Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5280 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 280 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 719 zł
Ubezpieczenie rentowe 110 zł
Ubezpieczenie chorobowe 180 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 572 zł
Zaliczka na podatek 502 zł
Całość - kwota brutto 7 363 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 363,00 718,63 110,45 180,39 571,82 6 104,00 502,00 5 279,71
Luty 7 363,00 718,63 110,45 180,39 571,82 6 104,00 502,00 5 279,71
Marzec 7 363,00 718,63 110,45 180,39 571,82 6 104,00 502,00 5 279,71
Kwiecień 7 363,00 718,63 110,45 180,39 571,82 6 104,00 502,00 5 279,71
Maj 7 363,00 718,63 110,45 180,39 571,82 6 104,00 502,00 5 279,71
Czerwiec 7 363,00 718,63 110,45 180,39 571,82 6 104,00 502,00 5 279,71
Lipiec 7 363,00 718,63 110,45 180,39 571,82 6 104,00 502,00 5 279,71
Sierpień 7 363,00 718,63 110,45 180,39 571,82 6 104,00 502,00 5 279,71
Wrzesień 7 363,00 718,63 110,45 180,39 571,82 6 104,00 502,00 5 279,71
Październik 7 363,00 718,63 110,45 180,39 571,82 6 104,00 502,00 5 279,71
Listopad 7 363,00 718,63 110,45 180,39 571,82 6 104,00 502,00 5 279,71
Grudzień 7 363,00 718,63 110,45 180,39 571,82 6 104,00 502,00 5 279,71
Rocznie 88 356,00 8 623,56 1 325,40 2 164,68 6 861,84 73 248,00 6 024,00 63 356,52
Wynagrodzenie pracownika 7 363 zł
Ubezpieczenie emerytalne 719 zł
Ubezpieczenie rentowe 479 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 123 zł
Fundusz Pracy (FP) 180 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 871 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 363,00 718,63 478,60 122,96 187,75 8 870,94 zł
Luty 7 363,00 718,63 478,60 122,96 187,75 8 870,94 zł
Marzec 7 363,00 718,63 478,60 122,96 187,75 8 870,94 zł
Kwiecień 7 363,00 718,63 478,60 122,96 187,75 8 870,94 zł
Maj 7 363,00 718,63 478,60 122,96 187,75 8 870,94 zł
Czerwiec 7 363,00 718,63 478,60 122,96 187,75 8 870,94 zł
Lipiec 7 363,00 718,63 478,60 122,96 187,75 8 870,94 zł
Sierpień 7 363,00 718,63 478,60 122,96 187,75 8 870,94 zł
Wrzesień 7 363,00 718,63 478,60 122,96 187,75 8 870,94 zł
Październik 7 363,00 718,63 478,60 122,96 187,75 8 870,94 zł
Listopad 7 363,00 718,63 478,60 122,96 187,75 8 870,94 zł
Grudzień 7 363,00 718,63 478,60 122,96 187,75 8 870,94 zł
Rocznie 88 356,00 8 623,56 5 743,20 1 475,52 2 253,00 106 451,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 363 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 280 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 280 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 871 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5280 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 280 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 682 zł
Ubezpieczenie rentowe 105 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 558 zł
Zaliczka na podatek 363 zł
Całość - kwota brutto 6 988 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 988,00 682,03 104,82 0,00 558,10 4 961,00 363,00 5 280,05
Luty 6 988,00 682,03 104,82 0,00 558,10 4 961,00 363,00 5 280,05
Marzec 6 988,00 682,03 104,82 0,00 558,10 4 961,00 363,00 5 280,05
Kwiecień 6 988,00 682,03 104,82 0,00 558,10 4 961,00 363,00 5 280,05
Maj 6 988,00 682,03 104,82 0,00 558,10 4 961,00 363,00 5 280,05
Czerwiec 6 988,00 682,03 104,82 0,00 558,10 4 961,00 363,00 5 280,05
Lipiec 6 988,00 682,03 104,82 0,00 558,10 4 961,00 363,00 5 280,05
Sierpień 6 988,00 682,03 104,82 0,00 558,10 4 961,00 363,00 5 280,05
Wrzesień 6 988,00 682,03 104,82 0,00 558,10 4 961,00 363,00 5 280,05
Październik 6 988,00 682,03 104,82 0,00 558,10 4 961,00 363,00 5 280,05
Listopad 6 988,00 682,03 104,82 0,00 558,10 4 961,00 363,00 5 280,05
Grudzień 6 988,00 682,03 104,82 0,00 558,10 4 961,00 363,00 5 280,05
Rocznie 83 856,00 8 184,36 1 257,84 0,00 6 697,20 59 532,00 4 356,00 63 360,60
Wynagrodzenie pracownika 6 988 zł
Ubezpieczenie emerytalne 682 zł
Ubezpieczenie rentowe 454 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 171 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 302 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 988,00 682,03 454,22 0,00 178,20 8 302,45 zł
Luty 6 988,00 682,03 454,22 0,00 178,20 8 302,45 zł
Marzec 6 988,00 682,03 454,22 0,00 178,20 8 302,45 zł
Kwiecień 6 988,00 682,03 454,22 0,00 178,20 8 302,45 zł
Maj 6 988,00 682,03 454,22 0,00 178,20 8 302,45 zł
Czerwiec 6 988,00 682,03 454,22 0,00 178,20 8 302,45 zł
Lipiec 6 988,00 682,03 454,22 0,00 178,20 8 302,45 zł
Sierpień 6 988,00 682,03 454,22 0,00 178,20 8 302,45 zł
Wrzesień 6 988,00 682,03 454,22 0,00 178,20 8 302,45 zł
Październik 6 988,00 682,03 454,22 0,00 178,20 8 302,45 zł
Listopad 6 988,00 682,03 454,22 0,00 178,20 8 302,45 zł
Grudzień 6 988,00 682,03 454,22 0,00 178,20 8 302,45 zł
Rocznie 83 856,00 8 184,36 5 450,64 0,00 2 138,40 99 629,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 988 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 280 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 280 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 302 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5280 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 280 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 831 zł
Całość - kwota brutto 6 111 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 889,00 831,00 5 280,00
Luty 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 889,00 831,00 5 280,00
Marzec 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 889,00 831,00 5 280,00
Kwiecień 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 889,00 831,00 5 280,00
Maj 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 889,00 831,00 5 280,00
Czerwiec 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 889,00 831,00 5 280,00
Lipiec 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 889,00 831,00 5 280,00
Sierpień 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 889,00 831,00 5 280,00
Wrzesień 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 889,00 831,00 5 280,00
Październik 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 889,00 831,00 5 280,00
Listopad 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 889,00 831,00 5 280,00
Grudzień 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 889,00 831,00 5 280,00
Rocznie 73 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 668,00 9 972,00 63 360,00
Wynagrodzenie pracownika 6 111 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 111 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 zł
Luty 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 zł
Marzec 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 zł
Kwiecień 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 zł
Maj 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 zł
Czerwiec 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 zł
Lipiec 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 zł
Sierpień 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 zł
Wrzesień 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 zł
Październik 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 zł
Listopad 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 zł
Grudzień 6 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 zł
Rocznie 73 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 332,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 111 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 280 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 280 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 111 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5280 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 280 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 727 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 369 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 369,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 727,00 0,00 5 279,66
Luty 6 369,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 727,00 0,00 5 279,66
Marzec 6 369,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 727,00 0,00 5 279,66
Kwiecień 6 369,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 727,00 0,00 5 279,66
Maj 6 369,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 727,00 0,00 5 279,66
Czerwiec 6 369,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 727,00 0,00 5 279,66
Lipiec 6 369,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 688,00 0,00 5 090,97
Sierpień 6 369,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 688,00 0,00 5 090,97
Wrzesień 6 369,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 688,00 0,00 5 090,97
Październik 6 369,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 688,00 0,00 5 090,97
Listopad 6 369,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 688,00 0,00 5 090,97
Grudzień 6 369,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 688,00 0,00 5 090,97
Rocznie 76 428,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 8 490,00 0,00 62 223,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 369 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 280 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ