Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5430 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 430 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 032 zł
Ubezpieczenie emerytalne 530 zł
Ubezpieczenie rentowe 81 zł
Ubezpieczenie chorobowe 133 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 422 zł
Zaliczka na podatek 232 zł
Całość - kwota brutto 5 430 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 430,00 529,97 81,45 133,04 421,70 4 436,00 232,00 4 031,84
Luty 5 430,00 529,97 81,45 133,04 421,70 4 436,00 232,00 4 031,84
Marzec 5 430,00 529,97 81,45 133,04 421,70 4 436,00 232,00 4 031,84
Kwiecień 5 430,00 529,97 81,45 133,04 421,70 4 436,00 232,00 4 031,84
Maj 5 430,00 529,97 81,45 133,04 421,70 4 436,00 232,00 4 031,84
Czerwiec 5 430,00 529,97 81,45 133,04 421,70 4 436,00 232,00 4 031,84
Lipiec 5 430,00 529,97 81,45 133,04 421,70 4 436,00 232,00 4 031,84
Sierpień 5 430,00 529,97 81,45 133,04 421,70 4 436,00 232,00 4 031,84
Wrzesień 5 430,00 529,97 81,45 133,04 421,70 4 436,00 232,00 4 031,84
Październik 5 430,00 529,97 81,45 133,04 421,70 4 436,00 232,00 4 031,84
Listopad 5 430,00 529,97 81,45 133,04 421,70 4 436,00 232,00 4 031,84
Grudzień 5 430,00 529,97 81,45 133,04 421,70 4 436,00 232,00 4 031,84
Rocznie 65 160,00 6 359,64 977,40 1 596,48 2 787,84 53 232,00 0,00 48 382,08
Wynagrodzenie pracownika 5 430 zł
Ubezpieczenie emerytalne 530 zł
Ubezpieczenie rentowe 353 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 91 zł
Fundusz Pracy (FP) 133 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 542 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 430,00 529,97 352,95 90,68 138,47 6 542,07 zł
Luty 5 430,00 529,97 352,95 90,68 138,47 6 542,07 zł
Marzec 5 430,00 529,97 352,95 90,68 138,47 6 542,07 zł
Kwiecień 5 430,00 529,97 352,95 90,68 138,47 6 542,07 zł
Maj 5 430,00 529,97 352,95 90,68 138,47 6 542,07 zł
Czerwiec 5 430,00 529,97 352,95 90,68 138,47 6 542,07 zł
Lipiec 5 430,00 529,97 352,95 90,68 138,47 6 542,07 zł
Sierpień 5 430,00 529,97 352,95 90,68 138,47 6 542,07 zł
Wrzesień 5 430,00 529,97 352,95 90,68 138,47 6 542,07 zł
Październik 5 430,00 529,97 352,95 90,68 138,47 6 542,07 zł
Listopad 5 430,00 529,97 352,95 90,68 138,47 6 542,07 zł
Grudzień 5 430,00 529,97 352,95 90,68 138,47 6 542,07 zł
Rocznie 65 160,00 6 359,64 4 235,40 1 088,16 1 661,64 78 504,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 430 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 032 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 430 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 542 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5430 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 430 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 922 zł
Ubezpieczenie emerytalne 530 zł
Ubezpieczenie rentowe 81 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 434 zł
Zaliczka na podatek 463 zł
Całość - kwota brutto 5 430 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 430,00 529,97 81,45 0,00 433,67 3 855,00 463,00 3 922,31
Luty 5 430,00 529,97 81,45 0,00 433,67 3 855,00 463,00 3 922,31
Marzec 5 430,00 529,97 81,45 0,00 433,67 3 855,00 463,00 3 922,31
Kwiecień 5 430,00 529,97 81,45 0,00 433,67 3 855,00 463,00 3 922,31
Maj 5 430,00 529,97 81,45 0,00 433,67 3 855,00 463,00 3 922,31
Czerwiec 5 430,00 529,97 81,45 0,00 433,67 3 855,00 463,00 3 922,31
Lipiec 5 430,00 529,97 81,45 0,00 433,67 3 855,00 463,00 3 922,31
Sierpień 5 430,00 529,97 81,45 0,00 433,67 3 855,00 463,00 3 922,31
Wrzesień 5 430,00 529,97 81,45 0,00 433,67 3 855,00 463,00 3 922,31
Październik 5 430,00 529,97 81,45 0,00 433,67 3 855,00 463,00 3 922,31
Listopad 5 430,00 529,97 81,45 0,00 433,67 3 855,00 463,00 3 922,31
Grudzień 5 430,00 529,97 81,45 0,00 433,67 3 855,00 463,00 3 922,31
Rocznie 65 160,00 6 359,64 977,40 0,00 5 204,04 46 260,00 348,00 47 067,72
Wynagrodzenie pracownika 5 430 zł
Ubezpieczenie emerytalne 530 zł
Ubezpieczenie rentowe 353 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 133 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 451 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 430,00 529,97 352,95 0,00 138,47 6 451,39 zł
Luty 5 430,00 529,97 352,95 0,00 138,47 6 451,39 zł
Marzec 5 430,00 529,97 352,95 0,00 138,47 6 451,39 zł
Kwiecień 5 430,00 529,97 352,95 0,00 138,47 6 451,39 zł
Maj 5 430,00 529,97 352,95 0,00 138,47 6 451,39 zł
Czerwiec 5 430,00 529,97 352,95 0,00 138,47 6 451,39 zł
Lipiec 5 430,00 529,97 352,95 0,00 138,47 6 451,39 zł
Sierpień 5 430,00 529,97 352,95 0,00 138,47 6 451,39 zł
Wrzesień 5 430,00 529,97 352,95 0,00 138,47 6 451,39 zł
Październik 5 430,00 529,97 352,95 0,00 138,47 6 451,39 zł
Listopad 5 430,00 529,97 352,95 0,00 138,47 6 451,39 zł
Grudzień 5 430,00 529,97 352,95 0,00 138,47 6 451,39 zł
Rocznie 65 160,00 6 359,64 4 235,40 0,00 1 661,64 77 416,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 430 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 922 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 430 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 451 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5430 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 430 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 692 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 738 zł
Całość - kwota brutto 5 430 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 344,00 738,00 4 692,00
Luty 5 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 344,00 738,00 4 692,00
Marzec 5 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 344,00 738,00 4 692,00
Kwiecień 5 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 344,00 738,00 4 692,00
Maj 5 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 344,00 738,00 4 692,00
Czerwiec 5 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 344,00 738,00 4 692,00
Lipiec 5 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 344,00 738,00 4 692,00
Sierpień 5 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 344,00 738,00 4 692,00
Wrzesień 5 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 344,00 738,00 4 692,00
Październik 5 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 344,00 738,00 4 692,00
Listopad 5 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 344,00 738,00 4 692,00
Grudzień 5 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 344,00 738,00 4 692,00
Rocznie 65 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 128,00 8 856,00 56 304,00
Wynagrodzenie pracownika 5 430 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 430 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 430,00 zł
Luty 5 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 430,00 zł
Marzec 5 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 430,00 zł
Kwiecień 5 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 430,00 zł
Maj 5 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 430,00 zł
Czerwiec 5 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 430,00 zł
Lipiec 5 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 430,00 zł
Sierpień 5 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 430,00 zł
Wrzesień 5 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 430,00 zł
Październik 5 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 430,00 zł
Listopad 5 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 430,00 zł
Grudzień 5 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 430,00 zł
Rocznie 65 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 160,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 430 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 692 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 430 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 430 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5430 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 430 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 443 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 489 zł
Zaliczka na podatek 498 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 430 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 430,00 0,00 0,00 0,00 488,70 0,00 498,00 0,00 4 443,30
Luty 5 430,00 0,00 0,00 0,00 488,70 0,00 498,00 0,00 4 443,30
Marzec 5 430,00 0,00 0,00 0,00 488,70 0,00 1 142,00 0,00 3 799,30
Kwiecień 5 430,00 0,00 0,00 0,00 488,70 0,00 1 313,00 0,00 3 628,30
Maj 5 430,00 0,00 0,00 0,00 488,70 0,00 1 313,00 0,00 3 628,30
Czerwiec 5 430,00 0,00 0,00 0,00 488,70 0,00 1 313,00 0,00 3 628,30
Lipiec 5 430,00 176,27 72,24 0,00 488,70 15,08 1 228,00 0,00 3 449,71
Sierpień 5 430,00 176,27 72,24 0,00 488,70 15,08 1 228,00 0,00 3 449,71
Wrzesień 5 430,00 176,27 72,24 0,00 488,70 15,08 1 228,00 0,00 3 449,71
Październik 5 430,00 176,27 72,24 0,00 488,70 15,08 1 228,00 0,00 3 449,71
Listopad 5 430,00 176,27 72,24 0,00 488,70 15,08 1 228,00 0,00 3 449,71
Grudzień 5 430,00 176,27 72,24 0,00 488,70 15,08 1 228,00 0,00 3 449,71
Rocznie 65 160,00 1 057,62 433,44 0,00 5 864,40 0,00 13 445,00 0,00 44 269,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 430 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 443 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.