Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5390 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 390 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 004 zł
Ubezpieczenie emerytalne 526 zł
Ubezpieczenie rentowe 81 zł
Ubezpieczenie chorobowe 132 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 419 zł
Zaliczka na podatek 228 zł
Całość - kwota brutto 5 390 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 390,00 526,06 80,85 132,06 418,59 4 401,00 228,00 4 004,44
Luty 5 390,00 526,06 80,85 132,06 418,59 4 401,00 228,00 4 004,44
Marzec 5 390,00 526,06 80,85 132,06 418,59 4 401,00 228,00 4 004,44
Kwiecień 5 390,00 526,06 80,85 132,06 418,59 4 401,00 228,00 4 004,44
Maj 5 390,00 526,06 80,85 132,06 418,59 4 401,00 228,00 4 004,44
Czerwiec 5 390,00 526,06 80,85 132,06 418,59 4 401,00 228,00 4 004,44
Lipiec 5 390,00 526,06 80,85 132,06 418,59 4 401,00 228,00 4 004,44
Sierpień 5 390,00 526,06 80,85 132,06 418,59 4 401,00 228,00 4 004,44
Wrzesień 5 390,00 526,06 80,85 132,06 418,59 4 401,00 228,00 4 004,44
Październik 5 390,00 526,06 80,85 132,06 418,59 4 401,00 228,00 4 004,44
Listopad 5 390,00 526,06 80,85 132,06 418,59 4 401,00 228,00 4 004,44
Grudzień 5 390,00 526,06 80,85 132,06 418,59 4 401,00 228,00 4 004,44
Rocznie 64 680,00 6 312,72 970,20 1 584,72 2 737,44 52 812,00 0,00 48 053,28
Wynagrodzenie pracownika 5 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 526 zł
Ubezpieczenie rentowe 350 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 90 zł
Fundusz Pracy (FP) 132 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 494 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 390,00 526,06 350,35 90,01 137,45 6 493,87 zł
Luty 5 390,00 526,06 350,35 90,01 137,45 6 493,87 zł
Marzec 5 390,00 526,06 350,35 90,01 137,45 6 493,87 zł
Kwiecień 5 390,00 526,06 350,35 90,01 137,45 6 493,87 zł
Maj 5 390,00 526,06 350,35 90,01 137,45 6 493,87 zł
Czerwiec 5 390,00 526,06 350,35 90,01 137,45 6 493,87 zł
Lipiec 5 390,00 526,06 350,35 90,01 137,45 6 493,87 zł
Sierpień 5 390,00 526,06 350,35 90,01 137,45 6 493,87 zł
Wrzesień 5 390,00 526,06 350,35 90,01 137,45 6 493,87 zł
Październik 5 390,00 526,06 350,35 90,01 137,45 6 493,87 zł
Listopad 5 390,00 526,06 350,35 90,01 137,45 6 493,87 zł
Grudzień 5 390,00 526,06 350,35 90,01 137,45 6 493,87 zł
Rocznie 64 680,00 6 312,72 4 204,20 1 080,12 1 649,40 77 926,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 390 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 004 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 390 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 494 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5390 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 390 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 893 zł
Ubezpieczenie emerytalne 526 zł
Ubezpieczenie rentowe 81 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 430 zł
Zaliczka na podatek 459 zł
Całość - kwota brutto 5 390 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 390,00 526,06 80,85 0,00 430,48 3 826,00 459,00 3 893,49
Luty 5 390,00 526,06 80,85 0,00 430,48 3 826,00 459,00 3 893,49
Marzec 5 390,00 526,06 80,85 0,00 430,48 3 826,00 459,00 3 893,49
Kwiecień 5 390,00 526,06 80,85 0,00 430,48 3 826,00 459,00 3 893,49
Maj 5 390,00 526,06 80,85 0,00 430,48 3 826,00 459,00 3 893,49
Czerwiec 5 390,00 526,06 80,85 0,00 430,48 3 826,00 459,00 3 893,49
Lipiec 5 390,00 526,06 80,85 0,00 430,48 3 826,00 459,00 3 893,49
Sierpień 5 390,00 526,06 80,85 0,00 430,48 3 826,00 459,00 3 893,49
Wrzesień 5 390,00 526,06 80,85 0,00 430,48 3 826,00 459,00 3 893,49
Październik 5 390,00 526,06 80,85 0,00 430,48 3 826,00 459,00 3 893,49
Listopad 5 390,00 526,06 80,85 0,00 430,48 3 826,00 459,00 3 893,49
Grudzień 5 390,00 526,06 80,85 0,00 430,48 3 826,00 459,00 3 893,49
Rocznie 64 680,00 6 312,72 970,20 0,00 5 165,76 45 912,00 348,00 46 721,88
Wynagrodzenie pracownika 5 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 526 zł
Ubezpieczenie rentowe 350 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 132 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 404 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 390,00 526,06 350,35 0,00 137,45 6 403,86 zł
Luty 5 390,00 526,06 350,35 0,00 137,45 6 403,86 zł
Marzec 5 390,00 526,06 350,35 0,00 137,45 6 403,86 zł
Kwiecień 5 390,00 526,06 350,35 0,00 137,45 6 403,86 zł
Maj 5 390,00 526,06 350,35 0,00 137,45 6 403,86 zł
Czerwiec 5 390,00 526,06 350,35 0,00 137,45 6 403,86 zł
Lipiec 5 390,00 526,06 350,35 0,00 137,45 6 403,86 zł
Sierpień 5 390,00 526,06 350,35 0,00 137,45 6 403,86 zł
Wrzesień 5 390,00 526,06 350,35 0,00 137,45 6 403,86 zł
Październik 5 390,00 526,06 350,35 0,00 137,45 6 403,86 zł
Listopad 5 390,00 526,06 350,35 0,00 137,45 6 403,86 zł
Grudzień 5 390,00 526,06 350,35 0,00 137,45 6 403,86 zł
Rocznie 64 680,00 6 312,72 4 204,20 0,00 1 649,40 76 846,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 390 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 893 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 390 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 404 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5390 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 390 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 657 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 733 zł
Całość - kwota brutto 5 390 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 312,00 733,00 4 657,00
Luty 5 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 312,00 733,00 4 657,00
Marzec 5 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 312,00 733,00 4 657,00
Kwiecień 5 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 312,00 733,00 4 657,00
Maj 5 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 312,00 733,00 4 657,00
Czerwiec 5 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 312,00 733,00 4 657,00
Lipiec 5 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 312,00 733,00 4 657,00
Sierpień 5 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 312,00 733,00 4 657,00
Wrzesień 5 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 312,00 733,00 4 657,00
Październik 5 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 312,00 733,00 4 657,00
Listopad 5 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 312,00 733,00 4 657,00
Grudzień 5 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 312,00 733,00 4 657,00
Rocznie 64 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 744,00 8 796,00 55 884,00
Wynagrodzenie pracownika 5 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 390 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 390,00 zł
Luty 5 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 390,00 zł
Marzec 5 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 390,00 zł
Kwiecień 5 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 390,00 zł
Maj 5 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 390,00 zł
Czerwiec 5 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 390,00 zł
Lipiec 5 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 390,00 zł
Sierpień 5 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 390,00 zł
Wrzesień 5 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 390,00 zł
Październik 5 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 390,00 zł
Listopad 5 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 390,00 zł
Grudzień 5 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 390,00 zł
Rocznie 64 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 680,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 390 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 657 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 390 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 390 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5390 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 390 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 414 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 485 zł
Zaliczka na podatek 491 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 390 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 390,00 0,00 0,00 0,00 485,10 0,00 491,00 0,00 4 413,90
Luty 5 390,00 0,00 0,00 0,00 485,10 0,00 491,00 0,00 4 413,90
Marzec 5 390,00 0,00 0,00 0,00 485,10 0,00 1 117,00 0,00 3 787,90
Kwiecień 5 390,00 0,00 0,00 0,00 485,10 0,00 1 300,00 0,00 3 604,90
Maj 5 390,00 0,00 0,00 0,00 485,10 0,00 1 300,00 0,00 3 604,90
Czerwiec 5 390,00 0,00 0,00 0,00 485,10 0,00 1 300,00 0,00 3 604,90
Lipiec 5 390,00 176,27 72,24 0,00 485,10 15,08 1 215,00 0,00 3 426,31
Sierpień 5 390,00 176,27 72,24 0,00 485,10 15,08 1 215,00 0,00 3 426,31
Wrzesień 5 390,00 176,27 72,24 0,00 485,10 15,08 1 215,00 0,00 3 426,31
Październik 5 390,00 176,27 72,24 0,00 485,10 15,08 1 215,00 0,00 3 426,31
Listopad 5 390,00 176,27 72,24 0,00 485,10 15,08 1 215,00 0,00 3 426,31
Grudzień 5 390,00 176,27 72,24 0,00 485,10 15,08 1 215,00 0,00 3 426,31
Rocznie 64 680,00 1 057,62 433,44 0,00 5 821,20 0,00 13 289,00 0,00 43 988,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 390 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 414 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.