Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5380 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 380 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 732 zł
Ubezpieczenie rentowe 113 zł
Ubezpieczenie chorobowe 184 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 583 zł
Zaliczka na podatek 513 zł
Całość - kwota brutto 7 505 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 505,00 732,49 112,58 183,87 582,85 6 226,00 513,00 5 380,21
Luty 7 505,00 732,49 112,58 183,87 582,85 6 226,00 513,00 5 380,21
Marzec 7 505,00 732,49 112,58 183,87 582,85 6 226,00 513,00 5 380,21
Kwiecień 7 505,00 732,49 112,58 183,87 582,85 6 226,00 513,00 5 380,21
Maj 7 505,00 732,49 112,58 183,87 582,85 6 226,00 513,00 5 380,21
Czerwiec 7 505,00 732,49 112,58 183,87 582,85 6 226,00 513,00 5 380,21
Lipiec 7 505,00 732,49 112,58 183,87 582,85 6 226,00 513,00 5 380,21
Sierpień 7 505,00 732,49 112,58 183,87 582,85 6 226,00 513,00 5 380,21
Wrzesień 7 505,00 732,49 112,58 183,87 582,85 6 226,00 513,00 5 380,21
Październik 7 505,00 732,49 112,58 183,87 582,85 6 226,00 513,00 5 380,21
Listopad 7 505,00 732,49 112,58 183,87 582,85 6 226,00 513,00 5 380,21
Grudzień 7 505,00 732,49 112,58 183,87 582,85 6 226,00 513,00 5 380,21
Rocznie 90 060,00 8 789,88 1 350,96 2 206,44 6 994,20 74 712,00 6 156,00 64 562,52
Wynagrodzenie pracownika 7 505 zł
Ubezpieczenie emerytalne 732 zł
Ubezpieczenie rentowe 488 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 125 zł
Fundusz Pracy (FP) 184 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 042 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 505,00 732,49 487,83 125,33 191,38 9 042,03 zł
Luty 7 505,00 732,49 487,83 125,33 191,38 9 042,03 zł
Marzec 7 505,00 732,49 487,83 125,33 191,38 9 042,03 zł
Kwiecień 7 505,00 732,49 487,83 125,33 191,38 9 042,03 zł
Maj 7 505,00 732,49 487,83 125,33 191,38 9 042,03 zł
Czerwiec 7 505,00 732,49 487,83 125,33 191,38 9 042,03 zł
Lipiec 7 505,00 732,49 487,83 125,33 191,38 9 042,03 zł
Sierpień 7 505,00 732,49 487,83 125,33 191,38 9 042,03 zł
Wrzesień 7 505,00 732,49 487,83 125,33 191,38 9 042,03 zł
Październik 7 505,00 732,49 487,83 125,33 191,38 9 042,03 zł
Listopad 7 505,00 732,49 487,83 125,33 191,38 9 042,03 zł
Grudzień 7 505,00 732,49 487,83 125,33 191,38 9 042,03 zł
Rocznie 90 060,00 8 789,88 5 853,96 1 503,96 2 296,56 108 504,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 505 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 380 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 380 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 042 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5380 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 380 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 695 zł
Ubezpieczenie rentowe 107 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 569 zł
Zaliczka na podatek 370 zł
Całość - kwota brutto 7 120 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 120,00 694,91 106,80 0,00 568,65 5 055,00 370,00 5 379,64
Luty 7 120,00 694,91 106,80 0,00 568,65 5 055,00 370,00 5 379,64
Marzec 7 120,00 694,91 106,80 0,00 568,65 5 055,00 370,00 5 379,64
Kwiecień 7 120,00 694,91 106,80 0,00 568,65 5 055,00 370,00 5 379,64
Maj 7 120,00 694,91 106,80 0,00 568,65 5 055,00 370,00 5 379,64
Czerwiec 7 120,00 694,91 106,80 0,00 568,65 5 055,00 370,00 5 379,64
Lipiec 7 120,00 694,91 106,80 0,00 568,65 5 055,00 370,00 5 379,64
Sierpień 7 120,00 694,91 106,80 0,00 568,65 5 055,00 370,00 5 379,64
Wrzesień 7 120,00 694,91 106,80 0,00 568,65 5 055,00 370,00 5 379,64
Październik 7 120,00 694,91 106,80 0,00 568,65 5 055,00 370,00 5 379,64
Listopad 7 120,00 694,91 106,80 0,00 568,65 5 055,00 370,00 5 379,64
Grudzień 7 120,00 694,91 106,80 0,00 568,65 5 055,00 370,00 5 379,64
Rocznie 85 440,00 8 338,92 1 281,60 0,00 6 823,80 60 660,00 4 440,00 64 555,68
Wynagrodzenie pracownika 7 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 695 zł
Ubezpieczenie rentowe 463 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 174 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 459 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 120,00 694,91 462,80 0,00 181,56 8 459,27 zł
Luty 7 120,00 694,91 462,80 0,00 181,56 8 459,27 zł
Marzec 7 120,00 694,91 462,80 0,00 181,56 8 459,27 zł
Kwiecień 7 120,00 694,91 462,80 0,00 181,56 8 459,27 zł
Maj 7 120,00 694,91 462,80 0,00 181,56 8 459,27 zł
Czerwiec 7 120,00 694,91 462,80 0,00 181,56 8 459,27 zł
Lipiec 7 120,00 694,91 462,80 0,00 181,56 8 459,27 zł
Sierpień 7 120,00 694,91 462,80 0,00 181,56 8 459,27 zł
Wrzesień 7 120,00 694,91 462,80 0,00 181,56 8 459,27 zł
Październik 7 120,00 694,91 462,80 0,00 181,56 8 459,27 zł
Listopad 7 120,00 694,91 462,80 0,00 181,56 8 459,27 zł
Grudzień 7 120,00 694,91 462,80 0,00 181,56 8 459,27 zł
Rocznie 85 440,00 8 338,92 5 553,60 0,00 2 178,72 101 511,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 120 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 380 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 380 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 459 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5380 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 380 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 847 zł
Całość - kwota brutto 6 227 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 982,00 847,00 5 380,00
Luty 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 982,00 847,00 5 380,00
Marzec 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 982,00 847,00 5 380,00
Kwiecień 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 982,00 847,00 5 380,00
Maj 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 982,00 847,00 5 380,00
Czerwiec 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 982,00 847,00 5 380,00
Lipiec 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 982,00 847,00 5 380,00
Sierpień 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 982,00 847,00 5 380,00
Wrzesień 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 982,00 847,00 5 380,00
Październik 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 982,00 847,00 5 380,00
Listopad 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 982,00 847,00 5 380,00
Grudzień 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 982,00 847,00 5 380,00
Rocznie 74 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 784,00 10 164,00 64 560,00
Wynagrodzenie pracownika 6 227 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 227 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 227,00 zł
Luty 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 227,00 zł
Marzec 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 227,00 zł
Kwiecień 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 227,00 zł
Maj 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 227,00 zł
Czerwiec 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 227,00 zł
Lipiec 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 227,00 zł
Sierpień 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 227,00 zł
Wrzesień 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 227,00 zł
Październik 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 227,00 zł
Listopad 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 227,00 zł
Grudzień 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 227,00 zł
Rocznie 74 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 724,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 227 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 380 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 380 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 227 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5380 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 380 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 731 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 493 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 493,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 731,00 0,00 5 380,19
Luty 6 493,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 731,00 0,00 5 380,19
Marzec 6 493,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 731,00 0,00 5 380,19
Kwiecień 6 493,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 731,00 0,00 5 380,19
Maj 6 493,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 731,00 0,00 5 380,19
Czerwiec 6 493,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 731,00 0,00 5 380,19
Lipiec 6 493,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 690,00 0,00 5 175,99
Sierpień 6 493,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 690,00 0,00 5 175,99
Wrzesień 6 493,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 690,00 0,00 5 175,99
Październik 6 493,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 690,00 0,00 5 175,99
Listopad 6 493,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 690,00 0,00 5 175,99
Grudzień 6 493,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 690,00 0,00 5 175,99
Rocznie 77 916,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 8 526,00 0,00 63 337,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 493 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 380 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ