Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5440 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 440 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 039 zł
Ubezpieczenie emerytalne 531 zł
Ubezpieczenie rentowe 82 zł
Ubezpieczenie chorobowe 133 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 422 zł
Zaliczka na podatek 233 zł
Całość - kwota brutto 5 440 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 440,00 530,94 81,60 133,28 422,48 4 444,00 233,00 4 038,70
Luty 5 440,00 530,94 81,60 133,28 422,48 4 444,00 233,00 4 038,70
Marzec 5 440,00 530,94 81,60 133,28 422,48 4 444,00 233,00 4 038,70
Kwiecień 5 440,00 530,94 81,60 133,28 422,48 4 444,00 233,00 4 038,70
Maj 5 440,00 530,94 81,60 133,28 422,48 4 444,00 233,00 4 038,70
Czerwiec 5 440,00 530,94 81,60 133,28 422,48 4 444,00 233,00 4 038,70
Lipiec 5 440,00 530,94 81,60 133,28 422,48 4 444,00 233,00 4 038,70
Sierpień 5 440,00 530,94 81,60 133,28 422,48 4 444,00 233,00 4 038,70
Wrzesień 5 440,00 530,94 81,60 133,28 422,48 4 444,00 233,00 4 038,70
Październik 5 440,00 530,94 81,60 133,28 422,48 4 444,00 233,00 4 038,70
Listopad 5 440,00 530,94 81,60 133,28 422,48 4 444,00 233,00 4 038,70
Grudzień 5 440,00 530,94 81,60 133,28 422,48 4 444,00 233,00 4 038,70
Rocznie 65 280,00 6 371,28 979,20 1 599,36 2 799,36 53 328,00 0,00 48 464,40
Wynagrodzenie pracownika 5 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 531 zł
Ubezpieczenie rentowe 354 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 91 zł
Fundusz Pracy (FP) 133 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 554 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 440,00 530,94 353,60 90,85 138,72 6 554,11 zł
Luty 5 440,00 530,94 353,60 90,85 138,72 6 554,11 zł
Marzec 5 440,00 530,94 353,60 90,85 138,72 6 554,11 zł
Kwiecień 5 440,00 530,94 353,60 90,85 138,72 6 554,11 zł
Maj 5 440,00 530,94 353,60 90,85 138,72 6 554,11 zł
Czerwiec 5 440,00 530,94 353,60 90,85 138,72 6 554,11 zł
Lipiec 5 440,00 530,94 353,60 90,85 138,72 6 554,11 zł
Sierpień 5 440,00 530,94 353,60 90,85 138,72 6 554,11 zł
Wrzesień 5 440,00 530,94 353,60 90,85 138,72 6 554,11 zł
Październik 5 440,00 530,94 353,60 90,85 138,72 6 554,11 zł
Listopad 5 440,00 530,94 353,60 90,85 138,72 6 554,11 zł
Grudzień 5 440,00 530,94 353,60 90,85 138,72 6 554,11 zł
Rocznie 65 280,00 6 371,28 4 243,20 1 090,20 1 664,64 78 649,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 440 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 039 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 440 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 554 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5440 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 440 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 531 zł
Ubezpieczenie rentowe 82 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 434 zł
Zaliczka na podatek 463 zł
Całość - kwota brutto 5 440 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 440,00 530,94 81,60 0,00 434,47 3 862,00 463,00 3 929,55
Luty 5 440,00 530,94 81,60 0,00 434,47 3 862,00 463,00 3 929,55
Marzec 5 440,00 530,94 81,60 0,00 434,47 3 862,00 463,00 3 929,55
Kwiecień 5 440,00 530,94 81,60 0,00 434,47 3 862,00 463,00 3 929,55
Maj 5 440,00 530,94 81,60 0,00 434,47 3 862,00 463,00 3 929,55
Czerwiec 5 440,00 530,94 81,60 0,00 434,47 3 862,00 463,00 3 929,55
Lipiec 5 440,00 530,94 81,60 0,00 434,47 3 862,00 463,00 3 929,55
Sierpień 5 440,00 530,94 81,60 0,00 434,47 3 862,00 463,00 3 929,55
Wrzesień 5 440,00 530,94 81,60 0,00 434,47 3 862,00 463,00 3 929,55
Październik 5 440,00 530,94 81,60 0,00 434,47 3 862,00 463,00 3 929,55
Listopad 5 440,00 530,94 81,60 0,00 434,47 3 862,00 463,00 3 929,55
Grudzień 5 440,00 530,94 81,60 0,00 434,47 3 862,00 463,00 3 929,55
Rocznie 65 280,00 6 371,28 979,20 0,00 5 213,64 46 344,00 348,00 47 154,60
Wynagrodzenie pracownika 5 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 531 zł
Ubezpieczenie rentowe 354 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 133 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 463 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 440,00 530,94 353,60 0,00 138,72 6 463,26 zł
Luty 5 440,00 530,94 353,60 0,00 138,72 6 463,26 zł
Marzec 5 440,00 530,94 353,60 0,00 138,72 6 463,26 zł
Kwiecień 5 440,00 530,94 353,60 0,00 138,72 6 463,26 zł
Maj 5 440,00 530,94 353,60 0,00 138,72 6 463,26 zł
Czerwiec 5 440,00 530,94 353,60 0,00 138,72 6 463,26 zł
Lipiec 5 440,00 530,94 353,60 0,00 138,72 6 463,26 zł
Sierpień 5 440,00 530,94 353,60 0,00 138,72 6 463,26 zł
Wrzesień 5 440,00 530,94 353,60 0,00 138,72 6 463,26 zł
Październik 5 440,00 530,94 353,60 0,00 138,72 6 463,26 zł
Listopad 5 440,00 530,94 353,60 0,00 138,72 6 463,26 zł
Grudzień 5 440,00 530,94 353,60 0,00 138,72 6 463,26 zł
Rocznie 65 280,00 6 371,28 4 243,20 0,00 1 664,64 77 559,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 440 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 930 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 440 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 463 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5440 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 440 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 740 zł
Całość - kwota brutto 5 440 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Luty 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Marzec 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Kwiecień 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Maj 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Czerwiec 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Lipiec 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Sierpień 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Wrzesień 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Październik 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Listopad 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Grudzień 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Rocznie 65 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 224,00 8 880,00 56 400,00
Wynagrodzenie pracownika 5 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 440 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Luty 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Marzec 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Kwiecień 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Maj 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Czerwiec 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Lipiec 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Sierpień 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Wrzesień 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Październik 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Listopad 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Grudzień 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Rocznie 65 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 440 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 440 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 440 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5440 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 440 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 490 zł
Zaliczka na podatek 500 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 440 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 440,00 0,00 0,00 0,00 489,60 0,00 500,00 0,00 4 450,40
Luty 5 440,00 0,00 0,00 0,00 489,60 0,00 500,00 0,00 4 450,40
Marzec 5 440,00 0,00 0,00 0,00 489,60 0,00 1 148,00 0,00 3 802,40
Kwiecień 5 440,00 0,00 0,00 0,00 489,60 0,00 1 316,00 0,00 3 634,40
Maj 5 440,00 0,00 0,00 0,00 489,60 0,00 1 316,00 0,00 3 634,40
Czerwiec 5 440,00 0,00 0,00 0,00 489,60 0,00 1 316,00 0,00 3 634,40
Lipiec 5 440,00 176,27 72,24 0,00 489,60 15,08 1 231,00 0,00 3 455,81
Sierpień 5 440,00 176,27 72,24 0,00 489,60 15,08 1 231,00 0,00 3 455,81
Wrzesień 5 440,00 176,27 72,24 0,00 489,60 15,08 1 231,00 0,00 3 455,81
Październik 5 440,00 176,27 72,24 0,00 489,60 15,08 1 231,00 0,00 3 455,81
Listopad 5 440,00 176,27 72,24 0,00 489,60 15,08 1 231,00 0,00 3 455,81
Grudzień 5 440,00 176,27 72,24 0,00 489,60 15,08 1 231,00 0,00 3 455,81
Rocznie 65 280,00 1 057,62 433,44 0,00 5 875,20 0,00 13 482,00 0,00 44 341,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 440 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 450 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.