Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5420 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 420 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 738 zł
Ubezpieczenie rentowe 113 zł
Ubezpieczenie chorobowe 185 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 587 zł
Zaliczka na podatek 54 zł
Całość - kwota brutto 7 557 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 557,00 737,56 113,36 185,15 586,88 6 271,00 54,00 5 880,05
Luty 7 557,00 737,56 113,36 185,15 586,88 6 271,00 54,00 5 880,05
Marzec 7 557,00 737,56 113,36 185,15 586,88 6 271,00 54,00 5 880,05
Kwiecień 7 557,00 737,56 113,36 185,15 586,88 6 271,00 54,00 5 880,05
Maj 7 557,00 737,56 113,36 185,15 586,88 6 271,00 54,00 5 880,05
Czerwiec 7 557,00 737,56 113,36 185,15 586,88 6 271,00 54,00 5 880,05
Lipiec 7 557,00 737,56 113,36 185,15 586,88 6 271,00 54,00 5 880,05
Sierpień 7 557,00 737,56 113,36 185,15 586,88 6 271,00 54,00 5 880,05
Wrzesień 7 557,00 737,56 113,36 185,15 586,88 6 271,00 54,00 5 880,05
Październik 7 557,00 737,56 113,36 185,15 586,88 6 271,00 54,00 5 880,05
Listopad 7 557,00 737,56 113,36 185,15 586,88 6 271,00 54,00 5 880,05
Grudzień 7 557,00 737,56 113,36 185,15 586,88 6 271,00 54,00 5 880,05
Rocznie 90 684,00 8 850,72 1 360,32 2 221,80 7 042,56 75 252,00 648,00 70 560,60
Wynagrodzenie pracownika 7 557 zł
Ubezpieczenie emerytalne 738 zł
Ubezpieczenie rentowe 491 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 126 zł
Fundusz Pracy (FP) 185 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 105 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 557,00 737,56 491,21 126,20 192,71 9 104,68 zł
Luty 7 557,00 737,56 491,21 126,20 192,71 9 104,68 zł
Marzec 7 557,00 737,56 491,21 126,20 192,71 9 104,68 zł
Kwiecień 7 557,00 737,56 491,21 126,20 192,71 9 104,68 zł
Maj 7 557,00 737,56 491,21 126,20 192,71 9 104,68 zł
Czerwiec 7 557,00 737,56 491,21 126,20 192,71 9 104,68 zł
Lipiec 7 557,00 737,56 491,21 126,20 192,71 9 104,68 zł
Sierpień 7 557,00 737,56 491,21 126,20 192,71 9 104,68 zł
Wrzesień 7 557,00 737,56 491,21 126,20 192,71 9 104,68 zł
Październik 7 557,00 737,56 491,21 126,20 192,71 9 104,68 zł
Listopad 7 557,00 737,56 491,21 126,20 192,71 9 104,68 zł
Grudzień 7 557,00 737,56 491,21 126,20 192,71 9 104,68 zł
Rocznie 90 684,00 8 850,72 5 894,52 1 514,40 2 312,52 109 256,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 557 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 880 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 880 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 105 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5420 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 420 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 700 zł
Ubezpieczenie rentowe 108 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 573 zł
Zaliczka na podatek 372 zł
Całość - kwota brutto 7 173 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 173,00 700,08 107,60 0,00 572,88 5 092,00 372,00 5 420,44
Luty 7 173,00 700,08 107,60 0,00 572,88 5 092,00 372,00 5 420,44
Marzec 7 173,00 700,08 107,60 0,00 572,88 5 092,00 372,00 5 420,44
Kwiecień 7 173,00 700,08 107,60 0,00 572,88 5 092,00 372,00 5 420,44
Maj 7 173,00 700,08 107,60 0,00 572,88 5 092,00 372,00 5 420,44
Czerwiec 7 173,00 700,08 107,60 0,00 572,88 5 092,00 372,00 5 420,44
Lipiec 7 173,00 700,08 107,60 0,00 572,88 5 092,00 372,00 5 420,44
Sierpień 7 173,00 700,08 107,60 0,00 572,88 5 092,00 372,00 5 420,44
Wrzesień 7 173,00 700,08 107,60 0,00 572,88 5 092,00 372,00 5 420,44
Październik 7 173,00 700,08 107,60 0,00 572,88 5 092,00 372,00 5 420,44
Listopad 7 173,00 700,08 107,60 0,00 572,88 5 092,00 372,00 5 420,44
Grudzień 7 173,00 700,08 107,60 0,00 572,88 5 092,00 372,00 5 420,44
Rocznie 86 076,00 8 400,96 1 291,20 0,00 6 874,56 61 104,00 4 464,00 65 045,28
Wynagrodzenie pracownika 7 173 zł
Ubezpieczenie emerytalne 700 zł
Ubezpieczenie rentowe 466 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 176 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 522 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 173,00 700,08 466,25 0,00 182,91 8 522,24 zł
Luty 7 173,00 700,08 466,25 0,00 182,91 8 522,24 zł
Marzec 7 173,00 700,08 466,25 0,00 182,91 8 522,24 zł
Kwiecień 7 173,00 700,08 466,25 0,00 182,91 8 522,24 zł
Maj 7 173,00 700,08 466,25 0,00 182,91 8 522,24 zł
Czerwiec 7 173,00 700,08 466,25 0,00 182,91 8 522,24 zł
Lipiec 7 173,00 700,08 466,25 0,00 182,91 8 522,24 zł
Sierpień 7 173,00 700,08 466,25 0,00 182,91 8 522,24 zł
Wrzesień 7 173,00 700,08 466,25 0,00 182,91 8 522,24 zł
Październik 7 173,00 700,08 466,25 0,00 182,91 8 522,24 zł
Listopad 7 173,00 700,08 466,25 0,00 182,91 8 522,24 zł
Grudzień 7 173,00 700,08 466,25 0,00 182,91 8 522,24 zł
Rocznie 86 076,00 8 400,96 5 595,00 0,00 2 194,92 102 266,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 173 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 420 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 420 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 522 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5420 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 420 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 853 zł
Całość - kwota brutto 6 273 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 018,00 853,00 5 420,00
Luty 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 018,00 853,00 5 420,00
Marzec 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 018,00 853,00 5 420,00
Kwiecień 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 018,00 853,00 5 420,00
Maj 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 018,00 853,00 5 420,00
Czerwiec 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 018,00 853,00 5 420,00
Lipiec 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 018,00 853,00 5 420,00
Sierpień 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 018,00 853,00 5 420,00
Wrzesień 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 018,00 853,00 5 420,00
Październik 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 018,00 853,00 5 420,00
Listopad 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 018,00 853,00 5 420,00
Grudzień 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 018,00 853,00 5 420,00
Rocznie 75 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 216,00 10 236,00 65 040,00
Wynagrodzenie pracownika 6 273 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 273 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 273,00 zł
Luty 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 273,00 zł
Marzec 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 273,00 zł
Kwiecień 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 273,00 zł
Maj 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 273,00 zł
Czerwiec 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 273,00 zł
Lipiec 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 273,00 zł
Sierpień 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 273,00 zł
Wrzesień 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 273,00 zł
Październik 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 273,00 zł
Listopad 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 273,00 zł
Grudzień 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 273,00 zł
Rocznie 75 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 276,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 273 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 420 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 420 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 273 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5420 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 420 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 848 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 686 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 534 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 686,00 0,00 5 848,00
Luty 6 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 846,00 0,00 5 688,00
Marzec 6 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 666,00 0,00 4 868,00
Kwiecień 6 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 666,00 0,00 4 868,00
Maj 6 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 666,00 0,00 4 868,00
Czerwiec 6 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 666,00 0,00 4 868,00
Lipiec 6 534,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 581,00 0,00 4 689,41
Sierpień 6 534,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 581,00 0,00 4 689,41
Wrzesień 6 534,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 581,00 0,00 4 689,41
Październik 6 534,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 581,00 0,00 4 689,41
Listopad 6 534,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 581,00 0,00 4 689,41
Grudzień 6 534,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 581,00 0,00 4 689,41
Rocznie 78 408,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 17 682,00 0,00 59 144,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 534 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 848 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.