Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5360 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 730 zł
Ubezpieczenie rentowe 112 zł
Ubezpieczenie chorobowe 183 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 581 zł
Zaliczka na podatek 510 zł
Całość - kwota brutto 7 476 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 476,00 729,66 112,14 183,16 580,59 6 201,00 510,00 5 360,45
Luty 7 476,00 729,66 112,14 183,16 580,59 6 201,00 510,00 5 360,45
Marzec 7 476,00 729,66 112,14 183,16 580,59 6 201,00 510,00 5 360,45
Kwiecień 7 476,00 729,66 112,14 183,16 580,59 6 201,00 510,00 5 360,45
Maj 7 476,00 729,66 112,14 183,16 580,59 6 201,00 510,00 5 360,45
Czerwiec 7 476,00 729,66 112,14 183,16 580,59 6 201,00 510,00 5 360,45
Lipiec 7 476,00 729,66 112,14 183,16 580,59 6 201,00 510,00 5 360,45
Sierpień 7 476,00 729,66 112,14 183,16 580,59 6 201,00 510,00 5 360,45
Wrzesień 7 476,00 729,66 112,14 183,16 580,59 6 201,00 510,00 5 360,45
Październik 7 476,00 729,66 112,14 183,16 580,59 6 201,00 510,00 5 360,45
Listopad 7 476,00 729,66 112,14 183,16 580,59 6 201,00 510,00 5 360,45
Grudzień 7 476,00 729,66 112,14 183,16 580,59 6 201,00 510,00 5 360,45
Rocznie 89 712,00 8 755,92 1 345,68 2 197,92 6 967,08 74 412,00 6 120,00 64 325,40
Wynagrodzenie pracownika 7 476 zł
Ubezpieczenie emerytalne 730 zł
Ubezpieczenie rentowe 486 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 125 zł
Fundusz Pracy (FP) 183 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 9 007 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 476,00 729,66 485,94 124,85 190,64 9 007,09 zł
Luty 7 476,00 729,66 485,94 124,85 190,64 9 007,09 zł
Marzec 7 476,00 729,66 485,94 124,85 190,64 9 007,09 zł
Kwiecień 7 476,00 729,66 485,94 124,85 190,64 9 007,09 zł
Maj 7 476,00 729,66 485,94 124,85 190,64 9 007,09 zł
Czerwiec 7 476,00 729,66 485,94 124,85 190,64 9 007,09 zł
Lipiec 7 476,00 729,66 485,94 124,85 190,64 9 007,09 zł
Sierpień 7 476,00 729,66 485,94 124,85 190,64 9 007,09 zł
Wrzesień 7 476,00 729,66 485,94 124,85 190,64 9 007,09 zł
Październik 7 476,00 729,66 485,94 124,85 190,64 9 007,09 zł
Listopad 7 476,00 729,66 485,94 124,85 190,64 9 007,09 zł
Grudzień 7 476,00 729,66 485,94 124,85 190,64 9 007,09 zł
Rocznie 89 712,00 8 755,92 5 831,28 1 498,20 2 287,68 108 085,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 476 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 360 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 360 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 007 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5360 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 692 zł
Ubezpieczenie rentowe 106 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 566 zł
Zaliczka na podatek 368 zł
Całość - kwota brutto 7 093 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 093,00 692,28 106,40 0,00 566,49 5 035,00 368,00 5 359,83
Luty 7 093,00 692,28 106,40 0,00 566,49 5 035,00 368,00 5 359,83
Marzec 7 093,00 692,28 106,40 0,00 566,49 5 035,00 368,00 5 359,83
Kwiecień 7 093,00 692,28 106,40 0,00 566,49 5 035,00 368,00 5 359,83
Maj 7 093,00 692,28 106,40 0,00 566,49 5 035,00 368,00 5 359,83
Czerwiec 7 093,00 692,28 106,40 0,00 566,49 5 035,00 368,00 5 359,83
Lipiec 7 093,00 692,28 106,40 0,00 566,49 5 035,00 368,00 5 359,83
Sierpień 7 093,00 692,28 106,40 0,00 566,49 5 035,00 368,00 5 359,83
Wrzesień 7 093,00 692,28 106,40 0,00 566,49 5 035,00 368,00 5 359,83
Październik 7 093,00 692,28 106,40 0,00 566,49 5 035,00 368,00 5 359,83
Listopad 7 093,00 692,28 106,40 0,00 566,49 5 035,00 368,00 5 359,83
Grudzień 7 093,00 692,28 106,40 0,00 566,49 5 035,00 368,00 5 359,83
Rocznie 85 116,00 8 307,36 1 276,80 0,00 6 797,88 60 420,00 4 416,00 64 317,96
Wynagrodzenie pracownika 7 093 zł
Ubezpieczenie emerytalne 692 zł
Ubezpieczenie rentowe 461 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 174 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 427 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 093,00 692,28 461,05 0,00 180,87 8 427,20 zł
Luty 7 093,00 692,28 461,05 0,00 180,87 8 427,20 zł
Marzec 7 093,00 692,28 461,05 0,00 180,87 8 427,20 zł
Kwiecień 7 093,00 692,28 461,05 0,00 180,87 8 427,20 zł
Maj 7 093,00 692,28 461,05 0,00 180,87 8 427,20 zł
Czerwiec 7 093,00 692,28 461,05 0,00 180,87 8 427,20 zł
Lipiec 7 093,00 692,28 461,05 0,00 180,87 8 427,20 zł
Sierpień 7 093,00 692,28 461,05 0,00 180,87 8 427,20 zł
Wrzesień 7 093,00 692,28 461,05 0,00 180,87 8 427,20 zł
Październik 7 093,00 692,28 461,05 0,00 180,87 8 427,20 zł
Listopad 7 093,00 692,28 461,05 0,00 180,87 8 427,20 zł
Grudzień 7 093,00 692,28 461,05 0,00 180,87 8 427,20 zł
Rocznie 85 116,00 8 307,36 5 532,60 0,00 2 170,44 101 126,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 093 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 360 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 360 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 427 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5360 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 844 zł
Całość - kwota brutto 6 204 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 963,00 844,00 5 360,00
Luty 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 963,00 844,00 5 360,00
Marzec 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 963,00 844,00 5 360,00
Kwiecień 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 963,00 844,00 5 360,00
Maj 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 963,00 844,00 5 360,00
Czerwiec 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 963,00 844,00 5 360,00
Lipiec 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 963,00 844,00 5 360,00
Sierpień 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 963,00 844,00 5 360,00
Wrzesień 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 963,00 844,00 5 360,00
Październik 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 963,00 844,00 5 360,00
Listopad 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 963,00 844,00 5 360,00
Grudzień 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 963,00 844,00 5 360,00
Rocznie 74 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 556,00 10 128,00 64 320,00
Wynagrodzenie pracownika 6 204 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 204 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 zł
Luty 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 zł
Marzec 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 zł
Kwiecień 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 zł
Maj 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 zł
Czerwiec 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 zł
Lipiec 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 zł
Sierpień 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 zł
Wrzesień 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 zł
Październik 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 zł
Listopad 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 zł
Grudzień 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 zł
Rocznie 74 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 448,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 204 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 360 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 360 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 204 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5360 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 743 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 465 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 465,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 743,00 0,00 5 359,66
Luty 6 465,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 743,00 0,00 5 359,66
Marzec 6 465,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 743,00 0,00 5 359,66
Kwiecień 6 465,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 743,00 0,00 5 359,66
Maj 6 465,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 743,00 0,00 5 359,66
Czerwiec 6 465,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 743,00 0,00 5 359,66
Lipiec 6 465,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 705,00 0,00 5 169,97
Sierpień 6 465,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 705,00 0,00 5 169,97
Wrzesień 6 465,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 705,00 0,00 5 169,97
Październik 6 465,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 705,00 0,00 5 169,97
Listopad 6 465,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 705,00 0,00 5 169,97
Grudzień 6 465,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 705,00 0,00 5 169,97
Rocznie 77 580,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 8 688,00 0,00 63 177,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 465 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 360 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ