Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5260 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 260 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 327 zł
Ubezpieczenie emerytalne 715 zł
Ubezpieczenie rentowe 110 zł
Ubezpieczenie chorobowe 180 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 569 zł
Zaliczka na podatek 429 zł
Całość - kwota brutto 7 330 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 330,00 715,41 109,95 179,59 569,25 6 075,00 429,00 5 326,80
Luty 7 330,00 715,41 109,95 179,59 569,25 6 075,00 429,00 5 326,80
Marzec 7 330,00 715,41 109,95 179,59 569,25 6 075,00 429,00 5 326,80
Kwiecień 7 330,00 715,41 109,95 179,59 569,25 6 075,00 429,00 5 326,80
Maj 7 330,00 715,41 109,95 179,59 569,25 6 075,00 429,00 5 326,80
Czerwiec 7 330,00 715,41 109,95 179,59 569,25 6 075,00 429,00 5 326,80
Lipiec 7 330,00 715,41 109,95 179,59 569,25 6 075,00 429,00 5 326,80
Sierpień 7 330,00 715,41 109,95 179,59 569,25 6 075,00 429,00 5 326,80
Wrzesień 7 330,00 715,41 109,95 179,59 569,25 6 075,00 429,00 5 326,80
Październik 7 330,00 715,41 109,95 179,59 569,25 6 075,00 429,00 5 326,80
Listopad 7 330,00 715,41 109,95 179,59 569,25 6 075,00 429,00 5 326,80
Grudzień 7 330,00 715,41 109,95 179,59 569,25 6 075,00 429,00 5 326,80
Rocznie 87 960,00 8 584,92 1 319,40 2 155,08 5 148,00 72 900,00 0,00 63 921,60
Wynagrodzenie pracownika 7 330 zł
Ubezpieczenie emerytalne 715 zł
Ubezpieczenie rentowe 476 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 122 zł
Fundusz Pracy (FP) 180 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 831 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 330,00 715,41 476,45 122,41 186,92 8 831,19 zł
Luty 7 330,00 715,41 476,45 122,41 186,92 8 831,19 zł
Marzec 7 330,00 715,41 476,45 122,41 186,92 8 831,19 zł
Kwiecień 7 330,00 715,41 476,45 122,41 186,92 8 831,19 zł
Maj 7 330,00 715,41 476,45 122,41 186,92 8 831,19 zł
Czerwiec 7 330,00 715,41 476,45 122,41 186,92 8 831,19 zł
Lipiec 7 330,00 715,41 476,45 122,41 186,92 8 831,19 zł
Sierpień 7 330,00 715,41 476,45 122,41 186,92 8 831,19 zł
Wrzesień 7 330,00 715,41 476,45 122,41 186,92 8 831,19 zł
Październik 7 330,00 715,41 476,45 122,41 186,92 8 831,19 zł
Listopad 7 330,00 715,41 476,45 122,41 186,92 8 831,19 zł
Grudzień 7 330,00 715,41 476,45 122,41 186,92 8 831,19 zł
Rocznie 87 960,00 8 584,92 5 717,40 1 468,92 2 243,04 105 974,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 330 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 327 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 327 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 831 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5260 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 260 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 031 zł
Ubezpieczenie emerytalne 680 zł
Ubezpieczenie rentowe 104 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 556 zł
Zaliczka na podatek 593 zł
Całość - kwota brutto 6 965 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 965,00 679,78 104,48 0,00 556,27 4 945,00 593,00 5 031,07
Luty 6 965,00 679,78 104,48 0,00 556,27 4 945,00 593,00 5 031,07
Marzec 6 965,00 679,78 104,48 0,00 556,27 4 945,00 593,00 5 031,07
Kwiecień 6 965,00 679,78 104,48 0,00 556,27 4 945,00 593,00 5 031,07
Maj 6 965,00 679,78 104,48 0,00 556,27 4 945,00 593,00 5 031,07
Czerwiec 6 965,00 679,78 104,48 0,00 556,27 4 945,00 593,00 5 031,07
Lipiec 6 965,00 679,78 104,48 0,00 556,27 4 945,00 593,00 5 031,07
Sierpień 6 965,00 679,78 104,48 0,00 556,27 4 945,00 593,00 5 031,07
Wrzesień 6 965,00 679,78 104,48 0,00 556,27 4 945,00 593,00 5 031,07
Październik 6 965,00 679,78 104,48 0,00 556,27 4 945,00 593,00 5 031,07
Listopad 6 965,00 679,78 104,48 0,00 556,27 4 945,00 593,00 5 031,07
Grudzień 6 965,00 679,78 104,48 0,00 556,27 4 945,00 593,00 5 031,07
Rocznie 83 580,00 8 157,36 1 253,76 0,00 6 675,24 59 340,00 444,00 60 372,84
Wynagrodzenie pracownika 6 965 zł
Ubezpieczenie emerytalne 680 zł
Ubezpieczenie rentowe 453 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 171 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 275 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 965,00 679,78 452,73 0,00 177,61 8 275,12 zł
Luty 6 965,00 679,78 452,73 0,00 177,61 8 275,12 zł
Marzec 6 965,00 679,78 452,73 0,00 177,61 8 275,12 zł
Kwiecień 6 965,00 679,78 452,73 0,00 177,61 8 275,12 zł
Maj 6 965,00 679,78 452,73 0,00 177,61 8 275,12 zł
Czerwiec 6 965,00 679,78 452,73 0,00 177,61 8 275,12 zł
Lipiec 6 965,00 679,78 452,73 0,00 177,61 8 275,12 zł
Sierpień 6 965,00 679,78 452,73 0,00 177,61 8 275,12 zł
Wrzesień 6 965,00 679,78 452,73 0,00 177,61 8 275,12 zł
Październik 6 965,00 679,78 452,73 0,00 177,61 8 275,12 zł
Listopad 6 965,00 679,78 452,73 0,00 177,61 8 275,12 zł
Grudzień 6 965,00 679,78 452,73 0,00 177,61 8 275,12 zł
Rocznie 83 580,00 8 157,36 5 432,76 0,00 2 131,32 99 301,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 965 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 031 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 031 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 275 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5260 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 260 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 260 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 828 zł
Całość - kwota brutto 6 088 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 870,00 828,00 5 260,00
Luty 6 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 870,00 828,00 5 260,00
Marzec 6 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 870,00 828,00 5 260,00
Kwiecień 6 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 870,00 828,00 5 260,00
Maj 6 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 870,00 828,00 5 260,00
Czerwiec 6 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 870,00 828,00 5 260,00
Lipiec 6 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 870,00 828,00 5 260,00
Sierpień 6 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 870,00 828,00 5 260,00
Wrzesień 6 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 870,00 828,00 5 260,00
Październik 6 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 870,00 828,00 5 260,00
Listopad 6 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 870,00 828,00 5 260,00
Grudzień 6 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 870,00 828,00 5 260,00
Rocznie 73 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 440,00 9 936,00 63 120,00
Wynagrodzenie pracownika 6 088 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 088 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 088,00 zł
Luty 6 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 088,00 zł
Marzec 6 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 088,00 zł
Kwiecień 6 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 088,00 zł
Maj 6 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 088,00 zł
Czerwiec 6 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 088,00 zł
Lipiec 6 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 088,00 zł
Sierpień 6 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 088,00 zł
Wrzesień 6 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 088,00 zł
Październik 6 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 088,00 zł
Listopad 6 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 088,00 zł
Grudzień 6 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 088,00 zł
Rocznie 73 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 056,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 088 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 260 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 260 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 088 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5260 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 260 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 167 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 571 zł
Zaliczka na podatek 611 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 349 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 349,00 0,00 0,00 0,00 571,41 0,00 611,00 0,00 5 166,59
Luty 6 349,00 0,00 0,00 0,00 571,41 0,00 638,00 0,00 5 139,59
Marzec 6 349,00 0,00 0,00 0,00 571,41 0,00 1 524,00 0,00 4 253,59
Kwiecień 6 349,00 0,00 0,00 0,00 571,41 0,00 1 524,00 0,00 4 253,59
Maj 6 349,00 0,00 0,00 0,00 571,41 0,00 1 524,00 0,00 4 253,59
Czerwiec 6 349,00 0,00 0,00 0,00 571,41 0,00 1 524,00 0,00 4 253,59
Lipiec 6 349,00 176,27 72,24 0,00 571,41 15,08 1 440,00 0,00 4 074,00
Sierpień 6 349,00 176,27 72,24 0,00 571,41 15,08 1 440,00 0,00 4 074,00
Wrzesień 6 349,00 176,27 72,24 0,00 571,41 15,08 1 440,00 0,00 4 074,00
Październik 6 349,00 176,27 72,24 0,00 571,41 15,08 1 440,00 0,00 4 074,00
Listopad 6 349,00 176,27 72,24 0,00 571,41 15,08 1 440,00 0,00 4 074,00
Grudzień 6 349,00 176,27 72,24 0,00 571,41 15,08 1 440,00 0,00 4 074,00
Rocznie 76 188,00 1 057,62 433,44 0,00 6 856,92 0,00 15 985,00 0,00 51 764,54

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 349 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 167 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.