Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5390 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 390 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 453 zł
Ubezpieczenie emerytalne 733 zł
Ubezpieczenie rentowe 113 zł
Ubezpieczenie chorobowe 184 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 584 zł
Zaliczka na podatek 448 zł
Całość - kwota brutto 7 515 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 515,00 733,46 112,73 184,12 583,62 6 235,00 448,00 5 453,07
Luty 7 515,00 733,46 112,73 184,12 583,62 6 235,00 448,00 5 453,07
Marzec 7 515,00 733,46 112,73 184,12 583,62 6 235,00 448,00 5 453,07
Kwiecień 7 515,00 733,46 112,73 184,12 583,62 6 235,00 448,00 5 453,07
Maj 7 515,00 733,46 112,73 184,12 583,62 6 235,00 448,00 5 453,07
Czerwiec 7 515,00 733,46 112,73 184,12 583,62 6 235,00 448,00 5 453,07
Lipiec 7 515,00 733,46 112,73 184,12 583,62 6 235,00 448,00 5 453,07
Sierpień 7 515,00 733,46 112,73 184,12 583,62 6 235,00 448,00 5 453,07
Wrzesień 7 515,00 733,46 112,73 184,12 583,62 6 235,00 448,00 5 453,07
Październik 7 515,00 733,46 112,73 184,12 583,62 6 235,00 448,00 5 453,07
Listopad 7 515,00 733,46 112,73 184,12 583,62 6 235,00 448,00 5 453,07
Grudzień 7 515,00 733,46 112,73 184,12 583,62 6 235,00 448,00 5 453,07
Rocznie 90 180,00 8 801,52 1 352,76 2 209,44 5 378,40 74 820,00 0,00 65 436,84
Wynagrodzenie pracownika 7 515 zł
Ubezpieczenie emerytalne 733 zł
Ubezpieczenie rentowe 488 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 126 zł
Fundusz Pracy (FP) 184 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 054 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 515,00 733,46 488,48 125,50 191,64 9 054,08 zł
Luty 7 515,00 733,46 488,48 125,50 191,64 9 054,08 zł
Marzec 7 515,00 733,46 488,48 125,50 191,64 9 054,08 zł
Kwiecień 7 515,00 733,46 488,48 125,50 191,64 9 054,08 zł
Maj 7 515,00 733,46 488,48 125,50 191,64 9 054,08 zł
Czerwiec 7 515,00 733,46 488,48 125,50 191,64 9 054,08 zł
Lipiec 7 515,00 733,46 488,48 125,50 191,64 9 054,08 zł
Sierpień 7 515,00 733,46 488,48 125,50 191,64 9 054,08 zł
Wrzesień 7 515,00 733,46 488,48 125,50 191,64 9 054,08 zł
Październik 7 515,00 733,46 488,48 125,50 191,64 9 054,08 zł
Listopad 7 515,00 733,46 488,48 125,50 191,64 9 054,08 zł
Grudzień 7 515,00 733,46 488,48 125,50 191,64 9 054,08 zł
Rocznie 90 180,00 8 801,52 5 861,76 1 506,00 2 299,68 108 648,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 515 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 453 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 453 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 054 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5390 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 390 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 155 zł
Ubezpieczenie emerytalne 697 zł
Ubezpieczenie rentowe 107 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 570 zł
Zaliczka na podatek 608 zł
Całość - kwota brutto 7 137 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 137,00 696,57 107,06 0,00 570,00 5 067,00 608,00 5 155,33
Luty 7 137,00 696,57 107,06 0,00 570,00 5 067,00 608,00 5 155,33
Marzec 7 137,00 696,57 107,06 0,00 570,00 5 067,00 608,00 5 155,33
Kwiecień 7 137,00 696,57 107,06 0,00 570,00 5 067,00 608,00 5 155,33
Maj 7 137,00 696,57 107,06 0,00 570,00 5 067,00 608,00 5 155,33
Czerwiec 7 137,00 696,57 107,06 0,00 570,00 5 067,00 608,00 5 155,33
Lipiec 7 137,00 696,57 107,06 0,00 570,00 5 067,00 608,00 5 155,33
Sierpień 7 137,00 696,57 107,06 0,00 570,00 5 067,00 608,00 5 155,33
Wrzesień 7 137,00 696,57 107,06 0,00 570,00 5 067,00 608,00 5 155,33
Październik 7 137,00 696,57 107,06 0,00 570,00 5 067,00 608,00 5 155,33
Listopad 7 137,00 696,57 107,06 0,00 570,00 5 067,00 608,00 5 155,33
Grudzień 7 137,00 696,57 107,06 0,00 570,00 5 067,00 608,00 5 155,33
Rocznie 85 644,00 8 358,84 1 284,72 0,00 6 840,00 60 804,00 456,00 61 863,96
Wynagrodzenie pracownika 7 137 zł
Ubezpieczenie emerytalne 697 zł
Ubezpieczenie rentowe 464 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 175 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 479 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 137,00 696,57 463,91 0,00 182,00 8 479,48 zł
Luty 7 137,00 696,57 463,91 0,00 182,00 8 479,48 zł
Marzec 7 137,00 696,57 463,91 0,00 182,00 8 479,48 zł
Kwiecień 7 137,00 696,57 463,91 0,00 182,00 8 479,48 zł
Maj 7 137,00 696,57 463,91 0,00 182,00 8 479,48 zł
Czerwiec 7 137,00 696,57 463,91 0,00 182,00 8 479,48 zł
Lipiec 7 137,00 696,57 463,91 0,00 182,00 8 479,48 zł
Sierpień 7 137,00 696,57 463,91 0,00 182,00 8 479,48 zł
Wrzesień 7 137,00 696,57 463,91 0,00 182,00 8 479,48 zł
Październik 7 137,00 696,57 463,91 0,00 182,00 8 479,48 zł
Listopad 7 137,00 696,57 463,91 0,00 182,00 8 479,48 zł
Grudzień 7 137,00 696,57 463,91 0,00 182,00 8 479,48 zł
Rocznie 85 644,00 8 358,84 5 566,92 0,00 2 184,00 101 753,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 137 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 155 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 155 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 479 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5390 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 390 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 848 zł
Całość - kwota brutto 6 238 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 990,00 848,00 5 390,00
Luty 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 990,00 848,00 5 390,00
Marzec 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 990,00 848,00 5 390,00
Kwiecień 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 990,00 848,00 5 390,00
Maj 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 990,00 848,00 5 390,00
Czerwiec 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 990,00 848,00 5 390,00
Lipiec 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 990,00 848,00 5 390,00
Sierpień 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 990,00 848,00 5 390,00
Wrzesień 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 990,00 848,00 5 390,00
Październik 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 990,00 848,00 5 390,00
Listopad 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 990,00 848,00 5 390,00
Grudzień 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 990,00 848,00 5 390,00
Rocznie 74 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 880,00 10 176,00 64 680,00
Wynagrodzenie pracownika 6 238 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 238 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 238,00 zł
Luty 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 238,00 zł
Marzec 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 238,00 zł
Kwiecień 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 238,00 zł
Maj 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 238,00 zł
Czerwiec 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 238,00 zł
Lipiec 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 238,00 zł
Sierpień 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 238,00 zł
Wrzesień 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 238,00 zł
Październik 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 238,00 zł
Listopad 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 238,00 zł
Grudzień 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 238,00 zł
Rocznie 74 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 856,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 238 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 390 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 390 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 238 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5390 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 390 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 293 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 586 zł
Zaliczka na podatek 627 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 506 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 506,00 0,00 0,00 0,00 585,54 0,00 627,00 0,00 5 293,46
Luty 6 506,00 0,00 0,00 0,00 585,54 0,00 683,00 0,00 5 237,46
Marzec 6 506,00 0,00 0,00 0,00 585,54 0,00 1 555,00 0,00 4 365,46
Kwiecień 6 506,00 0,00 0,00 0,00 585,54 0,00 1 555,00 0,00 4 365,46
Maj 6 506,00 0,00 0,00 0,00 585,54 0,00 1 555,00 0,00 4 365,46
Czerwiec 6 506,00 0,00 0,00 0,00 585,54 0,00 1 555,00 0,00 4 365,46
Lipiec 6 506,00 176,27 72,24 0,00 585,54 15,08 1 471,00 0,00 4 185,87
Sierpień 6 506,00 176,27 72,24 0,00 585,54 15,08 1 471,00 0,00 4 185,87
Wrzesień 6 506,00 176,27 72,24 0,00 585,54 15,08 1 471,00 0,00 4 185,87
Październik 6 506,00 176,27 72,24 0,00 585,54 15,08 1 471,00 0,00 4 185,87
Listopad 6 506,00 176,27 72,24 0,00 585,54 15,08 1 471,00 0,00 4 185,87
Grudzień 6 506,00 176,27 72,24 0,00 585,54 15,08 1 471,00 0,00 4 185,87
Rocznie 78 072,00 1 057,62 433,44 0,00 7 026,48 0,00 16 356,00 0,00 53 107,98

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 506 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 293 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.