Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5340 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 340 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 799 zł
Ubezpieczenie emerytalne 727 zł
Ubezpieczenie rentowe 112 zł
Ubezpieczenie chorobowe 182 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 578 zł
Zaliczka na podatek 46 zł
Całość - kwota brutto 7 444 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 444,00 726,53 111,66 182,38 578,11 6 173,00 46,00 5 799,32
Luty 7 444,00 726,53 111,66 182,38 578,11 6 173,00 46,00 5 799,32
Marzec 7 444,00 726,53 111,66 182,38 578,11 6 173,00 46,00 5 799,32
Kwiecień 7 444,00 726,53 111,66 182,38 578,11 6 173,00 46,00 5 799,32
Maj 7 444,00 726,53 111,66 182,38 578,11 6 173,00 46,00 5 799,32
Czerwiec 7 444,00 726,53 111,66 182,38 578,11 6 173,00 46,00 5 799,32
Lipiec 7 444,00 726,53 111,66 182,38 578,11 6 173,00 46,00 5 799,32
Sierpień 7 444,00 726,53 111,66 182,38 578,11 6 173,00 46,00 5 799,32
Wrzesień 7 444,00 726,53 111,66 182,38 578,11 6 173,00 46,00 5 799,32
Październik 7 444,00 726,53 111,66 182,38 578,11 6 173,00 46,00 5 799,32
Listopad 7 444,00 726,53 111,66 182,38 578,11 6 173,00 46,00 5 799,32
Grudzień 7 444,00 726,53 111,66 182,38 578,11 6 173,00 46,00 5 799,32
Rocznie 89 328,00 8 718,36 1 339,92 2 188,56 6 937,32 74 076,00 552,00 69 591,84
Wynagrodzenie pracownika 7 444 zł
Ubezpieczenie emerytalne 727 zł
Ubezpieczenie rentowe 484 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 124 zł
Fundusz Pracy (FP) 182 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 969 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 444,00 726,53 483,86 124,31 189,82 8 968,52 zł
Luty 7 444,00 726,53 483,86 124,31 189,82 8 968,52 zł
Marzec 7 444,00 726,53 483,86 124,31 189,82 8 968,52 zł
Kwiecień 7 444,00 726,53 483,86 124,31 189,82 8 968,52 zł
Maj 7 444,00 726,53 483,86 124,31 189,82 8 968,52 zł
Czerwiec 7 444,00 726,53 483,86 124,31 189,82 8 968,52 zł
Lipiec 7 444,00 726,53 483,86 124,31 189,82 8 968,52 zł
Sierpień 7 444,00 726,53 483,86 124,31 189,82 8 968,52 zł
Wrzesień 7 444,00 726,53 483,86 124,31 189,82 8 968,52 zł
Październik 7 444,00 726,53 483,86 124,31 189,82 8 968,52 zł
Listopad 7 444,00 726,53 483,86 124,31 189,82 8 968,52 zł
Grudzień 7 444,00 726,53 483,86 124,31 189,82 8 968,52 zł
Rocznie 89 328,00 8 718,36 5 806,32 1 491,72 2 277,84 107 622,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 444 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 799 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 799 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 969 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5340 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 340 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 690 zł
Ubezpieczenie rentowe 106 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 564 zł
Zaliczka na podatek 367 zł
Całość - kwota brutto 7 067 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 067,00 689,74 106,01 0,00 564,41 5 017,00 367,00 5 339,84
Luty 7 067,00 689,74 106,01 0,00 564,41 5 017,00 367,00 5 339,84
Marzec 7 067,00 689,74 106,01 0,00 564,41 5 017,00 367,00 5 339,84
Kwiecień 7 067,00 689,74 106,01 0,00 564,41 5 017,00 367,00 5 339,84
Maj 7 067,00 689,74 106,01 0,00 564,41 5 017,00 367,00 5 339,84
Czerwiec 7 067,00 689,74 106,01 0,00 564,41 5 017,00 367,00 5 339,84
Lipiec 7 067,00 689,74 106,01 0,00 564,41 5 017,00 367,00 5 339,84
Sierpień 7 067,00 689,74 106,01 0,00 564,41 5 017,00 367,00 5 339,84
Wrzesień 7 067,00 689,74 106,01 0,00 564,41 5 017,00 367,00 5 339,84
Październik 7 067,00 689,74 106,01 0,00 564,41 5 017,00 367,00 5 339,84
Listopad 7 067,00 689,74 106,01 0,00 564,41 5 017,00 367,00 5 339,84
Grudzień 7 067,00 689,74 106,01 0,00 564,41 5 017,00 367,00 5 339,84
Rocznie 84 804,00 8 276,88 1 272,12 0,00 6 772,92 60 204,00 4 404,00 64 078,08
Wynagrodzenie pracownika 7 067 zł
Ubezpieczenie emerytalne 690 zł
Ubezpieczenie rentowe 459 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 173 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 396 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 067,00 689,74 459,36 0,00 180,21 8 396,31 zł
Luty 7 067,00 689,74 459,36 0,00 180,21 8 396,31 zł
Marzec 7 067,00 689,74 459,36 0,00 180,21 8 396,31 zł
Kwiecień 7 067,00 689,74 459,36 0,00 180,21 8 396,31 zł
Maj 7 067,00 689,74 459,36 0,00 180,21 8 396,31 zł
Czerwiec 7 067,00 689,74 459,36 0,00 180,21 8 396,31 zł
Lipiec 7 067,00 689,74 459,36 0,00 180,21 8 396,31 zł
Sierpień 7 067,00 689,74 459,36 0,00 180,21 8 396,31 zł
Wrzesień 7 067,00 689,74 459,36 0,00 180,21 8 396,31 zł
Październik 7 067,00 689,74 459,36 0,00 180,21 8 396,31 zł
Listopad 7 067,00 689,74 459,36 0,00 180,21 8 396,31 zł
Grudzień 7 067,00 689,74 459,36 0,00 180,21 8 396,31 zł
Rocznie 84 804,00 8 276,88 5 512,32 0,00 2 162,52 100 755,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 067 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 340 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 340 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 396 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5340 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 340 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 841 zł
Całość - kwota brutto 6 181 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 945,00 841,00 5 340,00
Luty 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 945,00 841,00 5 340,00
Marzec 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 945,00 841,00 5 340,00
Kwiecień 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 945,00 841,00 5 340,00
Maj 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 945,00 841,00 5 340,00
Czerwiec 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 945,00 841,00 5 340,00
Lipiec 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 945,00 841,00 5 340,00
Sierpień 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 945,00 841,00 5 340,00
Wrzesień 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 945,00 841,00 5 340,00
Październik 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 945,00 841,00 5 340,00
Listopad 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 945,00 841,00 5 340,00
Grudzień 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 945,00 841,00 5 340,00
Rocznie 74 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 340,00 10 092,00 64 080,00
Wynagrodzenie pracownika 6 181 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 181 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 181,00 zł
Luty 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 181,00 zł
Marzec 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 181,00 zł
Kwiecień 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 181,00 zł
Maj 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 181,00 zł
Czerwiec 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 181,00 zł
Lipiec 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 181,00 zł
Sierpień 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 181,00 zł
Wrzesień 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 181,00 zł
Październik 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 181,00 zł
Listopad 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 181,00 zł
Grudzień 6 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 181,00 zł
Rocznie 74 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 172,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 181 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 340 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 340 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 181 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5340 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 340 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 769 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 669 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 438 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 669,00 0,00 5 769,00
Luty 6 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801,00 0,00 5 637,00
Marzec 6 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 635,00 0,00 4 803,00
Kwiecień 6 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 635,00 0,00 4 803,00
Maj 6 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 635,00 0,00 4 803,00
Czerwiec 6 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 635,00 0,00 4 803,00
Lipiec 6 438,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 551,00 0,00 4 623,41
Sierpień 6 438,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 551,00 0,00 4 623,41
Wrzesień 6 438,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 551,00 0,00 4 623,41
Październik 6 438,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 551,00 0,00 4 623,41
Listopad 6 438,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 551,00 0,00 4 623,41
Grudzień 6 438,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 551,00 0,00 4 623,41
Rocznie 77 256,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 17 316,00 0,00 58 358,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 438 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 769 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.