Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5450 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 450 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 948 zł
Ubezpieczenie emerytalne 532 zł
Ubezpieczenie rentowe 82 zł
Ubezpieczenie chorobowe 134 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 423 zł
Zaliczka na podatek 332 zł
Całość - kwota brutto 5 450 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 450,00 531,92 81,75 133,53 423,25 4 453,00 332,00 3 947,55
Luty 5 450,00 531,92 81,75 133,53 423,25 4 453,00 332,00 3 947,55
Marzec 5 450,00 531,92 81,75 133,53 423,25 4 453,00 332,00 3 947,55
Kwiecień 5 450,00 531,92 81,75 133,53 423,25 4 453,00 332,00 3 947,55
Maj 5 450,00 531,92 81,75 133,53 423,25 4 453,00 332,00 3 947,55
Czerwiec 5 450,00 531,92 81,75 133,53 423,25 4 453,00 332,00 3 947,55
Lipiec 5 450,00 531,92 81,75 133,53 423,25 4 453,00 332,00 3 947,55
Sierpień 5 450,00 531,92 81,75 133,53 423,25 4 453,00 332,00 3 947,55
Wrzesień 5 450,00 531,92 81,75 133,53 423,25 4 453,00 332,00 3 947,55
Październik 5 450,00 531,92 81,75 133,53 423,25 4 453,00 332,00 3 947,55
Listopad 5 450,00 531,92 81,75 133,53 423,25 4 453,00 332,00 3 947,55
Grudzień 5 450,00 531,92 81,75 133,53 423,25 4 453,00 332,00 3 947,55
Rocznie 65 400,00 6 383,04 981,00 1 602,36 3 984,12 53 436,00 0,00 47 370,60
Wynagrodzenie pracownika 5 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 532 zł
Ubezpieczenie rentowe 354 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 91 zł
Fundusz Pracy (FP) 134 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 566 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 450,00 531,92 354,25 91,02 138,98 6 566,17 zł
Luty 5 450,00 531,92 354,25 91,02 138,98 6 566,17 zł
Marzec 5 450,00 531,92 354,25 91,02 138,98 6 566,17 zł
Kwiecień 5 450,00 531,92 354,25 91,02 138,98 6 566,17 zł
Maj 5 450,00 531,92 354,25 91,02 138,98 6 566,17 zł
Czerwiec 5 450,00 531,92 354,25 91,02 138,98 6 566,17 zł
Lipiec 5 450,00 531,92 354,25 91,02 138,98 6 566,17 zł
Sierpień 5 450,00 531,92 354,25 91,02 138,98 6 566,17 zł
Wrzesień 5 450,00 531,92 354,25 91,02 138,98 6 566,17 zł
Październik 5 450,00 531,92 354,25 91,02 138,98 6 566,17 zł
Listopad 5 450,00 531,92 354,25 91,02 138,98 6 566,17 zł
Grudzień 5 450,00 531,92 354,25 91,02 138,98 6 566,17 zł
Rocznie 65 400,00 6 383,04 4 251,00 1 092,24 1 667,76 78 794,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 450 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 948 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 450 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 566 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5450 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 450 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 743 zł
Ubezpieczenie emerytalne 532 zł
Ubezpieczenie rentowe 82 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 435 zł
Zaliczka na podatek 658 zł
Całość - kwota brutto 5 450 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 450,00 531,92 81,75 0,00 435,27 3 869,00 658,00 3 743,33
Luty 5 450,00 531,92 81,75 0,00 435,27 3 869,00 658,00 3 743,33
Marzec 5 450,00 531,92 81,75 0,00 435,27 3 869,00 658,00 3 743,33
Kwiecień 5 450,00 531,92 81,75 0,00 435,27 3 869,00 658,00 3 743,33
Maj 5 450,00 531,92 81,75 0,00 435,27 3 869,00 658,00 3 743,33
Czerwiec 5 450,00 531,92 81,75 0,00 435,27 3 869,00 658,00 3 743,33
Lipiec 5 450,00 531,92 81,75 0,00 435,27 3 869,00 658,00 3 743,33
Sierpień 5 450,00 531,92 81,75 0,00 435,27 3 869,00 658,00 3 743,33
Wrzesień 5 450,00 531,92 81,75 0,00 435,27 3 869,00 658,00 3 743,33
Październik 5 450,00 531,92 81,75 0,00 435,27 3 869,00 658,00 3 743,33
Listopad 5 450,00 531,92 81,75 0,00 435,27 3 869,00 658,00 3 743,33
Grudzień 5 450,00 531,92 81,75 0,00 435,27 3 869,00 658,00 3 743,33
Rocznie 65 400,00 6 383,04 981,00 0,00 5 223,24 46 428,00 3 396,00 44 919,96
Wynagrodzenie pracownika 5 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 532 zł
Ubezpieczenie rentowe 354 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 134 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 475 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 450,00 531,92 354,25 0,00 138,98 6 475,15 zł
Luty 5 450,00 531,92 354,25 0,00 138,98 6 475,15 zł
Marzec 5 450,00 531,92 354,25 0,00 138,98 6 475,15 zł
Kwiecień 5 450,00 531,92 354,25 0,00 138,98 6 475,15 zł
Maj 5 450,00 531,92 354,25 0,00 138,98 6 475,15 zł
Czerwiec 5 450,00 531,92 354,25 0,00 138,98 6 475,15 zł
Lipiec 5 450,00 531,92 354,25 0,00 138,98 6 475,15 zł
Sierpień 5 450,00 531,92 354,25 0,00 138,98 6 475,15 zł
Wrzesień 5 450,00 531,92 354,25 0,00 138,98 6 475,15 zł
Październik 5 450,00 531,92 354,25 0,00 138,98 6 475,15 zł
Listopad 5 450,00 531,92 354,25 0,00 138,98 6 475,15 zł
Grudzień 5 450,00 531,92 354,25 0,00 138,98 6 475,15 zł
Rocznie 65 400,00 6 383,04 4 251,00 0,00 1 667,76 77 701,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 450 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 743 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 450 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 475 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5450 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 450 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 709 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 741 zł
Całość - kwota brutto 5 450 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 741,00 4 709,00
Luty 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 741,00 4 709,00
Marzec 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 741,00 4 709,00
Kwiecień 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 741,00 4 709,00
Maj 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 741,00 4 709,00
Czerwiec 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 741,00 4 709,00
Lipiec 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 741,00 4 709,00
Sierpień 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 741,00 4 709,00
Wrzesień 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 741,00 4 709,00
Październik 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 741,00 4 709,00
Listopad 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 741,00 4 709,00
Grudzień 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 741,00 4 709,00
Rocznie 65 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 320,00 8 892,00 56 508,00
Wynagrodzenie pracownika 5 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 450 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 450,00 zł
Luty 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 450,00 zł
Marzec 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 450,00 zł
Kwiecień 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 450,00 zł
Maj 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 450,00 zł
Czerwiec 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 450,00 zł
Lipiec 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 450,00 zł
Sierpień 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 450,00 zł
Wrzesień 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 450,00 zł
Październik 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 450,00 zł
Listopad 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 450,00 zł
Grudzień 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 450,00 zł
Rocznie 65 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 450 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 709 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 450 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 450 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5450 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 450 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 458 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 491 zł
Zaliczka na podatek 502 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 450 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 450,00 0,00 0,00 0,00 490,50 0,00 502,00 0,00 4 457,50
Luty 5 450,00 0,00 0,00 0,00 490,50 0,00 502,00 0,00 4 457,50
Marzec 5 450,00 0,00 0,00 0,00 490,50 0,00 1 154,00 0,00 3 805,50
Kwiecień 5 450,00 0,00 0,00 0,00 490,50 0,00 1 319,00 0,00 3 640,50
Maj 5 450,00 0,00 0,00 0,00 490,50 0,00 1 319,00 0,00 3 640,50
Czerwiec 5 450,00 0,00 0,00 0,00 490,50 0,00 1 319,00 0,00 3 640,50
Lipiec 5 450,00 176,27 72,24 0,00 490,50 15,08 1 235,00 0,00 3 460,91
Sierpień 5 450,00 176,27 72,24 0,00 490,50 15,08 1 235,00 0,00 3 460,91
Wrzesień 5 450,00 176,27 72,24 0,00 490,50 15,08 1 235,00 0,00 3 460,91
Październik 5 450,00 176,27 72,24 0,00 490,50 15,08 1 235,00 0,00 3 460,91
Listopad 5 450,00 176,27 72,24 0,00 490,50 15,08 1 235,00 0,00 3 460,91
Grudzień 5 450,00 176,27 72,24 0,00 490,50 15,08 1 235,00 0,00 3 460,91
Rocznie 65 400,00 1 057,62 433,44 0,00 5 886,00 0,00 13 525,00 0,00 44 407,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 450 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 458 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.