Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5420 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 420 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 025 zł
Ubezpieczenie emerytalne 529 zł
Ubezpieczenie rentowe 81 zł
Ubezpieczenie chorobowe 133 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 421 zł
Zaliczka na podatek 231 zł
Całość - kwota brutto 5 420 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 420,00 528,99 81,30 132,79 420,92 4 427,00 231,00 4 025,00
Luty 5 420,00 528,99 81,30 132,79 420,92 4 427,00 231,00 4 025,00
Marzec 5 420,00 528,99 81,30 132,79 420,92 4 427,00 231,00 4 025,00
Kwiecień 5 420,00 528,99 81,30 132,79 420,92 4 427,00 231,00 4 025,00
Maj 5 420,00 528,99 81,30 132,79 420,92 4 427,00 231,00 4 025,00
Czerwiec 5 420,00 528,99 81,30 132,79 420,92 4 427,00 231,00 4 025,00
Lipiec 5 420,00 528,99 81,30 132,79 420,92 4 427,00 231,00 4 025,00
Sierpień 5 420,00 528,99 81,30 132,79 420,92 4 427,00 231,00 4 025,00
Wrzesień 5 420,00 528,99 81,30 132,79 420,92 4 427,00 231,00 4 025,00
Październik 5 420,00 528,99 81,30 132,79 420,92 4 427,00 231,00 4 025,00
Listopad 5 420,00 528,99 81,30 132,79 420,92 4 427,00 231,00 4 025,00
Grudzień 5 420,00 528,99 81,30 132,79 420,92 4 427,00 231,00 4 025,00
Rocznie 65 040,00 6 347,88 975,60 1 593,48 2 774,88 53 124,00 0,00 48 300,00
Wynagrodzenie pracownika 5 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 529 zł
Ubezpieczenie rentowe 352 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 91 zł
Fundusz Pracy (FP) 133 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 530 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 420,00 528,99 352,30 90,51 138,21 6 530,01 zł
Luty 5 420,00 528,99 352,30 90,51 138,21 6 530,01 zł
Marzec 5 420,00 528,99 352,30 90,51 138,21 6 530,01 zł
Kwiecień 5 420,00 528,99 352,30 90,51 138,21 6 530,01 zł
Maj 5 420,00 528,99 352,30 90,51 138,21 6 530,01 zł
Czerwiec 5 420,00 528,99 352,30 90,51 138,21 6 530,01 zł
Lipiec 5 420,00 528,99 352,30 90,51 138,21 6 530,01 zł
Sierpień 5 420,00 528,99 352,30 90,51 138,21 6 530,01 zł
Wrzesień 5 420,00 528,99 352,30 90,51 138,21 6 530,01 zł
Październik 5 420,00 528,99 352,30 90,51 138,21 6 530,01 zł
Listopad 5 420,00 528,99 352,30 90,51 138,21 6 530,01 zł
Grudzień 5 420,00 528,99 352,30 90,51 138,21 6 530,01 zł
Rocznie 65 040,00 6 347,88 4 227,60 1 086,12 1 658,52 78 360,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 420 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 025 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 420 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 530 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5420 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 420 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 915 zł
Ubezpieczenie emerytalne 529 zł
Ubezpieczenie rentowe 81 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 433 zł
Zaliczka na podatek 462 zł
Całość - kwota brutto 5 420 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 420,00 528,99 81,30 0,00 432,87 3 848,00 462,00 3 915,08
Luty 5 420,00 528,99 81,30 0,00 432,87 3 848,00 462,00 3 915,08
Marzec 5 420,00 528,99 81,30 0,00 432,87 3 848,00 462,00 3 915,08
Kwiecień 5 420,00 528,99 81,30 0,00 432,87 3 848,00 462,00 3 915,08
Maj 5 420,00 528,99 81,30 0,00 432,87 3 848,00 462,00 3 915,08
Czerwiec 5 420,00 528,99 81,30 0,00 432,87 3 848,00 462,00 3 915,08
Lipiec 5 420,00 528,99 81,30 0,00 432,87 3 848,00 462,00 3 915,08
Sierpień 5 420,00 528,99 81,30 0,00 432,87 3 848,00 462,00 3 915,08
Wrzesień 5 420,00 528,99 81,30 0,00 432,87 3 848,00 462,00 3 915,08
Październik 5 420,00 528,99 81,30 0,00 432,87 3 848,00 462,00 3 915,08
Listopad 5 420,00 528,99 81,30 0,00 432,87 3 848,00 462,00 3 915,08
Grudzień 5 420,00 528,99 81,30 0,00 432,87 3 848,00 462,00 3 915,08
Rocznie 65 040,00 6 347,88 975,60 0,00 5 194,44 46 176,00 348,00 46 980,96
Wynagrodzenie pracownika 5 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 529 zł
Ubezpieczenie rentowe 352 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 133 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 440 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 420,00 528,99 352,30 0,00 138,21 6 439,50 zł
Luty 5 420,00 528,99 352,30 0,00 138,21 6 439,50 zł
Marzec 5 420,00 528,99 352,30 0,00 138,21 6 439,50 zł
Kwiecień 5 420,00 528,99 352,30 0,00 138,21 6 439,50 zł
Maj 5 420,00 528,99 352,30 0,00 138,21 6 439,50 zł
Czerwiec 5 420,00 528,99 352,30 0,00 138,21 6 439,50 zł
Lipiec 5 420,00 528,99 352,30 0,00 138,21 6 439,50 zł
Sierpień 5 420,00 528,99 352,30 0,00 138,21 6 439,50 zł
Wrzesień 5 420,00 528,99 352,30 0,00 138,21 6 439,50 zł
Październik 5 420,00 528,99 352,30 0,00 138,21 6 439,50 zł
Listopad 5 420,00 528,99 352,30 0,00 138,21 6 439,50 zł
Grudzień 5 420,00 528,99 352,30 0,00 138,21 6 439,50 zł
Rocznie 65 040,00 6 347,88 4 227,60 0,00 1 658,52 77 274,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 420 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 915 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 420 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 440 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5420 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 420 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 683 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 737 zł
Całość - kwota brutto 5 420 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 336,00 737,00 4 683,00
Luty 5 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 336,00 737,00 4 683,00
Marzec 5 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 336,00 737,00 4 683,00
Kwiecień 5 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 336,00 737,00 4 683,00
Maj 5 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 336,00 737,00 4 683,00
Czerwiec 5 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 336,00 737,00 4 683,00
Lipiec 5 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 336,00 737,00 4 683,00
Sierpień 5 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 336,00 737,00 4 683,00
Wrzesień 5 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 336,00 737,00 4 683,00
Październik 5 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 336,00 737,00 4 683,00
Listopad 5 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 336,00 737,00 4 683,00
Grudzień 5 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 336,00 737,00 4 683,00
Rocznie 65 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 032,00 8 844,00 56 196,00
Wynagrodzenie pracownika 5 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 420 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 420,00 zł
Luty 5 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 420,00 zł
Marzec 5 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 420,00 zł
Kwiecień 5 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 420,00 zł
Maj 5 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 420,00 zł
Czerwiec 5 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 420,00 zł
Lipiec 5 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 420,00 zł
Sierpień 5 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 420,00 zł
Wrzesień 5 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 420,00 zł
Październik 5 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 420,00 zł
Listopad 5 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 420,00 zł
Grudzień 5 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 420,00 zł
Rocznie 65 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 040,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 420 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 683 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 420 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 420 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5420 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 420 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 436 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 488 zł
Zaliczka na podatek 496 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 420 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 420,00 0,00 0,00 0,00 487,80 0,00 496,00 0,00 4 436,20
Luty 5 420,00 0,00 0,00 0,00 487,80 0,00 496,00 0,00 4 436,20
Marzec 5 420,00 0,00 0,00 0,00 487,80 0,00 1 135,00 0,00 3 797,20
Kwiecień 5 420,00 0,00 0,00 0,00 487,80 0,00 1 309,00 0,00 3 623,20
Maj 5 420,00 0,00 0,00 0,00 487,80 0,00 1 309,00 0,00 3 623,20
Czerwiec 5 420,00 0,00 0,00 0,00 487,80 0,00 1 309,00 0,00 3 623,20
Lipiec 5 420,00 176,27 72,24 0,00 487,80 15,08 1 225,00 0,00 3 443,61
Sierpień 5 420,00 176,27 72,24 0,00 487,80 15,08 1 225,00 0,00 3 443,61
Wrzesień 5 420,00 176,27 72,24 0,00 487,80 15,08 1 225,00 0,00 3 443,61
Październik 5 420,00 176,27 72,24 0,00 487,80 15,08 1 225,00 0,00 3 443,61
Listopad 5 420,00 176,27 72,24 0,00 487,80 15,08 1 225,00 0,00 3 443,61
Grudzień 5 420,00 176,27 72,24 0,00 487,80 15,08 1 225,00 0,00 3 443,61
Rocznie 65 040,00 1 057,62 433,44 0,00 5 853,60 0,00 13 404,00 0,00 44 200,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 420 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 436 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.