Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5360 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 819 zł
Ubezpieczenie emerytalne 729 zł
Ubezpieczenie rentowe 112 zł
Ubezpieczenie chorobowe 183 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 580 zł
Zaliczka na podatek 48 zł
Całość - kwota brutto 7 472 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 472,00 729,27 112,08 183,06 580,28 6 198,00 48,00 5 819,31
Luty 7 472,00 729,27 112,08 183,06 580,28 6 198,00 48,00 5 819,31
Marzec 7 472,00 729,27 112,08 183,06 580,28 6 198,00 48,00 5 819,31
Kwiecień 7 472,00 729,27 112,08 183,06 580,28 6 198,00 48,00 5 819,31
Maj 7 472,00 729,27 112,08 183,06 580,28 6 198,00 48,00 5 819,31
Czerwiec 7 472,00 729,27 112,08 183,06 580,28 6 198,00 48,00 5 819,31
Lipiec 7 472,00 729,27 112,08 183,06 580,28 6 198,00 48,00 5 819,31
Sierpień 7 472,00 729,27 112,08 183,06 580,28 6 198,00 48,00 5 819,31
Wrzesień 7 472,00 729,27 112,08 183,06 580,28 6 198,00 48,00 5 819,31
Październik 7 472,00 729,27 112,08 183,06 580,28 6 198,00 48,00 5 819,31
Listopad 7 472,00 729,27 112,08 183,06 580,28 6 198,00 48,00 5 819,31
Grudzień 7 472,00 729,27 112,08 183,06 580,28 6 198,00 48,00 5 819,31
Rocznie 89 664,00 8 751,24 1 344,96 2 196,72 6 963,36 74 376,00 576,00 69 831,72
Wynagrodzenie pracownika 7 472 zł
Ubezpieczenie emerytalne 729 zł
Ubezpieczenie rentowe 486 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 125 zł
Fundusz Pracy (FP) 183 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 9 002 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 472,00 729,27 485,68 124,78 190,53 9 002,26 zł
Luty 7 472,00 729,27 485,68 124,78 190,53 9 002,26 zł
Marzec 7 472,00 729,27 485,68 124,78 190,53 9 002,26 zł
Kwiecień 7 472,00 729,27 485,68 124,78 190,53 9 002,26 zł
Maj 7 472,00 729,27 485,68 124,78 190,53 9 002,26 zł
Czerwiec 7 472,00 729,27 485,68 124,78 190,53 9 002,26 zł
Lipiec 7 472,00 729,27 485,68 124,78 190,53 9 002,26 zł
Sierpień 7 472,00 729,27 485,68 124,78 190,53 9 002,26 zł
Wrzesień 7 472,00 729,27 485,68 124,78 190,53 9 002,26 zł
Październik 7 472,00 729,27 485,68 124,78 190,53 9 002,26 zł
Listopad 7 472,00 729,27 485,68 124,78 190,53 9 002,26 zł
Grudzień 7 472,00 729,27 485,68 124,78 190,53 9 002,26 zł
Rocznie 89 664,00 8 751,24 5 828,16 1 497,36 2 286,36 108 027,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 472 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 819 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 819 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 002 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5360 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 692 zł
Ubezpieczenie rentowe 106 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 566 zł
Zaliczka na podatek 368 zł
Całość - kwota brutto 7 093 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 093,00 692,28 106,40 0,00 566,49 5 035,00 368,00 5 359,83
Luty 7 093,00 692,28 106,40 0,00 566,49 5 035,00 368,00 5 359,83
Marzec 7 093,00 692,28 106,40 0,00 566,49 5 035,00 368,00 5 359,83
Kwiecień 7 093,00 692,28 106,40 0,00 566,49 5 035,00 368,00 5 359,83
Maj 7 093,00 692,28 106,40 0,00 566,49 5 035,00 368,00 5 359,83
Czerwiec 7 093,00 692,28 106,40 0,00 566,49 5 035,00 368,00 5 359,83
Lipiec 7 093,00 692,28 106,40 0,00 566,49 5 035,00 368,00 5 359,83
Sierpień 7 093,00 692,28 106,40 0,00 566,49 5 035,00 368,00 5 359,83
Wrzesień 7 093,00 692,28 106,40 0,00 566,49 5 035,00 368,00 5 359,83
Październik 7 093,00 692,28 106,40 0,00 566,49 5 035,00 368,00 5 359,83
Listopad 7 093,00 692,28 106,40 0,00 566,49 5 035,00 368,00 5 359,83
Grudzień 7 093,00 692,28 106,40 0,00 566,49 5 035,00 368,00 5 359,83
Rocznie 85 116,00 8 307,36 1 276,80 0,00 6 797,88 60 420,00 4 416,00 64 317,96
Wynagrodzenie pracownika 7 093 zł
Ubezpieczenie emerytalne 692 zł
Ubezpieczenie rentowe 461 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 174 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 427 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 093,00 692,28 461,05 0,00 180,87 8 427,20 zł
Luty 7 093,00 692,28 461,05 0,00 180,87 8 427,20 zł
Marzec 7 093,00 692,28 461,05 0,00 180,87 8 427,20 zł
Kwiecień 7 093,00 692,28 461,05 0,00 180,87 8 427,20 zł
Maj 7 093,00 692,28 461,05 0,00 180,87 8 427,20 zł
Czerwiec 7 093,00 692,28 461,05 0,00 180,87 8 427,20 zł
Lipiec 7 093,00 692,28 461,05 0,00 180,87 8 427,20 zł
Sierpień 7 093,00 692,28 461,05 0,00 180,87 8 427,20 zł
Wrzesień 7 093,00 692,28 461,05 0,00 180,87 8 427,20 zł
Październik 7 093,00 692,28 461,05 0,00 180,87 8 427,20 zł
Listopad 7 093,00 692,28 461,05 0,00 180,87 8 427,20 zł
Grudzień 7 093,00 692,28 461,05 0,00 180,87 8 427,20 zł
Rocznie 85 116,00 8 307,36 5 532,60 0,00 2 170,44 101 126,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 093 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 360 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 360 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 427 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5360 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 844 zł
Całość - kwota brutto 6 204 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 963,00 844,00 5 360,00
Luty 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 963,00 844,00 5 360,00
Marzec 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 963,00 844,00 5 360,00
Kwiecień 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 963,00 844,00 5 360,00
Maj 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 963,00 844,00 5 360,00
Czerwiec 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 963,00 844,00 5 360,00
Lipiec 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 963,00 844,00 5 360,00
Sierpień 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 963,00 844,00 5 360,00
Wrzesień 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 963,00 844,00 5 360,00
Październik 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 963,00 844,00 5 360,00
Listopad 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 963,00 844,00 5 360,00
Grudzień 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 963,00 844,00 5 360,00
Rocznie 74 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 556,00 10 128,00 64 320,00
Wynagrodzenie pracownika 6 204 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 204 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 zł
Luty 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 zł
Marzec 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 zł
Kwiecień 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 zł
Maj 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 zł
Czerwiec 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 zł
Lipiec 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 zł
Sierpień 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 zł
Wrzesień 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 zł
Październik 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 zł
Listopad 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 zł
Grudzień 6 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 zł
Rocznie 74 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 448,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 204 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 360 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 360 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 204 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5360 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 788 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 674 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 462 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 674,00 0,00 5 788,00
Luty 6 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812,00 0,00 5 650,00
Marzec 6 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 643,00 0,00 4 819,00
Kwiecień 6 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 643,00 0,00 4 819,00
Maj 6 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 643,00 0,00 4 819,00
Czerwiec 6 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 643,00 0,00 4 819,00
Lipiec 6 462,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 558,00 0,00 4 640,41
Sierpień 6 462,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 558,00 0,00 4 640,41
Wrzesień 6 462,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 558,00 0,00 4 640,41
Październik 6 462,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 558,00 0,00 4 640,41
Listopad 6 462,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 558,00 0,00 4 640,41
Grudzień 6 462,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 558,00 0,00 4 640,41
Rocznie 77 544,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 17 406,00 0,00 58 556,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 462 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 788 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.