Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5350 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 350 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 809 zł
Ubezpieczenie emerytalne 728 zł
Ubezpieczenie rentowe 112 zł
Ubezpieczenie chorobowe 183 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 579 zł
Zaliczka na podatek 47 zł
Całość - kwota brutto 7 458 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 458,00 727,90 111,87 182,72 579,20 6 186,00 47,00 5 809,31
Luty 7 458,00 727,90 111,87 182,72 579,20 6 186,00 47,00 5 809,31
Marzec 7 458,00 727,90 111,87 182,72 579,20 6 186,00 47,00 5 809,31
Kwiecień 7 458,00 727,90 111,87 182,72 579,20 6 186,00 47,00 5 809,31
Maj 7 458,00 727,90 111,87 182,72 579,20 6 186,00 47,00 5 809,31
Czerwiec 7 458,00 727,90 111,87 182,72 579,20 6 186,00 47,00 5 809,31
Lipiec 7 458,00 727,90 111,87 182,72 579,20 6 186,00 47,00 5 809,31
Sierpień 7 458,00 727,90 111,87 182,72 579,20 6 186,00 47,00 5 809,31
Wrzesień 7 458,00 727,90 111,87 182,72 579,20 6 186,00 47,00 5 809,31
Październik 7 458,00 727,90 111,87 182,72 579,20 6 186,00 47,00 5 809,31
Listopad 7 458,00 727,90 111,87 182,72 579,20 6 186,00 47,00 5 809,31
Grudzień 7 458,00 727,90 111,87 182,72 579,20 6 186,00 47,00 5 809,31
Rocznie 89 496,00 8 734,80 1 342,44 2 192,64 6 950,40 74 232,00 564,00 69 711,72
Wynagrodzenie pracownika 7 458 zł
Ubezpieczenie emerytalne 728 zł
Ubezpieczenie rentowe 485 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 125 zł
Fundusz Pracy (FP) 183 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 985 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 458,00 727,90 484,77 124,55 190,18 8 985,40 zł
Luty 7 458,00 727,90 484,77 124,55 190,18 8 985,40 zł
Marzec 7 458,00 727,90 484,77 124,55 190,18 8 985,40 zł
Kwiecień 7 458,00 727,90 484,77 124,55 190,18 8 985,40 zł
Maj 7 458,00 727,90 484,77 124,55 190,18 8 985,40 zł
Czerwiec 7 458,00 727,90 484,77 124,55 190,18 8 985,40 zł
Lipiec 7 458,00 727,90 484,77 124,55 190,18 8 985,40 zł
Sierpień 7 458,00 727,90 484,77 124,55 190,18 8 985,40 zł
Wrzesień 7 458,00 727,90 484,77 124,55 190,18 8 985,40 zł
Październik 7 458,00 727,90 484,77 124,55 190,18 8 985,40 zł
Listopad 7 458,00 727,90 484,77 124,55 190,18 8 985,40 zł
Grudzień 7 458,00 727,90 484,77 124,55 190,18 8 985,40 zł
Rocznie 89 496,00 8 734,80 5 817,24 1 494,60 2 282,16 107 824,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 458 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 809 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 809 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 985 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5350 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 350 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 350 zł
Ubezpieczenie emerytalne 691 zł
Ubezpieczenie rentowe 106 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 566 zł
Zaliczka na podatek 368 zł
Całość - kwota brutto 7 081 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 081,00 691,11 106,22 0,00 565,53 5 027,00 368,00 5 350,14
Luty 7 081,00 691,11 106,22 0,00 565,53 5 027,00 368,00 5 350,14
Marzec 7 081,00 691,11 106,22 0,00 565,53 5 027,00 368,00 5 350,14
Kwiecień 7 081,00 691,11 106,22 0,00 565,53 5 027,00 368,00 5 350,14
Maj 7 081,00 691,11 106,22 0,00 565,53 5 027,00 368,00 5 350,14
Czerwiec 7 081,00 691,11 106,22 0,00 565,53 5 027,00 368,00 5 350,14
Lipiec 7 081,00 691,11 106,22 0,00 565,53 5 027,00 368,00 5 350,14
Sierpień 7 081,00 691,11 106,22 0,00 565,53 5 027,00 368,00 5 350,14
Wrzesień 7 081,00 691,11 106,22 0,00 565,53 5 027,00 368,00 5 350,14
Październik 7 081,00 691,11 106,22 0,00 565,53 5 027,00 368,00 5 350,14
Listopad 7 081,00 691,11 106,22 0,00 565,53 5 027,00 368,00 5 350,14
Grudzień 7 081,00 691,11 106,22 0,00 565,53 5 027,00 368,00 5 350,14
Rocznie 84 972,00 8 293,32 1 274,64 0,00 6 786,36 60 324,00 4 416,00 64 201,68
Wynagrodzenie pracownika 7 081 zł
Ubezpieczenie emerytalne 691 zł
Ubezpieczenie rentowe 460 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 173 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 413 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 081,00 691,11 460,27 0,00 180,56 8 412,94 zł
Luty 7 081,00 691,11 460,27 0,00 180,56 8 412,94 zł
Marzec 7 081,00 691,11 460,27 0,00 180,56 8 412,94 zł
Kwiecień 7 081,00 691,11 460,27 0,00 180,56 8 412,94 zł
Maj 7 081,00 691,11 460,27 0,00 180,56 8 412,94 zł
Czerwiec 7 081,00 691,11 460,27 0,00 180,56 8 412,94 zł
Lipiec 7 081,00 691,11 460,27 0,00 180,56 8 412,94 zł
Sierpień 7 081,00 691,11 460,27 0,00 180,56 8 412,94 zł
Wrzesień 7 081,00 691,11 460,27 0,00 180,56 8 412,94 zł
Październik 7 081,00 691,11 460,27 0,00 180,56 8 412,94 zł
Listopad 7 081,00 691,11 460,27 0,00 180,56 8 412,94 zł
Grudzień 7 081,00 691,11 460,27 0,00 180,56 8 412,94 zł
Rocznie 84 972,00 8 293,32 5 523,24 0,00 2 166,72 100 955,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 081 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 350 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 350 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 413 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5350 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 350 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 350 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 842 zł
Całość - kwota brutto 6 192 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 954,00 842,00 5 350,00
Luty 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 954,00 842,00 5 350,00
Marzec 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 954,00 842,00 5 350,00
Kwiecień 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 954,00 842,00 5 350,00
Maj 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 954,00 842,00 5 350,00
Czerwiec 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 954,00 842,00 5 350,00
Lipiec 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 954,00 842,00 5 350,00
Sierpień 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 954,00 842,00 5 350,00
Wrzesień 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 954,00 842,00 5 350,00
Październik 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 954,00 842,00 5 350,00
Listopad 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 954,00 842,00 5 350,00
Grudzień 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 954,00 842,00 5 350,00
Rocznie 74 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 448,00 10 104,00 64 200,00
Wynagrodzenie pracownika 6 192 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 192 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 192,00 zł
Luty 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 192,00 zł
Marzec 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 192,00 zł
Kwiecień 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 192,00 zł
Maj 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 192,00 zł
Czerwiec 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 192,00 zł
Lipiec 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 192,00 zł
Sierpień 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 192,00 zł
Wrzesień 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 192,00 zł
Październik 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 192,00 zł
Listopad 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 192,00 zł
Grudzień 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 192,00 zł
Rocznie 74 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 304,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 192 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 350 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 350 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 192 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5350 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 350 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 778 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 672 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 450 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672,00 0,00 5 778,00
Luty 6 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807,00 0,00 5 643,00
Marzec 6 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639,00 0,00 4 811,00
Kwiecień 6 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639,00 0,00 4 811,00
Maj 6 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639,00 0,00 4 811,00
Czerwiec 6 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639,00 0,00 4 811,00
Lipiec 6 450,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 555,00 0,00 4 631,41
Sierpień 6 450,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 555,00 0,00 4 631,41
Wrzesień 6 450,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 555,00 0,00 4 631,41
Październik 6 450,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 555,00 0,00 4 631,41
Listopad 6 450,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 555,00 0,00 4 631,41
Grudzień 6 450,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 555,00 0,00 4 631,41
Rocznie 77 400,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 17 365,00 0,00 58 453,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 450 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 778 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.