Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 759 zł
Ubezpieczenie emerytalne 721 zł
Ubezpieczenie rentowe 111 zł
Ubezpieczenie chorobowe 181 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 574 zł
Zaliczka na podatek 42 zł
Całość - kwota brutto 7 387 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 387,00 720,97 110,81 180,98 573,68 6 124,00 42,00 5 758,56
Luty 7 387,00 720,97 110,81 180,98 573,68 6 124,00 42,00 5 758,56
Marzec 7 387,00 720,97 110,81 180,98 573,68 6 124,00 42,00 5 758,56
Kwiecień 7 387,00 720,97 110,81 180,98 573,68 6 124,00 42,00 5 758,56
Maj 7 387,00 720,97 110,81 180,98 573,68 6 124,00 42,00 5 758,56
Czerwiec 7 387,00 720,97 110,81 180,98 573,68 6 124,00 42,00 5 758,56
Lipiec 7 387,00 720,97 110,81 180,98 573,68 6 124,00 42,00 5 758,56
Sierpień 7 387,00 720,97 110,81 180,98 573,68 6 124,00 42,00 5 758,56
Wrzesień 7 387,00 720,97 110,81 180,98 573,68 6 124,00 42,00 5 758,56
Październik 7 387,00 720,97 110,81 180,98 573,68 6 124,00 42,00 5 758,56
Listopad 7 387,00 720,97 110,81 180,98 573,68 6 124,00 42,00 5 758,56
Grudzień 7 387,00 720,97 110,81 180,98 573,68 6 124,00 42,00 5 758,56
Rocznie 88 644,00 8 651,64 1 329,72 2 171,76 6 884,16 73 488,00 504,00 69 102,72
Wynagrodzenie pracownika 7 387 zł
Ubezpieczenie emerytalne 721 zł
Ubezpieczenie rentowe 480 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 123 zł
Fundusz Pracy (FP) 181 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 387,00 720,97 480,16 123,36 188,37 8 899,86 zł
Luty 7 387,00 720,97 480,16 123,36 188,37 8 899,86 zł
Marzec 7 387,00 720,97 480,16 123,36 188,37 8 899,86 zł
Kwiecień 7 387,00 720,97 480,16 123,36 188,37 8 899,86 zł
Maj 7 387,00 720,97 480,16 123,36 188,37 8 899,86 zł
Czerwiec 7 387,00 720,97 480,16 123,36 188,37 8 899,86 zł
Lipiec 7 387,00 720,97 480,16 123,36 188,37 8 899,86 zł
Sierpień 7 387,00 720,97 480,16 123,36 188,37 8 899,86 zł
Wrzesień 7 387,00 720,97 480,16 123,36 188,37 8 899,86 zł
Październik 7 387,00 720,97 480,16 123,36 188,37 8 899,86 zł
Listopad 7 387,00 720,97 480,16 123,36 188,37 8 899,86 zł
Grudzień 7 387,00 720,97 480,16 123,36 188,37 8 899,86 zł
Rocznie 88 644,00 8 651,64 5 761,92 1 480,32 2 260,44 106 798,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 387 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 759 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 759 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 685 zł
Ubezpieczenie rentowe 105 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 560 zł
Zaliczka na podatek 364 zł
Całość - kwota brutto 7 014 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 014,00 684,57 105,21 0,00 560,18 4 979,00 364,00 5 300,04
Luty 7 014,00 684,57 105,21 0,00 560,18 4 979,00 364,00 5 300,04
Marzec 7 014,00 684,57 105,21 0,00 560,18 4 979,00 364,00 5 300,04
Kwiecień 7 014,00 684,57 105,21 0,00 560,18 4 979,00 364,00 5 300,04
Maj 7 014,00 684,57 105,21 0,00 560,18 4 979,00 364,00 5 300,04
Czerwiec 7 014,00 684,57 105,21 0,00 560,18 4 979,00 364,00 5 300,04
Lipiec 7 014,00 684,57 105,21 0,00 560,18 4 979,00 364,00 5 300,04
Sierpień 7 014,00 684,57 105,21 0,00 560,18 4 979,00 364,00 5 300,04
Wrzesień 7 014,00 684,57 105,21 0,00 560,18 4 979,00 364,00 5 300,04
Październik 7 014,00 684,57 105,21 0,00 560,18 4 979,00 364,00 5 300,04
Listopad 7 014,00 684,57 105,21 0,00 560,18 4 979,00 364,00 5 300,04
Grudzień 7 014,00 684,57 105,21 0,00 560,18 4 979,00 364,00 5 300,04
Rocznie 84 168,00 8 214,84 1 262,52 0,00 6 722,16 59 748,00 4 368,00 63 600,48
Wynagrodzenie pracownika 7 014 zł
Ubezpieczenie emerytalne 685 zł
Ubezpieczenie rentowe 456 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 172 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 333 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 014,00 684,57 455,91 0,00 178,85 8 333,33 zł
Luty 7 014,00 684,57 455,91 0,00 178,85 8 333,33 zł
Marzec 7 014,00 684,57 455,91 0,00 178,85 8 333,33 zł
Kwiecień 7 014,00 684,57 455,91 0,00 178,85 8 333,33 zł
Maj 7 014,00 684,57 455,91 0,00 178,85 8 333,33 zł
Czerwiec 7 014,00 684,57 455,91 0,00 178,85 8 333,33 zł
Lipiec 7 014,00 684,57 455,91 0,00 178,85 8 333,33 zł
Sierpień 7 014,00 684,57 455,91 0,00 178,85 8 333,33 zł
Wrzesień 7 014,00 684,57 455,91 0,00 178,85 8 333,33 zł
Październik 7 014,00 684,57 455,91 0,00 178,85 8 333,33 zł
Listopad 7 014,00 684,57 455,91 0,00 178,85 8 333,33 zł
Grudzień 7 014,00 684,57 455,91 0,00 178,85 8 333,33 zł
Rocznie 84 168,00 8 214,84 5 470,92 0,00 2 146,20 99 999,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 014 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 333 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 834 zł
Całość - kwota brutto 6 134 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 834,00 5 300,00
Luty 6 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 834,00 5 300,00
Marzec 6 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 834,00 5 300,00
Kwiecień 6 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 834,00 5 300,00
Maj 6 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 834,00 5 300,00
Czerwiec 6 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 834,00 5 300,00
Lipiec 6 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 834,00 5 300,00
Sierpień 6 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 834,00 5 300,00
Wrzesień 6 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 834,00 5 300,00
Październik 6 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 834,00 5 300,00
Listopad 6 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 834,00 5 300,00
Grudzień 6 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 834,00 5 300,00
Rocznie 73 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 884,00 10 008,00 63 600,00
Wynagrodzenie pracownika 6 134 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 134 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 134,00 zł
Luty 6 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 134,00 zł
Marzec 6 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 134,00 zł
Kwiecień 6 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 134,00 zł
Maj 6 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 134,00 zł
Czerwiec 6 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 134,00 zł
Lipiec 6 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 134,00 zł
Sierpień 6 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 134,00 zł
Wrzesień 6 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 134,00 zł
Październik 6 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 134,00 zł
Listopad 6 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 134,00 zł
Grudzień 6 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 134,00 zł
Rocznie 73 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 608,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 134 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 134 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 728 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 661 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 389 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 661,00 0,00 5 728,00
Luty 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778,00 0,00 5 611,00
Marzec 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 619,00 0,00 4 770,00
Kwiecień 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 619,00 0,00 4 770,00
Maj 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 619,00 0,00 4 770,00
Czerwiec 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 619,00 0,00 4 770,00
Lipiec 6 389,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 535,00 0,00 4 590,41
Sierpień 6 389,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 535,00 0,00 4 590,41
Wrzesień 6 389,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 535,00 0,00 4 590,41
Październik 6 389,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 535,00 0,00 4 590,41
Listopad 6 389,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 535,00 0,00 4 590,41
Grudzień 6 389,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 535,00 0,00 4 590,41
Rocznie 76 668,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 17 125,00 0,00 57 961,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 389 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 728 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ