Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5320 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 320 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 779 zł
Ubezpieczenie emerytalne 724 zł
Ubezpieczenie rentowe 111 zł
Ubezpieczenie chorobowe 182 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 576 zł
Zaliczka na podatek 44 zł
Całość - kwota brutto 7 415 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 415,00 723,70 111,23 181,67 575,86 6 148,00 44,00 5 778,54
Luty 7 415,00 723,70 111,23 181,67 575,86 6 148,00 44,00 5 778,54
Marzec 7 415,00 723,70 111,23 181,67 575,86 6 148,00 44,00 5 778,54
Kwiecień 7 415,00 723,70 111,23 181,67 575,86 6 148,00 44,00 5 778,54
Maj 7 415,00 723,70 111,23 181,67 575,86 6 148,00 44,00 5 778,54
Czerwiec 7 415,00 723,70 111,23 181,67 575,86 6 148,00 44,00 5 778,54
Lipiec 7 415,00 723,70 111,23 181,67 575,86 6 148,00 44,00 5 778,54
Sierpień 7 415,00 723,70 111,23 181,67 575,86 6 148,00 44,00 5 778,54
Wrzesień 7 415,00 723,70 111,23 181,67 575,86 6 148,00 44,00 5 778,54
Październik 7 415,00 723,70 111,23 181,67 575,86 6 148,00 44,00 5 778,54
Listopad 7 415,00 723,70 111,23 181,67 575,86 6 148,00 44,00 5 778,54
Grudzień 7 415,00 723,70 111,23 181,67 575,86 6 148,00 44,00 5 778,54
Rocznie 88 980,00 8 684,40 1 334,76 2 180,04 6 910,32 73 776,00 528,00 69 342,48
Wynagrodzenie pracownika 7 415 zł
Ubezpieczenie emerytalne 724 zł
Ubezpieczenie rentowe 482 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 124 zł
Fundusz Pracy (FP) 182 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 934 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 415,00 723,70 481,98 123,83 189,09 8 933,60 zł
Luty 7 415,00 723,70 481,98 123,83 189,09 8 933,60 zł
Marzec 7 415,00 723,70 481,98 123,83 189,09 8 933,60 zł
Kwiecień 7 415,00 723,70 481,98 123,83 189,09 8 933,60 zł
Maj 7 415,00 723,70 481,98 123,83 189,09 8 933,60 zł
Czerwiec 7 415,00 723,70 481,98 123,83 189,09 8 933,60 zł
Lipiec 7 415,00 723,70 481,98 123,83 189,09 8 933,60 zł
Sierpień 7 415,00 723,70 481,98 123,83 189,09 8 933,60 zł
Wrzesień 7 415,00 723,70 481,98 123,83 189,09 8 933,60 zł
Październik 7 415,00 723,70 481,98 123,83 189,09 8 933,60 zł
Listopad 7 415,00 723,70 481,98 123,83 189,09 8 933,60 zł
Grudzień 7 415,00 723,70 481,98 123,83 189,09 8 933,60 zł
Rocznie 88 980,00 8 684,40 5 783,76 1 485,96 2 269,08 107 203,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 415 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 779 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 779 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 934 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5320 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 320 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 687 zł
Ubezpieczenie rentowe 106 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 562 zł
Zaliczka na podatek 366 zł
Całość - kwota brutto 7 041 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 041,00 687,20 105,62 0,00 562,34 4 999,00 366,00 5 319,84
Luty 7 041,00 687,20 105,62 0,00 562,34 4 999,00 366,00 5 319,84
Marzec 7 041,00 687,20 105,62 0,00 562,34 4 999,00 366,00 5 319,84
Kwiecień 7 041,00 687,20 105,62 0,00 562,34 4 999,00 366,00 5 319,84
Maj 7 041,00 687,20 105,62 0,00 562,34 4 999,00 366,00 5 319,84
Czerwiec 7 041,00 687,20 105,62 0,00 562,34 4 999,00 366,00 5 319,84
Lipiec 7 041,00 687,20 105,62 0,00 562,34 4 999,00 366,00 5 319,84
Sierpień 7 041,00 687,20 105,62 0,00 562,34 4 999,00 366,00 5 319,84
Wrzesień 7 041,00 687,20 105,62 0,00 562,34 4 999,00 366,00 5 319,84
Październik 7 041,00 687,20 105,62 0,00 562,34 4 999,00 366,00 5 319,84
Listopad 7 041,00 687,20 105,62 0,00 562,34 4 999,00 366,00 5 319,84
Grudzień 7 041,00 687,20 105,62 0,00 562,34 4 999,00 366,00 5 319,84
Rocznie 84 492,00 8 246,40 1 267,44 0,00 6 748,08 59 988,00 4 392,00 63 838,08
Wynagrodzenie pracownika 7 041 zł
Ubezpieczenie emerytalne 687 zł
Ubezpieczenie rentowe 458 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 173 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 365 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 041,00 687,20 457,67 0,00 179,54 8 365,41 zł
Luty 7 041,00 687,20 457,67 0,00 179,54 8 365,41 zł
Marzec 7 041,00 687,20 457,67 0,00 179,54 8 365,41 zł
Kwiecień 7 041,00 687,20 457,67 0,00 179,54 8 365,41 zł
Maj 7 041,00 687,20 457,67 0,00 179,54 8 365,41 zł
Czerwiec 7 041,00 687,20 457,67 0,00 179,54 8 365,41 zł
Lipiec 7 041,00 687,20 457,67 0,00 179,54 8 365,41 zł
Sierpień 7 041,00 687,20 457,67 0,00 179,54 8 365,41 zł
Wrzesień 7 041,00 687,20 457,67 0,00 179,54 8 365,41 zł
Październik 7 041,00 687,20 457,67 0,00 179,54 8 365,41 zł
Listopad 7 041,00 687,20 457,67 0,00 179,54 8 365,41 zł
Grudzień 7 041,00 687,20 457,67 0,00 179,54 8 365,41 zł
Rocznie 84 492,00 8 246,40 5 492,04 0,00 2 154,48 100 384,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 041 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 320 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 320 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 365 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5320 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 320 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 837 zł
Całość - kwota brutto 6 157 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 926,00 837,00 5 320,00
Luty 6 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 926,00 837,00 5 320,00
Marzec 6 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 926,00 837,00 5 320,00
Kwiecień 6 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 926,00 837,00 5 320,00
Maj 6 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 926,00 837,00 5 320,00
Czerwiec 6 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 926,00 837,00 5 320,00
Lipiec 6 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 926,00 837,00 5 320,00
Sierpień 6 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 926,00 837,00 5 320,00
Wrzesień 6 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 926,00 837,00 5 320,00
Październik 6 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 926,00 837,00 5 320,00
Listopad 6 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 926,00 837,00 5 320,00
Grudzień 6 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 926,00 837,00 5 320,00
Rocznie 73 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 112,00 10 044,00 63 840,00
Wynagrodzenie pracownika 6 157 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 157 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 157,00 zł
Luty 6 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 157,00 zł
Marzec 6 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 157,00 zł
Kwiecień 6 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 157,00 zł
Maj 6 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 157,00 zł
Czerwiec 6 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 157,00 zł
Lipiec 6 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 157,00 zł
Sierpień 6 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 157,00 zł
Wrzesień 6 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 157,00 zł
Październik 6 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 157,00 zł
Listopad 6 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 157,00 zł
Grudzień 6 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 157,00 zł
Rocznie 73 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 884,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 157 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 320 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 320 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 157 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5320 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 320 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 749 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 665 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 414 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665,00 0,00 5 749,00
Luty 6 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790,00 0,00 5 624,00
Marzec 6 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 627,00 0,00 4 787,00
Kwiecień 6 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 627,00 0,00 4 787,00
Maj 6 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 627,00 0,00 4 787,00
Czerwiec 6 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 627,00 0,00 4 787,00
Lipiec 6 414,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 543,00 0,00 4 607,41
Sierpień 6 414,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 543,00 0,00 4 607,41
Wrzesień 6 414,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 543,00 0,00 4 607,41
Październik 6 414,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 543,00 0,00 4 607,41
Listopad 6 414,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 543,00 0,00 4 607,41
Grudzień 6 414,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 543,00 0,00 4 607,41
Rocznie 76 968,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 17 221,00 0,00 58 165,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 414 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 749 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.