Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5420 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 420 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 481 zł
Ubezpieczenie emerytalne 738 zł
Ubezpieczenie rentowe 113 zł
Ubezpieczenie chorobowe 185 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 587 zł
Zaliczka na podatek 453 zł
Całość - kwota brutto 7 557 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 557,00 737,56 113,36 185,15 586,88 6 271,00 453,00 5 481,05
Luty 7 557,00 737,56 113,36 185,15 586,88 6 271,00 453,00 5 481,05
Marzec 7 557,00 737,56 113,36 185,15 586,88 6 271,00 453,00 5 481,05
Kwiecień 7 557,00 737,56 113,36 185,15 586,88 6 271,00 453,00 5 481,05
Maj 7 557,00 737,56 113,36 185,15 586,88 6 271,00 453,00 5 481,05
Czerwiec 7 557,00 737,56 113,36 185,15 586,88 6 271,00 453,00 5 481,05
Lipiec 7 557,00 737,56 113,36 185,15 586,88 6 271,00 453,00 5 481,05
Sierpień 7 557,00 737,56 113,36 185,15 586,88 6 271,00 453,00 5 481,05
Wrzesień 7 557,00 737,56 113,36 185,15 586,88 6 271,00 453,00 5 481,05
Październik 7 557,00 737,56 113,36 185,15 586,88 6 271,00 453,00 5 481,05
Listopad 7 557,00 737,56 113,36 185,15 586,88 6 271,00 453,00 5 481,05
Grudzień 7 557,00 737,56 113,36 185,15 586,88 6 271,00 453,00 5 481,05
Rocznie 90 684,00 8 850,72 1 360,32 2 221,80 5 430,24 75 252,00 0,00 65 772,60
Wynagrodzenie pracownika 7 557 zł
Ubezpieczenie emerytalne 738 zł
Ubezpieczenie rentowe 491 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 126 zł
Fundusz Pracy (FP) 185 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 105 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 557,00 737,56 491,21 126,20 192,71 9 104,68 zł
Luty 7 557,00 737,56 491,21 126,20 192,71 9 104,68 zł
Marzec 7 557,00 737,56 491,21 126,20 192,71 9 104,68 zł
Kwiecień 7 557,00 737,56 491,21 126,20 192,71 9 104,68 zł
Maj 7 557,00 737,56 491,21 126,20 192,71 9 104,68 zł
Czerwiec 7 557,00 737,56 491,21 126,20 192,71 9 104,68 zł
Lipiec 7 557,00 737,56 491,21 126,20 192,71 9 104,68 zł
Sierpień 7 557,00 737,56 491,21 126,20 192,71 9 104,68 zł
Wrzesień 7 557,00 737,56 491,21 126,20 192,71 9 104,68 zł
Październik 7 557,00 737,56 491,21 126,20 192,71 9 104,68 zł
Listopad 7 557,00 737,56 491,21 126,20 192,71 9 104,68 zł
Grudzień 7 557,00 737,56 491,21 126,20 192,71 9 104,68 zł
Rocznie 90 684,00 8 850,72 5 894,52 1 514,40 2 312,52 109 256,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 557 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 481 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 481 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 105 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5420 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 420 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 184 zł
Ubezpieczenie emerytalne 700 zł
Ubezpieczenie rentowe 108 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 573 zł
Zaliczka na podatek 611 zł
Całość - kwota brutto 7 177 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 177,00 700,48 107,66 0,00 573,20 5 095,00 611,00 5 184,26
Luty 7 177,00 700,48 107,66 0,00 573,20 5 095,00 611,00 5 184,26
Marzec 7 177,00 700,48 107,66 0,00 573,20 5 095,00 611,00 5 184,26
Kwiecień 7 177,00 700,48 107,66 0,00 573,20 5 095,00 611,00 5 184,26
Maj 7 177,00 700,48 107,66 0,00 573,20 5 095,00 611,00 5 184,26
Czerwiec 7 177,00 700,48 107,66 0,00 573,20 5 095,00 611,00 5 184,26
Lipiec 7 177,00 700,48 107,66 0,00 573,20 5 095,00 611,00 5 184,26
Sierpień 7 177,00 700,48 107,66 0,00 573,20 5 095,00 611,00 5 184,26
Wrzesień 7 177,00 700,48 107,66 0,00 573,20 5 095,00 611,00 5 184,26
Październik 7 177,00 700,48 107,66 0,00 573,20 5 095,00 611,00 5 184,26
Listopad 7 177,00 700,48 107,66 0,00 573,20 5 095,00 611,00 5 184,26
Grudzień 7 177,00 700,48 107,66 0,00 573,20 5 095,00 611,00 5 184,26
Rocznie 86 124,00 8 405,76 1 291,92 0,00 6 878,40 61 140,00 456,00 62 211,12
Wynagrodzenie pracownika 7 177 zł
Ubezpieczenie emerytalne 700 zł
Ubezpieczenie rentowe 467 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 176 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 527 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 177,00 700,48 466,51 0,00 183,02 8 527,01 zł
Luty 7 177,00 700,48 466,51 0,00 183,02 8 527,01 zł
Marzec 7 177,00 700,48 466,51 0,00 183,02 8 527,01 zł
Kwiecień 7 177,00 700,48 466,51 0,00 183,02 8 527,01 zł
Maj 7 177,00 700,48 466,51 0,00 183,02 8 527,01 zł
Czerwiec 7 177,00 700,48 466,51 0,00 183,02 8 527,01 zł
Lipiec 7 177,00 700,48 466,51 0,00 183,02 8 527,01 zł
Sierpień 7 177,00 700,48 466,51 0,00 183,02 8 527,01 zł
Wrzesień 7 177,00 700,48 466,51 0,00 183,02 8 527,01 zł
Październik 7 177,00 700,48 466,51 0,00 183,02 8 527,01 zł
Listopad 7 177,00 700,48 466,51 0,00 183,02 8 527,01 zł
Grudzień 7 177,00 700,48 466,51 0,00 183,02 8 527,01 zł
Rocznie 86 124,00 8 405,76 5 598,12 0,00 2 196,24 102 324,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 177 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 184 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 184 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 527 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5420 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 420 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 853 zł
Całość - kwota brutto 6 273 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 018,00 853,00 5 420,00
Luty 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 018,00 853,00 5 420,00
Marzec 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 018,00 853,00 5 420,00
Kwiecień 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 018,00 853,00 5 420,00
Maj 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 018,00 853,00 5 420,00
Czerwiec 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 018,00 853,00 5 420,00
Lipiec 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 018,00 853,00 5 420,00
Sierpień 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 018,00 853,00 5 420,00
Wrzesień 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 018,00 853,00 5 420,00
Październik 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 018,00 853,00 5 420,00
Listopad 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 018,00 853,00 5 420,00
Grudzień 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 018,00 853,00 5 420,00
Rocznie 75 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 216,00 10 236,00 65 040,00
Wynagrodzenie pracownika 6 273 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 273 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 273,00 zł
Luty 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 273,00 zł
Marzec 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 273,00 zł
Kwiecień 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 273,00 zł
Maj 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 273,00 zł
Czerwiec 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 273,00 zł
Lipiec 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 273,00 zł
Sierpień 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 273,00 zł
Wrzesień 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 273,00 zł
Październik 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 273,00 zł
Listopad 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 273,00 zł
Grudzień 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 273,00 zł
Rocznie 75 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 276,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 273 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 420 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 420 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 273 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5420 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 420 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 322 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 589 zł
Zaliczka na podatek 631 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 542 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 542,00 0,00 0,00 0,00 588,78 0,00 631,00 0,00 5 322,22
Luty 6 542,00 0,00 0,00 0,00 588,78 0,00 694,00 0,00 5 259,22
Marzec 6 542,00 0,00 0,00 0,00 588,78 0,00 1 562,00 0,00 4 391,22
Kwiecień 6 542,00 0,00 0,00 0,00 588,78 0,00 1 562,00 0,00 4 391,22
Maj 6 542,00 0,00 0,00 0,00 588,78 0,00 1 562,00 0,00 4 391,22
Czerwiec 6 542,00 0,00 0,00 0,00 588,78 0,00 1 562,00 0,00 4 391,22
Lipiec 6 542,00 176,27 72,24 0,00 588,78 15,08 1 478,00 0,00 4 211,63
Sierpień 6 542,00 176,27 72,24 0,00 588,78 15,08 1 478,00 0,00 4 211,63
Wrzesień 6 542,00 176,27 72,24 0,00 588,78 15,08 1 478,00 0,00 4 211,63
Październik 6 542,00 176,27 72,24 0,00 588,78 15,08 1 478,00 0,00 4 211,63
Listopad 6 542,00 176,27 72,24 0,00 588,78 15,08 1 478,00 0,00 4 211,63
Grudzień 6 542,00 176,27 72,24 0,00 588,78 15,08 1 478,00 0,00 4 211,63
Rocznie 78 504,00 1 057,62 433,44 0,00 7 065,36 0,00 16 441,00 0,00 53 416,10

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 542 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 322 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.