Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5490 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 490 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 973 zł
Ubezpieczenie emerytalne 536 zł
Ubezpieczenie rentowe 82 zł
Ubezpieczenie chorobowe 135 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 426 zł
Zaliczka na podatek 338 zł
Całość - kwota brutto 5 490 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 490,00 535,82 82,35 134,51 426,36 4 487,00 338,00 3 972,96
Luty 5 490,00 535,82 82,35 134,51 426,36 4 487,00 338,00 3 972,96
Marzec 5 490,00 535,82 82,35 134,51 426,36 4 487,00 338,00 3 972,96
Kwiecień 5 490,00 535,82 82,35 134,51 426,36 4 487,00 338,00 3 972,96
Maj 5 490,00 535,82 82,35 134,51 426,36 4 487,00 338,00 3 972,96
Czerwiec 5 490,00 535,82 82,35 134,51 426,36 4 487,00 338,00 3 972,96
Lipiec 5 490,00 535,82 82,35 134,51 426,36 4 487,00 338,00 3 972,96
Sierpień 5 490,00 535,82 82,35 134,51 426,36 4 487,00 338,00 3 972,96
Wrzesień 5 490,00 535,82 82,35 134,51 426,36 4 487,00 338,00 3 972,96
Październik 5 490,00 535,82 82,35 134,51 426,36 4 487,00 338,00 3 972,96
Listopad 5 490,00 535,82 82,35 134,51 426,36 4 487,00 338,00 3 972,96
Grudzień 5 490,00 535,82 82,35 134,51 426,36 4 487,00 338,00 3 972,96
Rocznie 65 880,00 6 429,84 988,20 1 614,12 4 053,48 53 844,00 0,00 47 675,52
Wynagrodzenie pracownika 5 490 zł
Ubezpieczenie emerytalne 536 zł
Ubezpieczenie rentowe 357 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 92 zł
Fundusz Pracy (FP) 135 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 614 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 490,00 535,82 356,85 91,68 140,00 6 614,35 zł
Luty 5 490,00 535,82 356,85 91,68 140,00 6 614,35 zł
Marzec 5 490,00 535,82 356,85 91,68 140,00 6 614,35 zł
Kwiecień 5 490,00 535,82 356,85 91,68 140,00 6 614,35 zł
Maj 5 490,00 535,82 356,85 91,68 140,00 6 614,35 zł
Czerwiec 5 490,00 535,82 356,85 91,68 140,00 6 614,35 zł
Lipiec 5 490,00 535,82 356,85 91,68 140,00 6 614,35 zł
Sierpień 5 490,00 535,82 356,85 91,68 140,00 6 614,35 zł
Wrzesień 5 490,00 535,82 356,85 91,68 140,00 6 614,35 zł
Październik 5 490,00 535,82 356,85 91,68 140,00 6 614,35 zł
Listopad 5 490,00 535,82 356,85 91,68 140,00 6 614,35 zł
Grudzień 5 490,00 535,82 356,85 91,68 140,00 6 614,35 zł
Rocznie 65 880,00 6 429,84 4 282,20 1 100,16 1 680,00 79 372,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 490 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 973 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 490 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 614 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5490 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 490 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 771 zł
Ubezpieczenie emerytalne 536 zł
Ubezpieczenie rentowe 82 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 438 zł
Zaliczka na podatek 662 zł
Całość - kwota brutto 5 490 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 490,00 535,82 82,35 0,00 438,46 3 897,00 662,00 3 770,88
Luty 5 490,00 535,82 82,35 0,00 438,46 3 897,00 662,00 3 770,88
Marzec 5 490,00 535,82 82,35 0,00 438,46 3 897,00 662,00 3 770,88
Kwiecień 5 490,00 535,82 82,35 0,00 438,46 3 897,00 662,00 3 770,88
Maj 5 490,00 535,82 82,35 0,00 438,46 3 897,00 662,00 3 770,88
Czerwiec 5 490,00 535,82 82,35 0,00 438,46 3 897,00 662,00 3 770,88
Lipiec 5 490,00 535,82 82,35 0,00 438,46 3 897,00 662,00 3 770,88
Sierpień 5 490,00 535,82 82,35 0,00 438,46 3 897,00 662,00 3 770,88
Wrzesień 5 490,00 535,82 82,35 0,00 438,46 3 897,00 662,00 3 770,88
Październik 5 490,00 535,82 82,35 0,00 438,46 3 897,00 662,00 3 770,88
Listopad 5 490,00 535,82 82,35 0,00 438,46 3 897,00 662,00 3 770,88
Grudzień 5 490,00 535,82 82,35 0,00 438,46 3 897,00 662,00 3 770,88
Rocznie 65 880,00 6 429,84 988,20 0,00 5 261,52 46 764,00 3 420,00 45 250,56
Wynagrodzenie pracownika 5 490 zł
Ubezpieczenie emerytalne 536 zł
Ubezpieczenie rentowe 357 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 135 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 523 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 490,00 535,82 356,85 0,00 140,00 6 522,67 zł
Luty 5 490,00 535,82 356,85 0,00 140,00 6 522,67 zł
Marzec 5 490,00 535,82 356,85 0,00 140,00 6 522,67 zł
Kwiecień 5 490,00 535,82 356,85 0,00 140,00 6 522,67 zł
Maj 5 490,00 535,82 356,85 0,00 140,00 6 522,67 zł
Czerwiec 5 490,00 535,82 356,85 0,00 140,00 6 522,67 zł
Lipiec 5 490,00 535,82 356,85 0,00 140,00 6 522,67 zł
Sierpień 5 490,00 535,82 356,85 0,00 140,00 6 522,67 zł
Wrzesień 5 490,00 535,82 356,85 0,00 140,00 6 522,67 zł
Październik 5 490,00 535,82 356,85 0,00 140,00 6 522,67 zł
Listopad 5 490,00 535,82 356,85 0,00 140,00 6 522,67 zł
Grudzień 5 490,00 535,82 356,85 0,00 140,00 6 522,67 zł
Rocznie 65 880,00 6 429,84 4 282,20 0,00 1 680,00 78 272,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 490 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 771 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 490 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 523 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5490 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 490 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 743 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 747 zł
Całość - kwota brutto 5 490 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 392,00 747,00 4 743,00
Luty 5 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 392,00 747,00 4 743,00
Marzec 5 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 392,00 747,00 4 743,00
Kwiecień 5 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 392,00 747,00 4 743,00
Maj 5 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 392,00 747,00 4 743,00
Czerwiec 5 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 392,00 747,00 4 743,00
Lipiec 5 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 392,00 747,00 4 743,00
Sierpień 5 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 392,00 747,00 4 743,00
Wrzesień 5 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 392,00 747,00 4 743,00
Październik 5 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 392,00 747,00 4 743,00
Listopad 5 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 392,00 747,00 4 743,00
Grudzień 5 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 392,00 747,00 4 743,00
Rocznie 65 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 704,00 8 964,00 56 916,00
Wynagrodzenie pracownika 5 490 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 490 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 zł
Luty 5 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 zł
Marzec 5 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 zł
Kwiecień 5 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 zł
Maj 5 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 zł
Czerwiec 5 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 zł
Lipiec 5 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 zł
Sierpień 5 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 zł
Wrzesień 5 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 zł
Październik 5 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 zł
Listopad 5 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 zł
Grudzień 5 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 zł
Rocznie 65 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 880,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 490 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 743 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 490 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 490 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5490 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 490 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 488 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 494 zł
Zaliczka na podatek 508 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 490 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 490,00 0,00 0,00 0,00 494,10 0,00 508,00 0,00 4 487,90
Luty 5 490,00 0,00 0,00 0,00 494,10 0,00 508,00 0,00 4 487,90
Marzec 5 490,00 0,00 0,00 0,00 494,10 0,00 1 179,00 0,00 3 816,90
Kwiecień 5 490,00 0,00 0,00 0,00 494,10 0,00 1 332,00 0,00 3 663,90
Maj 5 490,00 0,00 0,00 0,00 494,10 0,00 1 332,00 0,00 3 663,90
Czerwiec 5 490,00 0,00 0,00 0,00 494,10 0,00 1 332,00 0,00 3 663,90
Lipiec 5 490,00 176,27 72,24 0,00 494,10 15,08 1 247,00 0,00 3 485,31
Sierpień 5 490,00 176,27 72,24 0,00 494,10 15,08 1 247,00 0,00 3 485,31
Wrzesień 5 490,00 176,27 72,24 0,00 494,10 15,08 1 247,00 0,00 3 485,31
Październik 5 490,00 176,27 72,24 0,00 494,10 15,08 1 247,00 0,00 3 485,31
Listopad 5 490,00 176,27 72,24 0,00 494,10 15,08 1 247,00 0,00 3 485,31
Grudzień 5 490,00 176,27 72,24 0,00 494,10 15,08 1 247,00 0,00 3 485,31
Rocznie 65 880,00 1 057,62 433,44 0,00 5 929,20 0,00 13 673,00 0,00 44 696,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 490 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 488 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.