Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5310 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 310 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 376 zł
Ubezpieczenie emerytalne 722 zł
Ubezpieczenie rentowe 111 zł
Ubezpieczenie chorobowe 181 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 575 zł
Zaliczka na podatek 436 zł
Całość - kwota brutto 7 401 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 401,00 722,34 111,02 181,32 574,77 6 136,00 436,00 5 375,55
Luty 7 401,00 722,34 111,02 181,32 574,77 6 136,00 436,00 5 375,55
Marzec 7 401,00 722,34 111,02 181,32 574,77 6 136,00 436,00 5 375,55
Kwiecień 7 401,00 722,34 111,02 181,32 574,77 6 136,00 436,00 5 375,55
Maj 7 401,00 722,34 111,02 181,32 574,77 6 136,00 436,00 5 375,55
Czerwiec 7 401,00 722,34 111,02 181,32 574,77 6 136,00 436,00 5 375,55
Lipiec 7 401,00 722,34 111,02 181,32 574,77 6 136,00 436,00 5 375,55
Sierpień 7 401,00 722,34 111,02 181,32 574,77 6 136,00 436,00 5 375,55
Wrzesień 7 401,00 722,34 111,02 181,32 574,77 6 136,00 436,00 5 375,55
Październik 7 401,00 722,34 111,02 181,32 574,77 6 136,00 436,00 5 375,55
Listopad 7 401,00 722,34 111,02 181,32 574,77 6 136,00 436,00 5 375,55
Grudzień 7 401,00 722,34 111,02 181,32 574,77 6 136,00 436,00 5 375,55
Rocznie 88 812,00 8 668,08 1 332,24 2 175,84 5 235,84 73 632,00 0,00 64 506,60
Wynagrodzenie pracownika 7 401 zł
Ubezpieczenie emerytalne 722 zł
Ubezpieczenie rentowe 481 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 124 zł
Fundusz Pracy (FP) 181 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 917 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 401,00 722,34 481,07 123,60 188,72 8 916,73 zł
Luty 7 401,00 722,34 481,07 123,60 188,72 8 916,73 zł
Marzec 7 401,00 722,34 481,07 123,60 188,72 8 916,73 zł
Kwiecień 7 401,00 722,34 481,07 123,60 188,72 8 916,73 zł
Maj 7 401,00 722,34 481,07 123,60 188,72 8 916,73 zł
Czerwiec 7 401,00 722,34 481,07 123,60 188,72 8 916,73 zł
Lipiec 7 401,00 722,34 481,07 123,60 188,72 8 916,73 zł
Sierpień 7 401,00 722,34 481,07 123,60 188,72 8 916,73 zł
Wrzesień 7 401,00 722,34 481,07 123,60 188,72 8 916,73 zł
Październik 7 401,00 722,34 481,07 123,60 188,72 8 916,73 zł
Listopad 7 401,00 722,34 481,07 123,60 188,72 8 916,73 zł
Grudzień 7 401,00 722,34 481,07 123,60 188,72 8 916,73 zł
Rocznie 88 812,00 8 668,08 5 772,84 1 483,20 2 264,64 107 000,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 401 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 376 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 376 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 917 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5310 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 310 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 079 zł
Ubezpieczenie emerytalne 686 zł
Ubezpieczenie rentowe 105 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 562 zł
Zaliczka na podatek 599 zł
Całość - kwota brutto 7 031 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 031,00 686,23 105,47 0,00 561,54 4 991,00 599,00 5 078,84
Luty 7 031,00 686,23 105,47 0,00 561,54 4 991,00 599,00 5 078,84
Marzec 7 031,00 686,23 105,47 0,00 561,54 4 991,00 599,00 5 078,84
Kwiecień 7 031,00 686,23 105,47 0,00 561,54 4 991,00 599,00 5 078,84
Maj 7 031,00 686,23 105,47 0,00 561,54 4 991,00 599,00 5 078,84
Czerwiec 7 031,00 686,23 105,47 0,00 561,54 4 991,00 599,00 5 078,84
Lipiec 7 031,00 686,23 105,47 0,00 561,54 4 991,00 599,00 5 078,84
Sierpień 7 031,00 686,23 105,47 0,00 561,54 4 991,00 599,00 5 078,84
Wrzesień 7 031,00 686,23 105,47 0,00 561,54 4 991,00 599,00 5 078,84
Październik 7 031,00 686,23 105,47 0,00 561,54 4 991,00 599,00 5 078,84
Listopad 7 031,00 686,23 105,47 0,00 561,54 4 991,00 599,00 5 078,84
Grudzień 7 031,00 686,23 105,47 0,00 561,54 4 991,00 599,00 5 078,84
Rocznie 84 372,00 8 234,76 1 265,64 0,00 6 738,48 59 892,00 444,00 60 946,08
Wynagrodzenie pracownika 7 031 zł
Ubezpieczenie emerytalne 686 zł
Ubezpieczenie rentowe 457 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 172 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 354 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 031,00 686,23 457,02 0,00 179,29 8 353,54 zł
Luty 7 031,00 686,23 457,02 0,00 179,29 8 353,54 zł
Marzec 7 031,00 686,23 457,02 0,00 179,29 8 353,54 zł
Kwiecień 7 031,00 686,23 457,02 0,00 179,29 8 353,54 zł
Maj 7 031,00 686,23 457,02 0,00 179,29 8 353,54 zł
Czerwiec 7 031,00 686,23 457,02 0,00 179,29 8 353,54 zł
Lipiec 7 031,00 686,23 457,02 0,00 179,29 8 353,54 zł
Sierpień 7 031,00 686,23 457,02 0,00 179,29 8 353,54 zł
Wrzesień 7 031,00 686,23 457,02 0,00 179,29 8 353,54 zł
Październik 7 031,00 686,23 457,02 0,00 179,29 8 353,54 zł
Listopad 7 031,00 686,23 457,02 0,00 179,29 8 353,54 zł
Grudzień 7 031,00 686,23 457,02 0,00 179,29 8 353,54 zł
Rocznie 84 372,00 8 234,76 5 484,24 0,00 2 151,48 100 242,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 031 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 079 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 079 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 354 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5310 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 310 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 836 zł
Całość - kwota brutto 6 146 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 917,00 836,00 5 310,00
Luty 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 917,00 836,00 5 310,00
Marzec 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 917,00 836,00 5 310,00
Kwiecień 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 917,00 836,00 5 310,00
Maj 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 917,00 836,00 5 310,00
Czerwiec 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 917,00 836,00 5 310,00
Lipiec 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 917,00 836,00 5 310,00
Sierpień 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 917,00 836,00 5 310,00
Wrzesień 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 917,00 836,00 5 310,00
Październik 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 917,00 836,00 5 310,00
Listopad 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 917,00 836,00 5 310,00
Grudzień 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 917,00 836,00 5 310,00
Rocznie 73 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 004,00 10 032,00 63 720,00
Wynagrodzenie pracownika 6 146 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 146 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 146,00 zł
Luty 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 146,00 zł
Marzec 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 146,00 zł
Kwiecień 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 146,00 zł
Maj 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 146,00 zł
Czerwiec 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 146,00 zł
Lipiec 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 146,00 zł
Sierpień 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 146,00 zł
Wrzesień 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 146,00 zł
Październik 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 146,00 zł
Listopad 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 146,00 zł
Grudzień 6 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 146,00 zł
Rocznie 73 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 752,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 146 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 310 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 310 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 146 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5310 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 310 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 215 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 577 zł
Zaliczka na podatek 617 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 409 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 409,00 0,00 0,00 0,00 576,81 0,00 617,00 0,00 5 215,19
Luty 6 409,00 0,00 0,00 0,00 576,81 0,00 656,00 0,00 5 176,19
Marzec 6 409,00 0,00 0,00 0,00 576,81 0,00 1 536,00 0,00 4 296,19
Kwiecień 6 409,00 0,00 0,00 0,00 576,81 0,00 1 536,00 0,00 4 296,19
Maj 6 409,00 0,00 0,00 0,00 576,81 0,00 1 536,00 0,00 4 296,19
Czerwiec 6 409,00 0,00 0,00 0,00 576,81 0,00 1 536,00 0,00 4 296,19
Lipiec 6 409,00 176,27 72,24 0,00 576,81 15,08 1 452,00 0,00 4 116,60
Sierpień 6 409,00 176,27 72,24 0,00 576,81 15,08 1 452,00 0,00 4 116,60
Wrzesień 6 409,00 176,27 72,24 0,00 576,81 15,08 1 452,00 0,00 4 116,60
Październik 6 409,00 176,27 72,24 0,00 576,81 15,08 1 452,00 0,00 4 116,60
Listopad 6 409,00 176,27 72,24 0,00 576,81 15,08 1 452,00 0,00 4 116,60
Grudzień 6 409,00 176,27 72,24 0,00 576,81 15,08 1 452,00 0,00 4 116,60
Rocznie 76 908,00 1 057,62 433,44 0,00 6 921,72 0,00 16 129,00 0,00 52 275,74

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 409 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 215 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.