Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5340 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 340 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 727 zł
Ubezpieczenie rentowe 112 zł
Ubezpieczenie chorobowe 182 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 578 zł
Zaliczka na podatek 508 zł
Całość - kwota brutto 7 448 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 448,00 726,92 111,72 182,48 578,42 6 177,00 508,00 5 340,46
Luty 7 448,00 726,92 111,72 182,48 578,42 6 177,00 508,00 5 340,46
Marzec 7 448,00 726,92 111,72 182,48 578,42 6 177,00 508,00 5 340,46
Kwiecień 7 448,00 726,92 111,72 182,48 578,42 6 177,00 508,00 5 340,46
Maj 7 448,00 726,92 111,72 182,48 578,42 6 177,00 508,00 5 340,46
Czerwiec 7 448,00 726,92 111,72 182,48 578,42 6 177,00 508,00 5 340,46
Lipiec 7 448,00 726,92 111,72 182,48 578,42 6 177,00 508,00 5 340,46
Sierpień 7 448,00 726,92 111,72 182,48 578,42 6 177,00 508,00 5 340,46
Wrzesień 7 448,00 726,92 111,72 182,48 578,42 6 177,00 508,00 5 340,46
Październik 7 448,00 726,92 111,72 182,48 578,42 6 177,00 508,00 5 340,46
Listopad 7 448,00 726,92 111,72 182,48 578,42 6 177,00 508,00 5 340,46
Grudzień 7 448,00 726,92 111,72 182,48 578,42 6 177,00 508,00 5 340,46
Rocznie 89 376,00 8 723,04 1 340,64 2 189,76 6 941,04 74 124,00 6 096,00 64 085,52
Wynagrodzenie pracownika 7 448 zł
Ubezpieczenie emerytalne 727 zł
Ubezpieczenie rentowe 484 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 124 zł
Fundusz Pracy (FP) 182 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 973 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 448,00 726,92 484,12 124,38 189,93 8 973,35 zł
Luty 7 448,00 726,92 484,12 124,38 189,93 8 973,35 zł
Marzec 7 448,00 726,92 484,12 124,38 189,93 8 973,35 zł
Kwiecień 7 448,00 726,92 484,12 124,38 189,93 8 973,35 zł
Maj 7 448,00 726,92 484,12 124,38 189,93 8 973,35 zł
Czerwiec 7 448,00 726,92 484,12 124,38 189,93 8 973,35 zł
Lipiec 7 448,00 726,92 484,12 124,38 189,93 8 973,35 zł
Sierpień 7 448,00 726,92 484,12 124,38 189,93 8 973,35 zł
Wrzesień 7 448,00 726,92 484,12 124,38 189,93 8 973,35 zł
Październik 7 448,00 726,92 484,12 124,38 189,93 8 973,35 zł
Listopad 7 448,00 726,92 484,12 124,38 189,93 8 973,35 zł
Grudzień 7 448,00 726,92 484,12 124,38 189,93 8 973,35 zł
Rocznie 89 376,00 8 723,04 5 809,44 1 492,56 2 279,16 107 680,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 448 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 340 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 340 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 973 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5340 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 340 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 690 zł
Ubezpieczenie rentowe 106 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 564 zł
Zaliczka na podatek 367 zł
Całość - kwota brutto 7 067 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 067,00 689,74 106,01 0,00 564,41 5 017,00 367,00 5 339,84
Luty 7 067,00 689,74 106,01 0,00 564,41 5 017,00 367,00 5 339,84
Marzec 7 067,00 689,74 106,01 0,00 564,41 5 017,00 367,00 5 339,84
Kwiecień 7 067,00 689,74 106,01 0,00 564,41 5 017,00 367,00 5 339,84
Maj 7 067,00 689,74 106,01 0,00 564,41 5 017,00 367,00 5 339,84
Czerwiec 7 067,00 689,74 106,01 0,00 564,41 5 017,00 367,00 5 339,84
Lipiec 7 067,00 689,74 106,01 0,00 564,41 5 017,00 367,00 5 339,84
Sierpień 7 067,00 689,74 106,01 0,00 564,41 5 017,00 367,00 5 339,84
Wrzesień 7 067,00 689,74 106,01 0,00 564,41 5 017,00 367,00 5 339,84
Październik 7 067,00 689,74 106,01 0,00 564,41 5 017,00 367,00 5 339,84
Listopad 7 067,00 689,74 106,01 0,00 564,41 5 017,00 367,00 5 339,84
Grudzień 7 067,00 689,74 106,01 0,00 564,41 5 017,00 367,00 5 339,84
Rocznie 84 804,00 8 276,88 1 272,12 0,00 6 772,92 60 204,00 4 404,00 64 078,08
Wynagrodzenie pracownika 7 067 zł
Ubezpieczenie emerytalne 690 zł
Ubezpieczenie rentowe 459 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 173 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 396 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 067,00 689,74 459,36 0,00 180,21 8 396,31 zł
Luty 7 067,00 689,74 459,36 0,00 180,21 8 396,31 zł
Marzec 7 067,00 689,74 459,36 0,00 180,21 8 396,31 zł
Kwiecień 7 067,00 689,74 459,36 0,00 180,21 8 396,31 zł
Maj 7 067,00 689,74 459,36 0,00 180,21 8 396,31 zł
Czerwiec 7 067,00 689,74 459,36 0,00 180,21 8 396,31 zł
Lipiec 7 067,00 689,74 459,36 0,00 180,21 8 396,31 zł
Sierpień 7 067,00 689,74 459,36 0,00 180,21 8 396,31 zł
Wrzesień 7 067,00 689,74 459,36 0,00 180,21 8 396,31 zł
Październik 7 067,00 689,74 459,36 0,00 180,21 8 396,31 zł
Listopad 7 067,00 689,74 459,36 0,00 180,21 8 396,31 zł
Grudzień 7 067,00 689,74 459,36 0,00 180,21 8 396,31 zł
Rocznie 84 804,00 8 276,88 5 512,32 0,00 2 162,52 100 755,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 067 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 340 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 340 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 396 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5340 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 340 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 841 zł
Całość - kwota brutto 6 181 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 945,00 841,00 5 340,00
Luty 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 945,00 841,00 5 340,00
Marzec 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 945,00 841,00 5 340,00
Kwiecień 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 945,00 841,00 5 340,00
Maj 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 945,00 841,00 5 340,00
Czerwiec 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 945,00 841,00 5 340,00
Lipiec 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 945,00 841,00 5 340,00
Sierpień 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 945,00 841,00 5 340,00
Wrzesień 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 945,00 841,00 5 340,00
Październik 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 945,00 841,00 5 340,00
Listopad 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 945,00 841,00 5 340,00
Grudzień 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 945,00 841,00 5 340,00
Rocznie 74 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 340,00 10 092,00 64 080,00
Wynagrodzenie pracownika 6 181 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 181 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 181,00 zł
Luty 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 181,00 zł
Marzec 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 181,00 zł
Kwiecień 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 181,00 zł
Maj 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 181,00 zł
Czerwiec 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 181,00 zł
Lipiec 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 181,00 zł
Sierpień 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 181,00 zł
Wrzesień 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 181,00 zł
Październik 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 181,00 zł
Listopad 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 181,00 zł
Grudzień 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 181,00 zł
Rocznie 74 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 172,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 181 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 340 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 340 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 181 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5340 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 340 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 739 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 441 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 441,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 739,00 0,00 5 339,66
Luty 6 441,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 739,00 0,00 5 339,66
Marzec 6 441,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 739,00 0,00 5 339,66
Kwiecień 6 441,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 739,00 0,00 5 339,66
Maj 6 441,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 739,00 0,00 5 339,66
Czerwiec 6 441,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 739,00 0,00 5 339,66
Lipiec 6 441,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 700,00 0,00 5 150,97
Sierpień 6 441,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 700,00 0,00 5 150,97
Wrzesień 6 441,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 700,00 0,00 5 150,97
Październik 6 441,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 700,00 0,00 5 150,97
Listopad 6 441,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 700,00 0,00 5 150,97
Grudzień 6 441,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 700,00 0,00 5 150,97
Rocznie 77 292,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 8 634,00 0,00 62 943,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 441 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 340 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ