Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5380 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 380 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 442 zł
Ubezpieczenie emerytalne 732 zł
Ubezpieczenie rentowe 113 zł
Ubezpieczenie chorobowe 184 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 582 zł
Zaliczka na podatek 447 zł
Całość - kwota brutto 7 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 500,00 732,00 112,50 183,75 582,46 6 222,00 447,00 5 442,29
Luty 7 500,00 732,00 112,50 183,75 582,46 6 222,00 447,00 5 442,29
Marzec 7 500,00 732,00 112,50 183,75 582,46 6 222,00 447,00 5 442,29
Kwiecień 7 500,00 732,00 112,50 183,75 582,46 6 222,00 447,00 5 442,29
Maj 7 500,00 732,00 112,50 183,75 582,46 6 222,00 447,00 5 442,29
Czerwiec 7 500,00 732,00 112,50 183,75 582,46 6 222,00 447,00 5 442,29
Lipiec 7 500,00 732,00 112,50 183,75 582,46 6 222,00 447,00 5 442,29
Sierpień 7 500,00 732,00 112,50 183,75 582,46 6 222,00 447,00 5 442,29
Wrzesień 7 500,00 732,00 112,50 183,75 582,46 6 222,00 447,00 5 442,29
Październik 7 500,00 732,00 112,50 183,75 582,46 6 222,00 447,00 5 442,29
Listopad 7 500,00 732,00 112,50 183,75 582,46 6 222,00 447,00 5 442,29
Grudzień 7 500,00 732,00 112,50 183,75 582,46 6 222,00 447,00 5 442,29
Rocznie 90 000,00 8 784,00 1 350,00 2 205,00 5 359,68 74 664,00 0,00 65 307,48
Wynagrodzenie pracownika 7 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 732 zł
Ubezpieczenie rentowe 488 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 125 zł
Fundusz Pracy (FP) 184 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 036 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 500,00 732,00 487,50 125,25 191,25 9 036,00 zł
Luty 7 500,00 732,00 487,50 125,25 191,25 9 036,00 zł
Marzec 7 500,00 732,00 487,50 125,25 191,25 9 036,00 zł
Kwiecień 7 500,00 732,00 487,50 125,25 191,25 9 036,00 zł
Maj 7 500,00 732,00 487,50 125,25 191,25 9 036,00 zł
Czerwiec 7 500,00 732,00 487,50 125,25 191,25 9 036,00 zł
Lipiec 7 500,00 732,00 487,50 125,25 191,25 9 036,00 zł
Sierpień 7 500,00 732,00 487,50 125,25 191,25 9 036,00 zł
Wrzesień 7 500,00 732,00 487,50 125,25 191,25 9 036,00 zł
Październik 7 500,00 732,00 487,50 125,25 191,25 9 036,00 zł
Listopad 7 500,00 732,00 487,50 125,25 191,25 9 036,00 zł
Grudzień 7 500,00 732,00 487,50 125,25 191,25 9 036,00 zł
Rocznie 90 000,00 8 784,00 5 850,00 1 503,00 2 295,00 108 432,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 442 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 442 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 036 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5380 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 380 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 146 zł
Ubezpieczenie emerytalne 695 zł
Ubezpieczenie rentowe 107 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 569 zł
Zaliczka na podatek 607 zł
Całość - kwota brutto 7 124 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 124,00 695,30 106,86 0,00 568,97 5 057,00 607,00 5 146,03
Luty 7 124,00 695,30 106,86 0,00 568,97 5 057,00 607,00 5 146,03
Marzec 7 124,00 695,30 106,86 0,00 568,97 5 057,00 607,00 5 146,03
Kwiecień 7 124,00 695,30 106,86 0,00 568,97 5 057,00 607,00 5 146,03
Maj 7 124,00 695,30 106,86 0,00 568,97 5 057,00 607,00 5 146,03
Czerwiec 7 124,00 695,30 106,86 0,00 568,97 5 057,00 607,00 5 146,03
Lipiec 7 124,00 695,30 106,86 0,00 568,97 5 057,00 607,00 5 146,03
Sierpień 7 124,00 695,30 106,86 0,00 568,97 5 057,00 607,00 5 146,03
Wrzesień 7 124,00 695,30 106,86 0,00 568,97 5 057,00 607,00 5 146,03
Październik 7 124,00 695,30 106,86 0,00 568,97 5 057,00 607,00 5 146,03
Listopad 7 124,00 695,30 106,86 0,00 568,97 5 057,00 607,00 5 146,03
Grudzień 7 124,00 695,30 106,86 0,00 568,97 5 057,00 607,00 5 146,03
Rocznie 85 488,00 8 343,60 1 282,32 0,00 6 827,64 60 684,00 456,00 61 752,36
Wynagrodzenie pracownika 7 124 zł
Ubezpieczenie emerytalne 695 zł
Ubezpieczenie rentowe 463 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 175 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 464 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 124,00 695,30 463,06 0,00 181,66 8 464,02 zł
Luty 7 124,00 695,30 463,06 0,00 181,66 8 464,02 zł
Marzec 7 124,00 695,30 463,06 0,00 181,66 8 464,02 zł
Kwiecień 7 124,00 695,30 463,06 0,00 181,66 8 464,02 zł
Maj 7 124,00 695,30 463,06 0,00 181,66 8 464,02 zł
Czerwiec 7 124,00 695,30 463,06 0,00 181,66 8 464,02 zł
Lipiec 7 124,00 695,30 463,06 0,00 181,66 8 464,02 zł
Sierpień 7 124,00 695,30 463,06 0,00 181,66 8 464,02 zł
Wrzesień 7 124,00 695,30 463,06 0,00 181,66 8 464,02 zł
Październik 7 124,00 695,30 463,06 0,00 181,66 8 464,02 zł
Listopad 7 124,00 695,30 463,06 0,00 181,66 8 464,02 zł
Grudzień 7 124,00 695,30 463,06 0,00 181,66 8 464,02 zł
Rocznie 85 488,00 8 343,60 5 556,72 0,00 2 179,92 101 568,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 124 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 146 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 146 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 464 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5380 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 380 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 847 zł
Całość - kwota brutto 6 227 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 982,00 847,00 5 380,00
Luty 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 982,00 847,00 5 380,00
Marzec 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 982,00 847,00 5 380,00
Kwiecień 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 982,00 847,00 5 380,00
Maj 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 982,00 847,00 5 380,00
Czerwiec 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 982,00 847,00 5 380,00
Lipiec 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 982,00 847,00 5 380,00
Sierpień 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 982,00 847,00 5 380,00
Wrzesień 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 982,00 847,00 5 380,00
Październik 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 982,00 847,00 5 380,00
Listopad 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 982,00 847,00 5 380,00
Grudzień 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 982,00 847,00 5 380,00
Rocznie 74 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 784,00 10 164,00 64 560,00
Wynagrodzenie pracownika 6 227 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 227 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 227,00 zł
Luty 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 227,00 zł
Marzec 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 227,00 zł
Kwiecień 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 227,00 zł
Maj 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 227,00 zł
Czerwiec 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 227,00 zł
Lipiec 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 227,00 zł
Sierpień 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 227,00 zł
Wrzesień 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 227,00 zł
Październik 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 227,00 zł
Listopad 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 227,00 zł
Grudzień 6 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 227,00 zł
Rocznie 74 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 724,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 227 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 380 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 380 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 227 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5380 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 380 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 284 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 584 zł
Zaliczka na podatek 626 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 494 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 494,00 0,00 0,00 0,00 584,46 0,00 626,00 0,00 5 283,54
Luty 6 494,00 0,00 0,00 0,00 584,46 0,00 680,00 0,00 5 229,54
Marzec 6 494,00 0,00 0,00 0,00 584,46 0,00 1 553,00 0,00 4 356,54
Kwiecień 6 494,00 0,00 0,00 0,00 584,46 0,00 1 553,00 0,00 4 356,54
Maj 6 494,00 0,00 0,00 0,00 584,46 0,00 1 553,00 0,00 4 356,54
Czerwiec 6 494,00 0,00 0,00 0,00 584,46 0,00 1 553,00 0,00 4 356,54
Lipiec 6 494,00 176,27 72,24 0,00 584,46 15,08 1 468,00 0,00 4 177,95
Sierpień 6 494,00 176,27 72,24 0,00 584,46 15,08 1 468,00 0,00 4 177,95
Wrzesień 6 494,00 176,27 72,24 0,00 584,46 15,08 1 468,00 0,00 4 177,95
Październik 6 494,00 176,27 72,24 0,00 584,46 15,08 1 468,00 0,00 4 177,95
Listopad 6 494,00 176,27 72,24 0,00 584,46 15,08 1 468,00 0,00 4 177,95
Grudzień 6 494,00 176,27 72,24 0,00 584,46 15,08 1 468,00 0,00 4 177,95
Rocznie 77 928,00 1 057,62 433,44 0,00 7 013,52 0,00 16 326,00 0,00 53 006,94

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 494 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 284 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.