Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5380 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 380 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 998 zł
Ubezpieczenie emerytalne 525 zł
Ubezpieczenie rentowe 81 zł
Ubezpieczenie chorobowe 132 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 418 zł
Zaliczka na podatek 227 zł
Całość - kwota brutto 5 380 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 380,00 525,09 80,70 131,81 417,82 4 392,00 227,00 3 997,58
Luty 5 380,00 525,09 80,70 131,81 417,82 4 392,00 227,00 3 997,58
Marzec 5 380,00 525,09 80,70 131,81 417,82 4 392,00 227,00 3 997,58
Kwiecień 5 380,00 525,09 80,70 131,81 417,82 4 392,00 227,00 3 997,58
Maj 5 380,00 525,09 80,70 131,81 417,82 4 392,00 227,00 3 997,58
Czerwiec 5 380,00 525,09 80,70 131,81 417,82 4 392,00 227,00 3 997,58
Lipiec 5 380,00 525,09 80,70 131,81 417,82 4 392,00 227,00 3 997,58
Sierpień 5 380,00 525,09 80,70 131,81 417,82 4 392,00 227,00 3 997,58
Wrzesień 5 380,00 525,09 80,70 131,81 417,82 4 392,00 227,00 3 997,58
Październik 5 380,00 525,09 80,70 131,81 417,82 4 392,00 227,00 3 997,58
Listopad 5 380,00 525,09 80,70 131,81 417,82 4 392,00 227,00 3 997,58
Grudzień 5 380,00 525,09 80,70 131,81 417,82 4 392,00 227,00 3 997,58
Rocznie 64 560,00 6 301,08 968,40 1 581,72 2 724,48 52 704,00 0,00 47 970,96
Wynagrodzenie pracownika 5 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 525 zł
Ubezpieczenie rentowe 350 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 90 zł
Fundusz Pracy (FP) 132 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 482 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 380,00 525,09 349,70 89,85 137,19 6 481,83 zł
Luty 5 380,00 525,09 349,70 89,85 137,19 6 481,83 zł
Marzec 5 380,00 525,09 349,70 89,85 137,19 6 481,83 zł
Kwiecień 5 380,00 525,09 349,70 89,85 137,19 6 481,83 zł
Maj 5 380,00 525,09 349,70 89,85 137,19 6 481,83 zł
Czerwiec 5 380,00 525,09 349,70 89,85 137,19 6 481,83 zł
Lipiec 5 380,00 525,09 349,70 89,85 137,19 6 481,83 zł
Sierpień 5 380,00 525,09 349,70 89,85 137,19 6 481,83 zł
Wrzesień 5 380,00 525,09 349,70 89,85 137,19 6 481,83 zł
Październik 5 380,00 525,09 349,70 89,85 137,19 6 481,83 zł
Listopad 5 380,00 525,09 349,70 89,85 137,19 6 481,83 zł
Grudzień 5 380,00 525,09 349,70 89,85 137,19 6 481,83 zł
Rocznie 64 560,00 6 301,08 4 196,40 1 078,20 1 646,28 77 781,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 380 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 998 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 380 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 482 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5380 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 380 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 886 zł
Ubezpieczenie emerytalne 525 zł
Ubezpieczenie rentowe 81 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 430 zł
Zaliczka na podatek 458 zł
Całość - kwota brutto 5 380 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 380,00 525,09 80,70 0,00 429,68 3 819,00 458,00 3 886,25
Luty 5 380,00 525,09 80,70 0,00 429,68 3 819,00 458,00 3 886,25
Marzec 5 380,00 525,09 80,70 0,00 429,68 3 819,00 458,00 3 886,25
Kwiecień 5 380,00 525,09 80,70 0,00 429,68 3 819,00 458,00 3 886,25
Maj 5 380,00 525,09 80,70 0,00 429,68 3 819,00 458,00 3 886,25
Czerwiec 5 380,00 525,09 80,70 0,00 429,68 3 819,00 458,00 3 886,25
Lipiec 5 380,00 525,09 80,70 0,00 429,68 3 819,00 458,00 3 886,25
Sierpień 5 380,00 525,09 80,70 0,00 429,68 3 819,00 458,00 3 886,25
Wrzesień 5 380,00 525,09 80,70 0,00 429,68 3 819,00 458,00 3 886,25
Październik 5 380,00 525,09 80,70 0,00 429,68 3 819,00 458,00 3 886,25
Listopad 5 380,00 525,09 80,70 0,00 429,68 3 819,00 458,00 3 886,25
Grudzień 5 380,00 525,09 80,70 0,00 429,68 3 819,00 458,00 3 886,25
Rocznie 64 560,00 6 301,08 968,40 0,00 5 156,16 45 828,00 348,00 46 635,00
Wynagrodzenie pracownika 5 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 525 zł
Ubezpieczenie rentowe 350 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 132 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 392 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 380,00 525,09 349,70 0,00 137,19 6 391,98 zł
Luty 5 380,00 525,09 349,70 0,00 137,19 6 391,98 zł
Marzec 5 380,00 525,09 349,70 0,00 137,19 6 391,98 zł
Kwiecień 5 380,00 525,09 349,70 0,00 137,19 6 391,98 zł
Maj 5 380,00 525,09 349,70 0,00 137,19 6 391,98 zł
Czerwiec 5 380,00 525,09 349,70 0,00 137,19 6 391,98 zł
Lipiec 5 380,00 525,09 349,70 0,00 137,19 6 391,98 zł
Sierpień 5 380,00 525,09 349,70 0,00 137,19 6 391,98 zł
Wrzesień 5 380,00 525,09 349,70 0,00 137,19 6 391,98 zł
Październik 5 380,00 525,09 349,70 0,00 137,19 6 391,98 zł
Listopad 5 380,00 525,09 349,70 0,00 137,19 6 391,98 zł
Grudzień 5 380,00 525,09 349,70 0,00 137,19 6 391,98 zł
Rocznie 64 560,00 6 301,08 4 196,40 0,00 1 646,28 76 703,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 380 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 886 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 380 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 392 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5380 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 380 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 648 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 732 zł
Całość - kwota brutto 5 380 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 304,00 732,00 4 648,00
Luty 5 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 304,00 732,00 4 648,00
Marzec 5 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 304,00 732,00 4 648,00
Kwiecień 5 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 304,00 732,00 4 648,00
Maj 5 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 304,00 732,00 4 648,00
Czerwiec 5 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 304,00 732,00 4 648,00
Lipiec 5 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 304,00 732,00 4 648,00
Sierpień 5 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 304,00 732,00 4 648,00
Wrzesień 5 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 304,00 732,00 4 648,00
Październik 5 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 304,00 732,00 4 648,00
Listopad 5 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 304,00 732,00 4 648,00
Grudzień 5 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 304,00 732,00 4 648,00
Rocznie 64 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 648,00 8 784,00 55 776,00
Wynagrodzenie pracownika 5 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 380 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 380,00 zł
Luty 5 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 380,00 zł
Marzec 5 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 380,00 zł
Kwiecień 5 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 380,00 zł
Maj 5 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 380,00 zł
Czerwiec 5 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 380,00 zł
Lipiec 5 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 380,00 zł
Sierpień 5 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 380,00 zł
Wrzesień 5 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 380,00 zł
Październik 5 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 380,00 zł
Listopad 5 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 380,00 zł
Grudzień 5 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 380,00 zł
Rocznie 64 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 560,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 380 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 648 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 380 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 380 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5380 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 380 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 406 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 484 zł
Zaliczka na podatek 490 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 380 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 380,00 0,00 0,00 0,00 484,20 0,00 490,00 0,00 4 405,80
Luty 5 380,00 0,00 0,00 0,00 484,20 0,00 490,00 0,00 4 405,80
Marzec 5 380,00 0,00 0,00 0,00 484,20 0,00 1 111,00 0,00 3 784,80
Kwiecień 5 380,00 0,00 0,00 0,00 484,20 0,00 1 297,00 0,00 3 598,80
Maj 5 380,00 0,00 0,00 0,00 484,20 0,00 1 297,00 0,00 3 598,80
Czerwiec 5 380,00 0,00 0,00 0,00 484,20 0,00 1 297,00 0,00 3 598,80
Lipiec 5 380,00 176,27 72,24 0,00 484,20 15,08 1 212,00 0,00 3 420,21
Sierpień 5 380,00 176,27 72,24 0,00 484,20 15,08 1 212,00 0,00 3 420,21
Wrzesień 5 380,00 176,27 72,24 0,00 484,20 15,08 1 212,00 0,00 3 420,21
Październik 5 380,00 176,27 72,24 0,00 484,20 15,08 1 212,00 0,00 3 420,21
Listopad 5 380,00 176,27 72,24 0,00 484,20 15,08 1 212,00 0,00 3 420,21
Grudzień 5 380,00 176,27 72,24 0,00 484,20 15,08 1 212,00 0,00 3 420,21
Rocznie 64 560,00 1 057,62 433,44 0,00 5 810,40 0,00 13 254,00 0,00 43 914,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 380 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 406 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.