Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5310 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 310 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 723 zł
Ubezpieczenie rentowe 111 zł
Ubezpieczenie chorobowe 181 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 575 zł
Zaliczka na podatek 505 zł
Całość - kwota brutto 7 405 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 405,00 722,73 111,08 181,42 575,08 6 140,00 505,00 5 309,69
Luty 7 405,00 722,73 111,08 181,42 575,08 6 140,00 505,00 5 309,69
Marzec 7 405,00 722,73 111,08 181,42 575,08 6 140,00 505,00 5 309,69
Kwiecień 7 405,00 722,73 111,08 181,42 575,08 6 140,00 505,00 5 309,69
Maj 7 405,00 722,73 111,08 181,42 575,08 6 140,00 505,00 5 309,69
Czerwiec 7 405,00 722,73 111,08 181,42 575,08 6 140,00 505,00 5 309,69
Lipiec 7 405,00 722,73 111,08 181,42 575,08 6 140,00 505,00 5 309,69
Sierpień 7 405,00 722,73 111,08 181,42 575,08 6 140,00 505,00 5 309,69
Wrzesień 7 405,00 722,73 111,08 181,42 575,08 6 140,00 505,00 5 309,69
Październik 7 405,00 722,73 111,08 181,42 575,08 6 140,00 505,00 5 309,69
Listopad 7 405,00 722,73 111,08 181,42 575,08 6 140,00 505,00 5 309,69
Grudzień 7 405,00 722,73 111,08 181,42 575,08 6 140,00 505,00 5 309,69
Rocznie 88 860,00 8 672,76 1 332,96 2 177,04 6 900,96 73 680,00 6 060,00 63 716,28
Wynagrodzenie pracownika 7 405 zł
Ubezpieczenie emerytalne 723 zł
Ubezpieczenie rentowe 481 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 124 zł
Fundusz Pracy (FP) 181 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 922 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 405,00 722,73 481,33 123,66 188,83 8 921,55 zł
Luty 7 405,00 722,73 481,33 123,66 188,83 8 921,55 zł
Marzec 7 405,00 722,73 481,33 123,66 188,83 8 921,55 zł
Kwiecień 7 405,00 722,73 481,33 123,66 188,83 8 921,55 zł
Maj 7 405,00 722,73 481,33 123,66 188,83 8 921,55 zł
Czerwiec 7 405,00 722,73 481,33 123,66 188,83 8 921,55 zł
Lipiec 7 405,00 722,73 481,33 123,66 188,83 8 921,55 zł
Sierpień 7 405,00 722,73 481,33 123,66 188,83 8 921,55 zł
Wrzesień 7 405,00 722,73 481,33 123,66 188,83 8 921,55 zł
Październik 7 405,00 722,73 481,33 123,66 188,83 8 921,55 zł
Listopad 7 405,00 722,73 481,33 123,66 188,83 8 921,55 zł
Grudzień 7 405,00 722,73 481,33 123,66 188,83 8 921,55 zł
Rocznie 88 860,00 8 672,76 5 775,96 1 483,92 2 265,96 107 058,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 405 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 310 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 310 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 922 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5310 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 310 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 686 zł
Ubezpieczenie rentowe 105 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 561 zł
Zaliczka na podatek 365 zł
Całość - kwota brutto 7 027 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 027,00 685,84 105,41 0,00 561,22 4 989,00 365,00 5 309,53
Luty 7 027,00 685,84 105,41 0,00 561,22 4 989,00 365,00 5 309,53
Marzec 7 027,00 685,84 105,41 0,00 561,22 4 989,00 365,00 5 309,53
Kwiecień 7 027,00 685,84 105,41 0,00 561,22 4 989,00 365,00 5 309,53
Maj 7 027,00 685,84 105,41 0,00 561,22 4 989,00 365,00 5 309,53
Czerwiec 7 027,00 685,84 105,41 0,00 561,22 4 989,00 365,00 5 309,53
Lipiec 7 027,00 685,84 105,41 0,00 561,22 4 989,00 365,00 5 309,53
Sierpień 7 027,00 685,84 105,41 0,00 561,22 4 989,00 365,00 5 309,53
Wrzesień 7 027,00 685,84 105,41 0,00 561,22 4 989,00 365,00 5 309,53
Październik 7 027,00 685,84 105,41 0,00 561,22 4 989,00 365,00 5 309,53
Listopad 7 027,00 685,84 105,41 0,00 561,22 4 989,00 365,00 5 309,53
Grudzień 7 027,00 685,84 105,41 0,00 561,22 4 989,00 365,00 5 309,53
Rocznie 84 324,00 8 230,08 1 264,92 0,00 6 734,64 59 868,00 4 380,00 63 714,36
Wynagrodzenie pracownika 7 027 zł
Ubezpieczenie emerytalne 686 zł
Ubezpieczenie rentowe 457 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 172 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 349 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 027,00 685,84 456,76 0,00 179,19 8 348,79 zł
Luty 7 027,00 685,84 456,76 0,00 179,19 8 348,79 zł
Marzec 7 027,00 685,84 456,76 0,00 179,19 8 348,79 zł
Kwiecień 7 027,00 685,84 456,76 0,00 179,19 8 348,79 zł
Maj 7 027,00 685,84 456,76 0,00 179,19 8 348,79 zł
Czerwiec 7 027,00 685,84 456,76 0,00 179,19 8 348,79 zł
Lipiec 7 027,00 685,84 456,76 0,00 179,19 8 348,79 zł
Sierpień 7 027,00 685,84 456,76 0,00 179,19 8 348,79 zł
Wrzesień 7 027,00 685,84 456,76 0,00 179,19 8 348,79 zł
Październik 7 027,00 685,84 456,76 0,00 179,19 8 348,79 zł
Listopad 7 027,00 685,84 456,76 0,00 179,19 8 348,79 zł
Grudzień 7 027,00 685,84 456,76 0,00 179,19 8 348,79 zł
Rocznie 84 324,00 8 230,08 5 481,12 0,00 2 150,28 100 185,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 027 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 310 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 310 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 349 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5310 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 310 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 836 zł
Całość - kwota brutto 6 146 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 917,00 836,00 5 310,00
Luty 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 917,00 836,00 5 310,00
Marzec 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 917,00 836,00 5 310,00
Kwiecień 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 917,00 836,00 5 310,00
Maj 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 917,00 836,00 5 310,00
Czerwiec 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 917,00 836,00 5 310,00
Lipiec 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 917,00 836,00 5 310,00
Sierpień 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 917,00 836,00 5 310,00
Wrzesień 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 917,00 836,00 5 310,00
Październik 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 917,00 836,00 5 310,00
Listopad 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 917,00 836,00 5 310,00
Grudzień 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 917,00 836,00 5 310,00
Rocznie 73 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 004,00 10 032,00 63 720,00
Wynagrodzenie pracownika 6 146 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 146 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 146,00 zł
Luty 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 146,00 zł
Marzec 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 146,00 zł
Kwiecień 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 146,00 zł
Maj 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 146,00 zł
Czerwiec 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 146,00 zł
Lipiec 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 146,00 zł
Sierpień 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 146,00 zł
Wrzesień 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 146,00 zł
Październik 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 146,00 zł
Listopad 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 146,00 zł
Grudzień 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 146,00 zł
Rocznie 73 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 752,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 146 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 310 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 310 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 146 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5310 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 310 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 733 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 405 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 405,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 733,00 0,00 5 309,66
Luty 6 405,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 733,00 0,00 5 309,66
Marzec 6 405,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 733,00 0,00 5 309,66
Kwiecień 6 405,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 733,00 0,00 5 309,66
Maj 6 405,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 733,00 0,00 5 309,66
Czerwiec 6 405,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 733,00 0,00 5 309,66
Lipiec 6 405,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 694,00 0,00 5 120,97
Sierpień 6 405,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 694,00 0,00 5 120,97
Wrzesień 6 405,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 694,00 0,00 5 120,97
Październik 6 405,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 694,00 0,00 5 120,97
Listopad 6 405,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 694,00 0,00 5 120,97
Grudzień 6 405,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 694,00 0,00 5 120,97
Rocznie 76 860,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 8 562,00 0,00 62 583,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 405 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 310 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ