Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 860 zł
Ubezpieczenie emerytalne 735 zł
Ubezpieczenie rentowe 113 zł
Ubezpieczenie chorobowe 184 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 585 zł
Zaliczka na podatek 52 zł
Całość - kwota brutto 7 529 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 529,00 734,83 112,94 184,46 584,71 6 247,00 52,00 5 860,06
Luty 7 529,00 734,83 112,94 184,46 584,71 6 247,00 52,00 5 860,06
Marzec 7 529,00 734,83 112,94 184,46 584,71 6 247,00 52,00 5 860,06
Kwiecień 7 529,00 734,83 112,94 184,46 584,71 6 247,00 52,00 5 860,06
Maj 7 529,00 734,83 112,94 184,46 584,71 6 247,00 52,00 5 860,06
Czerwiec 7 529,00 734,83 112,94 184,46 584,71 6 247,00 52,00 5 860,06
Lipiec 7 529,00 734,83 112,94 184,46 584,71 6 247,00 52,00 5 860,06
Sierpień 7 529,00 734,83 112,94 184,46 584,71 6 247,00 52,00 5 860,06
Wrzesień 7 529,00 734,83 112,94 184,46 584,71 6 247,00 52,00 5 860,06
Październik 7 529,00 734,83 112,94 184,46 584,71 6 247,00 52,00 5 860,06
Listopad 7 529,00 734,83 112,94 184,46 584,71 6 247,00 52,00 5 860,06
Grudzień 7 529,00 734,83 112,94 184,46 584,71 6 247,00 52,00 5 860,06
Rocznie 90 348,00 8 817,96 1 355,28 2 213,52 7 016,52 74 964,00 624,00 70 320,72
Wynagrodzenie pracownika 7 529 zł
Ubezpieczenie emerytalne 735 zł
Ubezpieczenie rentowe 489 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 126 zł
Fundusz Pracy (FP) 184 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 071 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 529,00 734,83 489,39 125,73 191,99 9 070,94 zł
Luty 7 529,00 734,83 489,39 125,73 191,99 9 070,94 zł
Marzec 7 529,00 734,83 489,39 125,73 191,99 9 070,94 zł
Kwiecień 7 529,00 734,83 489,39 125,73 191,99 9 070,94 zł
Maj 7 529,00 734,83 489,39 125,73 191,99 9 070,94 zł
Czerwiec 7 529,00 734,83 489,39 125,73 191,99 9 070,94 zł
Lipiec 7 529,00 734,83 489,39 125,73 191,99 9 070,94 zł
Sierpień 7 529,00 734,83 489,39 125,73 191,99 9 070,94 zł
Wrzesień 7 529,00 734,83 489,39 125,73 191,99 9 070,94 zł
Październik 7 529,00 734,83 489,39 125,73 191,99 9 070,94 zł
Listopad 7 529,00 734,83 489,39 125,73 191,99 9 070,94 zł
Grudzień 7 529,00 734,83 489,39 125,73 191,99 9 070,94 zł
Rocznie 90 348,00 8 817,96 5 872,68 1 508,76 2 303,88 108 851,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 529 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 860 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 860 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 071 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 697 zł
Ubezpieczenie rentowe 107 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 571 zł
Zaliczka na podatek 371 zł
Całość - kwota brutto 7 146 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 146,00 697,45 107,19 0,00 570,72 5 073,00 371,00 5 399,64
Luty 7 146,00 697,45 107,19 0,00 570,72 5 073,00 371,00 5 399,64
Marzec 7 146,00 697,45 107,19 0,00 570,72 5 073,00 371,00 5 399,64
Kwiecień 7 146,00 697,45 107,19 0,00 570,72 5 073,00 371,00 5 399,64
Maj 7 146,00 697,45 107,19 0,00 570,72 5 073,00 371,00 5 399,64
Czerwiec 7 146,00 697,45 107,19 0,00 570,72 5 073,00 371,00 5 399,64
Lipiec 7 146,00 697,45 107,19 0,00 570,72 5 073,00 371,00 5 399,64
Sierpień 7 146,00 697,45 107,19 0,00 570,72 5 073,00 371,00 5 399,64
Wrzesień 7 146,00 697,45 107,19 0,00 570,72 5 073,00 371,00 5 399,64
Październik 7 146,00 697,45 107,19 0,00 570,72 5 073,00 371,00 5 399,64
Listopad 7 146,00 697,45 107,19 0,00 570,72 5 073,00 371,00 5 399,64
Grudzień 7 146,00 697,45 107,19 0,00 570,72 5 073,00 371,00 5 399,64
Rocznie 85 752,00 8 369,40 1 286,28 0,00 6 848,64 60 876,00 4 452,00 64 795,68
Wynagrodzenie pracownika 7 146 zł
Ubezpieczenie emerytalne 697 zł
Ubezpieczenie rentowe 464 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 175 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 490 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 146,00 697,45 464,49 0,00 182,23 8 490,17 zł
Luty 7 146,00 697,45 464,49 0,00 182,23 8 490,17 zł
Marzec 7 146,00 697,45 464,49 0,00 182,23 8 490,17 zł
Kwiecień 7 146,00 697,45 464,49 0,00 182,23 8 490,17 zł
Maj 7 146,00 697,45 464,49 0,00 182,23 8 490,17 zł
Czerwiec 7 146,00 697,45 464,49 0,00 182,23 8 490,17 zł
Lipiec 7 146,00 697,45 464,49 0,00 182,23 8 490,17 zł
Sierpień 7 146,00 697,45 464,49 0,00 182,23 8 490,17 zł
Wrzesień 7 146,00 697,45 464,49 0,00 182,23 8 490,17 zł
Październik 7 146,00 697,45 464,49 0,00 182,23 8 490,17 zł
Listopad 7 146,00 697,45 464,49 0,00 182,23 8 490,17 zł
Grudzień 7 146,00 697,45 464,49 0,00 182,23 8 490,17 zł
Rocznie 85 752,00 8 369,40 5 573,88 0,00 2 186,76 101 882,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 146 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 490 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 850 zł
Całość - kwota brutto 6 250 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 850,00 5 400,00
Luty 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 850,00 5 400,00
Marzec 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 850,00 5 400,00
Kwiecień 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 850,00 5 400,00
Maj 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 850,00 5 400,00
Czerwiec 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 850,00 5 400,00
Lipiec 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 850,00 5 400,00
Sierpień 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 850,00 5 400,00
Wrzesień 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 850,00 5 400,00
Październik 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 850,00 5 400,00
Listopad 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 850,00 5 400,00
Grudzień 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 850,00 5 400,00
Rocznie 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 10 200,00 64 800,00
Wynagrodzenie pracownika 6 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 250 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 250,00 zł
Luty 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 250,00 zł
Marzec 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 250,00 zł
Kwiecień 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 250,00 zł
Maj 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 250,00 zł
Czerwiec 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 250,00 zł
Lipiec 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 250,00 zł
Sierpień 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 250,00 zł
Wrzesień 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 250,00 zł
Październik 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 250,00 zł
Listopad 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 250,00 zł
Grudzień 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 250,00 zł
Rocznie 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 250 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 250 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 828 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 682 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 510 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,00 0,00 5 828,00
Luty 6 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 835,00 0,00 5 675,00
Marzec 6 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 658,00 0,00 4 852,00
Kwiecień 6 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 658,00 0,00 4 852,00
Maj 6 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 658,00 0,00 4 852,00
Czerwiec 6 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 658,00 0,00 4 852,00
Lipiec 6 510,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 574,00 0,00 4 672,41
Sierpień 6 510,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 574,00 0,00 4 672,41
Wrzesień 6 510,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 574,00 0,00 4 672,41
Październik 6 510,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 574,00 0,00 4 672,41
Listopad 6 510,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 574,00 0,00 4 672,41
Grudzień 6 510,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 574,00 0,00 4 672,41
Rocznie 78 120,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 17 593,00 0,00 58 945,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 510 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 828 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.