Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5290 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 290 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 357 zł
Ubezpieczenie emerytalne 720 zł
Ubezpieczenie rentowe 111 zł
Ubezpieczenie chorobowe 181 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 573 zł
Zaliczka na podatek 433 zł
Całość - kwota brutto 7 373 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 373,00 719,60 110,60 180,64 572,59 6 112,00 433,00 5 356,57
Luty 7 373,00 719,60 110,60 180,64 572,59 6 112,00 433,00 5 356,57
Marzec 7 373,00 719,60 110,60 180,64 572,59 6 112,00 433,00 5 356,57
Kwiecień 7 373,00 719,60 110,60 180,64 572,59 6 112,00 433,00 5 356,57
Maj 7 373,00 719,60 110,60 180,64 572,59 6 112,00 433,00 5 356,57
Czerwiec 7 373,00 719,60 110,60 180,64 572,59 6 112,00 433,00 5 356,57
Lipiec 7 373,00 719,60 110,60 180,64 572,59 6 112,00 433,00 5 356,57
Sierpień 7 373,00 719,60 110,60 180,64 572,59 6 112,00 433,00 5 356,57
Wrzesień 7 373,00 719,60 110,60 180,64 572,59 6 112,00 433,00 5 356,57
Październik 7 373,00 719,60 110,60 180,64 572,59 6 112,00 433,00 5 356,57
Listopad 7 373,00 719,60 110,60 180,64 572,59 6 112,00 433,00 5 356,57
Grudzień 7 373,00 719,60 110,60 180,64 572,59 6 112,00 433,00 5 356,57
Rocznie 88 476,00 8 635,20 1 327,20 2 167,68 5 201,28 73 344,00 0,00 64 278,84
Wynagrodzenie pracownika 7 373 zł
Ubezpieczenie emerytalne 720 zł
Ubezpieczenie rentowe 479 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 123 zł
Fundusz Pracy (FP) 181 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 883 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 373,00 719,60 479,25 123,13 188,01 8 882,99 zł
Luty 7 373,00 719,60 479,25 123,13 188,01 8 882,99 zł
Marzec 7 373,00 719,60 479,25 123,13 188,01 8 882,99 zł
Kwiecień 7 373,00 719,60 479,25 123,13 188,01 8 882,99 zł
Maj 7 373,00 719,60 479,25 123,13 188,01 8 882,99 zł
Czerwiec 7 373,00 719,60 479,25 123,13 188,01 8 882,99 zł
Lipiec 7 373,00 719,60 479,25 123,13 188,01 8 882,99 zł
Sierpień 7 373,00 719,60 479,25 123,13 188,01 8 882,99 zł
Wrzesień 7 373,00 719,60 479,25 123,13 188,01 8 882,99 zł
Październik 7 373,00 719,60 479,25 123,13 188,01 8 882,99 zł
Listopad 7 373,00 719,60 479,25 123,13 188,01 8 882,99 zł
Grudzień 7 373,00 719,60 479,25 123,13 188,01 8 882,99 zł
Rocznie 88 476,00 8 635,20 5 751,00 1 477,56 2 256,12 106 595,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 373 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 357 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 357 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 883 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5290 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 290 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 684 zł
Ubezpieczenie rentowe 105 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 559 zł
Zaliczka na podatek 597 zł
Całość - kwota brutto 7 005 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 005,00 683,69 105,08 0,00 559,46 4 973,00 597,00 5 060,01
Luty 7 005,00 683,69 105,08 0,00 559,46 4 973,00 597,00 5 060,01
Marzec 7 005,00 683,69 105,08 0,00 559,46 4 973,00 597,00 5 060,01
Kwiecień 7 005,00 683,69 105,08 0,00 559,46 4 973,00 597,00 5 060,01
Maj 7 005,00 683,69 105,08 0,00 559,46 4 973,00 597,00 5 060,01
Czerwiec 7 005,00 683,69 105,08 0,00 559,46 4 973,00 597,00 5 060,01
Lipiec 7 005,00 683,69 105,08 0,00 559,46 4 973,00 597,00 5 060,01
Sierpień 7 005,00 683,69 105,08 0,00 559,46 4 973,00 597,00 5 060,01
Wrzesień 7 005,00 683,69 105,08 0,00 559,46 4 973,00 597,00 5 060,01
Październik 7 005,00 683,69 105,08 0,00 559,46 4 973,00 597,00 5 060,01
Listopad 7 005,00 683,69 105,08 0,00 559,46 4 973,00 597,00 5 060,01
Grudzień 7 005,00 683,69 105,08 0,00 559,46 4 973,00 597,00 5 060,01
Rocznie 84 060,00 8 204,28 1 260,96 0,00 6 713,52 59 676,00 444,00 60 720,12
Wynagrodzenie pracownika 7 005 zł
Ubezpieczenie emerytalne 684 zł
Ubezpieczenie rentowe 455 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 172 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 323 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 005,00 683,69 455,33 0,00 178,63 8 322,65 zł
Luty 7 005,00 683,69 455,33 0,00 178,63 8 322,65 zł
Marzec 7 005,00 683,69 455,33 0,00 178,63 8 322,65 zł
Kwiecień 7 005,00 683,69 455,33 0,00 178,63 8 322,65 zł
Maj 7 005,00 683,69 455,33 0,00 178,63 8 322,65 zł
Czerwiec 7 005,00 683,69 455,33 0,00 178,63 8 322,65 zł
Lipiec 7 005,00 683,69 455,33 0,00 178,63 8 322,65 zł
Sierpień 7 005,00 683,69 455,33 0,00 178,63 8 322,65 zł
Wrzesień 7 005,00 683,69 455,33 0,00 178,63 8 322,65 zł
Październik 7 005,00 683,69 455,33 0,00 178,63 8 322,65 zł
Listopad 7 005,00 683,69 455,33 0,00 178,63 8 322,65 zł
Grudzień 7 005,00 683,69 455,33 0,00 178,63 8 322,65 zł
Rocznie 84 060,00 8 204,28 5 463,96 0,00 2 143,56 99 871,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 005 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 060 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 060 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 323 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5290 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 290 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 833 zł
Całość - kwota brutto 6 123 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 898,00 833,00 5 290,00
Luty 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 898,00 833,00 5 290,00
Marzec 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 898,00 833,00 5 290,00
Kwiecień 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 898,00 833,00 5 290,00
Maj 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 898,00 833,00 5 290,00
Czerwiec 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 898,00 833,00 5 290,00
Lipiec 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 898,00 833,00 5 290,00
Sierpień 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 898,00 833,00 5 290,00
Wrzesień 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 898,00 833,00 5 290,00
Październik 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 898,00 833,00 5 290,00
Listopad 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 898,00 833,00 5 290,00
Grudzień 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 898,00 833,00 5 290,00
Rocznie 73 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 776,00 9 996,00 63 480,00
Wynagrodzenie pracownika 6 123 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 123 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 123,00 zł
Luty 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 123,00 zł
Marzec 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 123,00 zł
Kwiecień 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 123,00 zł
Maj 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 123,00 zł
Czerwiec 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 123,00 zł
Lipiec 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 123,00 zł
Sierpień 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 123,00 zł
Wrzesień 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 123,00 zł
Październik 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 123,00 zł
Listopad 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 123,00 zł
Grudzień 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 123,00 zł
Rocznie 73 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 476,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 123 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 290 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 290 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 123 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5290 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 290 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 196 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 575 zł
Zaliczka na podatek 614 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 385 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 385,00 0,00 0,00 0,00 574,65 0,00 614,00 0,00 5 196,35
Luty 6 385,00 0,00 0,00 0,00 574,65 0,00 649,00 0,00 5 161,35
Marzec 6 385,00 0,00 0,00 0,00 574,65 0,00 1 531,00 0,00 4 279,35
Kwiecień 6 385,00 0,00 0,00 0,00 574,65 0,00 1 531,00 0,00 4 279,35
Maj 6 385,00 0,00 0,00 0,00 574,65 0,00 1 531,00 0,00 4 279,35
Czerwiec 6 385,00 0,00 0,00 0,00 574,65 0,00 1 531,00 0,00 4 279,35
Lipiec 6 385,00 176,27 72,24 0,00 574,65 15,08 1 447,00 0,00 4 099,76
Sierpień 6 385,00 176,27 72,24 0,00 574,65 15,08 1 447,00 0,00 4 099,76
Wrzesień 6 385,00 176,27 72,24 0,00 574,65 15,08 1 447,00 0,00 4 099,76
Październik 6 385,00 176,27 72,24 0,00 574,65 15,08 1 447,00 0,00 4 099,76
Listopad 6 385,00 176,27 72,24 0,00 574,65 15,08 1 447,00 0,00 4 099,76
Grudzień 6 385,00 176,27 72,24 0,00 574,65 15,08 1 447,00 0,00 4 099,76
Rocznie 76 620,00 1 057,62 433,44 0,00 6 895,80 0,00 16 069,00 0,00 52 073,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 385 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 196 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.