Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5480 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 480 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 066 zł
Ubezpieczenie emerytalne 535 zł
Ubezpieczenie rentowe 82 zł
Ubezpieczenie chorobowe 134 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 426 zł
Zaliczka na podatek 237 zł
Całość - kwota brutto 5 480 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 480,00 534,85 82,20 134,26 425,58 4 479,00 237,00 4 066,11
Luty 5 480,00 534,85 82,20 134,26 425,58 4 479,00 237,00 4 066,11
Marzec 5 480,00 534,85 82,20 134,26 425,58 4 479,00 237,00 4 066,11
Kwiecień 5 480,00 534,85 82,20 134,26 425,58 4 479,00 237,00 4 066,11
Maj 5 480,00 534,85 82,20 134,26 425,58 4 479,00 237,00 4 066,11
Czerwiec 5 480,00 534,85 82,20 134,26 425,58 4 479,00 237,00 4 066,11
Lipiec 5 480,00 534,85 82,20 134,26 425,58 4 479,00 237,00 4 066,11
Sierpień 5 480,00 534,85 82,20 134,26 425,58 4 479,00 237,00 4 066,11
Wrzesień 5 480,00 534,85 82,20 134,26 425,58 4 479,00 237,00 4 066,11
Październik 5 480,00 534,85 82,20 134,26 425,58 4 479,00 237,00 4 066,11
Listopad 5 480,00 534,85 82,20 134,26 425,58 4 479,00 237,00 4 066,11
Grudzień 5 480,00 534,85 82,20 134,26 425,58 4 479,00 237,00 4 066,11
Rocznie 65 760,00 6 418,20 986,40 1 611,12 2 849,76 53 748,00 0,00 48 793,32
Wynagrodzenie pracownika 5 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 535 zł
Ubezpieczenie rentowe 356 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 92 zł
Fundusz Pracy (FP) 134 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 602 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 480,00 534,85 356,20 91,52 139,74 6 602,31 zł
Luty 5 480,00 534,85 356,20 91,52 139,74 6 602,31 zł
Marzec 5 480,00 534,85 356,20 91,52 139,74 6 602,31 zł
Kwiecień 5 480,00 534,85 356,20 91,52 139,74 6 602,31 zł
Maj 5 480,00 534,85 356,20 91,52 139,74 6 602,31 zł
Czerwiec 5 480,00 534,85 356,20 91,52 139,74 6 602,31 zł
Lipiec 5 480,00 534,85 356,20 91,52 139,74 6 602,31 zł
Sierpień 5 480,00 534,85 356,20 91,52 139,74 6 602,31 zł
Wrzesień 5 480,00 534,85 356,20 91,52 139,74 6 602,31 zł
Październik 5 480,00 534,85 356,20 91,52 139,74 6 602,31 zł
Listopad 5 480,00 534,85 356,20 91,52 139,74 6 602,31 zł
Grudzień 5 480,00 534,85 356,20 91,52 139,74 6 602,31 zł
Rocznie 65 760,00 6 418,20 4 274,40 1 098,24 1 676,88 79 227,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 480 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 066 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 480 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 602 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5480 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 480 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 958 zł
Ubezpieczenie emerytalne 535 zł
Ubezpieczenie rentowe 82 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 438 zł
Zaliczka na podatek 467 zł
Całość - kwota brutto 5 480 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 480,00 534,85 82,20 0,00 437,67 3 890,00 467,00 3 958,48
Luty 5 480,00 534,85 82,20 0,00 437,67 3 890,00 467,00 3 958,48
Marzec 5 480,00 534,85 82,20 0,00 437,67 3 890,00 467,00 3 958,48
Kwiecień 5 480,00 534,85 82,20 0,00 437,67 3 890,00 467,00 3 958,48
Maj 5 480,00 534,85 82,20 0,00 437,67 3 890,00 467,00 3 958,48
Czerwiec 5 480,00 534,85 82,20 0,00 437,67 3 890,00 467,00 3 958,48
Lipiec 5 480,00 534,85 82,20 0,00 437,67 3 890,00 467,00 3 958,48
Sierpień 5 480,00 534,85 82,20 0,00 437,67 3 890,00 467,00 3 958,48
Wrzesień 5 480,00 534,85 82,20 0,00 437,67 3 890,00 467,00 3 958,48
Październik 5 480,00 534,85 82,20 0,00 437,67 3 890,00 467,00 3 958,48
Listopad 5 480,00 534,85 82,20 0,00 437,67 3 890,00 467,00 3 958,48
Grudzień 5 480,00 534,85 82,20 0,00 437,67 3 890,00 467,00 3 958,48
Rocznie 65 760,00 6 418,20 986,40 0,00 5 252,04 46 680,00 348,00 47 501,76
Wynagrodzenie pracownika 5 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 535 zł
Ubezpieczenie rentowe 356 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 134 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 511 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 480,00 534,85 356,20 0,00 139,74 6 510,79 zł
Luty 5 480,00 534,85 356,20 0,00 139,74 6 510,79 zł
Marzec 5 480,00 534,85 356,20 0,00 139,74 6 510,79 zł
Kwiecień 5 480,00 534,85 356,20 0,00 139,74 6 510,79 zł
Maj 5 480,00 534,85 356,20 0,00 139,74 6 510,79 zł
Czerwiec 5 480,00 534,85 356,20 0,00 139,74 6 510,79 zł
Lipiec 5 480,00 534,85 356,20 0,00 139,74 6 510,79 zł
Sierpień 5 480,00 534,85 356,20 0,00 139,74 6 510,79 zł
Wrzesień 5 480,00 534,85 356,20 0,00 139,74 6 510,79 zł
Październik 5 480,00 534,85 356,20 0,00 139,74 6 510,79 zł
Listopad 5 480,00 534,85 356,20 0,00 139,74 6 510,79 zł
Grudzień 5 480,00 534,85 356,20 0,00 139,74 6 510,79 zł
Rocznie 65 760,00 6 418,20 4 274,40 0,00 1 676,88 78 129,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 480 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 958 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 480 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 511 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5480 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 480 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 735 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 745 zł
Całość - kwota brutto 5 480 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 384,00 745,00 4 735,00
Luty 5 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 384,00 745,00 4 735,00
Marzec 5 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 384,00 745,00 4 735,00
Kwiecień 5 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 384,00 745,00 4 735,00
Maj 5 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 384,00 745,00 4 735,00
Czerwiec 5 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 384,00 745,00 4 735,00
Lipiec 5 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 384,00 745,00 4 735,00
Sierpień 5 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 384,00 745,00 4 735,00
Wrzesień 5 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 384,00 745,00 4 735,00
Październik 5 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 384,00 745,00 4 735,00
Listopad 5 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 384,00 745,00 4 735,00
Grudzień 5 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 384,00 745,00 4 735,00
Rocznie 65 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 608,00 8 940,00 56 820,00
Wynagrodzenie pracownika 5 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 480 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 480,00 zł
Luty 5 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 480,00 zł
Marzec 5 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 480,00 zł
Kwiecień 5 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 480,00 zł
Maj 5 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 480,00 zł
Czerwiec 5 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 480,00 zł
Lipiec 5 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 480,00 zł
Sierpień 5 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 480,00 zł
Wrzesień 5 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 480,00 zł
Październik 5 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 480,00 zł
Listopad 5 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 480,00 zł
Grudzień 5 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 480,00 zł
Rocznie 65 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 760,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 480 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 735 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 480 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 480 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5480 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 480 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 493 zł
Zaliczka na podatek 507 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 480 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 480,00 0,00 0,00 0,00 493,20 0,00 507,00 0,00 4 479,80
Luty 5 480,00 0,00 0,00 0,00 493,20 0,00 507,00 0,00 4 479,80
Marzec 5 480,00 0,00 0,00 0,00 493,20 0,00 1 173,00 0,00 3 813,80
Kwiecień 5 480,00 0,00 0,00 0,00 493,20 0,00 1 329,00 0,00 3 657,80
Maj 5 480,00 0,00 0,00 0,00 493,20 0,00 1 329,00 0,00 3 657,80
Czerwiec 5 480,00 0,00 0,00 0,00 493,20 0,00 1 329,00 0,00 3 657,80
Lipiec 5 480,00 176,27 72,24 0,00 493,20 15,08 1 244,00 0,00 3 479,21
Sierpień 5 480,00 176,27 72,24 0,00 493,20 15,08 1 244,00 0,00 3 479,21
Wrzesień 5 480,00 176,27 72,24 0,00 493,20 15,08 1 244,00 0,00 3 479,21
Październik 5 480,00 176,27 72,24 0,00 493,20 15,08 1 244,00 0,00 3 479,21
Listopad 5 480,00 176,27 72,24 0,00 493,20 15,08 1 244,00 0,00 3 479,21
Grudzień 5 480,00 176,27 72,24 0,00 493,20 15,08 1 244,00 0,00 3 479,21
Rocznie 65 760,00 1 057,62 433,44 0,00 5 918,40 0,00 13 638,00 0,00 44 622,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 480 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 480 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.