Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5370 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 370 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 991 zł
Ubezpieczenie emerytalne 524 zł
Ubezpieczenie rentowe 81 zł
Ubezpieczenie chorobowe 132 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 417 zł
Zaliczka na podatek 226 zł
Całość - kwota brutto 5 370 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 370,00 524,11 80,55 131,57 417,04 4 384,00 226,00 3 990,73
Luty 5 370,00 524,11 80,55 131,57 417,04 4 384,00 226,00 3 990,73
Marzec 5 370,00 524,11 80,55 131,57 417,04 4 384,00 226,00 3 990,73
Kwiecień 5 370,00 524,11 80,55 131,57 417,04 4 384,00 226,00 3 990,73
Maj 5 370,00 524,11 80,55 131,57 417,04 4 384,00 226,00 3 990,73
Czerwiec 5 370,00 524,11 80,55 131,57 417,04 4 384,00 226,00 3 990,73
Lipiec 5 370,00 524,11 80,55 131,57 417,04 4 384,00 226,00 3 990,73
Sierpień 5 370,00 524,11 80,55 131,57 417,04 4 384,00 226,00 3 990,73
Wrzesień 5 370,00 524,11 80,55 131,57 417,04 4 384,00 226,00 3 990,73
Październik 5 370,00 524,11 80,55 131,57 417,04 4 384,00 226,00 3 990,73
Listopad 5 370,00 524,11 80,55 131,57 417,04 4 384,00 226,00 3 990,73
Grudzień 5 370,00 524,11 80,55 131,57 417,04 4 384,00 226,00 3 990,73
Rocznie 64 440,00 6 289,32 966,60 1 578,84 2 712,96 52 608,00 0,00 47 888,76
Wynagrodzenie pracownika 5 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 524 zł
Ubezpieczenie rentowe 349 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 90 zł
Fundusz Pracy (FP) 132 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 470 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 370,00 524,11 349,05 89,68 136,94 6 469,78 zł
Luty 5 370,00 524,11 349,05 89,68 136,94 6 469,78 zł
Marzec 5 370,00 524,11 349,05 89,68 136,94 6 469,78 zł
Kwiecień 5 370,00 524,11 349,05 89,68 136,94 6 469,78 zł
Maj 5 370,00 524,11 349,05 89,68 136,94 6 469,78 zł
Czerwiec 5 370,00 524,11 349,05 89,68 136,94 6 469,78 zł
Lipiec 5 370,00 524,11 349,05 89,68 136,94 6 469,78 zł
Sierpień 5 370,00 524,11 349,05 89,68 136,94 6 469,78 zł
Wrzesień 5 370,00 524,11 349,05 89,68 136,94 6 469,78 zł
Październik 5 370,00 524,11 349,05 89,68 136,94 6 469,78 zł
Listopad 5 370,00 524,11 349,05 89,68 136,94 6 469,78 zł
Grudzień 5 370,00 524,11 349,05 89,68 136,94 6 469,78 zł
Rocznie 64 440,00 6 289,32 4 188,60 1 076,16 1 643,28 77 637,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 370 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 991 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 370 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 470 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5370 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 370 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 879 zł
Ubezpieczenie emerytalne 524 zł
Ubezpieczenie rentowe 81 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 429 zł
Zaliczka na podatek 457 zł
Całość - kwota brutto 5 370 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 370,00 524,11 80,55 0,00 428,88 3 812,00 457,00 3 879,02
Luty 5 370,00 524,11 80,55 0,00 428,88 3 812,00 457,00 3 879,02
Marzec 5 370,00 524,11 80,55 0,00 428,88 3 812,00 457,00 3 879,02
Kwiecień 5 370,00 524,11 80,55 0,00 428,88 3 812,00 457,00 3 879,02
Maj 5 370,00 524,11 80,55 0,00 428,88 3 812,00 457,00 3 879,02
Czerwiec 5 370,00 524,11 80,55 0,00 428,88 3 812,00 457,00 3 879,02
Lipiec 5 370,00 524,11 80,55 0,00 428,88 3 812,00 457,00 3 879,02
Sierpień 5 370,00 524,11 80,55 0,00 428,88 3 812,00 457,00 3 879,02
Wrzesień 5 370,00 524,11 80,55 0,00 428,88 3 812,00 457,00 3 879,02
Październik 5 370,00 524,11 80,55 0,00 428,88 3 812,00 457,00 3 879,02
Listopad 5 370,00 524,11 80,55 0,00 428,88 3 812,00 457,00 3 879,02
Grudzień 5 370,00 524,11 80,55 0,00 428,88 3 812,00 457,00 3 879,02
Rocznie 64 440,00 6 289,32 966,60 0,00 5 146,56 45 744,00 348,00 46 548,24
Wynagrodzenie pracownika 5 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 524 zł
Ubezpieczenie rentowe 349 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 132 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 380 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 370,00 524,11 349,05 0,00 136,94 6 380,10 zł
Luty 5 370,00 524,11 349,05 0,00 136,94 6 380,10 zł
Marzec 5 370,00 524,11 349,05 0,00 136,94 6 380,10 zł
Kwiecień 5 370,00 524,11 349,05 0,00 136,94 6 380,10 zł
Maj 5 370,00 524,11 349,05 0,00 136,94 6 380,10 zł
Czerwiec 5 370,00 524,11 349,05 0,00 136,94 6 380,10 zł
Lipiec 5 370,00 524,11 349,05 0,00 136,94 6 380,10 zł
Sierpień 5 370,00 524,11 349,05 0,00 136,94 6 380,10 zł
Wrzesień 5 370,00 524,11 349,05 0,00 136,94 6 380,10 zł
Październik 5 370,00 524,11 349,05 0,00 136,94 6 380,10 zł
Listopad 5 370,00 524,11 349,05 0,00 136,94 6 380,10 zł
Grudzień 5 370,00 524,11 349,05 0,00 136,94 6 380,10 zł
Rocznie 64 440,00 6 289,32 4 188,60 0,00 1 643,28 76 561,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 370 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 879 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 370 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 380 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5370 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 370 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 730 zł
Całość - kwota brutto 5 370 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 296,00 730,00 4 640,00
Luty 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 296,00 730,00 4 640,00
Marzec 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 296,00 730,00 4 640,00
Kwiecień 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 296,00 730,00 4 640,00
Maj 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 296,00 730,00 4 640,00
Czerwiec 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 296,00 730,00 4 640,00
Lipiec 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 296,00 730,00 4 640,00
Sierpień 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 296,00 730,00 4 640,00
Wrzesień 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 296,00 730,00 4 640,00
Październik 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 296,00 730,00 4 640,00
Listopad 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 296,00 730,00 4 640,00
Grudzień 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 296,00 730,00 4 640,00
Rocznie 64 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 552,00 8 760,00 55 680,00
Wynagrodzenie pracownika 5 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 370 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 zł
Luty 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 zł
Marzec 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 zł
Kwiecień 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 zł
Maj 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 zł
Czerwiec 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 zł
Lipiec 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 zł
Sierpień 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 zł
Wrzesień 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 zł
Październik 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 zł
Listopad 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 zł
Grudzień 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 zł
Rocznie 64 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 370 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 640 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 370 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 370 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5370 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 370 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 399 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 483 zł
Zaliczka na podatek 488 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 370 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 370,00 0,00 0,00 0,00 483,30 0,00 488,00 0,00 4 398,70
Luty 5 370,00 0,00 0,00 0,00 483,30 0,00 488,00 0,00 4 398,70
Marzec 5 370,00 0,00 0,00 0,00 483,30 0,00 1 104,00 0,00 3 782,70
Kwiecień 5 370,00 0,00 0,00 0,00 483,30 0,00 1 293,00 0,00 3 593,70
Maj 5 370,00 0,00 0,00 0,00 483,30 0,00 1 293,00 0,00 3 593,70
Czerwiec 5 370,00 0,00 0,00 0,00 483,30 0,00 1 293,00 0,00 3 593,70
Lipiec 5 370,00 176,27 72,24 0,00 483,30 15,08 1 209,00 0,00 3 414,11
Sierpień 5 370,00 176,27 72,24 0,00 483,30 15,08 1 209,00 0,00 3 414,11
Wrzesień 5 370,00 176,27 72,24 0,00 483,30 15,08 1 209,00 0,00 3 414,11
Październik 5 370,00 176,27 72,24 0,00 483,30 15,08 1 209,00 0,00 3 414,11
Listopad 5 370,00 176,27 72,24 0,00 483,30 15,08 1 209,00 0,00 3 414,11
Grudzień 5 370,00 176,27 72,24 0,00 483,30 15,08 1 209,00 0,00 3 414,11
Rocznie 64 440,00 1 057,62 433,44 0,00 5 799,60 0,00 13 213,00 0,00 43 845,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 370 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 399 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.