Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5470 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 470 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 059 zł
Ubezpieczenie emerytalne 534 zł
Ubezpieczenie rentowe 82 zł
Ubezpieczenie chorobowe 134 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 425 zł
Zaliczka na podatek 236 zł
Całość - kwota brutto 5 470 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 470,00 533,87 82,05 134,02 424,81 4 470,00 236,00 4 059,25
Luty 5 470,00 533,87 82,05 134,02 424,81 4 470,00 236,00 4 059,25
Marzec 5 470,00 533,87 82,05 134,02 424,81 4 470,00 236,00 4 059,25
Kwiecień 5 470,00 533,87 82,05 134,02 424,81 4 470,00 236,00 4 059,25
Maj 5 470,00 533,87 82,05 134,02 424,81 4 470,00 236,00 4 059,25
Czerwiec 5 470,00 533,87 82,05 134,02 424,81 4 470,00 236,00 4 059,25
Lipiec 5 470,00 533,87 82,05 134,02 424,81 4 470,00 236,00 4 059,25
Sierpień 5 470,00 533,87 82,05 134,02 424,81 4 470,00 236,00 4 059,25
Wrzesień 5 470,00 533,87 82,05 134,02 424,81 4 470,00 236,00 4 059,25
Październik 5 470,00 533,87 82,05 134,02 424,81 4 470,00 236,00 4 059,25
Listopad 5 470,00 533,87 82,05 134,02 424,81 4 470,00 236,00 4 059,25
Grudzień 5 470,00 533,87 82,05 134,02 424,81 4 470,00 236,00 4 059,25
Rocznie 65 640,00 6 406,44 984,60 1 608,24 2 836,80 53 640,00 0,00 48 711,00
Wynagrodzenie pracownika 5 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 534 zł
Ubezpieczenie rentowe 356 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 91 zł
Fundusz Pracy (FP) 134 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 590 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 470,00 533,87 355,55 91,35 139,49 6 590,26 zł
Luty 5 470,00 533,87 355,55 91,35 139,49 6 590,26 zł
Marzec 5 470,00 533,87 355,55 91,35 139,49 6 590,26 zł
Kwiecień 5 470,00 533,87 355,55 91,35 139,49 6 590,26 zł
Maj 5 470,00 533,87 355,55 91,35 139,49 6 590,26 zł
Czerwiec 5 470,00 533,87 355,55 91,35 139,49 6 590,26 zł
Lipiec 5 470,00 533,87 355,55 91,35 139,49 6 590,26 zł
Sierpień 5 470,00 533,87 355,55 91,35 139,49 6 590,26 zł
Wrzesień 5 470,00 533,87 355,55 91,35 139,49 6 590,26 zł
Październik 5 470,00 533,87 355,55 91,35 139,49 6 590,26 zł
Listopad 5 470,00 533,87 355,55 91,35 139,49 6 590,26 zł
Grudzień 5 470,00 533,87 355,55 91,35 139,49 6 590,26 zł
Rocznie 65 640,00 6 406,44 4 266,60 1 096,20 1 673,88 79 083,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 470 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 059 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 470 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 590 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5470 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 470 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 951 zł
Ubezpieczenie emerytalne 534 zł
Ubezpieczenie rentowe 82 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 437 zł
Zaliczka na podatek 466 zł
Całość - kwota brutto 5 470 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 470,00 533,87 82,05 0,00 436,87 3 883,00 466,00 3 951,25
Luty 5 470,00 533,87 82,05 0,00 436,87 3 883,00 466,00 3 951,25
Marzec 5 470,00 533,87 82,05 0,00 436,87 3 883,00 466,00 3 951,25
Kwiecień 5 470,00 533,87 82,05 0,00 436,87 3 883,00 466,00 3 951,25
Maj 5 470,00 533,87 82,05 0,00 436,87 3 883,00 466,00 3 951,25
Czerwiec 5 470,00 533,87 82,05 0,00 436,87 3 883,00 466,00 3 951,25
Lipiec 5 470,00 533,87 82,05 0,00 436,87 3 883,00 466,00 3 951,25
Sierpień 5 470,00 533,87 82,05 0,00 436,87 3 883,00 466,00 3 951,25
Wrzesień 5 470,00 533,87 82,05 0,00 436,87 3 883,00 466,00 3 951,25
Październik 5 470,00 533,87 82,05 0,00 436,87 3 883,00 466,00 3 951,25
Listopad 5 470,00 533,87 82,05 0,00 436,87 3 883,00 466,00 3 951,25
Grudzień 5 470,00 533,87 82,05 0,00 436,87 3 883,00 466,00 3 951,25
Rocznie 65 640,00 6 406,44 984,60 0,00 5 242,44 46 596,00 348,00 47 415,00
Wynagrodzenie pracownika 5 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 534 zł
Ubezpieczenie rentowe 356 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 134 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 499 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 470,00 533,87 355,55 0,00 139,49 6 498,91 zł
Luty 5 470,00 533,87 355,55 0,00 139,49 6 498,91 zł
Marzec 5 470,00 533,87 355,55 0,00 139,49 6 498,91 zł
Kwiecień 5 470,00 533,87 355,55 0,00 139,49 6 498,91 zł
Maj 5 470,00 533,87 355,55 0,00 139,49 6 498,91 zł
Czerwiec 5 470,00 533,87 355,55 0,00 139,49 6 498,91 zł
Lipiec 5 470,00 533,87 355,55 0,00 139,49 6 498,91 zł
Sierpień 5 470,00 533,87 355,55 0,00 139,49 6 498,91 zł
Wrzesień 5 470,00 533,87 355,55 0,00 139,49 6 498,91 zł
Październik 5 470,00 533,87 355,55 0,00 139,49 6 498,91 zł
Listopad 5 470,00 533,87 355,55 0,00 139,49 6 498,91 zł
Grudzień 5 470,00 533,87 355,55 0,00 139,49 6 498,91 zł
Rocznie 65 640,00 6 406,44 4 266,60 0,00 1 673,88 77 986,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 470 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 951 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 470 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 499 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5470 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 470 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 726 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 744 zł
Całość - kwota brutto 5 470 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 376,00 744,00 4 726,00
Luty 5 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 376,00 744,00 4 726,00
Marzec 5 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 376,00 744,00 4 726,00
Kwiecień 5 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 376,00 744,00 4 726,00
Maj 5 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 376,00 744,00 4 726,00
Czerwiec 5 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 376,00 744,00 4 726,00
Lipiec 5 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 376,00 744,00 4 726,00
Sierpień 5 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 376,00 744,00 4 726,00
Wrzesień 5 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 376,00 744,00 4 726,00
Październik 5 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 376,00 744,00 4 726,00
Listopad 5 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 376,00 744,00 4 726,00
Grudzień 5 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 376,00 744,00 4 726,00
Rocznie 65 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 512,00 8 928,00 56 712,00
Wynagrodzenie pracownika 5 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 470 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 470,00 zł
Luty 5 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 470,00 zł
Marzec 5 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 470,00 zł
Kwiecień 5 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 470,00 zł
Maj 5 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 470,00 zł
Czerwiec 5 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 470,00 zł
Lipiec 5 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 470,00 zł
Sierpień 5 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 470,00 zł
Wrzesień 5 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 470,00 zł
Październik 5 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 470,00 zł
Listopad 5 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 470,00 zł
Grudzień 5 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 470,00 zł
Rocznie 65 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 640,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 470 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 726 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 470 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 470 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5470 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 470 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 473 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 492 zł
Zaliczka na podatek 505 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 470 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 470,00 0,00 0,00 0,00 492,30 0,00 505,00 0,00 4 472,70
Luty 5 470,00 0,00 0,00 0,00 492,30 0,00 505,00 0,00 4 472,70
Marzec 5 470,00 0,00 0,00 0,00 492,30 0,00 1 166,00 0,00 3 811,70
Kwiecień 5 470,00 0,00 0,00 0,00 492,30 0,00 1 325,00 0,00 3 652,70
Maj 5 470,00 0,00 0,00 0,00 492,30 0,00 1 325,00 0,00 3 652,70
Czerwiec 5 470,00 0,00 0,00 0,00 492,30 0,00 1 325,00 0,00 3 652,70
Lipiec 5 470,00 176,27 72,24 0,00 492,30 15,08 1 241,00 0,00 3 473,11
Sierpień 5 470,00 176,27 72,24 0,00 492,30 15,08 1 241,00 0,00 3 473,11
Wrzesień 5 470,00 176,27 72,24 0,00 492,30 15,08 1 241,00 0,00 3 473,11
Październik 5 470,00 176,27 72,24 0,00 492,30 15,08 1 241,00 0,00 3 473,11
Listopad 5 470,00 176,27 72,24 0,00 492,30 15,08 1 241,00 0,00 3 473,11
Grudzień 5 470,00 176,27 72,24 0,00 492,30 15,08 1 241,00 0,00 3 473,11
Rocznie 65 640,00 1 057,62 433,44 0,00 5 907,60 0,00 13 597,00 0,00 44 553,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 470 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 473 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.