Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 462 zł
Ubezpieczenie emerytalne 735 zł
Ubezpieczenie rentowe 113 zł
Ubezpieczenie chorobowe 184 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 585 zł
Zaliczka na podatek 450 zł
Całość - kwota brutto 7 529 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 529,00 734,83 112,94 184,46 584,71 6 247,00 450,00 5 462,06
Luty 7 529,00 734,83 112,94 184,46 584,71 6 247,00 450,00 5 462,06
Marzec 7 529,00 734,83 112,94 184,46 584,71 6 247,00 450,00 5 462,06
Kwiecień 7 529,00 734,83 112,94 184,46 584,71 6 247,00 450,00 5 462,06
Maj 7 529,00 734,83 112,94 184,46 584,71 6 247,00 450,00 5 462,06
Czerwiec 7 529,00 734,83 112,94 184,46 584,71 6 247,00 450,00 5 462,06
Lipiec 7 529,00 734,83 112,94 184,46 584,71 6 247,00 450,00 5 462,06
Sierpień 7 529,00 734,83 112,94 184,46 584,71 6 247,00 450,00 5 462,06
Wrzesień 7 529,00 734,83 112,94 184,46 584,71 6 247,00 450,00 5 462,06
Październik 7 529,00 734,83 112,94 184,46 584,71 6 247,00 450,00 5 462,06
Listopad 7 529,00 734,83 112,94 184,46 584,71 6 247,00 450,00 5 462,06
Grudzień 7 529,00 734,83 112,94 184,46 584,71 6 247,00 450,00 5 462,06
Rocznie 90 348,00 8 817,96 1 355,28 2 213,52 5 395,68 74 964,00 0,00 65 544,72
Wynagrodzenie pracownika 7 529 zł
Ubezpieczenie emerytalne 735 zł
Ubezpieczenie rentowe 489 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 126 zł
Fundusz Pracy (FP) 184 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 071 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 529,00 734,83 489,39 125,73 191,99 9 070,94 zł
Luty 7 529,00 734,83 489,39 125,73 191,99 9 070,94 zł
Marzec 7 529,00 734,83 489,39 125,73 191,99 9 070,94 zł
Kwiecień 7 529,00 734,83 489,39 125,73 191,99 9 070,94 zł
Maj 7 529,00 734,83 489,39 125,73 191,99 9 070,94 zł
Czerwiec 7 529,00 734,83 489,39 125,73 191,99 9 070,94 zł
Lipiec 7 529,00 734,83 489,39 125,73 191,99 9 070,94 zł
Sierpień 7 529,00 734,83 489,39 125,73 191,99 9 070,94 zł
Wrzesień 7 529,00 734,83 489,39 125,73 191,99 9 070,94 zł
Październik 7 529,00 734,83 489,39 125,73 191,99 9 070,94 zł
Listopad 7 529,00 734,83 489,39 125,73 191,99 9 070,94 zł
Grudzień 7 529,00 734,83 489,39 125,73 191,99 9 070,94 zł
Rocznie 90 348,00 8 817,96 5 872,68 1 508,76 2 303,88 108 851,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 529 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 462 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 462 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 071 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 165 zł
Ubezpieczenie emerytalne 698 zł
Ubezpieczenie rentowe 107 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 571 zł
Zaliczka na podatek 609 zł
Całość - kwota brutto 7 150 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 150,00 697,84 107,25 0,00 571,04 5 076,00 609,00 5 164,75
Luty 7 150,00 697,84 107,25 0,00 571,04 5 076,00 609,00 5 164,75
Marzec 7 150,00 697,84 107,25 0,00 571,04 5 076,00 609,00 5 164,75
Kwiecień 7 150,00 697,84 107,25 0,00 571,04 5 076,00 609,00 5 164,75
Maj 7 150,00 697,84 107,25 0,00 571,04 5 076,00 609,00 5 164,75
Czerwiec 7 150,00 697,84 107,25 0,00 571,04 5 076,00 609,00 5 164,75
Lipiec 7 150,00 697,84 107,25 0,00 571,04 5 076,00 609,00 5 164,75
Sierpień 7 150,00 697,84 107,25 0,00 571,04 5 076,00 609,00 5 164,75
Wrzesień 7 150,00 697,84 107,25 0,00 571,04 5 076,00 609,00 5 164,75
Październik 7 150,00 697,84 107,25 0,00 571,04 5 076,00 609,00 5 164,75
Listopad 7 150,00 697,84 107,25 0,00 571,04 5 076,00 609,00 5 164,75
Grudzień 7 150,00 697,84 107,25 0,00 571,04 5 076,00 609,00 5 164,75
Rocznie 85 800,00 8 374,08 1 287,00 0,00 6 852,48 60 912,00 456,00 61 977,00
Wynagrodzenie pracownika 7 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 698 zł
Ubezpieczenie rentowe 465 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 175 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 495 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 150,00 697,84 464,75 0,00 182,33 8 494,92 zł
Luty 7 150,00 697,84 464,75 0,00 182,33 8 494,92 zł
Marzec 7 150,00 697,84 464,75 0,00 182,33 8 494,92 zł
Kwiecień 7 150,00 697,84 464,75 0,00 182,33 8 494,92 zł
Maj 7 150,00 697,84 464,75 0,00 182,33 8 494,92 zł
Czerwiec 7 150,00 697,84 464,75 0,00 182,33 8 494,92 zł
Lipiec 7 150,00 697,84 464,75 0,00 182,33 8 494,92 zł
Sierpień 7 150,00 697,84 464,75 0,00 182,33 8 494,92 zł
Wrzesień 7 150,00 697,84 464,75 0,00 182,33 8 494,92 zł
Październik 7 150,00 697,84 464,75 0,00 182,33 8 494,92 zł
Listopad 7 150,00 697,84 464,75 0,00 182,33 8 494,92 zł
Grudzień 7 150,00 697,84 464,75 0,00 182,33 8 494,92 zł
Rocznie 85 800,00 8 374,08 5 577,00 0,00 2 187,96 101 939,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 150 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 165 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 165 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 495 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 850 zł
Całość - kwota brutto 6 250 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 850,00 5 400,00
Luty 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 850,00 5 400,00
Marzec 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 850,00 5 400,00
Kwiecień 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 850,00 5 400,00
Maj 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 850,00 5 400,00
Czerwiec 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 850,00 5 400,00
Lipiec 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 850,00 5 400,00
Sierpień 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 850,00 5 400,00
Wrzesień 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 850,00 5 400,00
Październik 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 850,00 5 400,00
Listopad 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 850,00 5 400,00
Grudzień 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 850,00 5 400,00
Rocznie 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 10 200,00 64 800,00
Wynagrodzenie pracownika 6 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 250 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 250,00 zł
Luty 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 250,00 zł
Marzec 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 250,00 zł
Kwiecień 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 250,00 zł
Maj 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 250,00 zł
Czerwiec 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 250,00 zł
Lipiec 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 250,00 zł
Sierpień 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 250,00 zł
Wrzesień 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 250,00 zł
Październik 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 250,00 zł
Listopad 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 250,00 zł
Grudzień 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 250,00 zł
Rocznie 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 250 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 250 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 303 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 587 zł
Zaliczka na podatek 628 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 518 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 518,00 0,00 0,00 0,00 586,62 0,00 628,00 0,00 5 303,38
Luty 6 518,00 0,00 0,00 0,00 586,62 0,00 687,00 0,00 5 244,38
Marzec 6 518,00 0,00 0,00 0,00 586,62 0,00 1 557,00 0,00 4 374,38
Kwiecień 6 518,00 0,00 0,00 0,00 586,62 0,00 1 557,00 0,00 4 374,38
Maj 6 518,00 0,00 0,00 0,00 586,62 0,00 1 557,00 0,00 4 374,38
Czerwiec 6 518,00 0,00 0,00 0,00 586,62 0,00 1 557,00 0,00 4 374,38
Lipiec 6 518,00 176,27 72,24 0,00 586,62 15,08 1 473,00 0,00 4 194,79
Sierpień 6 518,00 176,27 72,24 0,00 586,62 15,08 1 473,00 0,00 4 194,79
Wrzesień 6 518,00 176,27 72,24 0,00 586,62 15,08 1 473,00 0,00 4 194,79
Październik 6 518,00 176,27 72,24 0,00 586,62 15,08 1 473,00 0,00 4 194,79
Listopad 6 518,00 176,27 72,24 0,00 586,62 15,08 1 473,00 0,00 4 194,79
Grudzień 6 518,00 176,27 72,24 0,00 586,62 15,08 1 473,00 0,00 4 194,79
Rocznie 78 216,00 1 057,62 433,44 0,00 7 039,44 0,00 16 381,00 0,00 53 214,02

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 518 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 303 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.