Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5280 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 280 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 347 zł
Ubezpieczenie emerytalne 718 zł
Ubezpieczenie rentowe 110 zł
Ubezpieczenie chorobowe 180 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 572 zł
Zaliczka na podatek 432 zł
Całość - kwota brutto 7 359 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 359,00 718,24 110,39 180,30 571,51 6 100,00 432,00 5 346,56
Luty 7 359,00 718,24 110,39 180,30 571,51 6 100,00 432,00 5 346,56
Marzec 7 359,00 718,24 110,39 180,30 571,51 6 100,00 432,00 5 346,56
Kwiecień 7 359,00 718,24 110,39 180,30 571,51 6 100,00 432,00 5 346,56
Maj 7 359,00 718,24 110,39 180,30 571,51 6 100,00 432,00 5 346,56
Czerwiec 7 359,00 718,24 110,39 180,30 571,51 6 100,00 432,00 5 346,56
Lipiec 7 359,00 718,24 110,39 180,30 571,51 6 100,00 432,00 5 346,56
Sierpień 7 359,00 718,24 110,39 180,30 571,51 6 100,00 432,00 5 346,56
Wrzesień 7 359,00 718,24 110,39 180,30 571,51 6 100,00 432,00 5 346,56
Październik 7 359,00 718,24 110,39 180,30 571,51 6 100,00 432,00 5 346,56
Listopad 7 359,00 718,24 110,39 180,30 571,51 6 100,00 432,00 5 346,56
Grudzień 7 359,00 718,24 110,39 180,30 571,51 6 100,00 432,00 5 346,56
Rocznie 88 308,00 8 618,88 1 324,68 2 163,60 5 184,00 73 200,00 0,00 64 158,72
Wynagrodzenie pracownika 7 359 zł
Ubezpieczenie emerytalne 718 zł
Ubezpieczenie rentowe 478 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 123 zł
Fundusz Pracy (FP) 180 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 866 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 359,00 718,24 478,34 122,90 187,66 8 866,14 zł
Luty 7 359,00 718,24 478,34 122,90 187,66 8 866,14 zł
Marzec 7 359,00 718,24 478,34 122,90 187,66 8 866,14 zł
Kwiecień 7 359,00 718,24 478,34 122,90 187,66 8 866,14 zł
Maj 7 359,00 718,24 478,34 122,90 187,66 8 866,14 zł
Czerwiec 7 359,00 718,24 478,34 122,90 187,66 8 866,14 zł
Lipiec 7 359,00 718,24 478,34 122,90 187,66 8 866,14 zł
Sierpień 7 359,00 718,24 478,34 122,90 187,66 8 866,14 zł
Wrzesień 7 359,00 718,24 478,34 122,90 187,66 8 866,14 zł
Październik 7 359,00 718,24 478,34 122,90 187,66 8 866,14 zł
Listopad 7 359,00 718,24 478,34 122,90 187,66 8 866,14 zł
Grudzień 7 359,00 718,24 478,34 122,90 187,66 8 866,14 zł
Rocznie 88 308,00 8 618,88 5 740,08 1 474,80 2 251,92 106 393,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 359 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 347 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 347 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 866 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5280 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 280 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 051 zł
Ubezpieczenie emerytalne 682 zł
Ubezpieczenie rentowe 105 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 558 zł
Zaliczka na podatek 596 zł
Całość - kwota brutto 6 992 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 992,00 682,42 104,88 0,00 558,42 4 964,00 596,00 5 050,60
Luty 6 992,00 682,42 104,88 0,00 558,42 4 964,00 596,00 5 050,60
Marzec 6 992,00 682,42 104,88 0,00 558,42 4 964,00 596,00 5 050,60
Kwiecień 6 992,00 682,42 104,88 0,00 558,42 4 964,00 596,00 5 050,60
Maj 6 992,00 682,42 104,88 0,00 558,42 4 964,00 596,00 5 050,60
Czerwiec 6 992,00 682,42 104,88 0,00 558,42 4 964,00 596,00 5 050,60
Lipiec 6 992,00 682,42 104,88 0,00 558,42 4 964,00 596,00 5 050,60
Sierpień 6 992,00 682,42 104,88 0,00 558,42 4 964,00 596,00 5 050,60
Wrzesień 6 992,00 682,42 104,88 0,00 558,42 4 964,00 596,00 5 050,60
Październik 6 992,00 682,42 104,88 0,00 558,42 4 964,00 596,00 5 050,60
Listopad 6 992,00 682,42 104,88 0,00 558,42 4 964,00 596,00 5 050,60
Grudzień 6 992,00 682,42 104,88 0,00 558,42 4 964,00 596,00 5 050,60
Rocznie 83 904,00 8 189,04 1 258,56 0,00 6 701,04 59 568,00 444,00 60 607,20
Wynagrodzenie pracownika 6 992 zł
Ubezpieczenie emerytalne 682 zł
Ubezpieczenie rentowe 454 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 171 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 307 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 992,00 682,42 454,48 0,00 178,29 8 307,19 zł
Luty 6 992,00 682,42 454,48 0,00 178,29 8 307,19 zł
Marzec 6 992,00 682,42 454,48 0,00 178,29 8 307,19 zł
Kwiecień 6 992,00 682,42 454,48 0,00 178,29 8 307,19 zł
Maj 6 992,00 682,42 454,48 0,00 178,29 8 307,19 zł
Czerwiec 6 992,00 682,42 454,48 0,00 178,29 8 307,19 zł
Lipiec 6 992,00 682,42 454,48 0,00 178,29 8 307,19 zł
Sierpień 6 992,00 682,42 454,48 0,00 178,29 8 307,19 zł
Wrzesień 6 992,00 682,42 454,48 0,00 178,29 8 307,19 zł
Październik 6 992,00 682,42 454,48 0,00 178,29 8 307,19 zł
Listopad 6 992,00 682,42 454,48 0,00 178,29 8 307,19 zł
Grudzień 6 992,00 682,42 454,48 0,00 178,29 8 307,19 zł
Rocznie 83 904,00 8 189,04 5 453,76 0,00 2 139,48 99 686,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 992 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 051 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 051 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 307 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5280 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 280 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 831 zł
Całość - kwota brutto 6 111 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 889,00 831,00 5 280,00
Luty 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 889,00 831,00 5 280,00
Marzec 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 889,00 831,00 5 280,00
Kwiecień 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 889,00 831,00 5 280,00
Maj 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 889,00 831,00 5 280,00
Czerwiec 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 889,00 831,00 5 280,00
Lipiec 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 889,00 831,00 5 280,00
Sierpień 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 889,00 831,00 5 280,00
Wrzesień 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 889,00 831,00 5 280,00
Październik 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 889,00 831,00 5 280,00
Listopad 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 889,00 831,00 5 280,00
Grudzień 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 889,00 831,00 5 280,00
Rocznie 73 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 668,00 9 972,00 63 360,00
Wynagrodzenie pracownika 6 111 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 111 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 zł
Luty 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 zł
Marzec 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 zł
Kwiecień 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 zł
Maj 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 zł
Czerwiec 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 zł
Lipiec 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 zł
Sierpień 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 zł
Wrzesień 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 zł
Październik 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 zł
Listopad 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 zł
Grudzień 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 zł
Rocznie 73 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 332,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 111 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 280 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 280 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 111 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5280 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 280 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 186 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 574 zł
Zaliczka na podatek 613 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 373 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 373,00 0,00 0,00 0,00 573,57 0,00 613,00 0,00 5 186,43
Luty 6 373,00 0,00 0,00 0,00 573,57 0,00 645,00 0,00 5 154,43
Marzec 6 373,00 0,00 0,00 0,00 573,57 0,00 1 529,00 0,00 4 270,43
Kwiecień 6 373,00 0,00 0,00 0,00 573,57 0,00 1 529,00 0,00 4 270,43
Maj 6 373,00 0,00 0,00 0,00 573,57 0,00 1 529,00 0,00 4 270,43
Czerwiec 6 373,00 0,00 0,00 0,00 573,57 0,00 1 529,00 0,00 4 270,43
Lipiec 6 373,00 176,27 72,24 0,00 573,57 15,08 1 445,00 0,00 4 090,84
Sierpień 6 373,00 176,27 72,24 0,00 573,57 15,08 1 445,00 0,00 4 090,84
Wrzesień 6 373,00 176,27 72,24 0,00 573,57 15,08 1 445,00 0,00 4 090,84
Październik 6 373,00 176,27 72,24 0,00 573,57 15,08 1 445,00 0,00 4 090,84
Listopad 6 373,00 176,27 72,24 0,00 573,57 15,08 1 445,00 0,00 4 090,84
Grudzień 6 373,00 176,27 72,24 0,00 573,57 15,08 1 445,00 0,00 4 090,84
Rocznie 76 476,00 1 057,62 433,44 0,00 6 882,84 0,00 16 044,00 0,00 51 967,62

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 373 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 186 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.