Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5360 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 360 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 984 zł
Ubezpieczenie emerytalne 523 zł
Ubezpieczenie rentowe 80 zł
Ubezpieczenie chorobowe 131 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 416 zł
Zaliczka na podatek 225 zł
Całość - kwota brutto 5 360 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 360,00 523,14 80,40 131,32 416,26 4 375,00 225,00 3 983,88
Luty 5 360,00 523,14 80,40 131,32 416,26 4 375,00 225,00 3 983,88
Marzec 5 360,00 523,14 80,40 131,32 416,26 4 375,00 225,00 3 983,88
Kwiecień 5 360,00 523,14 80,40 131,32 416,26 4 375,00 225,00 3 983,88
Maj 5 360,00 523,14 80,40 131,32 416,26 4 375,00 225,00 3 983,88
Czerwiec 5 360,00 523,14 80,40 131,32 416,26 4 375,00 225,00 3 983,88
Lipiec 5 360,00 523,14 80,40 131,32 416,26 4 375,00 225,00 3 983,88
Sierpień 5 360,00 523,14 80,40 131,32 416,26 4 375,00 225,00 3 983,88
Wrzesień 5 360,00 523,14 80,40 131,32 416,26 4 375,00 225,00 3 983,88
Październik 5 360,00 523,14 80,40 131,32 416,26 4 375,00 225,00 3 983,88
Listopad 5 360,00 523,14 80,40 131,32 416,26 4 375,00 225,00 3 983,88
Grudzień 5 360,00 523,14 80,40 131,32 416,26 4 375,00 225,00 3 983,88
Rocznie 64 320,00 6 277,68 964,80 1 575,84 2 700,00 52 500,00 0,00 47 806,56
Wynagrodzenie pracownika 5 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 523 zł
Ubezpieczenie rentowe 348 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 90 zł
Fundusz Pracy (FP) 131 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 458 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 360,00 523,14 348,40 89,51 136,68 6 457,73 zł
Luty 5 360,00 523,14 348,40 89,51 136,68 6 457,73 zł
Marzec 5 360,00 523,14 348,40 89,51 136,68 6 457,73 zł
Kwiecień 5 360,00 523,14 348,40 89,51 136,68 6 457,73 zł
Maj 5 360,00 523,14 348,40 89,51 136,68 6 457,73 zł
Czerwiec 5 360,00 523,14 348,40 89,51 136,68 6 457,73 zł
Lipiec 5 360,00 523,14 348,40 89,51 136,68 6 457,73 zł
Sierpień 5 360,00 523,14 348,40 89,51 136,68 6 457,73 zł
Wrzesień 5 360,00 523,14 348,40 89,51 136,68 6 457,73 zł
Październik 5 360,00 523,14 348,40 89,51 136,68 6 457,73 zł
Listopad 5 360,00 523,14 348,40 89,51 136,68 6 457,73 zł
Grudzień 5 360,00 523,14 348,40 89,51 136,68 6 457,73 zł
Rocznie 64 320,00 6 277,68 4 180,80 1 074,12 1 640,16 77 492,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 360 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 984 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 360 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 458 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5360 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 360 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 872 zł
Ubezpieczenie emerytalne 523 zł
Ubezpieczenie rentowe 80 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 428 zł
Zaliczka na podatek 457 zł
Całość - kwota brutto 5 360 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 360,00 523,14 80,40 0,00 428,08 3 805,00 457,00 3 871,78
Luty 5 360,00 523,14 80,40 0,00 428,08 3 805,00 457,00 3 871,78
Marzec 5 360,00 523,14 80,40 0,00 428,08 3 805,00 457,00 3 871,78
Kwiecień 5 360,00 523,14 80,40 0,00 428,08 3 805,00 457,00 3 871,78
Maj 5 360,00 523,14 80,40 0,00 428,08 3 805,00 457,00 3 871,78
Czerwiec 5 360,00 523,14 80,40 0,00 428,08 3 805,00 457,00 3 871,78
Lipiec 5 360,00 523,14 80,40 0,00 428,08 3 805,00 457,00 3 871,78
Sierpień 5 360,00 523,14 80,40 0,00 428,08 3 805,00 457,00 3 871,78
Wrzesień 5 360,00 523,14 80,40 0,00 428,08 3 805,00 457,00 3 871,78
Październik 5 360,00 523,14 80,40 0,00 428,08 3 805,00 457,00 3 871,78
Listopad 5 360,00 523,14 80,40 0,00 428,08 3 805,00 457,00 3 871,78
Grudzień 5 360,00 523,14 80,40 0,00 428,08 3 805,00 457,00 3 871,78
Rocznie 64 320,00 6 277,68 964,80 0,00 5 136,96 45 660,00 348,00 46 461,36
Wynagrodzenie pracownika 5 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 523 zł
Ubezpieczenie rentowe 348 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 131 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 368 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 360,00 523,14 348,40 0,00 136,68 6 368,22 zł
Luty 5 360,00 523,14 348,40 0,00 136,68 6 368,22 zł
Marzec 5 360,00 523,14 348,40 0,00 136,68 6 368,22 zł
Kwiecień 5 360,00 523,14 348,40 0,00 136,68 6 368,22 zł
Maj 5 360,00 523,14 348,40 0,00 136,68 6 368,22 zł
Czerwiec 5 360,00 523,14 348,40 0,00 136,68 6 368,22 zł
Lipiec 5 360,00 523,14 348,40 0,00 136,68 6 368,22 zł
Sierpień 5 360,00 523,14 348,40 0,00 136,68 6 368,22 zł
Wrzesień 5 360,00 523,14 348,40 0,00 136,68 6 368,22 zł
Październik 5 360,00 523,14 348,40 0,00 136,68 6 368,22 zł
Listopad 5 360,00 523,14 348,40 0,00 136,68 6 368,22 zł
Grudzień 5 360,00 523,14 348,40 0,00 136,68 6 368,22 zł
Rocznie 64 320,00 6 277,68 4 180,80 0,00 1 640,16 76 418,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 360 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 872 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 360 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 368 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5360 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 360 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 631 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 729 zł
Całość - kwota brutto 5 360 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 288,00 729,00 4 631,00
Luty 5 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 288,00 729,00 4 631,00
Marzec 5 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 288,00 729,00 4 631,00
Kwiecień 5 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 288,00 729,00 4 631,00
Maj 5 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 288,00 729,00 4 631,00
Czerwiec 5 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 288,00 729,00 4 631,00
Lipiec 5 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 288,00 729,00 4 631,00
Sierpień 5 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 288,00 729,00 4 631,00
Wrzesień 5 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 288,00 729,00 4 631,00
Październik 5 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 288,00 729,00 4 631,00
Listopad 5 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 288,00 729,00 4 631,00
Grudzień 5 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 288,00 729,00 4 631,00
Rocznie 64 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 456,00 8 748,00 55 572,00
Wynagrodzenie pracownika 5 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 360 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 360,00 zł
Luty 5 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 360,00 zł
Marzec 5 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 360,00 zł
Kwiecień 5 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 360,00 zł
Maj 5 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 360,00 zł
Czerwiec 5 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 360,00 zł
Lipiec 5 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 360,00 zł
Sierpień 5 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 360,00 zł
Wrzesień 5 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 360,00 zł
Październik 5 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 360,00 zł
Listopad 5 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 360,00 zł
Grudzień 5 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 360,00 zł
Rocznie 64 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 320,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 360 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 631 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 360 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 360 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5360 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 360 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 392 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 482 zł
Zaliczka na podatek 486 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 360 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 360,00 0,00 0,00 0,00 482,40 0,00 486,00 0,00 4 391,60
Luty 5 360,00 0,00 0,00 0,00 482,40 0,00 486,00 0,00 4 391,60
Marzec 5 360,00 0,00 0,00 0,00 482,40 0,00 1 098,00 0,00 3 779,60
Kwiecień 5 360,00 0,00 0,00 0,00 482,40 0,00 1 290,00 0,00 3 587,60
Maj 5 360,00 0,00 0,00 0,00 482,40 0,00 1 290,00 0,00 3 587,60
Czerwiec 5 360,00 0,00 0,00 0,00 482,40 0,00 1 290,00 0,00 3 587,60
Lipiec 5 360,00 176,27 72,24 0,00 482,40 15,08 1 206,00 0,00 3 408,01
Sierpień 5 360,00 176,27 72,24 0,00 482,40 15,08 1 206,00 0,00 3 408,01
Wrzesień 5 360,00 176,27 72,24 0,00 482,40 15,08 1 206,00 0,00 3 408,01
Październik 5 360,00 176,27 72,24 0,00 482,40 15,08 1 206,00 0,00 3 408,01
Listopad 5 360,00 176,27 72,24 0,00 482,40 15,08 1 206,00 0,00 3 408,01
Grudzień 5 360,00 176,27 72,24 0,00 482,40 15,08 1 206,00 0,00 3 408,01
Rocznie 64 320,00 1 057,62 433,44 0,00 5 788,80 0,00 13 176,00 0,00 43 773,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 360 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 392 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.