Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5410 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 410 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 736 zł
Ubezpieczenie rentowe 113 zł
Ubezpieczenie chorobowe 185 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 586 zł
Zaliczka na podatek 53 zł
Całość - kwota brutto 7 543 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 543,00 736,20 113,15 184,80 585,80 6 259,00 53,00 5 870,05
Luty 7 543,00 736,20 113,15 184,80 585,80 6 259,00 53,00 5 870,05
Marzec 7 543,00 736,20 113,15 184,80 585,80 6 259,00 53,00 5 870,05
Kwiecień 7 543,00 736,20 113,15 184,80 585,80 6 259,00 53,00 5 870,05
Maj 7 543,00 736,20 113,15 184,80 585,80 6 259,00 53,00 5 870,05
Czerwiec 7 543,00 736,20 113,15 184,80 585,80 6 259,00 53,00 5 870,05
Lipiec 7 543,00 736,20 113,15 184,80 585,80 6 259,00 53,00 5 870,05
Sierpień 7 543,00 736,20 113,15 184,80 585,80 6 259,00 53,00 5 870,05
Wrzesień 7 543,00 736,20 113,15 184,80 585,80 6 259,00 53,00 5 870,05
Październik 7 543,00 736,20 113,15 184,80 585,80 6 259,00 53,00 5 870,05
Listopad 7 543,00 736,20 113,15 184,80 585,80 6 259,00 53,00 5 870,05
Grudzień 7 543,00 736,20 113,15 184,80 585,80 6 259,00 53,00 5 870,05
Rocznie 90 516,00 8 834,40 1 357,80 2 217,60 7 029,60 75 108,00 636,00 70 440,60
Wynagrodzenie pracownika 7 543 zł
Ubezpieczenie emerytalne 736 zł
Ubezpieczenie rentowe 490 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 126 zł
Fundusz Pracy (FP) 185 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 088 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 543,00 736,20 490,30 125,97 192,34 9 087,81 zł
Luty 7 543,00 736,20 490,30 125,97 192,34 9 087,81 zł
Marzec 7 543,00 736,20 490,30 125,97 192,34 9 087,81 zł
Kwiecień 7 543,00 736,20 490,30 125,97 192,34 9 087,81 zł
Maj 7 543,00 736,20 490,30 125,97 192,34 9 087,81 zł
Czerwiec 7 543,00 736,20 490,30 125,97 192,34 9 087,81 zł
Lipiec 7 543,00 736,20 490,30 125,97 192,34 9 087,81 zł
Sierpień 7 543,00 736,20 490,30 125,97 192,34 9 087,81 zł
Wrzesień 7 543,00 736,20 490,30 125,97 192,34 9 087,81 zł
Październik 7 543,00 736,20 490,30 125,97 192,34 9 087,81 zł
Listopad 7 543,00 736,20 490,30 125,97 192,34 9 087,81 zł
Grudzień 7 543,00 736,20 490,30 125,97 192,34 9 087,81 zł
Rocznie 90 516,00 8 834,40 5 883,60 1 511,64 2 308,08 109 053,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 543 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 870 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 870 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 088 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5410 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 410 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 699 zł
Ubezpieczenie rentowe 107 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 572 zł
Zaliczka na podatek 372 zł
Całość - kwota brutto 7 160 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 160,00 698,82 107,40 0,00 571,84 5 083,00 372,00 5 409,94
Luty 7 160,00 698,82 107,40 0,00 571,84 5 083,00 372,00 5 409,94
Marzec 7 160,00 698,82 107,40 0,00 571,84 5 083,00 372,00 5 409,94
Kwiecień 7 160,00 698,82 107,40 0,00 571,84 5 083,00 372,00 5 409,94
Maj 7 160,00 698,82 107,40 0,00 571,84 5 083,00 372,00 5 409,94
Czerwiec 7 160,00 698,82 107,40 0,00 571,84 5 083,00 372,00 5 409,94
Lipiec 7 160,00 698,82 107,40 0,00 571,84 5 083,00 372,00 5 409,94
Sierpień 7 160,00 698,82 107,40 0,00 571,84 5 083,00 372,00 5 409,94
Wrzesień 7 160,00 698,82 107,40 0,00 571,84 5 083,00 372,00 5 409,94
Październik 7 160,00 698,82 107,40 0,00 571,84 5 083,00 372,00 5 409,94
Listopad 7 160,00 698,82 107,40 0,00 571,84 5 083,00 372,00 5 409,94
Grudzień 7 160,00 698,82 107,40 0,00 571,84 5 083,00 372,00 5 409,94
Rocznie 85 920,00 8 385,84 1 288,80 0,00 6 862,08 60 996,00 4 464,00 64 919,28
Wynagrodzenie pracownika 7 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 699 zł
Ubezpieczenie rentowe 465 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 175 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 507 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 160,00 698,82 465,40 0,00 182,58 8 506,80 zł
Luty 7 160,00 698,82 465,40 0,00 182,58 8 506,80 zł
Marzec 7 160,00 698,82 465,40 0,00 182,58 8 506,80 zł
Kwiecień 7 160,00 698,82 465,40 0,00 182,58 8 506,80 zł
Maj 7 160,00 698,82 465,40 0,00 182,58 8 506,80 zł
Czerwiec 7 160,00 698,82 465,40 0,00 182,58 8 506,80 zł
Lipiec 7 160,00 698,82 465,40 0,00 182,58 8 506,80 zł
Sierpień 7 160,00 698,82 465,40 0,00 182,58 8 506,80 zł
Wrzesień 7 160,00 698,82 465,40 0,00 182,58 8 506,80 zł
Październik 7 160,00 698,82 465,40 0,00 182,58 8 506,80 zł
Listopad 7 160,00 698,82 465,40 0,00 182,58 8 506,80 zł
Grudzień 7 160,00 698,82 465,40 0,00 182,58 8 506,80 zł
Rocznie 85 920,00 8 385,84 5 584,80 0,00 2 190,96 102 081,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 160 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 410 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 410 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 507 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5410 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 410 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 852 zł
Całość - kwota brutto 6 262 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 010,00 852,00 5 410,00
Luty 6 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 010,00 852,00 5 410,00
Marzec 6 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 010,00 852,00 5 410,00
Kwiecień 6 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 010,00 852,00 5 410,00
Maj 6 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 010,00 852,00 5 410,00
Czerwiec 6 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 010,00 852,00 5 410,00
Lipiec 6 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 010,00 852,00 5 410,00
Sierpień 6 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 010,00 852,00 5 410,00
Wrzesień 6 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 010,00 852,00 5 410,00
Październik 6 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 010,00 852,00 5 410,00
Listopad 6 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 010,00 852,00 5 410,00
Grudzień 6 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 010,00 852,00 5 410,00
Rocznie 75 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 120,00 10 224,00 64 920,00
Wynagrodzenie pracownika 6 262 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 262 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 262,00 zł
Luty 6 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 262,00 zł
Marzec 6 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 262,00 zł
Kwiecień 6 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 262,00 zł
Maj 6 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 262,00 zł
Czerwiec 6 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 262,00 zł
Lipiec 6 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 262,00 zł
Sierpień 6 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 262,00 zł
Wrzesień 6 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 262,00 zł
Październik 6 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 262,00 zł
Listopad 6 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 262,00 zł
Grudzień 6 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 262,00 zł
Rocznie 75 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 144,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 262 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 410 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 410 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 262 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5410 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 410 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 838 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 684 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 522 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684,00 0,00 5 838,00
Luty 6 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00 0,00 5 682,00
Marzec 6 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 662,00 0,00 4 860,00
Kwiecień 6 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 662,00 0,00 4 860,00
Maj 6 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 662,00 0,00 4 860,00
Czerwiec 6 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 662,00 0,00 4 860,00
Lipiec 6 522,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 578,00 0,00 4 680,41
Sierpień 6 522,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 578,00 0,00 4 680,41
Wrzesień 6 522,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 578,00 0,00 4 680,41
Październik 6 522,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 578,00 0,00 4 680,41
Listopad 6 522,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 578,00 0,00 4 680,41
Grudzień 6 522,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 578,00 0,00 4 680,41
Rocznie 78 264,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 17 640,00 0,00 59 042,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 522 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 838 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.