Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5400 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 915 zł
Ubezpieczenie emerytalne 527 zł
Ubezpieczenie rentowe 81 zł
Ubezpieczenie chorobowe 132 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 419 zł
Zaliczka na podatek 325 zł
Całość - kwota brutto 5 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 400,00 527,04 81,00 132,30 419,37 4 410,00 325,00 3 915,29
Luty 5 400,00 527,04 81,00 132,30 419,37 4 410,00 325,00 3 915,29
Marzec 5 400,00 527,04 81,00 132,30 419,37 4 410,00 325,00 3 915,29
Kwiecień 5 400,00 527,04 81,00 132,30 419,37 4 410,00 325,00 3 915,29
Maj 5 400,00 527,04 81,00 132,30 419,37 4 410,00 325,00 3 915,29
Czerwiec 5 400,00 527,04 81,00 132,30 419,37 4 410,00 325,00 3 915,29
Lipiec 5 400,00 527,04 81,00 132,30 419,37 4 410,00 325,00 3 915,29
Sierpień 5 400,00 527,04 81,00 132,30 419,37 4 410,00 325,00 3 915,29
Wrzesień 5 400,00 527,04 81,00 132,30 419,37 4 410,00 325,00 3 915,29
Październik 5 400,00 527,04 81,00 132,30 419,37 4 410,00 325,00 3 915,29
Listopad 5 400,00 527,04 81,00 132,30 419,37 4 410,00 325,00 3 915,29
Grudzień 5 400,00 527,04 81,00 132,30 419,37 4 410,00 325,00 3 915,29
Rocznie 64 800,00 6 324,48 972,00 1 587,60 3 896,40 52 920,00 0,00 46 983,48
Wynagrodzenie pracownika 5 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 527 zł
Ubezpieczenie rentowe 351 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 90 zł
Fundusz Pracy (FP) 132 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 506 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 400,00 527,04 351,00 90,18 137,70 6 505,92 zł
Luty 5 400,00 527,04 351,00 90,18 137,70 6 505,92 zł
Marzec 5 400,00 527,04 351,00 90,18 137,70 6 505,92 zł
Kwiecień 5 400,00 527,04 351,00 90,18 137,70 6 505,92 zł
Maj 5 400,00 527,04 351,00 90,18 137,70 6 505,92 zł
Czerwiec 5 400,00 527,04 351,00 90,18 137,70 6 505,92 zł
Lipiec 5 400,00 527,04 351,00 90,18 137,70 6 505,92 zł
Sierpień 5 400,00 527,04 351,00 90,18 137,70 6 505,92 zł
Wrzesień 5 400,00 527,04 351,00 90,18 137,70 6 505,92 zł
Październik 5 400,00 527,04 351,00 90,18 137,70 6 505,92 zł
Listopad 5 400,00 527,04 351,00 90,18 137,70 6 505,92 zł
Grudzień 5 400,00 527,04 351,00 90,18 137,70 6 505,92 zł
Rocznie 64 800,00 6 324,48 4 212,00 1 082,16 1 652,40 78 071,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 915 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 506 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5400 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 709 zł
Ubezpieczenie emerytalne 527 zł
Ubezpieczenie rentowe 81 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 431 zł
Zaliczka na podatek 652 zł
Całość - kwota brutto 5 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 400,00 527,04 81,00 0,00 431,28 3 834,00 652,00 3 708,90
Luty 5 400,00 527,04 81,00 0,00 431,28 3 834,00 652,00 3 708,90
Marzec 5 400,00 527,04 81,00 0,00 431,28 3 834,00 652,00 3 708,90
Kwiecień 5 400,00 527,04 81,00 0,00 431,28 3 834,00 652,00 3 708,90
Maj 5 400,00 527,04 81,00 0,00 431,28 3 834,00 652,00 3 708,90
Czerwiec 5 400,00 527,04 81,00 0,00 431,28 3 834,00 652,00 3 708,90
Lipiec 5 400,00 527,04 81,00 0,00 431,28 3 834,00 652,00 3 708,90
Sierpień 5 400,00 527,04 81,00 0,00 431,28 3 834,00 652,00 3 708,90
Wrzesień 5 400,00 527,04 81,00 0,00 431,28 3 834,00 652,00 3 708,90
Październik 5 400,00 527,04 81,00 0,00 431,28 3 834,00 652,00 3 708,90
Listopad 5 400,00 527,04 81,00 0,00 431,28 3 834,00 652,00 3 708,90
Grudzień 5 400,00 527,04 81,00 0,00 431,28 3 834,00 652,00 3 708,90
Rocznie 64 800,00 6 324,48 972,00 0,00 5 175,36 46 008,00 3 360,00 44 506,80
Wynagrodzenie pracownika 5 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 527 zł
Ubezpieczenie rentowe 351 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 132 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 416 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 400,00 527,04 351,00 0,00 137,70 6 415,74 zł
Luty 5 400,00 527,04 351,00 0,00 137,70 6 415,74 zł
Marzec 5 400,00 527,04 351,00 0,00 137,70 6 415,74 zł
Kwiecień 5 400,00 527,04 351,00 0,00 137,70 6 415,74 zł
Maj 5 400,00 527,04 351,00 0,00 137,70 6 415,74 zł
Czerwiec 5 400,00 527,04 351,00 0,00 137,70 6 415,74 zł
Lipiec 5 400,00 527,04 351,00 0,00 137,70 6 415,74 zł
Sierpień 5 400,00 527,04 351,00 0,00 137,70 6 415,74 zł
Wrzesień 5 400,00 527,04 351,00 0,00 137,70 6 415,74 zł
Październik 5 400,00 527,04 351,00 0,00 137,70 6 415,74 zł
Listopad 5 400,00 527,04 351,00 0,00 137,70 6 415,74 zł
Grudzień 5 400,00 527,04 351,00 0,00 137,70 6 415,74 zł
Rocznie 64 800,00 6 324,48 4 212,00 0,00 1 652,40 76 988,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 709 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 416 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5400 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 666 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 734 zł
Całość - kwota brutto 5 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 320,00 734,00 4 666,00
Luty 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 320,00 734,00 4 666,00
Marzec 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 320,00 734,00 4 666,00
Kwiecień 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 320,00 734,00 4 666,00
Maj 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 320,00 734,00 4 666,00
Czerwiec 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 320,00 734,00 4 666,00
Lipiec 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 320,00 734,00 4 666,00
Sierpień 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 320,00 734,00 4 666,00
Wrzesień 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 320,00 734,00 4 666,00
Październik 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 320,00 734,00 4 666,00
Listopad 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 320,00 734,00 4 666,00
Grudzień 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 320,00 734,00 4 666,00
Rocznie 64 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 840,00 8 808,00 55 992,00
Wynagrodzenie pracownika 5 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 400,00 zł
Luty 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 400,00 zł
Marzec 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 400,00 zł
Kwiecień 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 400,00 zł
Maj 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 400,00 zł
Czerwiec 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 400,00 zł
Lipiec 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 400,00 zł
Sierpień 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 400,00 zł
Wrzesień 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 400,00 zł
Październik 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 400,00 zł
Listopad 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 400,00 zł
Grudzień 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 400,00 zł
Rocznie 64 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 666 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5400 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 421 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 486 zł
Zaliczka na podatek 493 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 400,00 0,00 0,00 0,00 486,00 0,00 493,00 0,00 4 421,00
Luty 5 400,00 0,00 0,00 0,00 486,00 0,00 493,00 0,00 4 421,00
Marzec 5 400,00 0,00 0,00 0,00 486,00 0,00 1 123,00 0,00 3 791,00
Kwiecień 5 400,00 0,00 0,00 0,00 486,00 0,00 1 303,00 0,00 3 611,00
Maj 5 400,00 0,00 0,00 0,00 486,00 0,00 1 303,00 0,00 3 611,00
Czerwiec 5 400,00 0,00 0,00 0,00 486,00 0,00 1 303,00 0,00 3 611,00
Lipiec 5 400,00 176,27 72,24 0,00 486,00 15,08 1 219,00 0,00 3 431,41
Sierpień 5 400,00 176,27 72,24 0,00 486,00 15,08 1 219,00 0,00 3 431,41
Wrzesień 5 400,00 176,27 72,24 0,00 486,00 15,08 1 219,00 0,00 3 431,41
Październik 5 400,00 176,27 72,24 0,00 486,00 15,08 1 219,00 0,00 3 431,41
Listopad 5 400,00 176,27 72,24 0,00 486,00 15,08 1 219,00 0,00 3 431,41
Grudzień 5 400,00 176,27 72,24 0,00 486,00 15,08 1 219,00 0,00 3 431,41
Rocznie 64 800,00 1 057,62 433,44 0,00 5 832,00 0,00 13 332,00 0,00 44 054,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 421 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.