Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5410 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 410 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 018 zł
Ubezpieczenie emerytalne 528 zł
Ubezpieczenie rentowe 81 zł
Ubezpieczenie chorobowe 133 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 420 zł
Zaliczka na podatek 230 zł
Całość - kwota brutto 5 410 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 410,00 528,02 81,15 132,55 420,15 4 418,00 230,00 4 018,13
Luty 5 410,00 528,02 81,15 132,55 420,15 4 418,00 230,00 4 018,13
Marzec 5 410,00 528,02 81,15 132,55 420,15 4 418,00 230,00 4 018,13
Kwiecień 5 410,00 528,02 81,15 132,55 420,15 4 418,00 230,00 4 018,13
Maj 5 410,00 528,02 81,15 132,55 420,15 4 418,00 230,00 4 018,13
Czerwiec 5 410,00 528,02 81,15 132,55 420,15 4 418,00 230,00 4 018,13
Lipiec 5 410,00 528,02 81,15 132,55 420,15 4 418,00 230,00 4 018,13
Sierpień 5 410,00 528,02 81,15 132,55 420,15 4 418,00 230,00 4 018,13
Wrzesień 5 410,00 528,02 81,15 132,55 420,15 4 418,00 230,00 4 018,13
Październik 5 410,00 528,02 81,15 132,55 420,15 4 418,00 230,00 4 018,13
Listopad 5 410,00 528,02 81,15 132,55 420,15 4 418,00 230,00 4 018,13
Grudzień 5 410,00 528,02 81,15 132,55 420,15 4 418,00 230,00 4 018,13
Rocznie 64 920,00 6 336,24 973,80 1 590,60 2 761,92 53 016,00 0,00 48 217,56
Wynagrodzenie pracownika 5 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 528 zł
Ubezpieczenie rentowe 352 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 90 zł
Fundusz Pracy (FP) 133 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 518 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 410,00 528,02 351,65 90,35 137,96 6 517,98 zł
Luty 5 410,00 528,02 351,65 90,35 137,96 6 517,98 zł
Marzec 5 410,00 528,02 351,65 90,35 137,96 6 517,98 zł
Kwiecień 5 410,00 528,02 351,65 90,35 137,96 6 517,98 zł
Maj 5 410,00 528,02 351,65 90,35 137,96 6 517,98 zł
Czerwiec 5 410,00 528,02 351,65 90,35 137,96 6 517,98 zł
Lipiec 5 410,00 528,02 351,65 90,35 137,96 6 517,98 zł
Sierpień 5 410,00 528,02 351,65 90,35 137,96 6 517,98 zł
Wrzesień 5 410,00 528,02 351,65 90,35 137,96 6 517,98 zł
Październik 5 410,00 528,02 351,65 90,35 137,96 6 517,98 zł
Listopad 5 410,00 528,02 351,65 90,35 137,96 6 517,98 zł
Grudzień 5 410,00 528,02 351,65 90,35 137,96 6 517,98 zł
Rocznie 64 920,00 6 336,24 4 219,80 1 084,20 1 655,52 78 215,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 410 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 018 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 410 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 518 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5410 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 410 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 908 zł
Ubezpieczenie emerytalne 528 zł
Ubezpieczenie rentowe 81 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 432 zł
Zaliczka na podatek 461 zł
Całość - kwota brutto 5 410 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 410,00 528,02 81,15 0,00 432,07 3 841,00 461,00 3 907,84
Luty 5 410,00 528,02 81,15 0,00 432,07 3 841,00 461,00 3 907,84
Marzec 5 410,00 528,02 81,15 0,00 432,07 3 841,00 461,00 3 907,84
Kwiecień 5 410,00 528,02 81,15 0,00 432,07 3 841,00 461,00 3 907,84
Maj 5 410,00 528,02 81,15 0,00 432,07 3 841,00 461,00 3 907,84
Czerwiec 5 410,00 528,02 81,15 0,00 432,07 3 841,00 461,00 3 907,84
Lipiec 5 410,00 528,02 81,15 0,00 432,07 3 841,00 461,00 3 907,84
Sierpień 5 410,00 528,02 81,15 0,00 432,07 3 841,00 461,00 3 907,84
Wrzesień 5 410,00 528,02 81,15 0,00 432,07 3 841,00 461,00 3 907,84
Październik 5 410,00 528,02 81,15 0,00 432,07 3 841,00 461,00 3 907,84
Listopad 5 410,00 528,02 81,15 0,00 432,07 3 841,00 461,00 3 907,84
Grudzień 5 410,00 528,02 81,15 0,00 432,07 3 841,00 461,00 3 907,84
Rocznie 64 920,00 6 336,24 973,80 0,00 5 184,84 46 092,00 348,00 46 894,08
Wynagrodzenie pracownika 5 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 528 zł
Ubezpieczenie rentowe 352 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 133 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 428 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 410,00 528,02 351,65 0,00 137,96 6 427,63 zł
Luty 5 410,00 528,02 351,65 0,00 137,96 6 427,63 zł
Marzec 5 410,00 528,02 351,65 0,00 137,96 6 427,63 zł
Kwiecień 5 410,00 528,02 351,65 0,00 137,96 6 427,63 zł
Maj 5 410,00 528,02 351,65 0,00 137,96 6 427,63 zł
Czerwiec 5 410,00 528,02 351,65 0,00 137,96 6 427,63 zł
Lipiec 5 410,00 528,02 351,65 0,00 137,96 6 427,63 zł
Sierpień 5 410,00 528,02 351,65 0,00 137,96 6 427,63 zł
Wrzesień 5 410,00 528,02 351,65 0,00 137,96 6 427,63 zł
Październik 5 410,00 528,02 351,65 0,00 137,96 6 427,63 zł
Listopad 5 410,00 528,02 351,65 0,00 137,96 6 427,63 zł
Grudzień 5 410,00 528,02 351,65 0,00 137,96 6 427,63 zł
Rocznie 64 920,00 6 336,24 4 219,80 0,00 1 655,52 77 131,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 410 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 908 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 410 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 428 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5410 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 410 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 674 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 736 zł
Całość - kwota brutto 5 410 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 328,00 736,00 4 674,00
Luty 5 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 328,00 736,00 4 674,00
Marzec 5 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 328,00 736,00 4 674,00
Kwiecień 5 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 328,00 736,00 4 674,00
Maj 5 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 328,00 736,00 4 674,00
Czerwiec 5 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 328,00 736,00 4 674,00
Lipiec 5 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 328,00 736,00 4 674,00
Sierpień 5 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 328,00 736,00 4 674,00
Wrzesień 5 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 328,00 736,00 4 674,00
Październik 5 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 328,00 736,00 4 674,00
Listopad 5 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 328,00 736,00 4 674,00
Grudzień 5 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 328,00 736,00 4 674,00
Rocznie 64 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 936,00 8 832,00 56 088,00
Wynagrodzenie pracownika 5 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 410 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 410,00 zł
Luty 5 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 410,00 zł
Marzec 5 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 410,00 zł
Kwiecień 5 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 410,00 zł
Maj 5 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 410,00 zł
Czerwiec 5 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 410,00 zł
Lipiec 5 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 410,00 zł
Sierpień 5 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 410,00 zł
Wrzesień 5 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 410,00 zł
Październik 5 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 410,00 zł
Listopad 5 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 410,00 zł
Grudzień 5 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 410,00 zł
Rocznie 64 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 920,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 410 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 674 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 410 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 410 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5410 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 410 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 428 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 487 zł
Zaliczka na podatek 495 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 410 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 410,00 0,00 0,00 0,00 486,90 0,00 495,00 0,00 4 428,10
Luty 5 410,00 0,00 0,00 0,00 486,90 0,00 495,00 0,00 4 428,10
Marzec 5 410,00 0,00 0,00 0,00 486,90 0,00 1 129,00 0,00 3 794,10
Kwiecień 5 410,00 0,00 0,00 0,00 486,90 0,00 1 306,00 0,00 3 617,10
Maj 5 410,00 0,00 0,00 0,00 486,90 0,00 1 306,00 0,00 3 617,10
Czerwiec 5 410,00 0,00 0,00 0,00 486,90 0,00 1 306,00 0,00 3 617,10
Lipiec 5 410,00 176,27 72,24 0,00 486,90 15,08 1 222,00 0,00 3 437,51
Sierpień 5 410,00 176,27 72,24 0,00 486,90 15,08 1 222,00 0,00 3 437,51
Wrzesień 5 410,00 176,27 72,24 0,00 486,90 15,08 1 222,00 0,00 3 437,51
Październik 5 410,00 176,27 72,24 0,00 486,90 15,08 1 222,00 0,00 3 437,51
Listopad 5 410,00 176,27 72,24 0,00 486,90 15,08 1 222,00 0,00 3 437,51
Grudzień 5 410,00 176,27 72,24 0,00 486,90 15,08 1 222,00 0,00 3 437,51
Rocznie 64 920,00 1 057,62 433,44 0,00 5 842,80 0,00 13 369,00 0,00 44 126,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 410 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 428 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.