Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5290 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 290 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 749 zł
Ubezpieczenie emerytalne 720 zł
Ubezpieczenie rentowe 111 zł
Ubezpieczenie chorobowe 181 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 573 zł
Zaliczka na podatek 41 zł
Całość - kwota brutto 7 373 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 373,00 719,60 110,60 180,64 572,59 6 112,00 41,00 5 748,57
Luty 7 373,00 719,60 110,60 180,64 572,59 6 112,00 41,00 5 748,57
Marzec 7 373,00 719,60 110,60 180,64 572,59 6 112,00 41,00 5 748,57
Kwiecień 7 373,00 719,60 110,60 180,64 572,59 6 112,00 41,00 5 748,57
Maj 7 373,00 719,60 110,60 180,64 572,59 6 112,00 41,00 5 748,57
Czerwiec 7 373,00 719,60 110,60 180,64 572,59 6 112,00 41,00 5 748,57
Lipiec 7 373,00 719,60 110,60 180,64 572,59 6 112,00 41,00 5 748,57
Sierpień 7 373,00 719,60 110,60 180,64 572,59 6 112,00 41,00 5 748,57
Wrzesień 7 373,00 719,60 110,60 180,64 572,59 6 112,00 41,00 5 748,57
Październik 7 373,00 719,60 110,60 180,64 572,59 6 112,00 41,00 5 748,57
Listopad 7 373,00 719,60 110,60 180,64 572,59 6 112,00 41,00 5 748,57
Grudzień 7 373,00 719,60 110,60 180,64 572,59 6 112,00 41,00 5 748,57
Rocznie 88 476,00 8 635,20 1 327,20 2 167,68 6 871,08 73 344,00 492,00 68 982,84
Wynagrodzenie pracownika 7 373 zł
Ubezpieczenie emerytalne 720 zł
Ubezpieczenie rentowe 479 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 123 zł
Fundusz Pracy (FP) 181 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 883 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 373,00 719,60 479,25 123,13 188,01 8 882,99 zł
Luty 7 373,00 719,60 479,25 123,13 188,01 8 882,99 zł
Marzec 7 373,00 719,60 479,25 123,13 188,01 8 882,99 zł
Kwiecień 7 373,00 719,60 479,25 123,13 188,01 8 882,99 zł
Maj 7 373,00 719,60 479,25 123,13 188,01 8 882,99 zł
Czerwiec 7 373,00 719,60 479,25 123,13 188,01 8 882,99 zł
Lipiec 7 373,00 719,60 479,25 123,13 188,01 8 882,99 zł
Sierpień 7 373,00 719,60 479,25 123,13 188,01 8 882,99 zł
Wrzesień 7 373,00 719,60 479,25 123,13 188,01 8 882,99 zł
Październik 7 373,00 719,60 479,25 123,13 188,01 8 882,99 zł
Listopad 7 373,00 719,60 479,25 123,13 188,01 8 882,99 zł
Grudzień 7 373,00 719,60 479,25 123,13 188,01 8 882,99 zł
Rocznie 88 476,00 8 635,20 5 751,00 1 477,56 2 256,12 106 595,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 373 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 749 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 749 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 883 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5290 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 290 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 683 zł
Ubezpieczenie rentowe 105 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 559 zł
Zaliczka na podatek 363 zł
Całość - kwota brutto 7 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 000,00 683,20 105,00 0,00 559,06 4 969,00 363,00 5 289,74
Luty 7 000,00 683,20 105,00 0,00 559,06 4 969,00 363,00 5 289,74
Marzec 7 000,00 683,20 105,00 0,00 559,06 4 969,00 363,00 5 289,74
Kwiecień 7 000,00 683,20 105,00 0,00 559,06 4 969,00 363,00 5 289,74
Maj 7 000,00 683,20 105,00 0,00 559,06 4 969,00 363,00 5 289,74
Czerwiec 7 000,00 683,20 105,00 0,00 559,06 4 969,00 363,00 5 289,74
Lipiec 7 000,00 683,20 105,00 0,00 559,06 4 969,00 363,00 5 289,74
Sierpień 7 000,00 683,20 105,00 0,00 559,06 4 969,00 363,00 5 289,74
Wrzesień 7 000,00 683,20 105,00 0,00 559,06 4 969,00 363,00 5 289,74
Październik 7 000,00 683,20 105,00 0,00 559,06 4 969,00 363,00 5 289,74
Listopad 7 000,00 683,20 105,00 0,00 559,06 4 969,00 363,00 5 289,74
Grudzień 7 000,00 683,20 105,00 0,00 559,06 4 969,00 363,00 5 289,74
Rocznie 84 000,00 8 198,40 1 260,00 0,00 6 708,72 59 628,00 4 356,00 63 476,88
Wynagrodzenie pracownika 7 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 683 zł
Ubezpieczenie rentowe 455 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 172 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 317 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 000,00 683,20 455,00 0,00 178,50 8 316,70 zł
Luty 7 000,00 683,20 455,00 0,00 178,50 8 316,70 zł
Marzec 7 000,00 683,20 455,00 0,00 178,50 8 316,70 zł
Kwiecień 7 000,00 683,20 455,00 0,00 178,50 8 316,70 zł
Maj 7 000,00 683,20 455,00 0,00 178,50 8 316,70 zł
Czerwiec 7 000,00 683,20 455,00 0,00 178,50 8 316,70 zł
Lipiec 7 000,00 683,20 455,00 0,00 178,50 8 316,70 zł
Sierpień 7 000,00 683,20 455,00 0,00 178,50 8 316,70 zł
Wrzesień 7 000,00 683,20 455,00 0,00 178,50 8 316,70 zł
Październik 7 000,00 683,20 455,00 0,00 178,50 8 316,70 zł
Listopad 7 000,00 683,20 455,00 0,00 178,50 8 316,70 zł
Grudzień 7 000,00 683,20 455,00 0,00 178,50 8 316,70 zł
Rocznie 84 000,00 8 198,40 5 460,00 0,00 2 142,00 99 800,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 290 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 290 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 317 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5290 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 290 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 833 zł
Całość - kwota brutto 6 123 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 898,00 833,00 5 290,00
Luty 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 898,00 833,00 5 290,00
Marzec 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 898,00 833,00 5 290,00
Kwiecień 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 898,00 833,00 5 290,00
Maj 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 898,00 833,00 5 290,00
Czerwiec 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 898,00 833,00 5 290,00
Lipiec 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 898,00 833,00 5 290,00
Sierpień 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 898,00 833,00 5 290,00
Wrzesień 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 898,00 833,00 5 290,00
Październik 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 898,00 833,00 5 290,00
Listopad 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 898,00 833,00 5 290,00
Grudzień 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 898,00 833,00 5 290,00
Rocznie 73 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 776,00 9 996,00 63 480,00
Wynagrodzenie pracownika 6 123 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 123 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 123,00 zł
Luty 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 123,00 zł
Marzec 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 123,00 zł
Kwiecień 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 123,00 zł
Maj 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 123,00 zł
Czerwiec 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 123,00 zł
Lipiec 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 123,00 zł
Sierpień 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 123,00 zł
Wrzesień 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 123,00 zł
Październik 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 123,00 zł
Listopad 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 123,00 zł
Grudzień 6 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 123,00 zł
Rocznie 73 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 476,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 123 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 290 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 290 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 123 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5290 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 290 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 718 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 659 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 377 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659,00 0,00 5 718,00
Luty 6 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772,00 0,00 5 605,00
Marzec 6 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 616,00 0,00 4 761,00
Kwiecień 6 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 616,00 0,00 4 761,00
Maj 6 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 616,00 0,00 4 761,00
Czerwiec 6 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 616,00 0,00 4 761,00
Lipiec 6 377,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 531,00 0,00 4 582,41
Sierpień 6 377,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 531,00 0,00 4 582,41
Wrzesień 6 377,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 531,00 0,00 4 582,41
Październik 6 377,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 531,00 0,00 4 582,41
Listopad 6 377,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 531,00 0,00 4 582,41
Grudzień 6 377,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 531,00 0,00 4 582,41
Rocznie 76 524,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 17 081,00 0,00 57 861,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 377 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 718 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.