Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5390 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 390 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 734 zł
Ubezpieczenie rentowe 113 zł
Ubezpieczenie chorobowe 184 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 584 zł
Zaliczka na podatek 514 zł
Całość - kwota brutto 7 519 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 519,00 733,85 112,79 184,22 583,93 6 238,00 514,00 5 390,21
Luty 7 519,00 733,85 112,79 184,22 583,93 6 238,00 514,00 5 390,21
Marzec 7 519,00 733,85 112,79 184,22 583,93 6 238,00 514,00 5 390,21
Kwiecień 7 519,00 733,85 112,79 184,22 583,93 6 238,00 514,00 5 390,21
Maj 7 519,00 733,85 112,79 184,22 583,93 6 238,00 514,00 5 390,21
Czerwiec 7 519,00 733,85 112,79 184,22 583,93 6 238,00 514,00 5 390,21
Lipiec 7 519,00 733,85 112,79 184,22 583,93 6 238,00 514,00 5 390,21
Sierpień 7 519,00 733,85 112,79 184,22 583,93 6 238,00 514,00 5 390,21
Wrzesień 7 519,00 733,85 112,79 184,22 583,93 6 238,00 514,00 5 390,21
Październik 7 519,00 733,85 112,79 184,22 583,93 6 238,00 514,00 5 390,21
Listopad 7 519,00 733,85 112,79 184,22 583,93 6 238,00 514,00 5 390,21
Grudzień 7 519,00 733,85 112,79 184,22 583,93 6 238,00 514,00 5 390,21
Rocznie 90 228,00 8 806,20 1 353,48 2 210,64 7 007,16 74 856,00 6 168,00 64 682,52
Wynagrodzenie pracownika 7 519 zł
Ubezpieczenie emerytalne 734 zł
Ubezpieczenie rentowe 489 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 126 zł
Fundusz Pracy (FP) 184 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 059 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 519,00 733,85 488,74 125,57 191,74 9 058,90 zł
Luty 7 519,00 733,85 488,74 125,57 191,74 9 058,90 zł
Marzec 7 519,00 733,85 488,74 125,57 191,74 9 058,90 zł
Kwiecień 7 519,00 733,85 488,74 125,57 191,74 9 058,90 zł
Maj 7 519,00 733,85 488,74 125,57 191,74 9 058,90 zł
Czerwiec 7 519,00 733,85 488,74 125,57 191,74 9 058,90 zł
Lipiec 7 519,00 733,85 488,74 125,57 191,74 9 058,90 zł
Sierpień 7 519,00 733,85 488,74 125,57 191,74 9 058,90 zł
Wrzesień 7 519,00 733,85 488,74 125,57 191,74 9 058,90 zł
Październik 7 519,00 733,85 488,74 125,57 191,74 9 058,90 zł
Listopad 7 519,00 733,85 488,74 125,57 191,74 9 058,90 zł
Grudzień 7 519,00 733,85 488,74 125,57 191,74 9 058,90 zł
Rocznie 90 228,00 8 806,20 5 864,88 1 506,84 2 300,88 108 706,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 519 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 390 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 390 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 059 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5390 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 390 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 696 zł
Ubezpieczenie rentowe 107 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 570 zł
Zaliczka na podatek 370 zł
Całość - kwota brutto 7 133 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 133,00 696,18 107,00 0,00 569,68 5 064,00 370,00 5 390,14
Luty 7 133,00 696,18 107,00 0,00 569,68 5 064,00 370,00 5 390,14
Marzec 7 133,00 696,18 107,00 0,00 569,68 5 064,00 370,00 5 390,14
Kwiecień 7 133,00 696,18 107,00 0,00 569,68 5 064,00 370,00 5 390,14
Maj 7 133,00 696,18 107,00 0,00 569,68 5 064,00 370,00 5 390,14
Czerwiec 7 133,00 696,18 107,00 0,00 569,68 5 064,00 370,00 5 390,14
Lipiec 7 133,00 696,18 107,00 0,00 569,68 5 064,00 370,00 5 390,14
Sierpień 7 133,00 696,18 107,00 0,00 569,68 5 064,00 370,00 5 390,14
Wrzesień 7 133,00 696,18 107,00 0,00 569,68 5 064,00 370,00 5 390,14
Październik 7 133,00 696,18 107,00 0,00 569,68 5 064,00 370,00 5 390,14
Listopad 7 133,00 696,18 107,00 0,00 569,68 5 064,00 370,00 5 390,14
Grudzień 7 133,00 696,18 107,00 0,00 569,68 5 064,00 370,00 5 390,14
Rocznie 85 596,00 8 354,16 1 284,00 0,00 6 836,16 60 768,00 4 440,00 64 681,68
Wynagrodzenie pracownika 7 133 zł
Ubezpieczenie emerytalne 696 zł
Ubezpieczenie rentowe 464 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 175 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 475 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 133,00 696,18 463,65 0,00 181,89 8 474,72 zł
Luty 7 133,00 696,18 463,65 0,00 181,89 8 474,72 zł
Marzec 7 133,00 696,18 463,65 0,00 181,89 8 474,72 zł
Kwiecień 7 133,00 696,18 463,65 0,00 181,89 8 474,72 zł
Maj 7 133,00 696,18 463,65 0,00 181,89 8 474,72 zł
Czerwiec 7 133,00 696,18 463,65 0,00 181,89 8 474,72 zł
Lipiec 7 133,00 696,18 463,65 0,00 181,89 8 474,72 zł
Sierpień 7 133,00 696,18 463,65 0,00 181,89 8 474,72 zł
Wrzesień 7 133,00 696,18 463,65 0,00 181,89 8 474,72 zł
Październik 7 133,00 696,18 463,65 0,00 181,89 8 474,72 zł
Listopad 7 133,00 696,18 463,65 0,00 181,89 8 474,72 zł
Grudzień 7 133,00 696,18 463,65 0,00 181,89 8 474,72 zł
Rocznie 85 596,00 8 354,16 5 563,80 0,00 2 182,68 101 696,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 133 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 390 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 390 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 475 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5390 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 390 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 848 zł
Całość - kwota brutto 6 238 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 990,00 848,00 5 390,00
Luty 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 990,00 848,00 5 390,00
Marzec 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 990,00 848,00 5 390,00
Kwiecień 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 990,00 848,00 5 390,00
Maj 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 990,00 848,00 5 390,00
Czerwiec 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 990,00 848,00 5 390,00
Lipiec 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 990,00 848,00 5 390,00
Sierpień 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 990,00 848,00 5 390,00
Wrzesień 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 990,00 848,00 5 390,00
Październik 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 990,00 848,00 5 390,00
Listopad 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 990,00 848,00 5 390,00
Grudzień 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 990,00 848,00 5 390,00
Rocznie 74 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 880,00 10 176,00 64 680,00
Wynagrodzenie pracownika 6 238 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 238 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 238,00 zł
Luty 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 238,00 zł
Marzec 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 238,00 zł
Kwiecień 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 238,00 zł
Maj 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 238,00 zł
Czerwiec 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 238,00 zł
Lipiec 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 238,00 zł
Sierpień 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 238,00 zł
Wrzesień 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 238,00 zł
Październik 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 238,00 zł
Listopad 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 238,00 zł
Grudzień 6 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 238,00 zł
Rocznie 74 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 856,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 238 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 390 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 390 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 238 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5390 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 390 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 750 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 502 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 502,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 750,00 0,00 5 389,66
Luty 6 502,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 750,00 0,00 5 389,66
Marzec 6 502,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 750,00 0,00 5 389,66
Kwiecień 6 502,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 750,00 0,00 5 389,66
Maj 6 502,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 750,00 0,00 5 389,66
Czerwiec 6 502,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 750,00 0,00 5 389,66
Lipiec 6 502,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 711,00 0,00 5 200,97
Sierpień 6 502,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 711,00 0,00 5 200,97
Wrzesień 6 502,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 711,00 0,00 5 200,97
Październik 6 502,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 711,00 0,00 5 200,97
Listopad 6 502,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 711,00 0,00 5 200,97
Grudzień 6 502,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 711,00 0,00 5 200,97
Rocznie 78 024,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 8 766,00 0,00 63 543,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 502 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 390 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ