Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5460 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 460 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 052 zł
Ubezpieczenie emerytalne 533 zł
Ubezpieczenie rentowe 82 zł
Ubezpieczenie chorobowe 134 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 424 zł
Zaliczka na podatek 235 zł
Całość - kwota brutto 5 460 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 460,00 532,90 81,90 133,77 424,03 4 461,00 235,00 4 052,40
Luty 5 460,00 532,90 81,90 133,77 424,03 4 461,00 235,00 4 052,40
Marzec 5 460,00 532,90 81,90 133,77 424,03 4 461,00 235,00 4 052,40
Kwiecień 5 460,00 532,90 81,90 133,77 424,03 4 461,00 235,00 4 052,40
Maj 5 460,00 532,90 81,90 133,77 424,03 4 461,00 235,00 4 052,40
Czerwiec 5 460,00 532,90 81,90 133,77 424,03 4 461,00 235,00 4 052,40
Lipiec 5 460,00 532,90 81,90 133,77 424,03 4 461,00 235,00 4 052,40
Sierpień 5 460,00 532,90 81,90 133,77 424,03 4 461,00 235,00 4 052,40
Wrzesień 5 460,00 532,90 81,90 133,77 424,03 4 461,00 235,00 4 052,40
Październik 5 460,00 532,90 81,90 133,77 424,03 4 461,00 235,00 4 052,40
Listopad 5 460,00 532,90 81,90 133,77 424,03 4 461,00 235,00 4 052,40
Grudzień 5 460,00 532,90 81,90 133,77 424,03 4 461,00 235,00 4 052,40
Rocznie 65 520,00 6 394,80 982,80 1 605,24 2 823,84 53 532,00 0,00 48 628,80
Wynagrodzenie pracownika 5 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 533 zł
Ubezpieczenie rentowe 355 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 91 zł
Fundusz Pracy (FP) 134 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 578 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 460,00 532,90 354,90 91,18 139,23 6 578,21 zł
Luty 5 460,00 532,90 354,90 91,18 139,23 6 578,21 zł
Marzec 5 460,00 532,90 354,90 91,18 139,23 6 578,21 zł
Kwiecień 5 460,00 532,90 354,90 91,18 139,23 6 578,21 zł
Maj 5 460,00 532,90 354,90 91,18 139,23 6 578,21 zł
Czerwiec 5 460,00 532,90 354,90 91,18 139,23 6 578,21 zł
Lipiec 5 460,00 532,90 354,90 91,18 139,23 6 578,21 zł
Sierpień 5 460,00 532,90 354,90 91,18 139,23 6 578,21 zł
Wrzesień 5 460,00 532,90 354,90 91,18 139,23 6 578,21 zł
Październik 5 460,00 532,90 354,90 91,18 139,23 6 578,21 zł
Listopad 5 460,00 532,90 354,90 91,18 139,23 6 578,21 zł
Grudzień 5 460,00 532,90 354,90 91,18 139,23 6 578,21 zł
Rocznie 65 520,00 6 394,80 4 258,80 1 094,16 1 670,76 78 938,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 460 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 052 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 460 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 578 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5460 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 460 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 944 zł
Ubezpieczenie emerytalne 533 zł
Ubezpieczenie rentowe 82 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 436 zł
Zaliczka na podatek 465 zł
Całość - kwota brutto 5 460 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 460,00 532,90 81,90 0,00 436,07 3 876,00 465,00 3 944,01
Luty 5 460,00 532,90 81,90 0,00 436,07 3 876,00 465,00 3 944,01
Marzec 5 460,00 532,90 81,90 0,00 436,07 3 876,00 465,00 3 944,01
Kwiecień 5 460,00 532,90 81,90 0,00 436,07 3 876,00 465,00 3 944,01
Maj 5 460,00 532,90 81,90 0,00 436,07 3 876,00 465,00 3 944,01
Czerwiec 5 460,00 532,90 81,90 0,00 436,07 3 876,00 465,00 3 944,01
Lipiec 5 460,00 532,90 81,90 0,00 436,07 3 876,00 465,00 3 944,01
Sierpień 5 460,00 532,90 81,90 0,00 436,07 3 876,00 465,00 3 944,01
Wrzesień 5 460,00 532,90 81,90 0,00 436,07 3 876,00 465,00 3 944,01
Październik 5 460,00 532,90 81,90 0,00 436,07 3 876,00 465,00 3 944,01
Listopad 5 460,00 532,90 81,90 0,00 436,07 3 876,00 465,00 3 944,01
Grudzień 5 460,00 532,90 81,90 0,00 436,07 3 876,00 465,00 3 944,01
Rocznie 65 520,00 6 394,80 982,80 0,00 5 232,84 46 512,00 348,00 47 328,12
Wynagrodzenie pracownika 5 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 533 zł
Ubezpieczenie rentowe 355 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 134 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 487 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 460,00 532,90 354,90 0,00 139,23 6 487,03 zł
Luty 5 460,00 532,90 354,90 0,00 139,23 6 487,03 zł
Marzec 5 460,00 532,90 354,90 0,00 139,23 6 487,03 zł
Kwiecień 5 460,00 532,90 354,90 0,00 139,23 6 487,03 zł
Maj 5 460,00 532,90 354,90 0,00 139,23 6 487,03 zł
Czerwiec 5 460,00 532,90 354,90 0,00 139,23 6 487,03 zł
Lipiec 5 460,00 532,90 354,90 0,00 139,23 6 487,03 zł
Sierpień 5 460,00 532,90 354,90 0,00 139,23 6 487,03 zł
Wrzesień 5 460,00 532,90 354,90 0,00 139,23 6 487,03 zł
Październik 5 460,00 532,90 354,90 0,00 139,23 6 487,03 zł
Listopad 5 460,00 532,90 354,90 0,00 139,23 6 487,03 zł
Grudzień 5 460,00 532,90 354,90 0,00 139,23 6 487,03 zł
Rocznie 65 520,00 6 394,80 4 258,80 0,00 1 670,76 77 844,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 460 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 944 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 460 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 487 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5460 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 460 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 717 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 743 zł
Całość - kwota brutto 5 460 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 368,00 743,00 4 717,00
Luty 5 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 368,00 743,00 4 717,00
Marzec 5 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 368,00 743,00 4 717,00
Kwiecień 5 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 368,00 743,00 4 717,00
Maj 5 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 368,00 743,00 4 717,00
Czerwiec 5 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 368,00 743,00 4 717,00
Lipiec 5 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 368,00 743,00 4 717,00
Sierpień 5 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 368,00 743,00 4 717,00
Wrzesień 5 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 368,00 743,00 4 717,00
Październik 5 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 368,00 743,00 4 717,00
Listopad 5 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 368,00 743,00 4 717,00
Grudzień 5 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 368,00 743,00 4 717,00
Rocznie 65 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 416,00 8 916,00 56 604,00
Wynagrodzenie pracownika 5 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 460 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 460,00 zł
Luty 5 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 460,00 zł
Marzec 5 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 460,00 zł
Kwiecień 5 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 460,00 zł
Maj 5 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 460,00 zł
Czerwiec 5 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 460,00 zł
Lipiec 5 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 460,00 zł
Sierpień 5 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 460,00 zł
Wrzesień 5 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 460,00 zł
Październik 5 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 460,00 zł
Listopad 5 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 460,00 zł
Grudzień 5 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 460,00 zł
Rocznie 65 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 520,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 460 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 717 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 460 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 460 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5460 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 460 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 466 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 491 zł
Zaliczka na podatek 503 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 460 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 460,00 0,00 0,00 0,00 491,40 0,00 503,00 0,00 4 465,60
Luty 5 460,00 0,00 0,00 0,00 491,40 0,00 503,00 0,00 4 465,60
Marzec 5 460,00 0,00 0,00 0,00 491,40 0,00 1 160,00 0,00 3 808,60
Kwiecień 5 460,00 0,00 0,00 0,00 491,40 0,00 1 322,00 0,00 3 646,60
Maj 5 460,00 0,00 0,00 0,00 491,40 0,00 1 322,00 0,00 3 646,60
Czerwiec 5 460,00 0,00 0,00 0,00 491,40 0,00 1 322,00 0,00 3 646,60
Lipiec 5 460,00 176,27 72,24 0,00 491,40 15,08 1 238,00 0,00 3 467,01
Sierpień 5 460,00 176,27 72,24 0,00 491,40 15,08 1 238,00 0,00 3 467,01
Wrzesień 5 460,00 176,27 72,24 0,00 491,40 15,08 1 238,00 0,00 3 467,01
Październik 5 460,00 176,27 72,24 0,00 491,40 15,08 1 238,00 0,00 3 467,01
Listopad 5 460,00 176,27 72,24 0,00 491,40 15,08 1 238,00 0,00 3 467,01
Grudzień 5 460,00 176,27 72,24 0,00 491,40 15,08 1 238,00 0,00 3 467,01
Rocznie 65 520,00 1 057,62 433,44 0,00 5 896,80 0,00 13 560,00 0,00 44 481,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 460 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 466 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.