Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5350 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 350 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 350 zł
Ubezpieczenie emerytalne 728 zł
Ubezpieczenie rentowe 112 zł
Ubezpieczenie chorobowe 183 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 580 zł
Zaliczka na podatek 509 zł
Całość - kwota brutto 7 462 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 462,00 728,29 111,93 182,82 579,51 6 189,00 509,00 5 350,45
Luty 7 462,00 728,29 111,93 182,82 579,51 6 189,00 509,00 5 350,45
Marzec 7 462,00 728,29 111,93 182,82 579,51 6 189,00 509,00 5 350,45
Kwiecień 7 462,00 728,29 111,93 182,82 579,51 6 189,00 509,00 5 350,45
Maj 7 462,00 728,29 111,93 182,82 579,51 6 189,00 509,00 5 350,45
Czerwiec 7 462,00 728,29 111,93 182,82 579,51 6 189,00 509,00 5 350,45
Lipiec 7 462,00 728,29 111,93 182,82 579,51 6 189,00 509,00 5 350,45
Sierpień 7 462,00 728,29 111,93 182,82 579,51 6 189,00 509,00 5 350,45
Wrzesień 7 462,00 728,29 111,93 182,82 579,51 6 189,00 509,00 5 350,45
Październik 7 462,00 728,29 111,93 182,82 579,51 6 189,00 509,00 5 350,45
Listopad 7 462,00 728,29 111,93 182,82 579,51 6 189,00 509,00 5 350,45
Grudzień 7 462,00 728,29 111,93 182,82 579,51 6 189,00 509,00 5 350,45
Rocznie 89 544,00 8 739,48 1 343,16 2 193,84 6 954,12 74 268,00 6 108,00 64 205,40
Wynagrodzenie pracownika 7 462 zł
Ubezpieczenie emerytalne 728 zł
Ubezpieczenie rentowe 485 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 125 zł
Fundusz Pracy (FP) 183 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 990 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 462,00 728,29 485,03 124,62 190,28 8 990,22 zł
Luty 7 462,00 728,29 485,03 124,62 190,28 8 990,22 zł
Marzec 7 462,00 728,29 485,03 124,62 190,28 8 990,22 zł
Kwiecień 7 462,00 728,29 485,03 124,62 190,28 8 990,22 zł
Maj 7 462,00 728,29 485,03 124,62 190,28 8 990,22 zł
Czerwiec 7 462,00 728,29 485,03 124,62 190,28 8 990,22 zł
Lipiec 7 462,00 728,29 485,03 124,62 190,28 8 990,22 zł
Sierpień 7 462,00 728,29 485,03 124,62 190,28 8 990,22 zł
Wrzesień 7 462,00 728,29 485,03 124,62 190,28 8 990,22 zł
Październik 7 462,00 728,29 485,03 124,62 190,28 8 990,22 zł
Listopad 7 462,00 728,29 485,03 124,62 190,28 8 990,22 zł
Grudzień 7 462,00 728,29 485,03 124,62 190,28 8 990,22 zł
Rocznie 89 544,00 8 739,48 5 820,36 1 495,44 2 283,36 107 882,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 462 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 350 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 350 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 990 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5350 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 350 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 350 zł
Ubezpieczenie emerytalne 691 zł
Ubezpieczenie rentowe 106 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 566 zł
Zaliczka na podatek 368 zł
Całość - kwota brutto 7 081 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 081,00 691,11 106,22 0,00 565,53 5 027,00 368,00 5 350,14
Luty 7 081,00 691,11 106,22 0,00 565,53 5 027,00 368,00 5 350,14
Marzec 7 081,00 691,11 106,22 0,00 565,53 5 027,00 368,00 5 350,14
Kwiecień 7 081,00 691,11 106,22 0,00 565,53 5 027,00 368,00 5 350,14
Maj 7 081,00 691,11 106,22 0,00 565,53 5 027,00 368,00 5 350,14
Czerwiec 7 081,00 691,11 106,22 0,00 565,53 5 027,00 368,00 5 350,14
Lipiec 7 081,00 691,11 106,22 0,00 565,53 5 027,00 368,00 5 350,14
Sierpień 7 081,00 691,11 106,22 0,00 565,53 5 027,00 368,00 5 350,14
Wrzesień 7 081,00 691,11 106,22 0,00 565,53 5 027,00 368,00 5 350,14
Październik 7 081,00 691,11 106,22 0,00 565,53 5 027,00 368,00 5 350,14
Listopad 7 081,00 691,11 106,22 0,00 565,53 5 027,00 368,00 5 350,14
Grudzień 7 081,00 691,11 106,22 0,00 565,53 5 027,00 368,00 5 350,14
Rocznie 84 972,00 8 293,32 1 274,64 0,00 6 786,36 60 324,00 4 416,00 64 201,68
Wynagrodzenie pracownika 7 081 zł
Ubezpieczenie emerytalne 691 zł
Ubezpieczenie rentowe 460 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 173 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 413 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 081,00 691,11 460,27 0,00 180,56 8 412,94 zł
Luty 7 081,00 691,11 460,27 0,00 180,56 8 412,94 zł
Marzec 7 081,00 691,11 460,27 0,00 180,56 8 412,94 zł
Kwiecień 7 081,00 691,11 460,27 0,00 180,56 8 412,94 zł
Maj 7 081,00 691,11 460,27 0,00 180,56 8 412,94 zł
Czerwiec 7 081,00 691,11 460,27 0,00 180,56 8 412,94 zł
Lipiec 7 081,00 691,11 460,27 0,00 180,56 8 412,94 zł
Sierpień 7 081,00 691,11 460,27 0,00 180,56 8 412,94 zł
Wrzesień 7 081,00 691,11 460,27 0,00 180,56 8 412,94 zł
Październik 7 081,00 691,11 460,27 0,00 180,56 8 412,94 zł
Listopad 7 081,00 691,11 460,27 0,00 180,56 8 412,94 zł
Grudzień 7 081,00 691,11 460,27 0,00 180,56 8 412,94 zł
Rocznie 84 972,00 8 293,32 5 523,24 0,00 2 166,72 100 955,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 081 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 350 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 350 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 413 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5350 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 350 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 350 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 842 zł
Całość - kwota brutto 6 192 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 954,00 842,00 5 350,00
Luty 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 954,00 842,00 5 350,00
Marzec 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 954,00 842,00 5 350,00
Kwiecień 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 954,00 842,00 5 350,00
Maj 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 954,00 842,00 5 350,00
Czerwiec 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 954,00 842,00 5 350,00
Lipiec 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 954,00 842,00 5 350,00
Sierpień 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 954,00 842,00 5 350,00
Wrzesień 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 954,00 842,00 5 350,00
Październik 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 954,00 842,00 5 350,00
Listopad 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 954,00 842,00 5 350,00
Grudzień 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 954,00 842,00 5 350,00
Rocznie 74 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 448,00 10 104,00 64 200,00
Wynagrodzenie pracownika 6 192 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 192 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 192,00 zł
Luty 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 192,00 zł
Marzec 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 192,00 zł
Kwiecień 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 192,00 zł
Maj 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 192,00 zł
Czerwiec 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 192,00 zł
Lipiec 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 192,00 zł
Sierpień 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 192,00 zł
Wrzesień 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 192,00 zł
Październik 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 192,00 zł
Listopad 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 192,00 zł
Grudzień 6 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 192,00 zł
Rocznie 74 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 304,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 192 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 350 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 350 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 192 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5350 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 350 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 350 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 725 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 457 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 457,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 725,00 0,00 5 350,19
Luty 6 457,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 725,00 0,00 5 350,19
Marzec 6 457,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 725,00 0,00 5 350,19
Kwiecień 6 457,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 725,00 0,00 5 350,19
Maj 6 457,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 725,00 0,00 5 350,19
Czerwiec 6 457,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 725,00 0,00 5 350,19
Lipiec 6 457,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 684,00 0,00 5 145,99
Sierpień 6 457,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 684,00 0,00 5 145,99
Wrzesień 6 457,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 684,00 0,00 5 145,99
Październik 6 457,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 684,00 0,00 5 145,99
Listopad 6 457,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 684,00 0,00 5 145,99
Grudzień 6 457,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 684,00 0,00 5 145,99
Rocznie 77 484,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 8 454,00 0,00 62 977,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 457 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 350 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ