Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5330 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 330 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 395 zł
Ubezpieczenie emerytalne 725 zł
Ubezpieczenie rentowe 111 zł
Ubezpieczenie chorobowe 182 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 577 zł
Zaliczka na podatek 439 zł
Całość - kwota brutto 7 429 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 429,00 725,07 111,44 182,01 576,94 6 160,00 439,00 5 394,54
Luty 7 429,00 725,07 111,44 182,01 576,94 6 160,00 439,00 5 394,54
Marzec 7 429,00 725,07 111,44 182,01 576,94 6 160,00 439,00 5 394,54
Kwiecień 7 429,00 725,07 111,44 182,01 576,94 6 160,00 439,00 5 394,54
Maj 7 429,00 725,07 111,44 182,01 576,94 6 160,00 439,00 5 394,54
Czerwiec 7 429,00 725,07 111,44 182,01 576,94 6 160,00 439,00 5 394,54
Lipiec 7 429,00 725,07 111,44 182,01 576,94 6 160,00 439,00 5 394,54
Sierpień 7 429,00 725,07 111,44 182,01 576,94 6 160,00 439,00 5 394,54
Wrzesień 7 429,00 725,07 111,44 182,01 576,94 6 160,00 439,00 5 394,54
Październik 7 429,00 725,07 111,44 182,01 576,94 6 160,00 439,00 5 394,54
Listopad 7 429,00 725,07 111,44 182,01 576,94 6 160,00 439,00 5 394,54
Grudzień 7 429,00 725,07 111,44 182,01 576,94 6 160,00 439,00 5 394,54
Rocznie 89 148,00 8 700,84 1 337,28 2 184,12 5 270,40 73 920,00 0,00 64 734,48
Wynagrodzenie pracownika 7 429 zł
Ubezpieczenie emerytalne 725 zł
Ubezpieczenie rentowe 483 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 124 zł
Fundusz Pracy (FP) 182 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 950 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 429,00 725,07 482,89 124,06 189,44 8 950,46 zł
Luty 7 429,00 725,07 482,89 124,06 189,44 8 950,46 zł
Marzec 7 429,00 725,07 482,89 124,06 189,44 8 950,46 zł
Kwiecień 7 429,00 725,07 482,89 124,06 189,44 8 950,46 zł
Maj 7 429,00 725,07 482,89 124,06 189,44 8 950,46 zł
Czerwiec 7 429,00 725,07 482,89 124,06 189,44 8 950,46 zł
Lipiec 7 429,00 725,07 482,89 124,06 189,44 8 950,46 zł
Sierpień 7 429,00 725,07 482,89 124,06 189,44 8 950,46 zł
Wrzesień 7 429,00 725,07 482,89 124,06 189,44 8 950,46 zł
Październik 7 429,00 725,07 482,89 124,06 189,44 8 950,46 zł
Listopad 7 429,00 725,07 482,89 124,06 189,44 8 950,46 zł
Grudzień 7 429,00 725,07 482,89 124,06 189,44 8 950,46 zł
Rocznie 89 148,00 8 700,84 5 794,68 1 488,72 2 273,28 107 405,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 429 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 395 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 395 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 950 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5330 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 330 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 098 zł
Ubezpieczenie emerytalne 689 zł
Ubezpieczenie rentowe 106 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 564 zł
Zaliczka na podatek 601 zł
Całość - kwota brutto 7 058 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 058,00 688,86 105,87 0,00 563,69 5 011,00 601,00 5 098,26
Luty 7 058,00 688,86 105,87 0,00 563,69 5 011,00 601,00 5 098,26
Marzec 7 058,00 688,86 105,87 0,00 563,69 5 011,00 601,00 5 098,26
Kwiecień 7 058,00 688,86 105,87 0,00 563,69 5 011,00 601,00 5 098,26
Maj 7 058,00 688,86 105,87 0,00 563,69 5 011,00 601,00 5 098,26
Czerwiec 7 058,00 688,86 105,87 0,00 563,69 5 011,00 601,00 5 098,26
Lipiec 7 058,00 688,86 105,87 0,00 563,69 5 011,00 601,00 5 098,26
Sierpień 7 058,00 688,86 105,87 0,00 563,69 5 011,00 601,00 5 098,26
Wrzesień 7 058,00 688,86 105,87 0,00 563,69 5 011,00 601,00 5 098,26
Październik 7 058,00 688,86 105,87 0,00 563,69 5 011,00 601,00 5 098,26
Listopad 7 058,00 688,86 105,87 0,00 563,69 5 011,00 601,00 5 098,26
Grudzień 7 058,00 688,86 105,87 0,00 563,69 5 011,00 601,00 5 098,26
Rocznie 84 696,00 8 266,32 1 270,44 0,00 6 764,28 60 132,00 456,00 61 179,12
Wynagrodzenie pracownika 7 058 zł
Ubezpieczenie emerytalne 689 zł
Ubezpieczenie rentowe 459 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 173 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 386 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 058,00 688,86 458,77 0,00 179,98 8 385,61 zł
Luty 7 058,00 688,86 458,77 0,00 179,98 8 385,61 zł
Marzec 7 058,00 688,86 458,77 0,00 179,98 8 385,61 zł
Kwiecień 7 058,00 688,86 458,77 0,00 179,98 8 385,61 zł
Maj 7 058,00 688,86 458,77 0,00 179,98 8 385,61 zł
Czerwiec 7 058,00 688,86 458,77 0,00 179,98 8 385,61 zł
Lipiec 7 058,00 688,86 458,77 0,00 179,98 8 385,61 zł
Sierpień 7 058,00 688,86 458,77 0,00 179,98 8 385,61 zł
Wrzesień 7 058,00 688,86 458,77 0,00 179,98 8 385,61 zł
Październik 7 058,00 688,86 458,77 0,00 179,98 8 385,61 zł
Listopad 7 058,00 688,86 458,77 0,00 179,98 8 385,61 zł
Grudzień 7 058,00 688,86 458,77 0,00 179,98 8 385,61 zł
Rocznie 84 696,00 8 266,32 5 505,24 0,00 2 159,76 100 627,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 058 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 098 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 098 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 386 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5330 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 330 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 330 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 839 zł
Całość - kwota brutto 6 169 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 935,00 839,00 5 330,00
Luty 6 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 935,00 839,00 5 330,00
Marzec 6 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 935,00 839,00 5 330,00
Kwiecień 6 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 935,00 839,00 5 330,00
Maj 6 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 935,00 839,00 5 330,00
Czerwiec 6 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 935,00 839,00 5 330,00
Lipiec 6 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 935,00 839,00 5 330,00
Sierpień 6 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 935,00 839,00 5 330,00
Wrzesień 6 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 935,00 839,00 5 330,00
Październik 6 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 935,00 839,00 5 330,00
Listopad 6 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 935,00 839,00 5 330,00
Grudzień 6 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 935,00 839,00 5 330,00
Rocznie 74 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 220,00 10 068,00 63 960,00
Wynagrodzenie pracownika 6 169 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 169 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 169,00 zł
Luty 6 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 169,00 zł
Marzec 6 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 169,00 zł
Kwiecień 6 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 169,00 zł
Maj 6 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 169,00 zł
Czerwiec 6 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 169,00 zł
Lipiec 6 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 169,00 zł
Sierpień 6 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 169,00 zł
Wrzesień 6 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 169,00 zł
Październik 6 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 169,00 zł
Listopad 6 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 169,00 zł
Grudzień 6 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 169,00 zł
Rocznie 74 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 028,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 169 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 330 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 330 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 169 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5330 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 330 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 236 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 579 zł
Zaliczka na podatek 619 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 434 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 434,00 0,00 0,00 0,00 579,06 0,00 619,00 0,00 5 235,94
Luty 6 434,00 0,00 0,00 0,00 579,06 0,00 663,00 0,00 5 191,94
Marzec 6 434,00 0,00 0,00 0,00 579,06 0,00 1 541,00 0,00 4 313,94
Kwiecień 6 434,00 0,00 0,00 0,00 579,06 0,00 1 541,00 0,00 4 313,94
Maj 6 434,00 0,00 0,00 0,00 579,06 0,00 1 541,00 0,00 4 313,94
Czerwiec 6 434,00 0,00 0,00 0,00 579,06 0,00 1 541,00 0,00 4 313,94
Lipiec 6 434,00 176,27 72,24 0,00 579,06 15,08 1 457,00 0,00 4 134,35
Sierpień 6 434,00 176,27 72,24 0,00 579,06 15,08 1 457,00 0,00 4 134,35
Wrzesień 6 434,00 176,27 72,24 0,00 579,06 15,08 1 457,00 0,00 4 134,35
Październik 6 434,00 176,27 72,24 0,00 579,06 15,08 1 457,00 0,00 4 134,35
Listopad 6 434,00 176,27 72,24 0,00 579,06 15,08 1 457,00 0,00 4 134,35
Grudzień 6 434,00 176,27 72,24 0,00 579,06 15,08 1 457,00 0,00 4 134,35
Rocznie 77 208,00 1 057,62 433,44 0,00 6 948,72 0,00 16 188,00 0,00 52 489,74

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 434 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 236 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.