193,80 9 156,48 zł
Listopad 7 600,00 741,76 494,00 126,92 193,80 9 156,48 zł
Grudzień 7 600,00 741,76 494,00 126,92 193,80 9 156,48 zł
Rocznie 91 200,00 8 901,12 5 928,00 1 523,04 2 325,60 109 877,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 511 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 511 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 156 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5450 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 450 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 213 zł
Ubezpieczenie emerytalne 704 zł
Ubezpieczenie rentowe 108 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 576 zł
Zaliczka na podatek 615 zł
Całość - kwota brutto 7 217 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 217,00 704,38 108,26 0,00 576,39 5 123,00 615,00 5 213,21
Luty 7 217,00 704,38 108,26 0,00 576,39 5 123,00 615,00 5 213,21
Marzec 7 217,00 704,38 108,26 0,00 576,39 5 123,00 615,00 5 213,21
Kwiecień 7 217,00 704,38 108,26 0,00 576,39 5 123,00 615,00 5 213,21
Maj 7 217,00 704,38 108,26 0,00 576,39 5 123,00 615,00 5 213,21
Czerwiec 7 217,00 704,38 108,26 0,00 576,39 5 123,00 615,00 5 213,21
Lipiec 7 217,00 704,38 108,26 0,00 576,39 5 123,00 615,00 5 213,21
Sierpień 7 217,00 704,38 108,26 0,00 576,39 5 123,00 615,00 5 213,21
Wrzesień 7 217,00 704,38 108,26 0,00 576,39 5 123,00 615,00 5 213,21
Październik 7 217,00 704,38 108,26 0,00 576,39 5 123,00 615,00 5 213,21
Listopad 7 217,00 704,38 108,26 0,00 576,39 5 123,00 615,00 5 213,21
Grudzień 7 217,00 704,38 108,26 0,00 576,39 5 123,00 615,00 5 213,21
Rocznie 86 604,00 8 452,56 1 299,12 0,00 6 916,68 61 476,00 456,00 62 558,52
Wynagrodzenie pracownika 7 217 zł
Ubezpieczenie emerytalne 704 zł
Ubezpieczenie rentowe 469 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 177 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 575 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 217,00 704,38 469,11 0,00 184,04 8 574,53 zł
Luty 7 217,00 704,38 469,11 0,00 184,04 8 574,53 zł
Marzec 7 217,00 704,38 469,11 0,00 184,04 8 574,53 zł
Kwiecień 7 217,00 704,38 469,11 0,00 184,04 8 574,53 zł
Maj 7 217,00 704,38 469,11 0,00 184,04 8 574,53 zł
Czerwiec 7 217,00 704,38 469,11 0,00 184,04 8 574,53 zł
Lipiec 7 217,00 704,38 469,11 0,00 184,04 8 574,53 zł
Sierpień 7 217,00 704,38 469,11 0,00 184,04 8 574,53 zł
Wrzesień 7 217,00 704,38 469,11 0,00 184,04 8 574,53 zł
Październik 7 217,00 704,38 469,11 0,00 184,04 8 574,53 zł
Listopad 7 217,00 704,38 469,11 0,00 184,04 8 574,53 zł
Grudzień 7 217,00 704,38 469,11 0,00 184,04 8 574,53 zł
Rocznie 86 604,00 8 452,56 5 629,32 0,00 2 208,48 102 894,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 217 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 213 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 213 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 575 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5450 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 450 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 858 zł
Całość - kwota brutto 6 308 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 858,00 5 450,00
Luty 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 858,00 5 450,00
Marzec 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 858,00 5 450,00
Kwiecień 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 858,00 5 450,00
Maj 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 858,00 5 450,00
Czerwiec 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 858,00 5 450,00
Lipiec 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 858,00 5 450,00
Sierpień 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 858,00 5 450,00
Wrzesień 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 858,00 5 450,00
Październik 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 858,00 5 450,00
Listopad 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 858,00 5 450,00
Grudzień 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 858,00 5 450,00
Rocznie 75 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 552,00 10 296,00 65 400,00
Wynagrodzenie pracownika 6 308 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 308 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 308,00 zł
Luty 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 308,00 zł
Marzec 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 308,00 zł
Kwiecień 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 308,00 zł
Maj 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 308,00 zł
Czerwiec 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 308,00 zł
Lipiec 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 308,00 zł
Sierpień 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 308,00 zł
Wrzesień 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 308,00 zł
Październik 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 308,00 zł
Listopad 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 308,00 zł
Grudzień 6 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 308,00 zł
Rocznie 75 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 696,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 308 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 450 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 450 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 308 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5450 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 450 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 352 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 592 zł
Zaliczka na podatek 634 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 578 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 578,00 0,00 0,00 0,00 592,02 0,00 634,00 0,00 5 351,98
Luty 6 578,00 0,00 0,00 0,00 592,02 0,00 704,00 0,00 5 281,98
Marzec 6 578,00 0,00 0,00 0,00 592,02 0,00 1 569,00 0,00 4 416,98
Kwiecień 6 578,00 0,00 0,00 0,00 592,02 0,00 1 569,00 0,00 4 416,98
Maj 6 578,00 0,00 0,00 0,00 592,02 0,00 1 569,00 0,00 4 416,98
Czerwiec 6 578,00 0,00 0,00 0,00 592,02 0,00 1 569,00 0,00 4 416,98
Lipiec 6 578,00 176,27 72,24 0,00 592,02 15,08 1 485,00 0,00 4 237,39
Sierpień 6 578,00 176,27 72,24 0,00 592,02 15,08 1 485,00 0,00 4 237,39
Wrzesień 6 578,00 176,27 72,24 0,00 592,02 15,08 1 485,00 0,00 4 237,39
Październik 6 578,00 176,27 72,24 0,00 592,02 15,08 1 485,00 0,00 4 237,39
Listopad 6 578,00 176,27 72,24 0,00 592,02 15,08 1 485,00 0,00 4 237,39
Grudzień 6 578,00 176,27 72,24 0,00 592,02 15,08 1 485,00 0,00 4 237,39
Rocznie 78 936,00 1 057,62 433,44 0,00 7 104,24 0,00 16 524,00 0,00 53 726,22

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 578 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 352 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.