Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5370 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 370 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 829 zł
Ubezpieczenie emerytalne 731 zł
Ubezpieczenie rentowe 112 zł
Ubezpieczenie chorobowe 183 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 581 zł
Zaliczka na podatek 49 zł
Całość - kwota brutto 7 486 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 486,00 730,63 112,29 183,41 581,37 6 210,00 49,00 5 829,30
Luty 7 486,00 730,63 112,29 183,41 581,37 6 210,00 49,00 5 829,30
Marzec 7 486,00 730,63 112,29 183,41 581,37 6 210,00 49,00 5 829,30
Kwiecień 7 486,00 730,63 112,29 183,41 581,37 6 210,00 49,00 5 829,30
Maj 7 486,00 730,63 112,29 183,41 581,37 6 210,00 49,00 5 829,30
Czerwiec 7 486,00 730,63 112,29 183,41 581,37 6 210,00 49,00 5 829,30
Lipiec 7 486,00 730,63 112,29 183,41 581,37 6 210,00 49,00 5 829,30
Sierpień 7 486,00 730,63 112,29 183,41 581,37 6 210,00 49,00 5 829,30
Wrzesień 7 486,00 730,63 112,29 183,41 581,37 6 210,00 49,00 5 829,30
Październik 7 486,00 730,63 112,29 183,41 581,37 6 210,00 49,00 5 829,30
Listopad 7 486,00 730,63 112,29 183,41 581,37 6 210,00 49,00 5 829,30
Grudzień 7 486,00 730,63 112,29 183,41 581,37 6 210,00 49,00 5 829,30
Rocznie 89 832,00 8 767,56 1 347,48 2 200,92 6 976,44 74 520,00 588,00 69 951,60
Wynagrodzenie pracownika 7 486 zł
Ubezpieczenie emerytalne 731 zł
Ubezpieczenie rentowe 487 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 125 zł
Fundusz Pracy (FP) 183 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 9 019 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 486,00 730,63 486,59 125,02 190,90 9 019,14 zł
Luty 7 486,00 730,63 486,59 125,02 190,90 9 019,14 zł
Marzec 7 486,00 730,63 486,59 125,02 190,90 9 019,14 zł
Kwiecień 7 486,00 730,63 486,59 125,02 190,90 9 019,14 zł
Maj 7 486,00 730,63 486,59 125,02 190,90 9 019,14 zł
Czerwiec 7 486,00 730,63 486,59 125,02 190,90 9 019,14 zł
Lipiec 7 486,00 730,63 486,59 125,02 190,90 9 019,14 zł
Sierpień 7 486,00 730,63 486,59 125,02 190,90 9 019,14 zł
Wrzesień 7 486,00 730,63 486,59 125,02 190,90 9 019,14 zł
Październik 7 486,00 730,63 486,59 125,02 190,90 9 019,14 zł
Listopad 7 486,00 730,63 486,59 125,02 190,90 9 019,14 zł
Grudzień 7 486,00 730,63 486,59 125,02 190,90 9 019,14 zł
Rocznie 89 832,00 8 767,56 5 839,08 1 500,24 2 290,80 108 229,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 486 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 829 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 829 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 019 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5370 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 370 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 694 zł
Ubezpieczenie rentowe 107 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 568 zł
Zaliczka na podatek 369 zł
Całość - kwota brutto 7 107 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 107,00 693,64 106,61 0,00 567,61 5 045,00 369,00 5 370,14
Luty 7 107,00 693,64 106,61 0,00 567,61 5 045,00 369,00 5 370,14
Marzec 7 107,00 693,64 106,61 0,00 567,61 5 045,00 369,00 5 370,14
Kwiecień 7 107,00 693,64 106,61 0,00 567,61 5 045,00 369,00 5 370,14
Maj 7 107,00 693,64 106,61 0,00 567,61 5 045,00 369,00 5 370,14
Czerwiec 7 107,00 693,64 106,61 0,00 567,61 5 045,00 369,00 5 370,14
Lipiec 7 107,00 693,64 106,61 0,00 567,61 5 045,00 369,00 5 370,14
Sierpień 7 107,00 693,64 106,61 0,00 567,61 5 045,00 369,00 5 370,14
Wrzesień 7 107,00 693,64 106,61 0,00 567,61 5 045,00 369,00 5 370,14
Październik 7 107,00 693,64 106,61 0,00 567,61 5 045,00 369,00 5 370,14
Listopad 7 107,00 693,64 106,61 0,00 567,61 5 045,00 369,00 5 370,14
Grudzień 7 107,00 693,64 106,61 0,00 567,61 5 045,00 369,00 5 370,14
Rocznie 85 284,00 8 323,68 1 279,32 0,00 6 811,32 60 540,00 4 428,00 64 441,68
Wynagrodzenie pracownika 7 107 zł
Ubezpieczenie emerytalne 694 zł
Ubezpieczenie rentowe 462 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 174 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 444 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 107,00 693,64 461,96 0,00 181,23 8 443,83 zł
Luty 7 107,00 693,64 461,96 0,00 181,23 8 443,83 zł
Marzec 7 107,00 693,64 461,96 0,00 181,23 8 443,83 zł
Kwiecień 7 107,00 693,64 461,96 0,00 181,23 8 443,83 zł
Maj 7 107,00 693,64 461,96 0,00 181,23 8 443,83 zł
Czerwiec 7 107,00 693,64 461,96 0,00 181,23 8 443,83 zł
Lipiec 7 107,00 693,64 461,96 0,00 181,23 8 443,83 zł
Sierpień 7 107,00 693,64 461,96 0,00 181,23 8 443,83 zł
Wrzesień 7 107,00 693,64 461,96 0,00 181,23 8 443,83 zł
Październik 7 107,00 693,64 461,96 0,00 181,23 8 443,83 zł
Listopad 7 107,00 693,64 461,96 0,00 181,23 8 443,83 zł
Grudzień 7 107,00 693,64 461,96 0,00 181,23 8 443,83 zł
Rocznie 85 284,00 8 323,68 5 543,52 0,00 2 174,76 101 325,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 107 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 370 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 370 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 444 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5370 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 370 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 845 zł
Całość - kwota brutto 6 215 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 972,00 845,00 5 370,00
Luty 6 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 972,00 845,00 5 370,00
Marzec 6 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 972,00 845,00 5 370,00
Kwiecień 6 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 972,00 845,00 5 370,00
Maj 6 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 972,00 845,00 5 370,00
Czerwiec 6 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 972,00 845,00 5 370,00
Lipiec 6 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 972,00 845,00 5 370,00
Sierpień 6 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 972,00 845,00 5 370,00
Wrzesień 6 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 972,00 845,00 5 370,00
Październik 6 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 972,00 845,00 5 370,00
Listopad 6 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 972,00 845,00 5 370,00
Grudzień 6 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 972,00 845,00 5 370,00
Rocznie 74 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 664,00 10 140,00 64 440,00
Wynagrodzenie pracownika 6 215 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 215 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 215,00 zł
Luty 6 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 215,00 zł
Marzec 6 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 215,00 zł
Kwiecień 6 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 215,00 zł
Maj 6 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 215,00 zł
Czerwiec 6 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 215,00 zł
Lipiec 6 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 215,00 zł
Sierpień 6 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 215,00 zł
Wrzesień 6 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 215,00 zł
Październik 6 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 215,00 zł
Listopad 6 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 215,00 zł
Grudzień 6 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 215,00 zł
Rocznie 74 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 580,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 215 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 370 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 370 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 215 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5370 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 370 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 798 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 676 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 474 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,00 0,00 5 798,00
Luty 6 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 818,00 0,00 5 656,00
Marzec 6 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 647,00 0,00 4 827,00
Kwiecień 6 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 647,00 0,00 4 827,00
Maj 6 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 647,00 0,00 4 827,00
Czerwiec 6 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 647,00 0,00 4 827,00
Lipiec 6 474,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 562,00 0,00 4 648,41
Sierpień 6 474,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 562,00 0,00 4 648,41
Wrzesień 6 474,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 562,00 0,00 4 648,41
Październik 6 474,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 562,00 0,00 4 648,41
Listopad 6 474,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 562,00 0,00 4 648,41
Grudzień 6 474,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 562,00 0,00 4 648,41
Rocznie 77 688,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 17 454,00 0,00 58 652,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 474 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 798 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.